Jump to content

Σχέδιο Π.Δ. που συζητήθηκε στη συνεδρίαση ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ


Recommended Posts

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

 

Άρθρο 1

 

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

 

1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, καθώς και του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας με ηλεκτρολογική κατεύθυνση, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, από ενιαίο φορέα που θα καλύπτει όλο το φάσμα των Μηχανικών, δύνανται να απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, με την έρευνα, τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του γνωστικού τους πεδίου.

 

2.1 Οι Πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων μετά την απόκτηση της σχετικής αδείας άσκησης επαγγέλματος, δύνανται να δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω αναλαμβάνοντας έργα στα ανωτέρω πεδία που αντιστοιχούν στο πρώτο Επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης και το οποίο περιλαμβάνει συνήθη έργα.

 

Για το λόγο αυτό θα καθορισθούν:

 

α. η διεύρυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

β. τα 3 Επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθη έργα, προωθημένα έργα και εξειδικευμένα έργα καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

 

γ. τα όρια Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια, όπως θα καθορίζονται εκάστοτε και για κάθε ειδικότητα από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

2.2 Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται αυτόνομα και σύμφωνα με τα ανωτέρω, στη μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής έργων και εργασιών που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού απόφοιτου Τ.Ε.Ι.

 

3. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα αυτόνομης απασχόλησης από κτήσεως πτυχίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους εξής ενδεικτικούς τομείς και δραστηριότητες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εργασιών, όπως θα προσδιορίζονται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος:

 

α. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, καθώς και κινητήριων μηχανών.

 

β. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

γ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων.

 

δ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους.

 

ε. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, καθώς και διατάξεων μεταφοράς.

 

στ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού.

 

ζ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

 

η. Στην επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και στον χειρισμό, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

θ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και εφαρμογών τους στον Κτιριακό, Αγροτικό και Βιομηχανικό τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής.

 

ι. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση δικτύων επικοινωνίας και συστημάτων πληροφορικής.

 

ια. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ιβ Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματοποίησης, καθώς και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.

 

ιγ Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων που καλύπτουν το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης.

 

ιδ Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιομηχανικών μονάδων, καθώς και συνεργείων.

 

ιε Στη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση ψηφιακών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και συλλογή, επεξεργασία δεδομένων και σημάτων.

 

ιστ Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης επί της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων, καθώς και στην ενεργειακή βαθμονόμηση και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα και με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

 

4. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας.

 

5. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις τις παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος άρθρου, δραστηριοποιούνται:

 

α. Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.

 

β. Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.

 

γ. Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μελέτες του δημοσίου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:

 

- Μία μονάδα μετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.

 

- Δύο μονάδες μετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

 

- Τρεις μονάδες μετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

 

δ. Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και εργασιών στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης, είτε συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα, είτε αυτόνομα, με δυναμικό μονάδων αντίστοιχο με την εμπειρία τους και την τάξη πτυχίου την οποία κατέχουν.

 

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων Πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

6. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις τις παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος άρθρου:

 

α. Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

 

β. Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

 

γ. Δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

 

δ. Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 

ε. Εξελίσσονται γενικώς μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους Πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

στ. Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματός τους.

Link to comment
Share on other sites

(λίγο εκτός θέματος αλλά είναι μαζί με το παραπάνω στο Π.Δ.......)

 

Άρθρο 2

 

Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 

1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τμήματος Μηχανολογίας, καθώς και του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας με μηχανολογική κατεύθυνση, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, από ενιαίο φορέα που θα καλύπτει όλο το φάσμα των Μηχανικών, δύνανται να ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, με την έρευνα, τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του γνωστικού τους πεδίου.

 

2.1 Οι Πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων μετά την απόκτηση της σχετικής αδείας άσκησης επαγγέλματος, δύνανται να δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω αναλαμβάνοντας έργα στα ανωτέρω πεδία που αντιστοιχούν στο πρώτο Επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης και το οποίο περιλαμβάνει συνήθη έργα.

 

Για το λόγο αυτό θα καθορισθούν:

 

α. η διεύρυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

β. τα 3 Επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθη έργα, προωθημένα έργα και εξειδικευμένα έργα καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

 

γ. τα όρια Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια, όπως θα καθορίζονται εκάστοτε και για κάθε ειδικότητα από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

2.2 Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται αυτόνομα και σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής έργων και εργασιών που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού απόφοιτου Τ.Ε.Ι.

 

3. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα αυτόνομης απασχόλησης από κτήσεως πτυχίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους εξής ενδεικτικούς τομείς και δραστηριότητες μηχανολογικών έργων και εργασιών, όπως θα προσδιορίζονται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα αναφέρει τα όρια τεχνικής ευθύνης:

 

α. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, κινητήριων μηχανών, καθώς και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού και κίνησης.

 

β. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

γ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων.

 

δ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους.

 

ε. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, καθώς και διατάξεων μεταφοράς.

 

στ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού.

 

ζ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

 

η. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, καθώς και υδροπνευματικών συστημάτων.

 

ι. Στο σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη μελέτης μεταφορικών μέσων. Στην επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και στον χειρισμό, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ια. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόμησης ενέργειας, με χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και εφαρμογών τους στον Κτιριακό, Αγροτικό και Βιομηχανικό τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής.

 

ιβ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ατμολεβητών και δικτύων ατμού.

 

ιγ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων πεπιεσμένου αέρα και δικτύων ιατρικών αερίων.

 

ιδ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, ηχομόνωσης και αντιρρύπανσης, καθώς και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.

 

ιε. Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.

 

ιστ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανών, ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιομηχανικών μονάδων, καθώς και συνεργείων.

 

ιζ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης επί της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων, καθώς και στην ενεργειακή βαθμονόμηση και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα και με τις Οδηγίες της Ε.Ε..

 

4. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις τις παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος, δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας.

 

5. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται:

 

α. Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.

 

β. Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 3, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.

 

γ. Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μελέτες του δημοσίου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:

 

- Μία μονάδα μετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.

 

- Δύο μονάδες μετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

 

- Τρεις μονάδες μετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

 

δ. Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και εργασιών, στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης, είτε συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα, είτε αυτόνομα, με δυναμικό μονάδων αντίστοιχο με την εμπειρία τους και την τάξη πτυχίου την οποία κατέχουν.

 

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων Πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

6. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις των παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος άρθρου:

 

α. Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

 

β. Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

 

γ. Δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

 

δ. Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 

ε. Εξελίσσονται γενικώς μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους Πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

στ. Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματός τους.

Link to comment
Share on other sites

Άρθρο 3

 

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αυτοματισμού

 

1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τμήματος Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας επαγγέλματος, από ενιαίο φορέα που θα καλύπτει όλο το φάσμα των Μηχανικών, δύνανται να ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, με την έρευνα, τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του γνωστικού τους πεδίου.

 

2.1 Οι Πτυχιούχοι του ανωτέρω Τμήματος μετά την απόκτηση της σχετικής αδείας άσκησης επαγγέλματος, δύνανται να δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω αναλαμβάνοντας έργα στα ανωτέρω πεδία που αντιστοιχούν στο πρώτο Επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης και το οποίο περιλαμβάνει συνήθη έργα.

 

Για το λόγο αυτό θα καθορισθούν:

 

α. η διεύρυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

β. τα 3 Επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθη έργα, προωθημένα έργα και εξειδικευμένα έργα καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

 

γ. τα όρια Τεχνικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια, όπως θα καθορίζονται εκάστοτε και για κάθε ειδικότητα από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

2.2 Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται αυτόνομα και σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μελέτη ανάλυση, σχεδιασμό, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής έργων και εργασιών που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Αυτοματισμού απόφοιτου Τ.Ε.Ι.

 

3. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα αυτόνομης απασχόλησης από κτήσεως πτυχίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους εξής ενδεικτικούς τομείς και δραστηριότητες έργων και εργασιών όπως θα προσδιορίζονται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα αναφέρει τα όρια τεχνικής ευθύνης:

 

α. Ανάληψη έργων και εργασιών πραγματογνωμοσύνης επί θεμάτων αυτοματισμού. Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις σχετιζόμενες με συστήματα αυτοματισμού.

 

β. Αξιολόγηση προσφορών αγοράς, ποιοτικό έλεγχο υλικών και αξιολόγηση έργων, εργασιών, εξοπλισμού, καθώς και προϊόντων αυτοματισμού.

 

γ. Εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη μελέτης, εκτέλεση έρευνας, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων αυτοματοποίησης.

 

δ. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, καθώς και διατάξεων μεταφοράς.

 

ε. Ανάληψη της τεχνικής υποστήριξης αυτοματισμών και εργασιών αυτοματοποίησης στη βιομηχανία, στην παραγωγή, σε εγκαταστάσεις και σε κατασκευές.

 

στ. Εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη μελέτης, ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού, καθώς και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού στη βιομηχανία, στην παραγωγή, στη μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, καθώς και σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν περιπτώσεις αυτοματοποίησης ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων σε αιολικές μηχανές, φωτοβολταϊκές μονάδες, συστήματα τηλεπικοινωνιών, λήψης και μετάδοσης δεδομένων.

 

ζ. Ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη έργων αυτοματισμού και εργασιών αυτοματοποίησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, καταγραφικών, θερμοϋδραυλικών και πνευματικών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

 

η. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, ανάληψη και διοίκηση μεγάλων και σύνθετων έργων και εργασιών αυτοματισμού και αυτοματοποίησης στη βιομηχανία και στην παραγωγή.

 

ι. Σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού.

 

ια. Συντήρηση, λειτουργία, επίβλεψη λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη, εμπορία συστημάτων αυτοματισμού που προβλέπονται για την παραγωγή, μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, καθώς και σε εγκαταστάσεις χρήσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σχετικών με τη λειτουργία ηλεκτρικών σταθμών, ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων, αιολικών μηχανών, φωτοβολταϊκών μονάδων, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, καθώς και λήψης και μετάδοσης δεδομένων.

 

4. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας.

 

5. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1, σύμφωνα με τις αρχές και προϋποθέσεις των παρ. 2.1, 2.2 και 3 του παρόντος άρθρου, δραστηριοποιούνται:

 

α. Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.

 

β. Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ.3, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.

 

γ. Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μελέτες του Δημοσίου, με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:

 

- Μία μονάδα μετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.

 

- Δύο μονάδες μετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

 

- Τρεις μονάδες μετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.

 

δ. Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και εργασιών στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης, είτε συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα, είτε αυτόνομα, με δυναμικό μονάδων αντίστοιχο με την εμπειρία τους και την τάξη πτυχίου την οποία κατέχουν.

 

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων Πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

6. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

 

α. Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

 

β. Δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

 

γ. Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 

δ. Εξελίσσονται γενικώς μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους Πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

ε. Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματός τους.

 

Άρθρο 4

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των παρ. 1 των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος Π.Δ. υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματός τους και της συνεπαγόμενης κοινωνικής ευθύνης τους προς το δημόσιο συμφέρον.

 

2. Για τους ανωτέρω Πτυχιούχους Μηχανικούς, προϋπόθεση έναρξης, άσκησης και παύσης του επαγγέλματος στον δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, στην Εκπαίδευση, εγγραφής τους στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών Ιδιωτικών ή Δημοσίων Έργων, εγγραφής τους στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες δημοσίων έργων και εργασιών, καθώς και παροχής βεβαιώσεων για την επαγγελματική τους κατάσταση, αποτελεί η ιδιότητα του μέλους του διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που εκπροσωπεί και τον κλάδο των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι..

 

3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Τμημάτων Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού, καθώς και των ισοτίμων και αντιστοίχων αυτών, λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στον διευρυμένο τους φορέα.

 

Άρθρο 5

 

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει επαγγελματικά θέματα των Πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας και Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) του παρόντος Π.Δ., ως και των κατόχων τίτλων σπουδών ισοτίμων και αντιστοίχων με τους τίτλους των προαναφερομένων Τμημάτων, και αντίκειται στο παρόν Π.Δ., καταργείται.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Σιγά μην αφήσουν κάποιοι την πίτα να μοιραστεί....

Δεν είμαι ενήμερος για το θέμα βέβαια και κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλάω αλλα...ειναι απλά φόβος και η απογοήτευση που με έχουν οδηγήσει να κάνω αυτό το σχόλιο.

ΑΝ θα ψηφιστεί λοιπόν, τα ξαναλέμε.

Link to comment
Share on other sites

Έχει κενά και παγίδες...και το ΤΕΕ περιμένει στην γωνία γιατί από αυτούς θα περάσεις...η ΕΕΤΕΜ από ότι φαίνεται κλείνει (και ευτυχώς δηλαδή, καιρός ήτανε).

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Αντε να δουμε.Τι ενοοει διευρημένο ΤΕΕ;Με εμάς μέσα

 

επρεπε να έρθει το ΔΝΤ για να πάρουμε επαγγελματικά δικαιόματα

Link to comment
Share on other sites

Ο κ. Πανάρετος μας είχε φλομώσει στο ψέμα έχοντας επί μήνες σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του τα εγκεκριμένα από το ΣΑΤΕ και τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές σχέδια Π.Δ. Αφού πέρασαν μήνες συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, ένα πρωί μας είπε ξαφνικά "ξέρετε καλά τα είπατε αλλά εμείς άλλα Π.Δ. έχουμε ετοιμάσει".

 

Τα εν λόγω σχέδια Π.Δ. παραπέμπουν το θέμα στις καλένδες και αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο κος Πανάρετος είναι ακόμα ένας συνήθης πολιτικός, ανίκανος, και υποχείριο των κάθε λογής πιέσεων.

Τα σχέδια αυτά δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια το αντικείμενο και μπορούν να ερμηνευτούν ποικιλοτρόπως. Έχουν πολλά "θα" και αναφέρονται σε φορείς που "ΘΑ" συσταθούν στο μακρυνό μέλλον. Κοινώς πάλι ασάφειες από τον πανεπιστημιακό καθηγητή της συμφοράς κ. Πανάρετο.

Link to comment
Share on other sites

H νέα κυβέρνηση της δντκρατίας θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα με τον εκπαιδευτικό Καλλικράτη . Μέχρι την άνοιξη θα δούμε μεγάλες αλλαγές παντού .

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.