Jump to content

IXE

Members
 • Posts

  37
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by IXE

 1. Άρθρο 43 παρ. 2 του Ν. 4495/17: 2. Κατ’ εξαίρεση, οι άδειες κατεδάφισης των κτιρίων δεν εκτελούνται πριν συμπληρωθούν είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, που συνοδεύεται από φωτογραφίες του προς κατεδάφιση κτιρίου και συνοπτική περιγραφή αυτού. Το στέλεχος αναρτάται αυτόματα στη Διαύγεια και τα υπόλοιπα στοιχεία (τεχνική περιγραφή και φωτογραφίες) στη σελίδα αναζήτησης του e-adeies.
 2. Αν κατάλαβα έχετε κάνει αναθεώρηση παλιάς έντυπης άδειας Κατ. 3 για αλλαγή επιβλέποντα, έχει εκδοθεί αυτόματα από το σύστημα και έγινε αυτόματο αίτημα (από το σύστημα) για μεταγενέστερο έλεγχο φορολογικών. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχονται από την Υ.Δομ. οι αμοιβές επίβλεψης του παλιού επιβλέποντα σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/31.7.2018 άρθρο 5α παρ. 1γ.. Δε μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο.
 3. Μήπως από την Υ.Δομ. εννοούν να τσεκάρετε το κουτάκι "Αλλαγή Επιβλέποντος" στην καρτέλα "Επιμέρους Περιπτώσεις" ώστε να ανεβάσετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
 4. Η προηγούμενη δικαστική απόφαση μάλλον είναι η 84/2015 του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (στο συνημμένο αρχείο σελ. 76-79). ΑΧΑΪΚΗ Δ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015_2.pdf Και η προηγούμενη είναι το 26/2015 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών, κ.ο.κ.
 5. Από τη σελίδα του ΤΕΕ για το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών (15/04/2019) Ενσωματώθηκαν στις 13/04/2019 στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες τα έντυπα των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του Ν. 4495/17, όπως καθορίστηκαν με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666 (ΦΕΚ 5716 Β /19.12.2018), όσον αφορά στο περιεχόμενο και την μορφή τους. Οι διοικητικές πράξεις εκδίδονται πλέον με βάση τα ενημερωμένα έντυπα. Για τον λόγο αυτό συμπληρώνονται από τον διαχειριστή της αίτησης επιπλέον πεδία, ανάλογα με το τι προβλέπεται για την έκδοση της εκάστοτε πράξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσαρμογή του συστήματος στις αιτήσεις για Έγγραφη βεβαίωση όρων δόμησης-απαιτούμενων εγκρίσεων και για Προέγκριση οικοδομικής αδείας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 6. Την ξέρω την καρτέλα Δόμηση/Χρήσης αλλά είναι λίγο παράλογο σε αυτή τη φάση (όροι δόμησης) να συμπληρώσεις ακριβώς τα τ.μ. που θα δομήσεις ή τους ΑΗΧ που θα έχεις κτλ.. Κατά τη γνώμη μου αυτή η καρτέλα δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί αλλά να προσδιοριστούν περιγραφικά τα απαραίτητα πεδία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με τους τρόπους που προανέφερα. π.χ. Στον τίτλο της αίτησης "Νέο κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας με επιφάνεια <2.000 τ.μ.".
 7. Στα απαιτούμενα έγγραφα όντως δεν αναφέρεται η "Βεβαίωση όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων" γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στην Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23-7-2018 (ΦΕΚ Β’ 3136/31.07.2018) που διέπει τη λειτουργία του συστήματος, και ειδικότερα στο άρθρο 2 παρ. 4 περί διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας κατ. 3 με βεβαίωση όρων δόμησης. Τα στοιχεία που αναφέρονται στα πεδία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που συμπληρώνονται από το διαχειριστή της αίτησης; Ζητείται να οριστούν τα παραπάνω πεδία για να επιβεβαιωθεί ότι το έργο ανήκει στην κατ. 3 οικοδομικών αδειών. Προσωπικά να διευκρινίσω ότι είμαι υπέρ των ηλεκτρονικών συστημάτων, αλλά το συγκεκριμένο έχει τεράστιες αδυναμίες και ελλείψεις, οι οποίες μόνο σε ένα πραγματικά (και όχι εικονικά) δοκιμαστικό στάδιο έπρεπε να διορθωθούν και στη συνέχεια να ξεκινήσει η λειτουργία του.
 8. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά και να μη δημιουργούνται παρανοήσεις. Στις 15/10/2018 ξεκίνησε το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies. Οι φωστήρες του ΥΠΕΝ αλλά και του ΤΕΕ δεν είχαν προνοήσει να καθορίσουν τους τύπους των εγγράφων που θα αποτελούν τις διοικητικές πράξεις (προέγκριση οικοδομικής άδειας, οικοδομική άδεια, ΕΕΔΜΚ κτλ) αλλά και τον τύπο του εγγράφου "βεβαίωση όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων". Έτσι χρησιμοποιούνταν κάποια "πρότυπα" μεταβατικά και μη θεσμοθετημένα. Συγκεκριμένα η παλιά "βεβαίωση όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων" περιελάμβανε τη θέση του έργου (η οποία ήταν γνωστή στην Υ.Δομ. γιατί ο διαχειριστής της αίτησης την εισάγει στο σύστημα) και τους όρους δόμησης που φυσικά τους γνώριζε η Υ.ΔΟμ.. Με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666/5-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5716/19.12.2018) καθορίστηκαν επιτέλους από το ΥΠΕΝ πρότυπα έντυπα, στα οποία όμως ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί το ηλεκτρονικό σύστημα, πλην της νέας "βεβαίωσης όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων" η οποία αναρτήθηκε ως πρότυπο στο site του ΤΕΕ όπως αναφέρει ο συνάδελφος themoiko παραπάνω. Η διαφορά είναι ότι στη νέα αυτή βεβαίωση ζητούνται περισσότερα στοιχεία για το υπό κατασκευή έργο τα οποία δεν τα έχει στη διάθεσή της η εκάστοτε Υ.Δομ.. Συγκεκριμένα τα πεδία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζει η Υ.Δομ. και είναι διαφορετικά για κάθε αίτηση. Συνεπώς αυτά τα στοιχεία πρέπει να ανεβούν με κάποιο τρόπο στο σύστημα, είτε στον τίτλο της αίτησης, είτε μέσω ενός ξεχωριστού pdf τύπου αιτιολογικής έκθεσης που θα ανεβάσει ο διαχειριστής, είτε ανεβάζοντας ο διαχειριστής της αίτησης το πρότυπο αρχείο "βεβαίωση όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων" συμπληρωμένο ως προς τα παραπάνω πεδία.
 9. Αν πας με προέγκριση, δεν απαιτείται αίτηση για χορήγηση όρων δόμησης και εγκρίσεων. Οι ΟΑ Κατ. 3 εκδίδονται με 2 τρόπους: Α διαδικασία Α.1 Αίτηση για χορήγηση όρων δόμησης και εγκρίσεων Α.2 Χορήγηση όρων δόμησης και εγκρίσεων από Υ.Δομ. Α.3 Υποβολή αιτήματος για έκδοση ΟΑ Κατ. 3 με βεβαίωση όρων δόμησης (από το πεδίο Εισαγωγή πράξης σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής) και έκδοσή της αυτόματα από το σύστημα χωρίς έλεγχο τοπογραφικού και διαγράμματος κάλυψης από Υ.ΔΟμ. Β. Διαδικασία Β1. Αίτηση για προέγκριση ΟΑ (δεν επιλέγεται ακόμα κατηγορία) Β2. Έλεγχος τοπογραφικού και διαγράμματος κάλυψης από Υ.ΔΟμ. Β3. Αίτηση για ΟΑ Κατ. 3 με προέγκριση (από το πεδίο Εισαγωγή πράξης σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής) και αυτόματη έκδοσή της από το σύστημα.
 10. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/638Μ4653Π8-ΖΒΔ Η απόφαση για την ιδιοκτήτρια. Στη Διαύγεια του ΥΠΕΝ υπάρχουν και οι υπόλοιπες αποφάσεις.
 11. Συνάδελφε sarcs , μπορείς να μας πεις και το πλάτος της οδού για να έχουμε πιο σαφή εικόνα;
 12. Μια που αναφέρθηκαν και οι ελεγκτές δόμησης να σου θέσω και το παρακάτω ερώτημα. Στη δεύτερη περίπτωση που ανέφερα με διαφορετικό περίγραμμα από της αδείας συμφωνούμε και οι δύο ότι ο ελεγκτής το κατατάσσει στην περίπτωση δ. των πορισμάτων και επιβάλλεται πρόστιμο. Στη πρώτη περίπτωση (κλείσιμο ΑΗΧ, πιθανή προσθήκη καθ' ύψος) εγώ θεωρώ ότι πάλι είναι στην περίπτωση δ. ενώ εσύ υποστηρίζεις ότι ο ελεγκτής δόμησης θα πρέπει στα τ.μ. της αδείας να προσθέσει και τα αυθαίρετα τ.μ. και να τα συγκρίνει με την επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου, να υπολογίσει τον όγκο της αυθαίρετης κατασκευής και να τον συγκρίνει με τον επιτρεπόμενο του οικοπέδου (να μπει δηλαδή στην ουσία του εγκεκριμένου διαγράμματος δόμησης) και να κρίνει αν θα κατατάξει την αυθαιρεσία στην κατηγορία γ. (χωρίς πρόστιμο) ή στην κατηγορία δ. Θεωρώ λοιπόν ότι η παραπάνω διαδικασία της πρώτης περίπτωσης δεν προκύπτει από την Απόφαση 299/14. Δεν είναι ο ρόλος του ελεγκτή δηλαδή να ελέγχει ουσιαστικά την άδεια παρά μόνο να ελέγχει αν εφαρμόστηκε ορθά. Όσο για την διαφορετική διαρρύθμιση εξαρτάται αν είναι αυθαιρεσία ή όχι. Το ότι στο άρθρο 23 παρ. 9 αναφέρει ότι απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δε σημαίνει ότι δεν είναι γενικά αυθαιρεσία. Συγκεκριμένα παραθέτω τις δύο τελευταίες παραγράφους του εγγράφου 18556/16-6-15 της ΔΑΟΚΑ : "Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης, αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, που πραγματοποιήθηκε προ της 28-7-11 και σύμφωνα με την παρ.9 του Άρθρου 23 του Ν-4178/13 δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νόμου, δύναται να πραγματοποιείται ανάλογη ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας. Εάν οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την 28-7-11, τότε απαιτείται νομιμοποίηση των εργασιών αυτών, σύμφωνα με την παρ.6 του Άρθρου 4 του Ν-4067/12 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του Άρθρου 20 του Ν-4258/14 (ΦΕΚ-94/Α/14-4-14). Μετά την έκδοση της απαιτούμενης πράξης νομιμοποίησης, ο φάκελος της αρχικής οικοδομικής αδείας δύναται να ενημερωθεί ως προς τη νομιμοποίηση των εργασιών αυτών."
 13. Φυσικά και οι ορισμοί δίνονται στο άρθρο 2. Με τον ορισμό του άρθρου 2 λοιπόν του συντελεστή δόμησης πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε το άρθρο 11 του ΝΟΚ παρ. 5 που λέει κατά λέξη : "Στο συντελεστή δόμησης προσμετρώνται:........". Προφανώς ο νομοθέτης εννοεί στο συντελεστή δόμησης του προς πραγματοποίηση κτιρίου και όχι φυσικά του οικοπέδου αλλιώς δε θα έβγαινε κανένα νόημα. Είπα από την αρχή ότι και αυτός ο νόμος είναι κακογραμμένος. Επίσης η πολεοδομική νομοθεσία όπως και η δασική είναι από τις πιο πολύπλοκες γιατί δυστυχώς μπαίνει η αστάθμητη παράμετρος που λέγεται ερμηνεία. Αν δεχθούμε την ερμηνεία σας υπάρχει ένα λογικό κενό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δηλαδή που προανέφερα αν τα επιπλέον 30 τ.μ. προκύπτουν από κλείσιμο ΑΗΧ ή από προσθήκη καθ' ύψος δεν επιβάλλεται πρόστιμο διότι τηρείται το περίγραμμα, ο σ.δ. και ο σ.ο. Αν τα επιπλέον 30 τ.μ. προκύπτουν από προσθήκη κατ'επέκταση δεν τηρείται το περίγραμμα, αλλά τηρείται ο σ.δ. και ο σ.ο., συνεπώς επιβάλλεται πρόστιμο. Θα μπορούσε λοιπόν ο νομοθέτης να ασχολείται μόνο με το περίγραμμα του κτιρίου και όχι με τους σ.δ. και σ.ο αφού αν υπερβαίνεις αυτούς τους συντελεστές δεν μπορείς έτσι και αλλιώς να νομιμοποιήσεις την αυθαίρετη κατασκευή. Δεν το κάνει όμως και κατά την άποψή μου συναρτά την αυθαιρεσία με το περίγραμμα, το συντελεστή δόμησης προς εκμετάλλευση που προκύπτει από την άδεια δόμησης και από το συντελεστή όγκου προς εκμετάλλευση που προκύπτει από την άδεια δόμησης. Τέλος να σημειώσω ότι οι νόμοι δεν είναι για να τιμωρούν αλλά είναι για να βάζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινείται ο πολίτης, κάποιους κανόνες δηλαδή.
 14. Σκαλίζω αυτό το θέμα , γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνουμε στην απάντηση του συναδέλφου vagiotis αλλά να σημειώσω ότι θεωρώ πως ο νομοθέτης εννοεί (ΝΟΚ/12, Άρθρο 4 παρ. 6): Σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που βρίσκεται σε ισχύ, (προφανώς και οικοδομικής αδείας) εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής (σύμφωνα με την οικοδομική άδεια/άδεια δόμησης), ο συντελεστής δόμησης (ο προς πραγματοποίηση σύμφωνα με την οικοδομική άδεια/άδεια δόμησης) και ο συντελεστής όγκου (ο προς πραγματοποίηση σύμφωνα με την οικοδομική άδεια/άδεια δόμησης). Να σημειώσω επίσης ότι ότι σύμφωνα με το ΝΟΚ/12, Άρθρο 4 παρ. 5. Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί: α) χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, β) καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης Από τον συνδυασμό των παραπάνω θεωρώ ότι αν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια/άδεια δόμησης και είναι σε ισχύ π.χ. για κατασκευή κτιρίου 100 τ.μ. και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, κατασκευαστούν επιπλέον 30 τ.μ. , με μέγιστη έστω επιτρεπόμενη δόμηση στο οικόπεδο 240 τ.μ., τότε είναι κατ' αρχήν δυνατή η έκδοση αναθεώρησης της παραπάνω αδείας αλλά με την επιβολή προστίμου ανέγερσης για τα επιπλέον από την εγκεκριμένα τ.μ. και διατήρησης μέχρι την έκδοση της πράξης της αναθεώρησης. Προφανώς και είναι κακογραμμένος ο νόμος και σε αυτό και σε πολλά άλλα σημεία του.
 15. Είναι ένα από τα κείμενα όπου αναφέρεται η εν λόγω εγκύκλιος, χωρίς όμως να την έχω βρει αυτούσια πουθενά. Επίσης σύμφωνα με την ερώτηση των βουλευτών "Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών (2225/27-9-2012 και 5046/12-12-2012) αναφέρει ότι σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Κεφάλαιο Β, άρθρο 23, παρ. 2) τα κτίσματα στέγασης των αντλητικών συγκροτημάτων δε θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές εφόσον πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από το νόμο." Στο 4014/11 όμως στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 23, παρ. 2 δεν βρήκα να λέει ότι δε θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές, εκτός αν κάνω λάθος.
 16. Μπορεί κάποιος να πει ότι στο 4178 δηλώνεις μόνο όσες είναι μετά το 2004 , που απαιτούνταν η έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας για την κατασκευή τους. Για πριν το 2004 όμως; Εκεί είναι το ερώτημα.
 17. Ψάχνω τη νομιμότητα οικίσκου, ηλεκτροδοτημένης από το 1999 γεώτρησης.
 18. Κάποιος συνάδελφος μήπως έχει την εγκύκλιο 6 με α.π. 771/24-1-1978 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων; Αφορά την αδειοδότηση οικίσκων γεωτρήσεων σε αγροτεμάχια. Όπου και να την έχω ψάξει δεν την έχω βρει. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
 19. Το ότι περνάει από Σ.Α.το στηρίζουμε στο άρθρο 21 παρ. 1α του 4030/11 (ειδικά κτίρια)? ή υπάρχει και τίποτα άλλο για αυτή την ειδική περίπτωση που ανέφερα?
 20. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου? Αν περάσει από Σ.Α. η συγκεκριμένη άδεια και το Συμβούλιο δε συμφωνεί με κάποια στοιχεία των όψεων του ειδικού κτιρίου, τα οποία όμως έχουν ήδη κατασκευαστεί και δηλωθεί στο Ν.4178/13, τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση? Πρέπει ο ιδιοκτήτης να τα κατεδαφίσει??
 21. Σε άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών ειδικού κτιρίου με το Ν.4178/13, απαιτείται έγκριση Σ.Α.?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.