Jump to content

13.3 Έντυπα

40 files

 1. Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.4495/2017

  Μια πρώτη προσπάθεια ενημέρωσης των υπεύθυνων δηλώσεων, που απαιτούνται για την υπαγωγή στον Νόμο 4495/2017. Περιλαμβάνει τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη, της εξουσιοδότησης του μηχανικού και της συναίνεσης των συνιδιοκτητών.
   
  Στηρίχθηκε στο έργο του Thodoris4, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ.
   
  Οποιαδήποτε πρόταση / διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη..

  11,917 downloads

  59 comments

  Updated

 2. Ερωτήσεις-Απαντήσεις ΤΕΕ για τους νόμους των αυθαιρέτων. Ομάδες 1 - 77 σε ένα αρχείο pdf

  Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΤΕΕ για τους νόμους των αυθαιρέτων. Ομάδες 1 - 77 σε ένα αρχείο pdf για να μπορεί να γίνει εύκολα αναζήτηση.

  947 downloads

  4 comments

  Updated

 3. Προϋπολογισμός Ν.4495/2017 - Παρ. Β

  Προϋπολογισμός σε excel του παραρτήματος Β του Ν. 4495/2017

  2,348 downloads

  20 comments

  Updated

 4. Φύλλο Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής

  Είναι ένα φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής Ν.4495/2017 φτιαγμένο στο Word
  για όσους χρησιμοποιούν tablet ή smartphone στο πεδίο.

  2,909 downloads

  11 comments

  Submitted

 5. Ν.4495/17 - Συγκέντρωση στοιχείων

  Πρόκειται για ενα φυλλο word (Α3) στο οποίο μπορούμε να έχουμε συγκεντρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την τακτοποίηση αυθαιρέτου με το Ν.4495. Χρήσιμο και κατά την αυτοψία στο ακίνητο.

  5,774 downloads

  54 comments

  Submitted

 6. Υπεύθυνες Δηλώσεις Ιδιοκτητών του Ν.4495

  Συγκέντρωσα τις Υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτήτων που χρειάζονται
   
  α) για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού
  Αδόμητο
  Δομημένο με υπαγωγή στο Ν4495
  Δομημένο χωρις υπαγωγη στο Ν4495

  β) για την υπαγωγή στον νόμο 4495 .
  Δήλωση ιδιοκτήτη

  Αλλάζετε κατά κύριο λόγο μόνο τα κόκκινα γράμματα.

  9,721 downloads

  35 comments

  Updated

 7. Έντυπα για τον Ν.4495/2017

  Υπ. Δήλωση Ιδιοκτητών και Εξουσιοδότηση Μηχανικού για τον Ν.4495/2017

  18,108 downloads

  92 comments

  Updated

 8. Άρθρο 88 Ν.4495/2017

  Μια συγκεντρωτική ματιά στις 3 περιπτώσεις του άρθρου 88 του νέου νόμου (ν.4495/2017)

  2,981 downloads

  15 comments

  Updated

 9. ΔΕΔΟΤΑ_02

  Ένα ακόμα αρχείο για τον υπολογισμό Δ.Ε.Δο.Τ.Α.
  Η δουλειά έγινε πάνω στην εργασία του συναδέλφου can62. Όλες οι σημειώσεις και διευκρινήσεις έγινα σχόλια στα αντίστοιχα κελλιά γιατί είναι δύσκολο να ψάχνεις μεσα στο φύλλο εργασίας.
  Αυτοματοποίησα την μετάβαση μεταξύ των φύλλων εργασίας
  Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι δημιουργήτε αυτόματα βάση δεδομένων όλων των Δελτίων μέσα στο ίδιο αρχείο, από την οποία μπορούμε να ανασήρουμε όποιο Δελτίο θέλουμε να το τροποποιήσουμε και να το αποθηκεύσουμε.
  Δηλαδή θα έχουμε όλα τα Δελτία σε ένα αρχείο.
  Μπορούμε να πάρουμε ένα προηγούμενο Δελτίο να άλλάξουμε ότι θέλουμε και να το αποθηκεύσουμε ως νέα εγγραφή.
  Ο κώδικας των εντολών και όλα είναι ανοικτά δεν υπάρχουν κωδικοί προστασίας.
   
  Δεκτή κριτική και ιδέες για την εξέλιξη του.

  3,162 downloads

  19 comments

  Updated

 10. Excel για αυτόματη συμπλήρωση δηλώσεων Ν.4178/13

  Συμπληρώνουμε τα δεδομένα στο πρώτο φύλλο και συμπληρώνονται αυτόματα οι δηλώσεις ιδιοκτήτη και το συμφωνητικό , ΠΡΟΣΟΧΗ για να βάλετε το όνομα σας - αφμ κλπ στην δήλωση - εξουσιοδότηση μηχανικού και στο συμφωνητικό ξεκλειδώστε τα φύλλα με τον αριθμό 10

  2,720 downloads

  14 comments

  Updated

 11. Αναλυτικός με Εγκ 8.90 & παράρτημα Β v_03

  Το αρχικό αρχείο είναι του χρήστη panosf.
  Σε περίπτωση που μας ζητηθεί εκτυπωμένος ο αναλυτικός ή και για άλλες χρήσεις, θεώρησα βολικό και πρόστεσα στο αρχείο του Πάνου την απόκρυψη.
  Όταν μία γραμμή χρησιμοποιείται, η στήλη του εργαλείου παίρνει την τιμή 1, αλλιώς παίρνει 0. Μπορούν να φαίνονται τα 1 ή τα 0 ή όλα.
   
  Στην έκδοση 4, πρόσθεσα φύλλο για τον υπολογισμό του προστίμου των κλειστών χώρων όπου φαίνονται οι συντελεστές. Δεν ξέρω αν θα ζητηθεί στο μέλλον, γιατί προς το παρόν στην πλατφόρμα του ΤΕΕ, βάζουμε τις τιμές και βγαίνει μόνο του. Αν θα μας το ζητήσουν στις ΥΔΟΜ, με το αρχείο αντιγράφουμε τις τιμές από την πλατφόρμα και τις επιλογές (αναδυόμενες λίστες), όπου είναι πιο εμφανείς οι υπολογισμοί.

  2,128 downloads

  1 comment

  Updated

 12. Συμφωνητικό για έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

  Είναι ένα Συμφωνητικό για έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας που χρησιμοποιώ εγώ όταν πρόκειται να εκδόσω μόνο βεβαίωση.
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  3,432 downloads

  19 comments

  Updated

 13. Αντικατάσταση Διαχειριστή Δήλωσης Ν.4178/13

  ΥΔ Παλιού Μηχανικού, ΥΔ Ιδιοκτήτη, ΥΔ Νέου Μηχανικού, Απόσπασμα Οδηγιών ΤΕΕ Νοεμβρίου.
   
  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για αντικατάσταση Μηχανικού. Τα συγκεκριμένα είναι για την παραμονή του παλιού Μηχανικού ως Μέλος της Ομάδας Έργου. Επίσης τα συγκεκριμένα είναι για αλλαγή Μηχανικού ενώ βρίσκεται η Δήλωση στο 4014. Με μικρές αλλαγές (σύμφωνα με τις οδηγίες τους ΤΕΕ) προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες (χρήση εντός 4178, παραίτηση Παλιού Μηχανικού κτλ).
   
  Παρατηρήσεις και διορθώσεις ευπρόσδεκτες.
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  7,422 downloads

  15 comments

  Updated

 14. Διαδικασία μεταφοράς δήλωσης από τον Ν.4014/11 στον Ν.4178/13

  Διαδικασία Ηλεκτρονικής Μεταφοράς των Στοιχείων των Δηλώσεων που Υποβλήθηκαν κατά τις Διατάξεις του Ν. 4014/2011 στις Διατάξεις του Ν. 4178/2013.
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  1,424 downloads

  3 comments

  Updated

 15. ΔΕΔΟΤΑ_2014.xls

  Έντυπο ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ (2014) σε Microsoft Excel με αυτοματοποιημένο υπολογισμό Βαθμολογίας Κτιρίου, σύμφωνα με την απόφαση 7581/20.02.2014 (ΦΕΚ 405Β'). Συνιστάται το αρχείο να μετατραπεί σε πρότυπο (*.xlt) και να τοποθετηθεί στον φάκελο με τα πρότυπα αρχεία του Office, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτό μέσω των μενού του Excel File>New>(Επιλογή του αρχείου).

  2,319 downloads

  16 comments

  Submitted

 16. Τεχνική Έκθεση υπόδειγμα για Ν.4178/13

  Ένα υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ για το Ν.4178/13, θεωρώ οτι θα είναι χρήσιμο σε αρκετούς συναδέλφους

  17,528 downloads

  103 comments

  Updated

 17. Υπ. Δήλωση ιδιοκτήτη για Ν.4178/13

  Παραθέτω ως υπόδειγμα μία "Υπ. Δήλωση ιδιοκτήτη" για τον Ν.4178/13,
  παρόμοια με αυτή που είχε δοθεί από την πολεοδομία Θεσ/νίκης για το Ν.3843/10
  ......... θεωρώ οτι θα είναι χρήσιμη σε αρκετούς συναδέλφους

  7,543 downloads

  39 comments

  Submitted

 18. Ν.4178/13 Υπεύθυνες Δηλώσεις

  Τροποποίησα λίγο το αρχείο του Faethon, βάζοντας την επιλογή εντός/εκτός σχεδίου να δίνει στην περιγραφή της θέσης του ακινήτου "επί της οδού" ή "στη θέση".
   
  Επίσης πρότεινα στα κελιά εμβαδό και χρονολογία (στο DATA sheet) να γράφουμε κατευθείαν τιμές αντί να τις παίρνει από το έργο, σε περίπτωση που έχουμε διαφορετικές χρονολογίες κατασκευών. Εκτός αν έμπαιναν από το έργο και αυτές οι τιμές.
  Ίσως το φτιάξω αργότερα.
   
  Ίσως άφησα μερικές τσαπατσουλιές σε μερικά κελιά, αλλά δεν είναι μέσα στις περιοχές που τυπώνονται.

  6,308 downloads

  24 comments

  Updated

 19. N.4178/13 - Υπεύθυνες Δηλώσεις

  Χρησιμοποίησα τα αρχεία του ΙΑΣΟΝΑ και άλλα για να δημιουργήσω ένα excel το οποίο περιλαμβάνει:
  Σύμβαση έργου
  Εξουσιοδότηση Ιδιοκτήτη προς μηχανικό
  Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη
  Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη μεταφοράς από ν4014 σε 4178
  Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη για παλαιά πρόστιμα
  Υπεύθυνη Δήλωση συνιδιοκτήτη για συναίνεση
  Αίτηση ιδιοκτήτη για αναστολή βεβαιωμένων προστίμων
  Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη για την αναστολή βεβαιωμένων προστίμων

  7,105 downloads

  41 comments

  Updated

 20. Δικαιολογητικά ένταξης σε Γ' φάση 1337/'83

  Επειδή έχω μια περίπτωση ένταξης στην Γ' φάση του Ν. 1337/'83 για οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, μου έδωσαν από την ΥΔΟΜ Παλλήνης τα δικαιολογητικά που ζητάει η περιφέρεια (από την οποία εκδίδεται η απόφαση) καθώς και ένα υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης (τη θέλουν τόσο αναλυτικά).
   
  Την ανεβάζω εδώ για τη διευκόλυνση όποιου έχει αντίστοιχο θέμα.
   
  Ελπίζω να είναι χρήσιμο.

  1,513 downloads

  8 comments

  Updated

 21. Αναλυτική Ταυτότητα Ρύθμισης Ν.4178/13

  Χρήσιμο έντυπο που συμπληρώνεται σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη επί τόπου, και στη συνέχεια επισυνάπτεται έξω απ΄το φάκελο της υπόθεσής μας (έτσι κάνω εγώ) για να μη χρειάζεται να ανατρέχουμε απο'δω κι απο'κει συνέχεια.

  3,820 downloads

  25 comments

  Updated

 22. Απαιτούμενα παραστατικά Ν.4178/13 - Έντυπο παρακολούθησης

  Ένα χρήσιμο έντυπο "νοικοκυρέματος" για να επισυνάπτεται στον φάκελο της εκάστοτε υπόθεσης και να μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία του (η εμπειρία με τον 4014 ήταν εξωφρενική).

  5,191 downloads

  34 comments

  Updated

 23. Φόρμα αιτημάτων αναφορικά με δηλώσεις του Ν.4178/13

  Η φόρμα συμπληρώνεται απευθείας σε ηλεκτρονικό μήνυμα (αντιγραφή & επικόλληση) και αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο στο [email protected] από το e-mail του διαχειριστή μηχανικού της δήλωσης.
  Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται σε 1-2 ημέρες από την αποστολή τους. Η υλοποίηση παρακολουθείται από τον μηχανικό μέσω του συστήματος.
   
  Η παρούσα αίτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο Δηλώσεις αυθαιρέτων και όχι απλές βεβαιώσεις μεταβίβασης (χωρίς πρόστιμα-παράβολα).

  2,093 downloads

  7 comments

  Updated

 24. Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη παράγραφος 2 άρθρου 11 Ν.4178-2013

  Μία πρώτη προσπάθεια για την ΥΔ του ιδιοκτήτη κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11 (που περιγράφει τα δικαιολογητικά υπαγωγής) στο Ν.4178/2013.
   
  Η ΥΔ θέλει σίγουρα συμπλήρωση. Περιμένω προτάσεις

  7,357 downloads

  30 comments

  Updated

 25. ΥΔ Εξουσιοδότησης Μηχανικού σχετικά με Ν.4178/2013

  Μία πρώτη προσπάθεια για την ΥΔ Εξουσιοδότησης Μηχανικού σχετικά με Ν.4178/2013.
   
  Η ΥΔ θέλει σίγουρα συμπλήρωση. Περιμένω προτάσεις

  3,079 downloads

  13 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.