Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
jmaroull

Επιτρέπεται ράμπα προς υπόγειο σε προκήπιο - πρασιά

Recommended Posts

Στον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μου μελέτης στην ΥΔΟΜ (έχει ήδη εγκριθεί από το ΣΑ)  ,πληροφορήθηκα πως δεν επιτρέπεται η ράμπα σε προκήπιο, 

γιατί στο άρθρο 17 παράγραφος 8 Β , σχετικά με τα προκήπια, αναφέρεται ότι: 

Β. Στην επιφάνειά τους επιτρέπονται εφόσον καλύ− πτεται η υποχρέωση για φύτευση: α) Οι κατασκευές των περιπτώσεων α΄, δ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ της παραγράφου 7 χωρίς προϋποθέσεις μέγιστου πλάτους και πάντοτε έως το όριο της ρυμοτομικής γραμμής.

παραθέτω και την παράγραφο 7 :

7. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφό− σον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κα− τασκευές: α) Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα. β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων. γ) Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους ή μηχανικά μέσα κάλυψης υψο− μετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2095 δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες. ε) Συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. στ) Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων εφόσον δεν μπορεί να είναι υπόγειες. ζ) Καπνοδόχοι. η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κα− νονισμούς. θ) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, και κλιματιστικών σε παραδοσιακούς οι− κισμούς ή διατηρητέα κτίρια, ύστερα από έγκριση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου φορέα, ως προς την ένταξή τους στο χώρο. ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος προεξοχής 1/2 Δ. ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ. ιβ) Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων, οι δεξαμενές, οι αντλίες διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και τα στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α΄ και ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρε− πόμενης κάλυψης.

Η ερμηνεία της υπηρεσίας  αναφέρει ότι εφόσον ισχύουν μόνο τα α΄, δ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ , άρα δεν ισχύουν τα β,γ,ε,στ,ζ,η,θ.

Δεδομένης της απουσίας ρητής αναφοράς στο ΝΟΚ  για τις προδιαγραφές ράμπας σε υπόγειο πάρκινγκ κατοικίας, ζητώ τη βοήθειά σας, 

ΥΓ παραθέτω κάτοψη και τομή , 

ευχαριστώ προκαταβολικά, 

 

mp.thumb.PNG.accaac2f83186876f11466b7635e8e7c.PNG1406892946_rgog.thumb.PNG.5f44adfc036ce8a7b710922629433d2b.PNG

image.png

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Να το πάρουμε με την λογική. Τι ακριβώς παραβιάζει μια ράμπα εντός προκηπίου;

Μιλάμε, για μια διαμόρφωση εδάφους προκειμένου να δημιουργηθεί κεκλιμένο επίπεδο για να μπαίνει το αυτοκίνητο στο γκαράζ. Το προκήπιο είναι μέρος του οικοπέδου και αποτελεί υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο. Δεν καταπατήθηκε κάποιος απαγορευμένος χώρος. Με την κατασκευή ράμπας, δεν αλλάζει η κάλυψη (δεν είναι δηλαδή κλειστός χώρος). Συμφωνώ με την μελέτη που έχεις κάνει καθώς έχεις επιλέξει (εύλογα) την συντομότερη διαδρομή από το δρόμο προς το υπόγειο garage.

Share this post


Link to post
Share on other sites

αφού η ράμπα βρίσκεται στην πρασιά και το κτίριο σου στην οικοδομική γραμμή, πως θα μπεις διαφορετικά στο κτίριο αν δεν έχεις ράμπα στην πρασιά?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τι να πει κανείς....Εννοείται ότι επιτρέπεται και αυτοί που γράψανε τον ΝΟΚ το κακογράψανε το άρθρο. 

Λογικά επιτρεπόταν με κάποια παλαιότερη διάταξη του ΓΟΚ και θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου με κάποιες πολεοδομίες. Ο καθένας ερμηνεύει ότι του κατέβει στο κεφάλι και η κοινή λογική έχει πάει στα αζήτητα.

Τις παρακάτω κατασκευές αναφέρει το άρθρο 17 που επιτρέπονται στην επιφάνεια προκηπίου και αν δούμε έχει μέσα πισίνες , πέργκολες και στέγαστρα. Δηλαδή η ράμπα (ήτοι διαμόρφωση εδάφους) προς το υπόγειο του πείραξε;


α) Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα. 
δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες. 
ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος προεξοχής 1/2 Δ. 
ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ. 
ιβ) Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων, οι δεξαμενές, οι αντλίες διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και τα στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α και ια δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης. 

και...

β) Υπαίθριες σκάλες όταν τηρούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις ότι εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80 μ. και δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους του προκηπίου. 
γ) Στοιχεία διευκόλυνσης της μετακίνησης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. 
δ) Στέγαστρα για την εξυπηρέτηση πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων μετά από έγκριση φορέα και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής έως το όριο της ρυμοτομικής γραμμής. Τα στέγαστρα μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10Π και όχι περισσότερο των 2,00 μ. όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του στεγάστρου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,00 μέτρα από τη στάθμη του πεζοδρομίου. 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

μήπως το πρόβλημα η ΥΔΟΜ το εντοπίζει  στο υπερβολικό πλάτος της ράμπας (όπως και εγώ   κρίνω από το συνημμένο σχέδιο του ερωτώντα)

και όχι στο ότι δεν επιτρέπεται καθόλου?

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 λεπτά πριν, nik said:

Τι να πει κανείς....Εννοείται ότι επιτρέπεται και αυτοί που γράψανε τον ΝΟΚ το κακογράψανε το άρθρο. 

Λογικά επιτρεπόταν με κάποια παλαιότερη διάταξη του ΓΟΚ και θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει. 

Ζητανε να ξεκινάει η ραμπα μετα το προκηπιο

 

28 λεπτά πριν, nik said:

Τι να πει κανείς....Εννοείται ότι επιτρέπεται και αυτοί που γράψανε τον 

5 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said:

μήπως το πρόβλημα η ΥΔΟΜ το εντοπίζει  στο υπερβολικό πλάτος της ράμπας (όπως και εγώ   κρίνω από το συνημμένο σχέδιο του ερωτώντα)

και όχι στο ότι δεν επιτρέπεται καθόλου?

Όχι δεν έγινε καμία παρατήρηση για το πλάτος, ερμηνεύουν οτι η ράμπα πρέπει να ξεκινάει μετά το προκήπιο. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός επειδή ο χ υπάλληλος ερμηνεύει όπως του καπνίσει.

Αναγκαστικά συνάδελφε θα πρέπει να προχωρήσεις σε γραπτό ερώτημα με συνέπεια τη σημαντική καθυστέρηση της άδειας ή εναλλακτικά κάνε έρευνα μέσω γνωστών σου ή και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ μήπως βρεις κάποια άδεια δόμησης παρόμοιας μελέτης με τη δική σου ώστε να την επικαλεστείς. Αν υποπέσει στην αντιληψή μας κάποια τέτοια άδεια θα την αναρτήσουμε στο παρόν θέμα.

στον ΓΟΚ 85 υπήρχε και το παρακάτω έγγραφο:

Εγγρ-61516/2045/2-10-87 
Ράμπα - Αίθριο - Απόληξη ανελκυστήρα

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της από 1-10-87 αίτησης του κ. Τ.Γ. και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα. 
1. Σύμφωνα με την παρ.2δ του Αρθ-17 του Ν-1577/85 επιτρέπεται στους ακάλυπτους χώρους (πρασιά) του οικοπέδου η κατασκευή ράμπας καθόδου προς τους υπόγειους χώρους. Η εμφαινόμενη δε στα σχέδια ράμπα δεν αντίκειται σε πολεοδομικές διατάξεις. 
2. Το αίθριο είναι, σύμφωνα με την παρ.34 του Αρθ-2 του Ν-1577/85, μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου και δεν επιτρέπεται η στέγασή του με οποιαδήποτε κατασκευή και 
3. Κάτω από το μέγιστο ύψος της οικοδομικής και πάνω από το ύψος του κτιρίου επιτρέπεται η απόληξη φρέατος ανελκυστήρος, σύμφωνα με την παρ.2 Αρθ-16 του ΓΟΚ/85 και της Εγκ-12/86 . 

Edited by Pavlos33
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 λεπτό πριν, Pavlos33 said:

Δεν μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός επειδή ο χ υπάλληλος ερμηνεύει όπως του καπνίσει.

Αναγκαστικά συνάδελφε θα πρέπει να προχωρήσεις σε γραπτό ερώτημα με συνέπεια τη σημαντική καθυστέρηση της άδειας ή εναλλακτικά κάνε έρευνα μέσω γνωστών σου ή και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ μήπως βρεις κάποια άδεια δόμησης παρόμοιας μελέτης με τη δική σου ώστε να την επικαλεστείς. Αν υποπέσει στην αντιληψή μας κάποια τέτοια άδεια θα την αναρτήσουμε στο παρόν θέμα.

Pavlos33 ευχαριστώ, μην μπείτε σε κόπο έχω βρει ήδη αρκετές, από άλλες ΥΔΟΜ.

Ο υπάλληλος ελεγκτής δεν εκανε καμία παρατήρηση, ο διευθυντής πριν την υπογράψει έθεσε αυτό το θέμα. 

Οι άδειες δεν αποτελούν δεδικασμένο κατά αυτούς. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

σίγουρα για να μπεις στην ράμπα αν υποθέσουμε ότι την έκανες από την οικοδομική γραμμή του οικοπέδου και προς το εσωτερικό του οικοπέδου, θα έφτιαχνες ένα δρόμο στην πρασιά που θα περπάταγε το αυτοκίνητο να φτάσει μέχρι την ράμπα. Οπότε τι τον πείραξε ... τον θα το πω, οτι το επίπεδο αυτό είναι κεκλιμένο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.