Jump to content

About This File

Απλό .xls στο οποίο έχει περαστεί ο τύπος του Κτηματολογίου με την:

 

Απόφαση Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) 461/03/21-7-2008 (ΦΕΚ 1510 Β'/31.7.2008)

 

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της "αποδεκτής αποκλίσεως" εμβαδού κατά το άρθρο 13α του ν. 2664/ 1998

Α= [(√Ε + 2Uo)² − Ε] x Π/Πτ και ειδικότερα:

 

α) Υπολογίζεται η πλευρά τετραγώνου σχήματος εμ− βαδού ίσου με το εμβαδόν (Ε) του γεωτεμαχίου του οποίου ζητείται η ανοχή, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην κτηματολογική βάση. Το τετράγωνο αυτό που ορί− ζεται «ανηγμένο τετράγωνο» έχει πλευρά √Ε. β) Το τετράγωνο αυτό προσαυξάνεται με επιμήκυνση των πλευρών του κατά μέγεθος Uo, όπως αυτό ορίζεται στο Κεφάλαιο 7, παράγραφος 3.6. των «Τεχνικών Προ− διαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για την δημι− ουργία Εθνικού Κτηματολογίου», οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 425/09.01/17.7.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄, 1275/24.7.2007, όπως αναδημοσι− εύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄, 1443/9.8.2007) και αναθεωρήθηκαν με την υπ΄αρ. 460/03/12.6.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄, 1156/24.6.2008).Το νέο αυτό τετρά− γωνο ορίζεται ως «διευρυμένο ανηγμένο τετράγωνο» Ειδικότερα για τις αστικές περιοχές (κλίμακα σύντα− ξης 1:1000) Uo = 0.50 μ. και για τις αγροτικές περιοχές (κλίμακα σύνταξης 1:5000) Uo = 2.00 μ. Το εμβαδόν του νέου τετραγώνου που προκύπτει είναι Ετ = (√Ε + 2Uo)² . Η τιμή της «αποδεκτής απόκλισης» Α του εμβαδού του γεωτεμαχίου υπολογίζεται με την διαφορά Ετ μείον Ε επί τον λόγο Π/Πτ, όπου Π είναι η περίμετρος του γεω− τεμαχίου σύμφωνα το διάγραμμα της κτηματολογικής βάσης και Πτ η περίμετρος του «ανηγμένου τετραγώ− νου» δηλαδή Πτ= 4√Ε.


What's New in Version V1.2   See changelog

Released

  • ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ
  • προστέθηκε και το μέγιστο ποσοστό
  • Like 3
  • Thanks 1

User Feedback

Recommended Comments

Συνάδελφε καλησπέρα, έχω μια απορία όσον αφορά τον τύπο που χρησιμοποιείς και το 7%. Έχει αλλάξει απο το έως 10% που έλεγαν οι προδιαγραφές?

Link to comment
Share on other sites

Πολλές φορές ενώ  έχουμε εμβαδόν  εντός της αποδεκτής απόκλισης  οι  κορυφές του γεωτεμαχίου διαφέρουν αρκετά.  Υπάρχει περιορισμός στις  τεχνικές προδιαγραφές για την  απόσταση των κορυφών του πραγματικού γεωτεμαχίου σε σχέση με το κτηματολόγιο;

Edited by feim
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.