Jump to content

5 Screenshots

About This File

Υπολογισμός προστίμων αυθαιρέτων σύμφωνα με το νέο φύλλο καταγραφής όπως αυτό τέθηκε(από 1έως 22-9-2016) σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ.

Δυνατότητα υπολογισμού για απεριόριστα φύλλα καταγραφής,επίσης υπολογίζεται το παράβολο υπερ δημοσίου(το οποίο δεν επιστρέφεται) σύμφωνα με το αρθρο 83.

Στην έκδοση 1.06t προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού προστίμου και με τον Ν.4178/2013 ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των προστίμων και με τους δύο νόμους.

Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα την αύξηση ή μείωση του προστίμου που προκύπτει από την εφαρμογή του νέου νόμου.

Στην έκδοση 1.08t διορθώθηκε σφάλμα σε συντελεστή υπολογισμού.(ευχαριστώ τον συνάδελφο Faethon11).

Παρακαλώ τους συναδέλφους ας το τσεκάρουν για τυχόν λάθη.

Στην έκδοση 1.12t εισάγονται οι Τ.Ζ του 2011(Ν.4178/13) και αυτόματα μετατρέπονται σε Τ.Ζ.του 2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ 48Β/20-1-2016 και καταχωρούνται σε ξεχωριστό πεδίο.Ετσι τα πρόστιμα Ν.4178/13 και νέου νόμου υπολογίζονται το κάθε ένα με την σωστή Τ.Ζ. και είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεταξύ τους.Επίσης τα φ.κ είναι διαχειρίσιμα και μπορεί να γίνει ολική ή μερική τροποποίηση-διαγραφή του κάθε φ.κ. χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της όλης διαδικασίας εξ΄αρχής.Το πρόγραμμα ενημερώθηκε στην έκδοση 1.12 σύμφωνα με τις επισημάνσεις-παρατηρήσεις των συναδέλφων :Didonis και themoiko.

Στην έκδοση 1.20 υπολογίζονται τα πρόστιμα σύμφωνα με το νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε προς ψήφιση στην βουλή τις 20-9-2017.Υπάρχουν διαφοροποιήσεις με το νομοσχέδιο της διαβούλευσης (π.χ. αυτοτελή υπόγεια κτλ).

Στην έκδοση 1.24 έγινε ενημέρωση με τις αλλαγές που προέκυψαν στην συνεδρίαση της επιτροπής της βουλής στις 11-10-2017(αύξηση δόσεων στις 100 κτλ) και προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του προστίμου ανάλογα με τον τρόπο εξώφλησης του και τον χρόνο υπαγωγής.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην έκδοση 1.50 είναι διαθέσιμος ο υπολογισμός προστίμων με τον Ν.4495/2017 και προστέθηκε και η μείωση λόγω ταυτόχρονης υποβολής της ΜΣΕ.

Σημαντικές αλλαγές της έκδοσης 1.64:

α)Διόρθωση του γινομένου των συντελεστών κάλυψης-δόμησης-πλ.αποστάσεων-πρασιάς ώστε σε περίπτωση ύπαρξης οικ.άδειας το γινόμενο να είναι max=2.

β)Προσθήκη δυνατότητας υπολογισμού προστίμου για στάσιμους οικισμούς και σταυλικές εγκαταστάσεις.

Νέα έκδοση 1.72: Βελτιώθηκε η ρουτίνα υπολογισμού των δόσεων,λαμβάνεται υπόψην η ελάχιστη δόση(50ευρώ) και το παράβολο του άρθρου 99 και αυτόματα υπολογίζεται το ποσό δόσης και ο αριθμός δόσεων.

 

Οδηγίες εγκατάστασης νέας έκδοσης(v.1.72):Σε όσους η/υ είναι εγκατεστημένη παλαιότερη έκδοση πρέπει να γίνει απεγκατάσταση για να εγκατασταθεί η νέα.

Για νεότερες εκδόσεις με αναλυτικές εκτυπώσεις φύλλων καταγραφής,συγκεντρωτικού πίνακα προστίμων,δημιουργία&εκτύπωση υπεύθυνων δηλώσεων ιδιοκτήτη,εκτύπωση αναλυτικού προυπολογισμού κτλ

επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.Facebook.com/Freelogismiko

 

Αξιολογήστε την εφαρμογή εδώ:

https://goo.gl/EDg4Lj

Βίντεο παρουσίασης:

Edited by andkour


What's New in Version v.1.72   See changelog

Released

 • (v.1.04t)Σε αυτην την έκδοση είναι δυνατός ο υπολογισμός του προστίμου για απεριόριστο αριθμό φύλλων καταγραφής.Επίσης υπολογίζεται το παράβολο υπέρ δημοσίου(αρθρου 83) το οποίο δεν επιστρέφεται και το συνολικό πρόστιμο υπαγωγής.
 • (v.1.06t)Στην έκδοση προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού προστίμου και με τον Ν.4178/2013 ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των προστίμων και με τους δύο νόμους.
 • (v.1.08t)Διορθώθηκε λάθος στον συντελεστή υπολογισμού προστίμου "άλλης κατοικίας" για Τ.Ζ.>1000€/μ2
 • (v.1.12t)Σε αυτην την έκδοση υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των τιμών Τ.Ζ του 2011(Ν.4178/2013) και η απευθείας μετατροπή τους σε Τ.Ζ του 2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ 48Β/20-1-2016.Ετσι υπολογίζονται τα πρόστιμα Ν.4178/13 και νέου νόμου με τις σωστές Τ.Ζ. και υπάρχει απόλυτη σύγκριση μεταξύ τους.
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας-διαγραφής(μερικής ή ολικής) των αποτελεσμάτων των φύλλων καταγραφής και ο επανυπολογισμός συγκεκριμένου φ.κ. χωρίς να γίνεται η όλη διαδικασία εξ΄αρχής.
 • (v.1.20) Σε αυτήν την έκδοση υπολογίζονται τα πρόστιμα με το νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε για ψήφιση στην βουλή τις 20-9-2017.
 • (v.1.24) Ενημέρωση με τις τελικές αλλαγές που έγιναν από την επιτροπή της βουλής στις 11-10-2017.
 • (v.1.50)Πρόστιμα αυθαιρέτων με τον Ν.4495/2017 και υπολογισμός μείωσης προστίμου για συνυποβολή ΜΣΕ.
 • (v.1.64) Διόρθωση συντελεστών κάλυψης-δόμησης-πλ.αποστάσεων ώστε σε περίπτωση ύπαρξης οικ.άδειας το γινόμενο τους να μην υπερβαίνει το 2.Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού προστίμου για στάσιμους οικισμούς και σταυλικές εγκαταστάσεις.
 • (v.1.72) Διόρθωση ρουτίνας υπολογισμού των δόσεων.
 • Like 2
 • Thanks 2

User Feedback

Recommended CommentsΣε ευχαριστώ συνάδελφε για τα καλά σου λόγια.Ότι χρειαστείς μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα. Οι ΤΖ πάνω από 1900 πώς εισάγονται?

Καλημέρα συνάδελφε.Για τιμές >1900 εισάγεις την Τ.Ζ. απευθείας στο κίτρινο κουτί του προγράμματος αφού πρώτα έχεις συμβουλευθεί το σχετικό ΦΕΚ αναθεώρησης των τιμών ζώνης.

Link to comment
Share on other sites

Όσον αφορά την έκπτωση για ταυτόχρονη υποβολή ΜΣΕ, το 10% έπτωσης εφαρμόζεται στο απομειωμένο πρόστιμο. Παράδειγμα: Για πρόστιμο 2843,56€, με υπαγωγή στο α' εξάμηνο έχουμε έκπτωση 568,71€, οπότε το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 2843,56-568,71=2274,85€. Η έκπτωση για την ΜΣΕ είναι 10% επί του 2274,85 (άρα 10%*2274,85=227,48) και όχι επί του αρχικού ποσού προστίμου (που θα ήταν 10%*2843,56=284,36). Επομένως, το τελικό πρόστιμο είναι 2274,85-227,48=2047,36 (βάσει συστήματος ΤΕΕ), και όχι 2274,85-284,36=1990,49 (που δίνει η εφαρμογή). Είναι δηλαδή σαν να λέμε 2843,56*0,80*0,90=2047,36. 

Link to comment
Share on other sites

Εξαιρετική δουλειά!

Ενα σφάλμα γίνεται στον τρόπο εξόφλησης. 

Αντί να πολλαπλασιαστούν οι συντελεστες εκπτωσης, προστίθενται τα ποσά και αφαιρούνται από του  προστίμου.

Δηλ με προστιμο 635.91 με εφάπαξ, Α περίοδο, χωρίς ΜΣΕ γινεται ο 2ος υπολογισμός αντι του πρωτου (πολλαπλασιασμός συντελεστών έκπτωσης)

image.png.f16d0d76187417b55d94fc506c951151.png

Link to comment
Share on other sites
On 23/5/2018 at 1:30 ΜΜ, jbosdas said:

Εξαιρετική δουλειά!

Ενα σφάλμα γίνεται στον τρόπο εξόφλησης. 

Αντί να πολλαπλασιαστούν οι συντελεστες εκπτωσης, προστίθενται τα ποσά και αφαιρούνται από του  προστίμου.

Δηλ με προστιμο 635.91 με εφάπαξ, Α περίοδο, χωρίς ΜΣΕ γινεται ο 2ος υπολογισμός αντι του πρωτου (πολλαπλασιασμός συντελεστών έκπτωσης)

image.png.f16d0d76187417b55d94fc506c951151.png

Σε ευχαριστώ πολύ!!.Το διόρθωσα.

v245example21.jpg

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ.Την νέα έκδοση(2.48) του προγράμματος με πολλές αναβαθμίσεις(πλήρεις εκτυπώσεις ανά φύλλο καταγραφής-συγκεντρωτικά,δημιουργία εκτύπωση αναλυτικού προυπολογισμού,βελτίωση ρουτίνας υπολογισμού δόσεων,υπολογισμός ποσοστών υπέρβασης για οριζόντιες ιδιοκτησίες κτλ) μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.facebook.com/freelogismiko

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.