Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/28/2022 in Ειδήσεις

 1. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να ανακαινίσουν και ταυτόχρονα να αλλάξουν χρήση στα παλιά τους ακίνητα, κυρίως αυτά που βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων, προκειμένου να τα εκμεταλλευτούν καλύτερα. Αυτό αφορά συνήθως σε αλλαγή χρήσης τμημάτων κτιρίων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια, γραφεία, ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που χώροι γραφείων μετατρέπονται σε μικρές γκαρσονιέρες για βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb). Στο παρελθόν κάθε μετατροπή χώρου απαιτούσε από τους ιδιοκτήτες έκδοση οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία, με όλες τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις που συνεπάγεται. Με πρόσφατη όμως εγκύκλιο του υφυπουργού Περιβάλλοντος (Μάιος 2020), μπορεί να γίνουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή χρήσης σε ένα κτίριο ή σε τμήμα αυτού, με την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας και χωρίς να απαιτείται πλέον άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια). Η νέα αυτή διάταξη έχει ήδη δώσει ανάσα σε πολλές περιπτώσεις σε πολίτες και τους μηχανικούς, αφού ξεφεύγουν πια από την παλιά διαδικασία, η οποία μπορεί να έπαιρνε ακόμη και...μήνες! Ποια είναι η νέα διάταξη, που αφορά σε ανακαινίσεις; Δύναται να γίνει η έκδοση Εγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για εργασίες που αφορούν σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.). Πώς μπορώ να ξέρω αν αλλάζει κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας το ακίνητο με τη νέα χρήση του; Σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες που αναλύονται στη συνέχεια. Ο καταμερισμός των χρήσεων σε αυτές τις κατηγορίες γίνεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα, που έχει να κάνει με τα φορτία τα οποία θα δέχεται το κτίριο. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ – Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού, όπως: Αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ. β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ – Σ2 Συνήθη κτίρια, όπως κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία (τα οποία δεν περιλαμβάνουν χώρους συνεδρίων), ξενώνες, οικοτροφεία, χώροι εκθέσεων, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας (ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εστιατόρια, μπαρ κλπ), τράπεζες, ιατρεία, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, γραφεία δημοσίων υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία Σ4 κλπ. γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ – Σ3 Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες, εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, φροντιστήρια, νηπιαγωγεία, χώροι συναυλιών, αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, παιδότοποι, αναμορφωτήρια, φυλακές, εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού και αποβλήτων κλπ. δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ – Σ4 Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά τη διάρκεια του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς είναι ζωτικής σημασίας, όπως τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί και αστυνομικοί σταθμοί, κτίρια δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από σεισμό. Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής αξίας, όπως μουσεία, αποθήκες μουσείων κλπ. Πότε επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε κτίριο; Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους του επιτρέπεται μόνον εάν η νέα χρήση επιτρέπεται από το ισχύον σχέδιο πόλης, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής καθώς και άλλες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει αλλαγή χρήσης; Για την αλλαγή χρήσης απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: ✓ Το κτίριο να είναι νόμιμα κτισμένο. ✓ Να επιτρέπεται η νέα χρήση στην περιοχή. ✓ Να τηρείται οπωσδήποτε η ισχύουσα ρυμοτομία. ✓ Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού π.χ. σκάλες, χώροι στάθμευσης κλπ, που αντιστοιχούν στη νέα χρήση. ✓ Να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου με την προϋπόθεση να μη θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για διαρρυθμίσεις και αλλαγή χρήσης; α) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος. β) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. γ) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. δ) Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/81 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, εφόσον απαιτείται. Προσοχή! Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις ή την αλλαγή χρήσης τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ. παθητική/ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), κατατίθενται και οι κατά περίπτωση τροποποιημένες μελέτες. Πότε γίνεται απλή ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας; Γίνεται ενημέρωση του φακέλου της άδειας και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης όταν: ✓ Οι νέες μελέτες (αρχιτεκτονικά) δεν τροποποιούν το διάγραμμα δόμησης της άδειας δόμησης. ✓ Η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. ✓ Οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις επί μέρους μελέτες του υφιστάμενου κτιρίου. ✓ Όταν δεν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης. Πότε απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης; Απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης όταν: ✓ Χρειάζεται να γίνουν εκτεταμένες κατασκευές ή εργασίες που αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, κάλυψη, αποστάσεις, φύτευση κλπ. ✓ Όταν προκύπτουν δυσμενέστερα φορτία και πρέπει να γίνει νέα στατική μελέτη. Σε περίπτωση που γίνει και προσθήκη εγκατάστασης. Δεν αλλάζω διαρρύθμιση και θέλω το διαμέρισμα να το νοικιάσω σε φροντιστήριο. Γιατί πρέπει να βγάλω άδεια; Κάθε οικοδομική άδεια αφορά σε συγκεκριμένη δόμηση και συγκεκριμένη χρήση. Η μελέτη των στατικών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διαστάσεις της σκάλας και άλλα πολεοδομικά μεγέθη, διαφέρουν από χρήση σε χρήση. Οπως για παράδειγμα στα εκπαιδευτήρια, απαγορεύεται η σφηνοειδής σκάλα για λόγους ασφαλείας. Για να μπορεί λοιπόν να μετατραπεί η χρήση ενός κτιρίου ή τμήμα του κτιρίου σε μια άλλη χρήση, θα πρέπει ο μηχανικός να εξετάσει αν οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση του κτιρίου. Επίσης η χρήση κατοικίας ή γραφείου που έχει ένα διαμέρισμα σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό είναι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, ενώ το φροντιστήριο είναι κτίριο σπουδαιότητας Σ3, οπότε μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα στατικά φορτία και για αυτό απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης. Τι προσέχουμε στην αλλαγή χρήσης σε εκτός σχεδίου περιοχές; Επιτρέπεται και στις εκτός σχεδίου περιοχές να γίνει αλλαγή χρήσης σε ένα κτίριο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι γενικές ή ειδικές διατάξεις πολεοδομικές που ισχύουν στην περιοχή και υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο δόμησης για τη συγκεκριμένη χρήση. Για παράδειγμα, στις εκτός σχεδίου περιοχές η επιτρεπόμενη δόμηση εξαρτάται από τη χρήση που θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Το σύνηθες είναι π.χ. ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία είναι 200 τμ, ενώ για καταστήματα 600 τμ (κατ αναλογία ισχύουν ειδικοί περιορισμοί και για τις υπόλοιπες χρήσεις). Οπότε αν κάποιος έχει ένα κτίριο γραφείων 600 τμ δεν μπορεί να κάνει αλλαγή χρήσης σε κατοικία διότι δεν επιτρέπεται κατοικία 600τμ. Εχω ένα κατάστημα και θέλω να το νοικιάσω ως ξυλουργείο. Απαιτείται η αλλαγή χρήσης; Οχι, δεν χρειάζεται να αλλάξετε χρήση στο κατάστημα, γιατί η διαφοροποίηση της κατηγορίας χρήσης κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό δεν αποτελεί πάντα λόγο έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης. Σε περίπτωση όμως που γίνονται αλλαγές στη διαρρύθμιση και αλλάζουν μελέτες του κτιρίου, θα πρέπει να βγάλετε άδεια μικρής κλίμακας. Θέλω να μετατρέψω το διαμέρισμα σε γραφεία. Χρειάζεται άδεια; Βασικό κριτήριο για την αναγκαιότητα έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας είναι η αλλαγή των θέσεων στάθμευσης προς το δυσμενέστερο. Για παράδειγμα για χρήση κατοικίας απαιτείται μια θέση στάθμευσης ανά 100 τ.μ. ενώ για χρήση γραφείων μια θέση στάθμευσης ανά 50 τ.μ. Επομένως από τη συγκεκριμένη αλλαγή χρήσης προκύπτει η υποχρέωση ακόμα μιας θέσης στάθμευσης η οποία θα πρέπει να εξασφαλιστεί στο οικόπεδο ή να γίνει εξαγορά με συμβολαιογραφική δήλωση και να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας. Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού [email protected]
  2 points
 2. Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 65251/27-06-2022 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία καντίνας σε ιδιωτικό χώρο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4849/2021 (Α’ 207) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στην περ. βα’ της παρ. 1 του άρθρου 50, στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές σε ιδιωτικό χώρο πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες, με την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2, εφόσον έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις βάσει των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 και της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του νόμου 4849/2021, με απόφαση του κάθε Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών: α) μεταξύ τους, β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές. Με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021 θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε γνωστοποίηση της λειτουργίας των καντινών σε ιδιωτικό χώρο, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230). Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021, για τη λειτουργία κινητής καντίνας, όπως αυτή ορίζεται στην περ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, σε ιδιωτικό χώρο, ακολουθείται η διαδικασία της γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016 και της υπ’ αρ. 16228/ 17.05.207 (Β’ 1723) κοινής υπουργικής απόφασης, τηρουμένων των οριζόμενων στην ΥΙγ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β'2161) απόφαση του Υπουργού Υγείας και ιδίως στην περ. 4β του άρθρου 14 αυτής. Επιπροσθέτως, η λειτουργία κινητής καντίνας σε ιδιωτικό χώρο θα υπάγεται στις καθορι­ζόμενες ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται για τις θέσεις στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4849/2021 η οποία εκδίδεται από τους Δήμους της Χώρας. Σχετικά με τη δυνατότητα της ηλεκτροδότησης καντίνας, χωρίς την απαίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/23.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας και Επικρατείας (Β’ 6548). Αναφορικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τις καντίνες, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης σκευών σερβιρίσματος που να μην ανήκουν στην κατηγορία «σκεύη μιας χρήσης», λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας (π.χ. έλλειψη συνεχούς υδροδότησης, καθώς και πλήρους αποχετευτικού συστήματος) δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/48419/05.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση εκμίσθωσης από ιδιώτη δημόσιου ή δημοτικού χώρου δεν αναιρείται ο δημόσιος/δημοτικός χαρακτήρας του χώρου, ωστόσο είναι δυνατή η λειτουργία καντίνας με τη διαδικασία της γνωστοποίησης κατά τα ανωτέρω, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη συμφωνία της εκμίσθωσης. Στις κινητές καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, εφαρμόζεται ο ν. 2971/2001 (Α’ 285). Η εν λόγω δραστηριοποίηση δεν υπάγεται στο περιεχόμενο της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4849/2021, δεδομένου ότι αυτό δεν εφαρμόζεται στις κινητές καντίνες των ανωτέρω περιπτώσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 51 του Ν.4849/2021. Η συνέχιση της λειτουργίας των κινητών καντινών που εκκίνησαν να λειτουργούν σε ιδιωτικό χώρο με τη διαδικασία της γνωστοποίησης του νόμου 4442/2016, πριν την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 9 άρθρου 67 του νόμου 4849/2021, θα ρυθμίζεται στο περιεχόμενο αυτής. Η απόφαση στην διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΣ046ΜΤΛΡ-0Ν1?inline=true
  1 point
 3. Kοινό αίτημα με πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων απεστάλη από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΕΣΣΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) προς τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των ανοικτών χώρων στάθμευσης στην πυλωτή πολυκατοικιών που διαθέτουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο, καθώς και του ζητήματος της αυθαίρετης επέκτασης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας του αυτού ή άλλου ιδιοκτήτη προκειμένου οι ιδιοκτήτες αυτών να προβαίνουν μεταξύ τους σε μονομερή τροποποίηση της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων συνιδιοκτητών. Όπως επισημαίνουν στην επιστολή, που κοινοποιούν και στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά, και τον υφυπουργό Κτηματολογίου, Θεόδωρο Λιβάνιο, «"πράγματα εκτός συναλλαγής" έχουν καταστεί δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα και οριζόντιες ιδιοκτησίες σε όλη τη χώρα, αλλά και χώροι στάθμευσης πολυκατοικιών, εξαιτίας της έλλειψης διατάξεων που η ΠΟΜΙΔΑ με τη ΣΕΣΣΕ, σας καλούν και πάλι να υιοθετήσετε τάχιστα, προκειμένου να επιλυθούν άμεσα τα παρακάτω δύο σοβαρά νομικά προβλήματα, δύο ανοικτές πληγές κυριολεκτικά, που παρεμποδίζουν τις εμπράγματες συναλλαγές, τις γονικές παροχές και δωρεές και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, εν όψει μάλιστα και της από 1.4.2022 ισχύος της "Ταυτότητας Κτιρίου": 1. Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας όταν υπάρχει διαφορά στην επιφάνεια, υπέρ ή σε βάρος όμορης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Με την παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4759/2020, αποκαταστάθηκε το ανυπέρβλητο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα, τα διαμερίσματα των οποίων είχαν κάποια διαφορά στην επιφάνεια τους σε σχέση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια, υπέρ ή σε βάρος κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών, κάτι το οποίο πριν απαιτούσε τροποποίηση της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας με την συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, που ήταν πρακτικά ανέφικτο. Παρότι έτσι λύθηκε επιτυχώς το δυσχερές αυτό πρόβλημα, παραμένει άλυτο το άλλο - ευκολότερο στην επίλυσή του – πρόβλημα, στις πάμπολλες περιπτώσεις όπου η διαφορά στην επιφάνεια της οριζόντιας ιδιοκτησίας που πρόκειται να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4495/2017 έχει προκύψει υπέρ ή σε βάρος μίας ή περισσότερων όμορων οριζοντίων ιδιοκτησιών, όπου σήμερα απαιτείται τροποποίηση της σύστασης με συμμετοχή του συνόλου των συνιδιοκτητών και των υπολοίπων ορόφων, κάτι πρακτικά ανέφικτο, παρότι στην πραγματικότητα, το πρόβλημα αυτό δεν αφορά παρά μόνον τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οριζοντίων ιδιοκτησιών! Μάλιστα στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις –οι οποίες έχουν προκύψει σχεδόν πάντοτε από την κατασκευή της πολυκατοικίας- τα σχέδια που έχουν προσαρτηθεί στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας αποτυπώνουν μεν την πραγματική κατάσταση, αλλά υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση με τα εγκεκριμένα από την πολεοδομία σχέδια. Γι' αυτό προτείνουμε να προστεθεί νέα παράγραφος στο άρθρο 98 του ν. 4495/2017 που να ορίζει ότι: "Ειδικώς στην περίπτωση αυθαίρετης επέκτασης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας του αυτού ή άλλου ιδιοκτήτη, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτής στον παρόντα νόμο, χωρίς την συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών όταν η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής. Με τον ίδιο τρόπο οι ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από τη διαφοροποίηση αυτή, έχουν δικαίωμα να προβούν μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσουν τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην οριζόντια ιδιοκτησία τους ή να τον εξαιρέσουν από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται"». 2. Νομική τακτοποίηση άκυρων θέσεων στάθμευσης με χιλιοστά στην πυλωτή πολυκατοικιών. Με την υπ’ αριθμό 23/2000 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκαν ως άκυρες οι θέσεις στάθμευσης που είχαν συσταθεί ως ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες στον ανοιχτό χώρο πυλωτής πολυκατοικίας, ακόμα κι αν αυτές είχαν συσταθεί πριν την θέση σε ισχύ των ν. 960/1979 και 1221/1981. Ωστόσο η νομολογία τελικά δικαίωσε όλους όσους είχαν πληρώσει και αποκτήσει τέτοιας άκυρες θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή, με την συνδρομή του άρθρου 182 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο μία άκυρη δικαιοπραξία μπορεί να μετατραπεί σε άλλη έγκυρη, με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, κρίνοντας ότι η άκυρη σύσταση και μεταβίβαση της θέσης στάθμευσης ως ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, μπορεί να ισχύσει ως έγκυρη παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της θέσης αυτής. Αποτέλεσμα της δικαστικής ακύρωσης των θέσεων αυτών στάθμευσης ήταν ότι (ακόμα κι αν αυτή μετατραπεί σε δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης), παραμένει αδιάθετο το ποσοστό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου που αντιστοιχούσε στα χιλιοστά των άκυρων θέσεων στάθμευσης. Το πρόβλημα αυτό, που φαίνεται μικρότερο όταν ο χρήστης της θέσης στάθμευσης έχει και άλλη οριζόντια ιδιοκτησία κύριας χρήσης εντός της ίδιας πολυκατοικίας, και πολύ οξύτερο, όταν ο χρήστης δεν έχει, και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποκτήσει κατά μετατροπή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της θέσης στάθμευσης αυτής, καθίσταται καταστροφικό σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογικού Γραφείου, δεδομένου ότι τα ποσοστά συνιδιοκτησίας που αντιστοιχούν στις άκυρες θέσεις στάθμευσης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον υποδοχέα αδιάθετου ποσοστού συνιδιοκτησίας και να καταχωρηθούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» με αποτέλεσμα μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών να περιέλθουν κατά χιλιάδες στο Ελληνικό Δημόσιο, σε όλη τη χώρα, παρότι στερούνται οποιασδήποτε οικονομικής ή πρακτικής αξίας γι΄αυτό! Γι' αυτό προτείνουμε στο άρθρο 1 του Ν.1221/1981 (Α΄292), μετά την παράγραφο 5 να προστεθεί νέα παράγραφος 6, και οι επόμενες παράγραφοι να επαναριθμηθούν, με την οποία να ορίζεται ότι: "6. α) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας - χώρου κυρίας χρήσεως πολυκατοικίας που του ανήκει κατά κυριότητα ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή της ιδίας πολυκατοικίας που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, οφείλει να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πυλωτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του – χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πυλωτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται. β) Ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή πολυκατοικίας που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και δεν ανήκει στην κυριότητα ιδιοκτήτη επί οριζοντίου ιδιοκτησίας - χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας δύναται να μεταβιβαστεί κατ’ εξαίρεση και μόνο σε άλλον ιδιοκτήτη επί οριζοντίου ιδιοκτησίας - χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή ο αποκτών ιδιοκτήτης της οριζοντίου ιδιοκτησίας – χώρου κύριας χρήσης οφείλει να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πυλωτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του – χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πυλωτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται"».
  1 point
 4. Η έκδοση των οικοδομικών αδειών για δόμηση μικρών και μεγάλων κτιριακών υποδομών θα γίνεται πλέον με ευθύνη του μηχανικού, χωρίς να απαιτείται προέγκριση από τις πολεοδομίες, οι οποίες θα διενεργούν ελέγχους εκ των υστέρων, δειγματοληπτικά στο 30% των αδειών. Αυτό προβλέπεται σε ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ, το οποίο έχει εισαχθεί προς συζήτηση στις Επιτροπές της Βουλής. Γενικότερα, όπως σχολιάζουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» κύκλοι του τεχνικού κόσμου, οι σχετικές προβλέψεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο εκτιμούν ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) βιάστηκε να προχωρήσει στην κατάργηση της προέγκρισης των οικοδομικών αδειών από τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ). Κι αυτό διότι δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης (θα περιλαμβάνει γεωχωρικές πληροφορίες για την ιδιοκτησία γης, τα δάση, τα κτίρια και τον πολεοδομικό σχεδιασμό), αλλά ούτε έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας, καθώς ακόμη δεν έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι για τη σύνταξη των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Όσο για τον δειγματοληπτικό έλεγχο, εδώ και μία δεκαετία, από τον πρώτο νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, είχε προβλεφθεί δειγματοληπτικός έλεγχος στο 5% των δηλώσεων, ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις προωθούμενες ρυθμίσεις, η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά και για άδεια αναθεώρησης (μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, ύψους και όγκου), θα είναι προαιρετική. Σήμερα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών (1) και (2) η προέγκριση είναι υποχρεωτική και προαιρετική μόνο για την κατηγορία (3). Οι άδειες προτείνεται να εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, θα περιλαμβάνεται υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία θα αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Ειδικά για τις Κατηγορίες 1 και 2 θα ελέγχεται και το τοπογραφικό διάγραμμα. Η έγγραφη βεβαίωση από τις ΥΔΟΜ θα πρέπει να εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε. Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που θα εκδίδεται ηλεκτρονικά, θα αναρτάται άμεσα στο διαδίκτυο και θα επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η αρμόδια πολεοδομία προβλέπεται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των οικοδομικών αδειών που θα χορηγούνται με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο έλεγχος θα διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου. Εμπειρικά η απόδειξη κατασκευής αυθαιρέτου Ένα αυθαίρετο για να μπορεί να νομιμοποιηθεί, βάσει της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) θα πρέπει ο φέρων οργανισμός της αυθαίρετης κατασκευής να έχει εκτελεστεί (ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης να έχει εγκατασταθεί) πριν από τις 28.7.2011. Οπότε η απόδειξη του χρόνου κατασκευής αποτελεί την πλέον κρίσιμη παράμετρο για την «τακτοποίηση» των πολεοδομικά παράνομων κτισμάτων. Έως σήμερα, ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής σε υπόγεια στάθμη ή εντός του όγκου νόμιμου κτιρίου αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής. Στο εξής θα εξαιρείται η δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου, που προκύπτει από τη μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Παράλληλα, όμως προωθούνται και άλλες μέθοδοι προσδιορισμού του χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου, ο οποίος θα μπορεί να τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής, όπως είναι η ύπαρξη ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για τηλεόραση, τηλέφωνο, θέρμανση, οικιακές συσκευές, υδραυλική εγκατάσταση για θέρμανση, καθώς και από τον τρόπο σύνδεσης με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ιδίως δε της απευθείας σύνδεσης με χώρους κύριας χρήσης. Για τον χρόνο εγκατάστασης της αλλαγής χρήσης από βοηθητική σε κύρια σε κτίρια με οικοδομική άδεια θα αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής (και πάλι εξαιρουμένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου), άλλως θα λαμβάνεται ο χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «με το προτεινόμενο άρθρο παρέχονται ενδεικτικά παραδείγματα απόδειξης του χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών, που είναι εύχρηστα και εύκολα αποκτώμενα, με στόχο την υποβοήθηση των υπηρεσιών, ώστε να λαμβάνουν κοινά αποδεικτικά μέσα, προς διευκόλυνση των πολιτών, ενώ παράλληλα καταργείται το χρονικό τεκμήριο περί μη υποβολής εγγράφων». Εμπλουτίζονται οι χρήσεις γης στον Ελαιώνα Επίσης διευρύνονται οι προβλεπόμενες σχετικές χρήσεις γης στην περιοχή του Ελαιώνα, προκειμένου να συμπεριληφθούν περισσότερες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας. Τα υφιστάμενα κτίρια μπορούν να μεταβάλλουν τη χρήση τους. Έτσι, πλέον θα επιτρέπονται οι χρήσεις: εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου, κτίρια αποθήκευσης, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, πρατήρια βενζίνης και υγραερίου, κτίρια στάθμευσης και κοινωνικής πρόνοιας. Αυξάνεται ο χρόνος ισχύος των ΑΕΠΟ Η διάρκεια των υφιστάμενων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), παρατείνεται έως και τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας (αντί για δεκαετία που ισχύει σήμερα) από την έκδοσή τους, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον υπόχρεο φορέα, εάν δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν. Η παράταση της ισχύος τους ισχύει για τις ΑΕΠΟ που έχουν λήξει αν: α. δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από την έκδοσή τους, β. δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αλλαγές στον σχεδιασμό ή τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας. Αν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η υπό κρίση ΑΕΠΟ, η παράταση χορηγείται εάν οι μεταβολές αυτές δεν αυξάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η αλλαγή σε καύσιμο με μικρότερο ρυπαντικό φορτίο ή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η μείωση του μεγέθους του έργου ή η χρήση πρόσθετης ή νεότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ρυθμίσεις περί αποβλήτων και λυμάτων Ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου να κλείσει το «κεφάλαιο» της διαχείρισης των λυμάτων και να σταματήσει η χώρα να καταβάλει πρόστιμα στην ΕΕ, προωθεί το ΥΠΕΝ. Πιο συγκεκριμένα, προωθούνται διατάξεις που προβλέπουν ότι η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης δεν θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα πρέπει να συνδεθούν με τον κεντρικό αγωγό λυμάτων (λόγω της οικονομικής ύφεσης αρκετοί ιδιοκτήτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των δαπανών κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου και μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού, για οικισμούς που βρίσκονται σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Η δαπάνη θα μπορεί να χρηματοδοτείται: α. στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του «ΕΣΠΑ 2014-2020», εφόσον η κατασκευή έχει πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο φορέα και η δαπάνη έχει πληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, καθώς και στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 «ΕΣΠΑ 2021-2027», β. από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έργα αποχέτευσης που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, εφόσον η σχετική κατασκευή δεν έχει υλοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η άμεση λειτουργικότητα του συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας. γ. από το Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης δράσεων για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των ιδιοκτητών, προκειμένου να καλύψουν σημαντικό μέρος των δαπανών τους για την εσωτερική σύνδεση των ιδιοκτησιών τους με το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού. Επίσης, καθιερώνεται υποχρέωση σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης, εντός έξι μηνών από την ειδοποίηση της αρμόδιας για την ύδρευση και αποχέτευση αρχής, καθώς και πρόστιμο στους κύριους των ακινήτων, σε περίπτωση που δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο, εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετεί τον οικισμό είναι λειτουργική. Τέλος, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς συμβάσεων εκτέλεσης έργων κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στο αντικείμενο των συμβάσεων, πέραν της κατασκευής, και τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για τουλάχιστον τρία έτη.
  1 point
 5. Σε καθορισμό των ειδικοτήτων μηχανικών με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, που πρέπει να συμμετέχουν στις ομάδες έργου για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, προχώρησε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στη διάρκεια της Τακτικής Συνεδρίασης της 1ης Ιουνίου. Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής: Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 588/1-6-2022 – §2.1.1) της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη: Το Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α), Το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α), Το ΒΔ 769/72 (ΦΕΚ 223Α), Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26-1-2021 (ΦΕΚ 334Β) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι: με δεδομένο ότι η συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου καταλήγει στην έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου το οποίο συμπεριλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017, θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά στην ομάδα έργου για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας, μηχανικός που φέρει το σχετικό επαγγελματικό δικαίωμα, δηλαδή ειδικότητας Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Πολιτικού Υπομηχανικού, Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού αποφοίτου ΤΕΙ και ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο Αν. Βασιλειάδης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής: «Δεν προέκυπτε σαφές από την εισήγηση ότι στην επαρχία και ειδικά στις δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση αυτή αποκλειστικά από τις ειδικότητες που περιγράφονται στην εισήγηση». Ο Δ. Κουτζής ψηφίζει Λευκό.
  1 point
 6. Το νέο μεγάλο έργο οπτικών ινών τελευταίας γενιάς της ΔΕΗΔΕΗ -0,16%, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Πατεράκης, στο 5o Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών, ITC 2022. Το έργο, όπως σημείωσε ο κ. Πατεράκης, έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά από το Περιστέρι, όπου μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν συνδεθεί 15 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δίκτυο Fiber to the Home (FttH), σε υπερυψηλές ταχύτητες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η δράση αφορά αρχικά στην περιοχή του Περιστερίου, ενώ έχουν προγραμματιστεί άλλες 500.000 άμεσες συνδέσεις για 10 επιπλέον δήμους. Μεγάλο όφελος για τους καταναλωτές, εγγυάται ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Πατεράκης. Παράλληλα, η ΔEΗ βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης προμηθειών για άλλες 500 χιλιάδες συνδέσεις, σε δέκα επιπλέον Δήμους, με τις εργασίες να ξεκινούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με το νέο business plan που έχει εκπονήσει η διοίκηση του ομίλου, η εταιρεία θα συνδέσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Οι συνδέσεις αυτές θα γίνονται εναέρια, μέσω του υπάρχοντος δικτύου της ΔEΗ, και η ανάπτυξή τους είναι αρκετά πιο οικονομική και γρήγορη σε σχέση με τις υπόγειες συνδέσεις, καθώς δεν απαιτούνται σκαψίματα και ειδικές άδειες. Στις υπηρεσίες που θα προσφέρει η εταιρεία περιλαμβάνονται η διάθεση συνδέσεων στη χονδρική με ταχύτητα έως 1 Gbps, αλλά και νέες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα η αναγκαία διασύνδεση του 5G με οπτικές ίνες. Πρόκειται για έναν στόχο απολύτως εφικτό, αφού όπως εξήγησε ο κ. Πατεράκης: «η κατασκευή και η διαχείριση δικτύων είναι στο DNA της ΔEΗ, μια δραστηριότητα που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον στην Ελλάδα. Επιπλέον θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές της – το εκτεταμένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη τη χώρα - οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη οπτικών ινών πιο γρήγορα και οικονομικά από την παραδοσιακή μέθοδο της υπόγειας όδευσης». Τα δίκτυα ανοιχτής πρόσβασης που κατασκευάζει η ΔEΗ επιτρέπουν τόσο στους βασικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όσο και σε εναλλακτικούς να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά πακέτα υπηρεσιών, καθώς μειώνεται σημαντικά το κόστος τους για να φτάσουν στον τελικό πελάτη. «Μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις όλης της χώρας που θα απολαμβάνουν ταχύτερο και φθηνότερο ίντερνετ», τόνισε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔEΗ. Επιπλέον, η είσοδος της ΔEΗ στις οπτικές ίνες ενισχύει τον ανταγωνισμό και λειτουργεί ως επιταχυντής για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών ευρυζωνικότητας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πιάσει η χώρα τους στόχους ψηφιακής μετάβασης», υπογράμμισε ο κ. Πατεράκης. «Με δικές της δυνάμεις, η ΔEΗ συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να πάψει επιτέλους η χώρα μας να είναι ουραγός στους ψηφιακούς δείκτες στην Ευρώπη».
  1 point
 7. Εκθετική παραμένει και για το 2022 η αύξηση της πρόσβασης των πολιτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, το α’ πεντάμηνο του 2022 η αυθεντικοποίηση των πολιτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες με κωδικούς Taxisnet αυξήθηκε κατά 142% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο του 2022 οι πολίτες αυθεντικοποιήθηκαν σε πλατφόρμες ψηφιακών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας κωδικούς Taxisnet 154.315.749 φορές, έναντι 63.617.253 αυθεντικοποιήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο του 2021. Η αύξηση αυτή βασίζεται στη διαρκή διεύρυνση των φορέων του Δημοσίου που αυθεντικοποιούν τους πολίτες μέσω του Taxisnet. Ειδικότερα, ήδη κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2022, 82 πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου απέκτησαν τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια τους κωδικούς Taxisnet. Με τον τρόπο αυτό, ο συνολικός αριθμός των φορέων (Υπουργεία, Δήμοι, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια κοκ) που παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες με κωδικούς Taxisnet ανέρχεται πλέον σε 276. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση των κωδικών Taxisnet για την πρόσβαση των πολιτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συνιστά κεντρική στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου, αποτελεί διαρκή επιδίωξη η επέκταση της σχετικής δυνατότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς. Διευκολύνεται, έτσι, σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε προσθήκη νέου φορέα υλοποιείται με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και με την προβλεπόμενη έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο. Τα διαπιστευτήρια Taxisnet χρησιμοποιούνται με ενιαίο και απλό τρόπο σε ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών από πληθώρα φορέων του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό, πολίτες και επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις διαδικασίες των φορέων, περιορίζοντας χρονοβόρες μετακινήσεις, αναμονή και άσκοπη ταλαιπωρία για τη λήψη υπηρεσιών (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων, κλπ). Ενδεικτικά, παραδείγματα νέων ψηφιακών υπηρεσιών, στις οποίες δόθηκε η δυνατότητα χρήσης των κωδικών Taxisnet, είναι: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αυθεντικοποίηση των γονέων μαθητών, ώστε να συμμετέχουν σε εξετάσεις/ κλήρωση για εισαγωγή σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για πρόσβαση και εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια που οργανώνονται. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση πελατών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων ηλεκτροδότησης. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά την Διαχείριση του Μητρώου Ραδιοερασιτεχνών και των κεραιοσυστημάτων τους. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Περιφερειών Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δήμων Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Μετοχικού Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Επιμελητηρίων Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης για την εύκολη πληρωμή λογαριασμών μέσω διαδικτύου. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Οργανισμούς Άθλησης και Πολιτισμού.
  1 point
 8. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά στη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου διαχείρισης και ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (big data), θέτει σε δημόσια διαβούλευση η Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο, προϋπολογισμού €34 εκατ., θα υποστηρίζει λειτουργίες, όπως ο κυβερνητικός σχεδιασμός, η διαχείριση κρίσεων, η παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών. Το έργο θα παρέχει πληροφόρηση τόσο προς Κυβερνητικούς χρήστες (Κεντρική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες), όσο και προς εξωτερικούς χρήστες (πολίτες, ανεξάρτητες Αρχές, θεσμοί). Ο Κεντρικός Κόμβος Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου θα συγκεντρώνει και θα ομογενοποιεί πληροφορία από το σύνολο των σχετικών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης και θα παράγει δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας της διακυβέρνησης. Οι αναφορές και οι αναλύσεις, που θα παρέχονται από τον Κεντρικό Κόμβο Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου, κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Οικονομία & Ανάπτυξη, Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες, Περιβάλλον και Υποδομές, Ψηφιακός μετασχηματισμός και κοινή γνώμη. Στο πλαίσιο του έργου, οι παραπάνω πυλώνες θα επιβεβαιωθούν με τους αναδόχους των εκτελεστικών συμβάσεων και ενδέχεται να προσαρμοστούν με βάση τις πλέον πρόσφατες ανάγκες για αναφορές και αναλύσεις. Από που θα συγκεντρώνει δεδομένα Ο Κεντρικός Κόμβος Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου θα συγκεντρώνει δεδομένα που πρωτογενώς είναι διαθέσιμα σε: - Συστήματα που υποστηρίζουν εσωτερικές διαδικασίες, όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ (Gov ERP), το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ), το Σύστημα Μισθοδοσίας (Ενιαία Αρχή Πληρωμών), το Σύστημα Δι@ύγεια, το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε-procurement), το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), κ.λπ. - Συστήματα υποστήριξης πολιτών, όπως το Μητρώο Πολιτών, το Κυβερνητικό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (CRM), το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (eprescription), τις πληροφορίες Στατιστικής Υπηρεσίας, το Εθνικό Μητρώο, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Σύστημα Φορολογικής Διοίκησης (TAXISnet), κ.λπ. - Επιλεγμένοι ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πραγματοποιείται δημόσιος διάλογος, σχετικά με τις δράσεις και τις μεταρρυθμίσεις του πλαισίου “Ελλάδα 2.0”. Η πληροφορία από όλα τα ανωτέρω συστήματα, ή/ και από ενδιάμεσες αποθήκες δεδομένων που τυχόν διαθέτουν εμπλουτισμένη σχετική πληροφορία, θα βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο, ενοποιημένη σε ένα κοινό και ενιαίο μοντέλο, και ομαδοποιημένη ανά τομέα εφαρμογής, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τη δημιουργία αναφορών και αναλύσεων κατά μήκος των προαναφερθέντων πυλώνων. Προστασία δεδομένων Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και η προστασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, όπως δεδομένα δημοτολογίου - ληξιαρχείου, οικονομικά δεδομένα, ιατρικά αρχεία, περιουσιακά δεδομένα, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το προς υλοποίηση σύστημα. Κατά συνέπεια, αυτό θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμούς και πολιτικές για την ενσωμάτωση των αρχών της σχετικής νομοθεσίας (GDPR), από τη φάση του σχεδιασμού, καλύπτοντας ενδεικτικά τον καθορισμό των uses cases και τη διαχείριση της συγκατάθεσης των πολιτών για την χρήση των δεδομένων τους, την ανωνυμοποίηση της πληροφορίας, την παρακολούθηση της ασφάλειας του συστήματος και την αναγνώριση/αναφορά πιθανών κινδύνων.
  1 point
 9. Ενημέρωση για τον τρόπο έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου, που απαιτείται α) έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 116 ( ακίνητα με αυθαιρεσίες σε παραδοσιακούς οικισμούς), β) έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 117 (διατηρητέο ακίνητο με αυθαίρετες κατασκευές) και γ) έκδοση αδείας νομιμοποίησης, παρέχει με σημείωμά του το ΤΕΕ Μαγνησίας. Αναλυτικά, στο σημείωμα αναφέρεται: Α) ΗΤΚ προ έγκρισης επιτροπής σε ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση Επιτροπής του άρθρου 116 του ν. 4495/17, μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την έγκριση της Επιτροπής, αλλά μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.α του παρόντος άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου. Την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση παραμένει σε «Αρχική υποβολή». Εάν δεν έχει καταβληθεί το 30% του συνολικού προστίμου, μπορείτε να ζητήσετε την εμφάνιση εντολής πληρωμής του υπόλοιπου μέχρι να συμπληρωθεί το 30%. Η καταχώριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου γίνεται κατά αντιστοιχία με ότι ίσχυε για τη βεβαίωση μεταβίβασης όταν αυτή προηγείτο της έγκρισης επιτροπής. Σχετική αναφορά υπάρχει στο άρθρο 3, παρ.4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334Β/29.01.2021): «…..Εφόσον δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4014/2011, του ν. 4178/2013 ή του ν. 4495/2017, καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 106, της παρ. 6 του άρθρου 116 και της παρ. 5 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιέχει ρητή αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου, καθώς και για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις των ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαιρούνται αυτά που αφορούν στο στατικό έλεγχο των παραβάσεων, τα οποία υποβάλλονται στην προθεσμία του άρθρου 99 του ν. 4495/2017». Συστήνουμε στην καρτέλα «Πράξεις» της ΗΤΚ, σε συνέχεια του α/α δήλωσης, να καταχωρίσετε στο πεδίο «Περιγραφή» το σχόλιο «Σε αρχική υποβολή με εξόφληση 30% του προστίμου και πληρότητα δικαιολογητικών (τυχόν απαίτηση ΜΣΕ περιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο)». Επίσης, εξηγείτε σαφώς στην Τεχνική περιγραφή ότι πρόκειται για «Έκδοση Πιστοποιητικού πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας μετά την εξόφληση του 30% του προστίμου & προ έγκρισης της Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 6 άρθρου 116 και 2ζ άρθρου 82 του ν. 4495/17». Β) ΗΤΚ προ έγκρισης επιτροπής σε ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ Μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση Επιτροπής του άρθρου 117 του ν. 4495/17, μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την έγκριση της Επιτροπής, αλλά μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.α του παρόντος άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου. Την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση παραμένει σε «Αρχική υποβολή». Εάν δεν έχει καταβληθεί το 30% του συνολικού προστίμου, μπορείτε να ζητήσετε την εμφάνιση εντολής πληρωμής του υπόλοιπου μέχρι να συμπληρωθεί το 30%. Η καταχώριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου γίνεται κατά αντιστοιχία με ότι ίσχυε για τη βεβαίωση μεταβίβασης όταν αυτή προηγείτο της έγκρισης επιτροπής. Σχετική αναφορά υπάρχει στο άρθρο 3, παρ.4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334Β/29.01.2021): «…..Εφόσον δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4014/2011, του ν. 4178/2013 ή του ν. 4495/2017, καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 106, της παρ. 6 του άρθρου 116 και της παρ. 5 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιέχει ρητή αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου, καθώς και για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις των ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαιρούνται αυτά που αφορούν στο στατικό έλεγχο των παραβάσεων, τα οποία υποβάλλονται στην προθεσμία του άρθρου 99 του ν. 4495/2017». Συστήνουμε στην καρτέλα «Πράξεις» της ΗΤΚ, σε συνέχεια του α/α δήλωσης, να καταχωρίσετε στο πεδίο «Περιγραφή» το σχόλιο «Σε αρχική υποβολή με εξόφληση 30% του προστίμου και πληρότητα δικαιολογητικών (τυχόν απαίτηση ΜΣΕ περιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο)». Επίσης, εξηγείτε σαφώς στην Τεχνική περιγραφή ότι πρόκειται για «Έκδοση Πιστοποιητικού πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας μετά την εξόφληση του 30% του προστίμου & προ έγκρισης της Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 5 άρθρου 117 και 2ζ άρθρου 82 του ν. 4495/17». Γ) ΗΤΚ για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ προ έκδοσης Ο.Α. νομιμοποίησης Προκειμένου να εκδοθεί ΗΤΚ για συμβολαιογραφική πράξη πριν την έκδοση άδειας νομιμοποίησης, πρέπει να έχει καταβληθεί το 30% του συνολικού ποσού προστίμου. Για το σκοπό αυτό, αρχικά ο μηχανικός δηλώνει όλες τις αυθαίρετες κατασκευές προς «ρύθμιση», ώστε να φαίνεται ο υπολογισμός του συνολικού προστίμου. Μετά την καταβολή του 30% του προστίμου, εκτυπώνει το αντίστοιχο pdf της δήλωσης, όπου αναφέρεται και η εξόφληση του 30%. Στη συνέχεια, επαναφέρει τη δήλωση «προς έκδοση αδείας», εάν πράγματι o νέος ιδιοκτήτης προτίθεται να εκδώσει οικ. άδεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής, δηλαδή εάν γίνει στο συμβόλαιο η ειδική μνεία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 106 του ν.4495/17, και εκτυπώνει εκ νέου το pdf. Ο μηχανικός δίνει στο συμβολαιογράφο και τα δύο pdf (προς έκδοση αδείας και προς ρύθμιση). Στην περίπτωση αυτή η δήλωση παραμένει σε «Υπαγωγή». Η καταχώριση της ΗΤΚ, γίνεται κατά αντιστοιχία με ότι ίσχυε για τη βεβαίωση μεταβίβασης. Σχετική αναφορά υπάρχει στο άρθρο 3, παρ.4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334Β/29.01.2021): «…..Εφόσον δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4014/2011, του ν. 4178/2013 ή του ν. 4495/2017, καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 106, της παρ. 6 του άρθρου 116 και της παρ. 5 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιέχει ρητή αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου, καθώς και για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις των ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαιρούνται αυτά που αφορούν στο στατικό έλεγχο των παραβάσεων, τα οποία υποβάλλονται στην προθεσμία του άρθρου 99 του ν. 4495/2017».B2Green Συστήνουμε στην καρτέλα «Πράξεις» της ΗΤΚ, σε συνέχεια του α/α δήλωσης, να καταχωρίσετε στο πεδίο «Περιγραφή» το σχόλιο «Σε υπαγωγή με εξόφληση 30% του προστίμου και πληρότητα δικαιολογητικών (τυχόν απαίτηση ΜΣΕ περιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο)» καθώς και τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης. Επίσης, εξηγείτε σαφώς στην Τεχνική περιγραφή ότι πρόκειται για «Έκδοση Πιστοποιητικού πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας μετά την εξόφληση του 30% του προστίμου & προ έκδοσης άδειας νομιμοποίησης/κατεδάφισης, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 άρθρου 106 και την παρ. 3 άρθρου 83 του ν.4495/17». Σε κάθε περίπτωση, η συνεννόηση με το συμβολαιογράφο κρίνεται απαραίτητη. Νάνσυ Καπούλα Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας
  1 point
 10. Σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και σχετικού κειμένου που με έκπληξη είδαμε ότι έχει αναρτήσει η ΕΕΤΕΜ στην ιστοσελίδα της και έχει τύχει αναπαραγωγής από μερίδα ιστοσελίδων, το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα: Η απόφαση του ΣτΕ, η οποία αόριστα αναφέρεται στα κείμενα που κυκλοφορούν, είναι η υπ’αριθμόν 1754/2021 του Δ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Στην απόφαση αυτή ουδόλως περιέχεται ο,τιδήποτε θα μπορούσε με βάση την ελληνική γλώσσα και την κοινή λογική να ερμηνευτεί σύμφωνα με τους έωλους χαρακτηρισμούς και τα ανυπόστατα επιχειρήματα που παραθέτει ένας ιδιωτικός φορέας όπως η ΕΕΤΕΜ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως ο μεγαλύτερος επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας της χώρας, επίσημος – βάσει νόμου – τεχνικός σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δια του οποίου εκπροσωπούνται συλλογικά περισσότεροι από 110 χιλιάδες Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του και ταυτόχρονα δια του οποίου εκφράζεται διαχρονικά ο τεχνικός κόσμος της χώρας, οφείλει να διευκρινίσει τα εξής: Το ΣτΕ δεν αποφάσισε ποτέ ότι η συγκρότηση Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε. είναι δήθεν παράνομη. Οποιοσδήποτε τέτοιος ισχυρισμός αποτελεί αυτονόητα διασπορά ψευδών ειδήσεων και οι ισχυριζόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων και των λόγων τους Αντιθέτως το ΣτΕ αποδέχτηκε ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ η απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ του 2017 για τη συγκρότηση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε κινείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ, έχει διακηρυκτικό χαρακτήρα και μάλιστα το ΣτΕ κρίνει ότι δεν υπήρξε λόγος ακυρώσεως και η απόφαση προσβλήθηκε απαραδέκτως, ενώ ρητώς αναφέρει ότι εξ αυτού του λόγου δεν εξετάστηκε αν το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα ή όχι να ιδρύσει τέτοιο τμήμα Το ΣτΕ επικαλείται στο σκεπτικό του ότι θα έπρεπε της ίδρυσης Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ να προηγηθεί η ίδρυση αντίστοιχου τμήματος σύμφωνα με τις ιδρυτικές διατάξεις του ΤΕΕ Το ΣτΕ κρίνει επίσης, με βάση το διοικητικό δίκαιο, ότι η απόφαση του ΤΕΕ για την ίδρυση του Μητρώου αυτού προς διευκόλυνση των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε να χρησιμοποιούν τις συνεχώς διευρυνόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μηχανικούς δεν αποτελεί από μόνη της ικανή αιτιολογική βάση για τη συγκρότηση του μητρώου Με βάση κυρίως αυτούς τους δύο λόγους και εκτιμώντας ότι απαιτείται ειδική και όχι γενική διάταξη δικαίου το ΣτΕ ακυρώνει την απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για τη συγκρότηση μητρώου και αντιθέτως ΔΕΝ ακυρώνει την απόφαση του 2017 που αφορά την ίδρυση Τμήματος, ανοίγοντας και νομικά, στο ανώτατο επίπεδο, το δρόμο για την συγκροτημένη νομικά προώθηση της ένταξης των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Διευκρινίζεται επίσης ότι η παρεμπίπτουσα κρίση του Τμήματος του ΣτΕ για τη δυνατότητα εγγραφής ή μη φυσικών προσώπων στο Μητρώο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, παράλληλα με την εγγραφή εταιρειών, δεν περιλαμβάνεται στο διατακτικό της Απόφασης του ΣτΕ και ούτως ή άλλως χρήζει περαιτέρω ερμηνείας δεδομένης της συνταγματικής ανάγκης για ισονομία μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών νομικών μορφών και άλλων ρυθμίσεων της νομοθεσίας. Το ΤΕΕ, πιστό στον καταστατικό του σκοπό και τις διατάξεις της νομοθεσίας, ως οφείλει, θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη διασφάλιση του ρόλου και του έργου των Ελλήνων Μηχανικών και τη διασφάλιση των επιπέδων τεχνικής ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλους τους συντελεστές παραγωγής τεχνικών έργων και μελετών, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Το ΤΕΕ σεβόμενο τις Αποφάσεις της Δικαιοσύνης και προσηλωμένο στην παροχή και υποστήριξη της εργασίας όλου του Τεχνικού Κόσμου θα προσαρμόσει την δομή παροχής πρόσθετης υποστήριξης των Πτυχιούχων Μηχανικών σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση. Όπως και το σκεπτικό της απόφασης του Δ Τμήματος του ΣτΕ αναφέρει, το ΤΕΕ θα εξετάσει και θα αποφασίσει στο επίπεδο της Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και κατόπιν στη ΔΕ/ΤΕΕ την ίδρυση Τμήματος και ακολούθως Μητρώου Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε . Σημειώνεται μάλιστα ότι το ΤΕΕ παγίως προωθεί την καθιέρωση Μητρώων όλων των συντελεστών παραγωγής έργων και μελετών, δημοσίων και ιδιωτικών, προκειμένου να διασφαλίζεται το επίπεδο τεχνικής ευθύνης, το δημόσιο συμφέρον, η διαφάνεια και η λειτουργία της αγοράς. Το πράττει δε με πλήρη συναίσθηση του σκοπού του και της ευθύνης του απέναντι στο κράτος και τους πολίτες και ζητά από την Πολιτεία την ορθή και ταχεία καθιέρωση και λειτουργία τους. Όσον δε αφορά διάφορους άλλους έωλους χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς, το ΤΕΕ δεν αντιπαρατίθεται δημοσίως με ιδιωτικούς φορείς αλλά οφείλει να διευκρινίσει στην κοινή γνώμη τα εξής: Όποια ένωση, οποιονδήποτε προσώπων, προσφεύγει κατά του ΤΕΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνωρίζει έμπρακτα τον δημόσιο χαρακτήρα του Επιμελητηρίου και τη διοικητική του αρμοδιότητα Το ΤΕΕ δεν ασχολείται ούτε με τους σκοπούς που περιγράφονται στα καταστατικά σωματείων ή άλλων ιδιωτικών φορέων, ούτε με τις ιδιότητες των μελών που με βάση το Σύνταγμα ελευθέρως συγκροτούν τέτοιες ενώσεις, παρά μόνο ενισχύει όσο περισσότερο μπορεί τους Επιστημονικούς Συλλόγους των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών της χώρας και κάθε συλλογική προσπάθεια που προάγει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας Κανένα δικαστήριο, ποσώς μάλλον το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, δεν έχει κρίνει περί «αρμοδιότητας» ιδιωτικών φορέων ή άλλων τέτοιων διατυπώσεων που ορισμένοι προσπαθούν να περιβληθούν ή να υπαινιχθούν, για να δείξουν ότι έχουν κάποια δημόσια εξουσία. Και δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο ποτέ να γίνει διότι αντιβαίνει τις βασικές αρχές του δικαίου, τις συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις αλλά και την κοινή λογική. Προκειμένου μάλιστα να γίνουν από όλους κατανοητά τα ανωτέρω, το ΤΕΕ – σε αντίθεση με άλλους δημοσιολογούντες – δίνει στη δημοσιότητα το κείμενο της απόφασης του ΣτΕ διά πάσα χρήση οποιουδήποτε δείχνει σχετικό ενδιαφέρον: StE_apofasi_1754_2021_ptyxioixoi_mixanikoi_mitroo_tmima_eetem_etall_keimeno
  1 point
 11. Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Επί της ουσίας καταργούνται τα χωριστά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, γίνονται ένα και αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας. Η έκδοση οικονομικής ενημερότητας μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κτηματολόγιο, στο οποίο ενσωματώνονται και διατάξεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Mε το άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, που περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται. Τι αναφέρει το νομοσχέδιο Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου, για το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας προβλέπεται: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4174/2013, (Α' 170)] και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α' 73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) ως έγγραφο που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 και 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134).
  1 point
 12. Εχασε προσωρινά την πρώτη μάχη με την... ψηφιοποίηση το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το οποίο προκειμένου να αποσοβήσει το κίνδυνο να «παγώσουν» εκ νέου συμβόλαια και μεταβιβάσεις, υπέκυψε στο αίτημα των συμβολαιογράφων η υποβολή όλων των εγγραπτέων πράξεων να γίνεται και με φυσική παρουσία. Τα αιτήματα συμβολαιογραφικών και δικηγορικών συλλόγων για επιστροφή στη φυσική παρουσία, αλλά κυρίως η απειλή της 20ήμερης αποχής των συμβολαιογράφων από τις 30 Μαίου έως τις 20 Ιουνίου ανάγκασαν τη διοίκηση του φορέα να κάνει βήματα πίσω δίνοντας 5μηνη αναστολή στην εφαρμογή της υποχρεωτικότητας της ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω μέτρο είχε προκριθεί προκειμένου να μετριαστούν τα φαινόμενα πολύωρων αναμονών που σχηματίζονταν στα κτηματολογικά γραφεία, σε πολλά εκ των οποίων πολίτες και επαγγελματίες έπρεπε να στήνονται στις ουρές από τα ξημερώματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Οι συμβολαιογράφοι αντέδρασαν στο μέτρο επικαλούμενοι τεχνικά προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί, αλλά και θέματα ασφάλειας των συναλλαγών. Σε αυτό το τοπίο η διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι ύστερα από αίτημα των συμβολαιογραφικών και δικηγορικών συλλόγων για αναστολή της υποχρεωτικότητας της ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων και καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης των ψηφιακών υπογραφών για όλους τους επαγγελματίες έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου, αποφάσισε την αναστολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων από Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2022. Ο φορέας σημειώνει ότι ο σκοπός της αναστολής είναι το διάστημα των επόμενων πέντε μηνών να βελτιωθεί η εξοικείωση των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων με τη νέα διαδικασία και να ανταποκρίνονται απρόσκοπτα στις τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και στις προθεσμίες για την υποβολή προς καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία των επιμέρους εγγραπτέων πράξεων. Να σημειωθεί, πάντως, ότι παρά το γεγονός ότι εδώ και ένα έτος παρέχεται εκπαίδευση προς τους επαγγελματίες ενώ λειτουργεί και ειδικό Help Desk, το ποσοστό των επαγγελματιών, οι οποίοι επέλεξαν την ψηφιακή οδό για την υποβολή συμβολαίων, κλπ στα κτηματολογικά γραφεία όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα μετά βίας έφτασε το 5%. Πενιχρά και τα αποτελέσματα για το 2022 καθώς από τις 67.806 πράξεις που έχουν κατατεθεί, μόνον οι 3.856 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Πλέον και μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2022 δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα μπορούν και επισήμως να υποβάλουν τις πράξεις τους είτε διά ζώσης, με επιτόπια μετάβαση στα Κτηματολογικά Γραφεία, είτε με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το Κτηματολόγιο σημειώνει ότι η χρονική προτεραιότητα κάθε συναλλαγής κατοχυρώνεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση της οικείας εγγραπτέας πράξης, ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτή υποβλήθηκε, δηλαδή επιτόπια ή ηλεκτρονικά. Μετά την παρέλευση του 5μήνου, πάντως, ο φορέας δηλώνει ότι θα επανέλθει η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. Το ζήτημα της απροθυμίας των επαγγελματιών να επιλέξουν την ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων έχουν επισημάνει αρκετές φορές στο παρελθόν και οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Κτηματολόγιο με πιο πρόσφατη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου πριν λίγες ημέρες. Για το θέμα των επαναλαμβανόμενων αναβολών της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγράφων για τους επαγγελματίες μάλιστα ο Σύλλογος Εργαζομένων στον φορέα έχει συγκαλέσει εκτάκτως ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου την προσεχή εβδομάδα. «Δυο χρόνια τώρα, παρατηρούμε την πεισματική άρνηση των Συμβολαιογράφων και των Δικηγόρων να συνεργαστούν με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου (πλην ενός ποσοστού που εξυπηρετείται κανονικά σε τακτική βάση)» σημειώνουν οι εργαζόμενοι στο κάλεσμά τους προσθέτοντας ότι επρόκειτο για τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι «επέμεναν να καταργηθούν τα ραντεβού εν μέσω πανδημικής κρίσης και να στοιβάζονται όλοι σε μια ουρά χιλιομέτρων, με τις ώρες». Αναφερόμενοι στις απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν εξαγγείλει οι συμβολαιογράφοι επισημαίνουν ότι προχώρησαν σε αυτές «εκβιαστικά αντιδρώντας στην περαιτέρω ψηφιοποίηση και την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή, γεγονός που δεν αντίκειται μόνο στην φιλοσοφία των εργαζομένων που στηρίζουν την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, αλλά και στο πνεύμα και τις αρχές των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη "ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών" και την "προσβασιμότητα" των πολιτών σε αυτές». Προειδοποιούν μάλιστα ότι με τις διαρκείς αναβολές θα αυξηθεί η ταλαιπωρία των πολιτών: «Οταν οι ουρές των γραφείων θα γίνουν και πάλι χιλιόμετρα, όταν θα ταλαιπωρούνται νέοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, επαγγελματίες και άλλοι, θα τους φταίει πάλι η αναποτελεσματικότητα των υπαλλήλων», καταλήγουν. Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr υπάρχει βίντεο με το πληροφοριακό υλικό για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του φορέα.
  -1 points
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Ξεκίνησε το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ: Τα έντυπα, οι επιδοτούμενες εργασίες για 6.000 ως 7.000€ για κάθε πολυκατοικία ή μονοκατοικία στην Αθήνα
   Με συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη ανακοινώνει σήμερα, εκτός απροόπτου, ο Δήμος της Αθήνας την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνισης κτιρίων ΠΡΟΣΟΨΗ.

   Πρόκειται για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα που έτρεξε στο παρελθόν ο Δήμος Αθηναίων και η σημερινή δημοτική Αρχή επαναλαμβάνει, με καλύτερες και ταχύτερες διαιδκασίες, ώστε να βελτιωθεί η αισθητική των άσχημαων και παρατημένων, κυρίως παλιών, πολυκατοικιών και μονοκατοικιών του κέντρου της πρωτεύουσας.

   Το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ υλοποιείται από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) και παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων. Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα.
   • 7 replies
  • Ευκολότερη η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων
   Πιο εύκολη και πιο γρήγορη γίνεται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών στον ΕΦΚΑ, με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».

   Πιο συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, για την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής -που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας- ειδικά για τον σκοπό της μεταβίβασης ακινήτων θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές.

   Ανοίγει έτσι ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής. Το αμέσως επόμενο διάστημα η ηλεκτρονική υποβολή της χορήγησης βεβαίωσης οφειλών και η ηλεκτρονική έκδοση Πιστοποιητικού με την ταυτότητα της οφειλής. Έτσι δεν θα απαιτούνται επισκέψεις στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ για την καταγραφή των οφειλών, την υποβολή αίτησης χορήγησης οφειλών και την έκδοση του πιστοποιητικού παρακράτησης οφειλής όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

   Η δυνατότητα για μεταβιβάσεις ακινήτων με έκδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού (μη ύπαρξης οφειλής ή πιστοποιητικού οφειλών με την ταυτότητα της οφειλής) θα επιταχύνει και θα διευκολύνει δραστικά την όλη διαδικασία, προς όφελος των συναλλασσόμενων πολιτών.

   Μεταξύ άλλων, με την ίδια τροπολογία:

   · Αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση -σε πιλοτική βάση- του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ», σχετικά με τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης (που κρίνουν τη ανάγκη παροχής της υπηρεσίας στους δικαιούχους), αλλά και την επιστημονική υποστήριξη των εν λόγω επιτροπών μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ενός νέου οργάνου που θα υπάγεται στον ΟΠΕΚΑ. Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος.

   · Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με την διαχείριση από τον ΟΠΕΚΑ των έργων και δράσεων που εντάσσονται στα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους».
   • 0 replies
  • Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021
   Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 166653/2022 – ΦΕΚ 2735/Β/2-6-2022 με θέμα: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

   Η απόφαση αναφέρει ότι αφού λήφθηκε υπόψη:

   1.Την παρ. 6 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016: «Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο: ΔΤν = Τ x (Αν/ Αο – 1) x (1-s), όπου είναι Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης, ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν, Αο: τιμή που προκύπτει, αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την τιμή Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8, Αν: τιμή που προκύπτει, όπως παραπάνω με τις βασικές τιμές της αναθεωρητικής περιόδου ν, s ή σ: σταθερός συντελεστής, που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων, που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.».
   • 0 replies
  • Εκπομπές CO2: Η εξέλιξη των εκπομπών στην Ε.Ε. από το 1990 ανά κατηγορία
   Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο CO2 εκπέμπουν τα αυτοκίνητα ή εάν τα ηλεκτρικά οχήματα συνιστούν όντως καλύτερη εναλλακτική λύση; Δείτε το παρακάτω γράφημα για να μάθετε περισσότερα.

   Το 2019, οι μεταφορές ευθύνονταν για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, από τις οποίες το 71,7% προερχόταν από τις οδικές μεταφορές, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

   Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την μείωση των εκπομπών CO2 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 απαιτείται η κατά 90% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

      

   • 0 replies
  • Καθορισμός λεπτομερειών εκπόνησης των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
   Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς.

   Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και καθορισμού κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.