Jump to content

Πρόστιμα Αυθαιρέτων με τον Ν.4495/2017 v.1.72


5 Screenshots

About This File

Υπολογισμός προστίμων αυθαιρέτων σύμφωνα με το νέο φύλλο καταγραφής όπως αυτό τέθηκε(από 1έως 22-9-2016) σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ.

Δυνατότητα υπολογισμού για απεριόριστα φύλλα καταγραφής,επίσης υπολογίζεται το παράβολο υπερ δημοσίου(το οποίο δεν επιστρέφεται) σύμφωνα με το αρθρο 83.

Στην έκδοση 1.06t προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού προστίμου και με τον Ν.4178/2013 ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των προστίμων και με τους δύο νόμους.

Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα την αύξηση ή μείωση του προστίμου που προκύπτει από την εφαρμογή του νέου νόμου.

Στην έκδοση 1.08t διορθώθηκε σφάλμα σε συντελεστή υπολογισμού.(ευχαριστώ τον συνάδελφο Faethon11).

Παρακαλώ τους συναδέλφους ας το τσεκάρουν για τυχόν λάθη.

Στην έκδοση 1.12t εισάγονται οι Τ.Ζ του 2011(Ν.4178/13) και αυτόματα μετατρέπονται σε Τ.Ζ.του 2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ 48Β/20-1-2016 και καταχωρούνται σε ξεχωριστό πεδίο.Ετσι τα πρόστιμα Ν.4178/13 και νέου νόμου υπολογίζονται το κάθε ένα με την σωστή Τ.Ζ. και είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεταξύ τους.Επίσης τα φ.κ είναι διαχειρίσιμα και μπορεί να γίνει ολική ή μερική τροποποίηση-διαγραφή του κάθε φ.κ. χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της όλης διαδικασίας εξ΄αρχής.Το πρόγραμμα ενημερώθηκε στην έκδοση 1.12 σύμφωνα με τις επισημάνσεις-παρατηρήσεις των συναδέλφων :Didonis και themoiko.

Στην έκδοση 1.20 υπολογίζονται τα πρόστιμα σύμφωνα με το νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε προς ψήφιση στην βουλή τις 20-9-2017.Υπάρχουν διαφοροποιήσεις με το νομοσχέδιο της διαβούλευσης (π.χ. αυτοτελή υπόγεια κτλ).

Στην έκδοση 1.24 έγινε ενημέρωση με τις αλλαγές που προέκυψαν στην συνεδρίαση της επιτροπής της βουλής στις 11-10-2017(αύξηση δόσεων στις 100 κτλ) και προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του προστίμου ανάλογα με τον τρόπο εξώφλησης του και τον χρόνο υπαγωγής.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην έκδοση 1.50 είναι διαθέσιμος ο υπολογισμός προστίμων με τον Ν.4495/2017 και προστέθηκε και η μείωση λόγω ταυτόχρονης υποβολής της ΜΣΕ.

Σημαντικές αλλαγές της έκδοσης 1.64:

α)Διόρθωση του γινομένου των συντελεστών κάλυψης-δόμησης-πλ.αποστάσεων-πρασιάς ώστε σε περίπτωση ύπαρξης οικ.άδειας το γινόμενο να είναι max=2.

β)Προσθήκη δυνατότητας υπολογισμού προστίμου για στάσιμους οικισμούς και σταυλικές εγκαταστάσεις.

Νέα έκδοση 1.72: Βελτιώθηκε η ρουτίνα υπολογισμού των δόσεων,λαμβάνεται υπόψην η ελάχιστη δόση(50ευρώ) και το παράβολο του άρθρου 99 και αυτόματα υπολογίζεται το ποσό δόσης και ο αριθμός δόσεων.

 

Οδηγίες εγκατάστασης νέας έκδοσης(v.1.72):Σε όσους η/υ είναι εγκατεστημένη παλαιότερη έκδοση πρέπει να γίνει απεγκατάσταση για να εγκατασταθεί η νέα.

Για νεότερες εκδόσεις με αναλυτικές εκτυπώσεις φύλλων καταγραφής,συγκεντρωτικού πίνακα προστίμων,δημιουργία&εκτύπωση υπεύθυνων δηλώσεων ιδιοκτήτη,εκτύπωση αναλυτικού προυπολογισμού κτλ

επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.Facebook.com/Freelogismiko

 

Αξιολογήστε την εφαρμογή εδώ:

https://goo.gl/EDg4Lj

Βίντεο παρουσίασης:

Edited by andkour


What's New in Version v.1.72   See changelog

Released

 • (v.1.04t)Σε αυτην την έκδοση είναι δυνατός ο υπολογισμός του προστίμου για απεριόριστο αριθμό φύλλων καταγραφής.Επίσης υπολογίζεται το παράβολο υπέρ δημοσίου(αρθρου 83) το οποίο δεν επιστρέφεται και το συνολικό πρόστιμο υπαγωγής.
 • (v.1.06t)Στην έκδοση προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού προστίμου και με τον Ν.4178/2013 ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των προστίμων και με τους δύο νόμους.
 • (v.1.08t)Διορθώθηκε λάθος στον συντελεστή υπολογισμού προστίμου "άλλης κατοικίας" για Τ.Ζ.>1000€/μ2
 • (v.1.12t)Σε αυτην την έκδοση υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των τιμών Τ.Ζ του 2011(Ν.4178/2013) και η απευθείας μετατροπή τους σε Τ.Ζ του 2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ 48Β/20-1-2016.Ετσι υπολογίζονται τα πρόστιμα Ν.4178/13 και νέου νόμου με τις σωστές Τ.Ζ. και υπάρχει απόλυτη σύγκριση μεταξύ τους.
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας-διαγραφής(μερικής ή ολικής) των αποτελεσμάτων των φύλλων καταγραφής και ο επανυπολογισμός συγκεκριμένου φ.κ. χωρίς να γίνεται η όλη διαδικασία εξ΄αρχής.
 • (v.1.20) Σε αυτήν την έκδοση υπολογίζονται τα πρόστιμα με το νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε για ψήφιση στην βουλή τις 20-9-2017.
 • (v.1.24) Ενημέρωση με τις τελικές αλλαγές που έγιναν από την επιτροπή της βουλής στις 11-10-2017.
 • (v.1.50)Πρόστιμα αυθαιρέτων με τον Ν.4495/2017 και υπολογισμός μείωσης προστίμου για συνυποβολή ΜΣΕ.
 • (v.1.64) Διόρθωση συντελεστών κάλυψης-δόμησης-πλ.αποστάσεων ώστε σε περίπτωση ύπαρξης οικ.άδειας το γινόμενο τους να μην υπερβαίνει το 2.Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού προστίμου για στάσιμους οικισμούς και σταυλικές εγκαταστάσεις.
 • (v.1.72) Διόρθωση ρουτίνας υπολογισμού των δόσεων.
 • Like 2
 • Thanks 2
 Share


User Feedback

Recommended CommentsΩραίος ο παράλληλος υπολογισμός με τον 4178 αλλά δεν μπορεί να γίνει σωστά αφού πχ δεν υπάρχει το -50% των ΒΧ.

Link to comment
Share on other sites

Ωραίος ο παράλληλος υπολογισμός με τον 4178 αλλά δεν μπορεί να γίνει σωστά αφού πχ δεν υπάρχει το -50% των ΒΧ.

Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

Η λειτουργία του προγράμματος αυτού είναι η εξής:Εισάγονται όλα τα πεδία στο φύλλο καταγραφής σύμφωνα με τον υπό ψήφιση νόμο και πατώντας το κουμπί:"Υπολογισμός(φκ)" τρέχουν ταύτοχρονα δύο ξεχωριστές ρουτίνες.Η μία υπολογίζει τα πρόστιμα με τον νέο νόμο και η άλλη κάνει αυτόματη αναγνώριση και αντιστοίχιση του πεδίου(και συντελεστή) με τον νέο νόμο στο αντίστοιχο πεδιο(και συντελεστή) του Ν.4178/13.

Ετσι πχ στην περίπτωση του μειωτικού συντελεστή 70% η δεύτερη ρουτίνα υπολογίζει και παρουσίαζει το πρόστιμο του Ν.4178/13 με μειωτικό συντελεστή 50%(εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να εισάγεις τα m2 στο πεδίο β.χ. και το πρόγραμμα θα κάνει αυτόματα την σύγκριση).Ομοίως αυτόματα γίνεται και η αντιστοίχιση πχ. της παλαιότητας :"απο 1982 έως 1993" με την παλαιότητα :"1982 έως 2003" κτλ.

Ετσι το πρόστιμο του Ν.4178/13 υπολογίζεται σωστά και με βάση τους συντελεστές που ισχύουν σήμερα.

Δοκίμασε το και μου λές την γνώμη σου γιατί και πάλι μπορεί να μου έχει ξεφύγει κάτι.

Link to comment
Share on other sites

...Ετσι πχ στην περίπτωση του μειωτικού συντελεστή 70% η δεύτερη ρουτίνα υπολογίζει και παρουσίαζει το πρόστιμο του Ν.4178/13 με μειωτικό συντελεστή 50%(εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να εισάγεις τα m2 στο πεδίο β.χ. και το πρόγραμμα θα κάνει αυτόματα την σύγκριση).Ομοίως αυτόματα γίνεται και η αντιστοίχιση πχ. της παλαιότητας :"απο 1982 έως 1993" με την παλαιότητα :"1982 έως 2003" κτλ....

Εξαιρετικό! κ παλι μπράβο!

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλή δουλειά..

Στον 4178 υπάρχει όμως για ΤΖ<=1000€ συντελεστής στην άλλη κατοικία 0,50 ενώ για πάνω από 1000€ είναι 0,60

Το πρόγραμμα λαμβάνει παντού συντελεστή 0,60

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλή δουλειά ευχαριστώ!

 

Ήθελα να διευκρινιστεί αν για τον νέο νόμο λαμβάνονται υπόψη οι νέες τιμές ζώνης, όπως προτείνεται απο το νομοσχέδιο, ή όχι.

Από τις δοκιμές που έκανα, αν δεν κάνω λάθος, διαπίστωσα ότι ο υπολογισμός και στις 2 περιπτώσεις γίνεται με τις τιμές του 2011.

 

Ευχαριστώ και πάλι

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλή δουλειά..

Στον 4178 υπάρχει όμως για ΤΖ<=1000€ συντελεστής στην άλλη κατοικία 0,50 ενώ για πάνω από 1000€ είναι 0,60

Το πρόγραμμα λαμβάνει παντού συντελεστή 0,60

 

Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.Εχεις δίκιο για την παρατηρηση σου: κρατάει ανεξαρτήτως Τ.ζ τον συντελεστή 0.50(οχι τον 0.6) το πρόγραμμα.

Το διόρθωσα και θα ανεβάσω την εκδοση 1.08.

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλή δουλειά ευχαριστώ!

 

Ήθελα να διευκρινιστεί αν για τον νέο νόμο λαμβάνονται υπόψη οι νέες τιμές ζώνης, όπως προτείνεται απο το νομοσχέδιο, ή όχι.

Από τις δοκιμές που έκανα, αν δεν κάνω λάθος, διαπίστωσα ότι ο υπολογισμός και στις 2 περιπτώσεις γίνεται με τις τιμές του 2011.

 

Ευχαριστώ και πάλι

Σε ευχαριστώ πολύ.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να δέχεται οποιαδήποτε Τ.Ζ.Πρέπει όμως για τον νέο νόμο να βάλεις(πληροφόρηση από την εφορεία της περιοχής σου) τις νέες Τ.Ζ. όπως αυτές ισχύουν απο 20-1-2016.

Link to comment
Share on other sites

 • Ένα ερώτημα. Αφού κάνει την σύγκριση του προς ψήφιση νέου νόμου με τον 4178 δεν θα έπρεπε να έχει και δυο πεδία εισαγωγής για τιμή ζώνης αφού ο νέος πάει με την νέα τιμή ζώνης ενώ ο 4178 υποχρεωτικά με την τιμή ζώνης προ 2011?
 • Επίσης μπορεί να γίνει διόρθωση στα φύλλα καταγραφής ή ότι μπήκε δεν ξεμπαίνει και πρέπει να γίνει εξ αρχής όλη η διαδικασία? Νομίζω πως ούτε διαγραφή κάποιου μπορεί να γίνει παρά μονο όλα εξ αρχής.
Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ πολύ.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να δέχεται οποιαδήποτε Τ.Ζ.Πρέπει όμως για τον νέο νόμο να βάλεις(πληροφόρηση από την εφορεία της περιοχής σου) τις νέες Τ.Ζ. όπως αυτές ισχύουν απο 20-1-2016.

Εγω για τους υπολογισμούς του νέου νόμου χρησιμοποιώ τις τιμές αναπροσαρμογής από τον πίνακα Α στο ΦΕΚ 48 Β/20-01-2016, οπότε έλεγα μήπως μπορεί να ενσωματωθεί ο πίνακας αυτός στον υπολογισμό εφόσον είναι σωστό 

Link to comment
Share on other sites

 

 • Ένα ερώτημα. Αφού κάνει την σύγκριση του προς ψήφιση νέου νόμου με τον 4178 δεν θα έπρεπε να έχει και δυο πεδία εισαγωγής για τιμή ζώνης αφού ο νέος πάει με την νέα τιμή ζώνης ενώ ο 4178 υποχρεωτικά με την τιμή ζώνης προ 2011?
 • Επίσης μπορεί να γίνει διόρθωση στα φύλλα καταγραφής ή ότι μπήκε δεν ξεμπαίνει και πρέπει να γίνει εξ αρχής όλη η διαδικασία? Νομίζω πως ούτε διαγραφή κάποιου μπορεί να γίνει παρά μονο όλα εξ αρχής.

 

Καλησπέρα συνάδελφε,

Οταν προσθεσα την παράλληλη λειτουργία υπολογισμού προστίμων Ν.4178/13 είχα σαν λογική με τις υπάρχουσες Τ.Ζ(δηλαδή του 2011) να γίνει μια σύγκριση των προστίμων(στην ουσία σύγκριση συντελεστών) για να έχουμε μια είκονα πόση είναι η μεταξύ τους διαφορά.Προφανώς(και έχεις δίκιο) αν θέλουμε να έχουμε μια απόλυτη και πλήρη σύγκριση των δύο νόμων πρέπει να προστεθεί πεδίο για εισαγωγή της Τ.Ζ με τις τιμές από 20-1-2016.(θα το κάνω σε επόμενη ενημέρωση του προγράμματος).

Δεν μπορεί να γίνει διόρθωση ή διαγραφή στα αποτελέσματα των φύλλων καταγραφής(αλλα μπορώ σε επόμενη έκδοση να κάνω τα πεδία του πίνακα αποτελεσμάτων να δέχονται edit).

Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις-παρατηρήσεις σου.

Link to comment
Share on other sites

Εγω για τους υπολογισμούς του νέου νόμου χρησιμοποιώ τις τιμές αναπροσαρμογής από τον πίνακα Α στο ΦΕΚ 48 Β/20-01-2016, οπότε έλεγα μήπως μπορεί να ενσωματωθεί ο πίνακας αυτός στον υπολογισμό εφόσον είναι σωστό 

Μπορεί να γίνει αλλά είναι επίπονο και χρονοβόρο(πρέπει να φτιάξω μια βάση δεδομένων με τις Τ.Ζ. σε όλη την Ελλάδα).Μπορώ όμως σε επόμενη έκδοση να προσθέσω ένα κουμπί στο πρόγραμμα που θα ανοίγει κατευθείαν(μέσω link) τον πίνακα σε pdf αρχείο.

Link to comment
Share on other sites

Πολύ χρήσιμες οι βελτιώσεις των εκδόσεων 1.08t & 1.12t!

Συνάδερφε ευχαριστούμε και πάλι! 

Link to comment
Share on other sites


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.