Jump to content

13.3 Έντυπα

42 files

 1. Διαμορφώνει και δημιουργει PDF, 1599 ανάθεση ιδιοκτητών, ΤΕ στατικής επάρκειας, Σύμβαση έργου

  Διαμορφώνει και δημιουργει PDF, 1599 ανάθεση ιδιοκτητών, ΤΕ στατικής επάρκειας, Σύμβαση έργου,
  περιέχει μακροεντολές, καθε σχολιασμός, ευπρόσδεκτος, ζητώ ΤΕ ένταξης, αν υπάρχει κανένα καλό υπόδειγμα, να το συμπεριλάβω...
  - Σήμερα 11 Ιουλίου 2021, εδώ ανέβασα μια νέα εκδοχή των δηλέσων ανάθεσης ιδιοκτήτη, λήψης γνώσεως ιδιοκτήτη και σύμβασης έργου, που θεωρώ πως είναι πιο ολοκληρωμένα και εύχρηστα...
  - 18/7, new v2.3

  1,622 downloads

  21 comments

  Updated

 2. Αναζήτηση δήλωσης αυθαιρέτων ν.4014/2011, ν.4178/2013 και ν.4495/2017

  Αίτηση στο ΤΕΕ για εύρεση δήλωσης αυθαιρέτων. 

  1,064 downloads

  6 comments

  Submitted

 3. Ερωτήσεις-Απαντήσεις ΤΕΕ για τους νόμους των αυθαιρέτων. Ομάδες 1 - 77 σε ένα αρχείο pdf

  Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΤΕΕ για τους νόμους των αυθαιρέτων. Ομάδες 1 - 77 σε ένα αρχείο pdf για να μπορεί να γίνει εύκολα αναζήτηση.

  1,387 downloads

  6 comments

  Updated

 4. Προϋπολογισμός Ν.4495/2017 - Παρ. Β

  Προϋπολογισμός σε excel του παραρτήματος Β του Ν. 4495/2017

  7,294 downloads

  43 comments

  Updated

 5. Φύλλο Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής

  Είναι ένα φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής Ν.4495/2017 φτιαγμένο στο Word
  για όσους χρησιμοποιούν tablet ή smartphone στο πεδίο.

  3,580 downloads

  12 comments

  Submitted

 6. Ν.4495/17 - Συγκέντρωση στοιχείων

  Πρόκειται για ενα φυλλο word (Α3) στο οποίο μπορούμε να έχουμε συγκεντρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την τακτοποίηση αυθαιρέτου με το Ν.4495. Χρήσιμο και κατά την αυτοψία στο ακίνητο.

  6,807 downloads

  56 comments

  Submitted

 7. Έντυπα για τον Ν.4495/2017

  Υπ. Δήλωση Ιδιοκτητών και Εξουσιοδότηση Μηχανικού για τον Ν.4495/2017

  22,097 downloads

  100 comments

  Updated

 8. Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.4495/2017

  Μια πρώτη προσπάθεια ενημέρωσης των υπεύθυνων δηλώσεων, που απαιτούνται για την υπαγωγή στον Νόμο 4495/2017. Περιλαμβάνει τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη, της εξουσιοδότησης του μηχανικού και της συναίνεσης των συνιδιοκτητών.
   
  Στηρίχθηκε στο έργο του Thodoris4, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ.
   
  Οποιαδήποτε πρόταση / διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη..

  17,793 downloads

  84 comments

  Updated

 9. Άρθρο 88 Ν.4495/2017

  Μια συγκεντρωτική ματιά στις 3 περιπτώσεις του άρθρου 88 του νέου νόμου (ν.4495/2017)

  3,267 downloads

  15 comments

  Updated

 10. Excel για αυτόματη συμπλήρωση δηλώσεων Ν.4178/13

  Συμπληρώνουμε τα δεδομένα στο πρώτο φύλλο και συμπληρώνονται αυτόματα οι δηλώσεις ιδιοκτήτη και το συμφωνητικό , ΠΡΟΣΟΧΗ για να βάλετε το όνομα σας - αφμ κλπ στην δήλωση - εξουσιοδότηση μηχανικού και στο συμφωνητικό ξεκλειδώστε τα φύλλα με τον αριθμό 10

  3,020 downloads

  17 comments

  Updated

 11. Αναλυτικός με Εγκ 8.90 & παράρτημα Β v_03

  Το αρχικό αρχείο είναι του χρήστη panosf.
  Σε περίπτωση που μας ζητηθεί εκτυπωμένος ο αναλυτικός ή και για άλλες χρήσεις, θεώρησα βολικό και πρόστεσα στο αρχείο του Πάνου την απόκρυψη.
  Όταν μία γραμμή χρησιμοποιείται, η στήλη του εργαλείου παίρνει την τιμή 1, αλλιώς παίρνει 0. Μπορούν να φαίνονται τα 1 ή τα 0 ή όλα.
   
  Στην έκδοση 4, πρόσθεσα φύλλο για τον υπολογισμό του προστίμου των κλειστών χώρων όπου φαίνονται οι συντελεστές. Δεν ξέρω αν θα ζητηθεί στο μέλλον, γιατί προς το παρόν στην πλατφόρμα του ΤΕΕ, βάζουμε τις τιμές και βγαίνει μόνο του. Αν θα μας το ζητήσουν στις ΥΔΟΜ, με το αρχείο αντιγράφουμε τις τιμές από την πλατφόρμα και τις επιλογές (αναδυόμενες λίστες), όπου είναι πιο εμφανείς οι υπολογισμοί.

  2,376 downloads

  2 comments

  Updated

 12. ΔΕΔΟΤΑ_02

  Ένα ακόμα αρχείο για τον υπολογισμό Δ.Ε.Δο.Τ.Α.
  Η δουλειά έγινε πάνω στην εργασία του συναδέλφου can62. Όλες οι σημειώσεις και διευκρινήσεις έγινα σχόλια στα αντίστοιχα κελλιά γιατί είναι δύσκολο να ψάχνεις μεσα στο φύλλο εργασίας.
  Αυτοματοποίησα την μετάβαση μεταξύ των φύλλων εργασίας
  Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι δημιουργήτε αυτόματα βάση δεδομένων όλων των Δελτίων μέσα στο ίδιο αρχείο, από την οποία μπορούμε να ανασήρουμε όποιο Δελτίο θέλουμε να το τροποποιήσουμε και να το αποθηκεύσουμε.
  Δηλαδή θα έχουμε όλα τα Δελτία σε ένα αρχείο.
  Μπορούμε να πάρουμε ένα προηγούμενο Δελτίο να άλλάξουμε ότι θέλουμε και να το αποθηκεύσουμε ως νέα εγγραφή.
  Ο κώδικας των εντολών και όλα είναι ανοικτά δεν υπάρχουν κωδικοί προστασίας.
   
  Δεκτή κριτική και ιδέες για την εξέλιξη του.

  3,415 downloads

  21 comments

  Updated

 13. Συμφωνητικό για έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

  Είναι ένα Συμφωνητικό για έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας που χρησιμοποιώ εγώ όταν πρόκειται να εκδόσω μόνο βεβαίωση.
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  3,759 downloads

  19 comments

  Updated

 14. ΔΕΔΟΤΑ_2014.xls

  Έντυπο ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ (2014) σε Microsoft Excel με αυτοματοποιημένο υπολογισμό Βαθμολογίας Κτιρίου, σύμφωνα με την απόφαση 7581/20.02.2014 (ΦΕΚ 405Β'). Συνιστάται το αρχείο να μετατραπεί σε πρότυπο (*.xlt) και να τοποθετηθεί στον φάκελο με τα πρότυπα αρχεία του Office, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτό μέσω των μενού του Excel File>New>(Επιλογή του αρχείου).

  2,429 downloads

  17 comments

  Submitted

 15. Διαδικασία μεταφοράς δήλωσης από τον Ν.4014/11 στον Ν.4178/13

  Διαδικασία Ηλεκτρονικής Μεταφοράς των Στοιχείων των Δηλώσεων που Υποβλήθηκαν κατά τις Διατάξεις του Ν. 4014/2011 στις Διατάξεις του Ν. 4178/2013.
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  1,482 downloads

  3 comments

  Updated

 16. Αντικατάσταση Διαχειριστή Δήλωσης Ν.4178/13

  ΥΔ Παλιού Μηχανικού, ΥΔ Ιδιοκτήτη, ΥΔ Νέου Μηχανικού, Απόσπασμα Οδηγιών ΤΕΕ Νοεμβρίου.
   
  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για αντικατάσταση Μηχανικού. Τα συγκεκριμένα είναι για την παραμονή του παλιού Μηχανικού ως Μέλος της Ομάδας Έργου. Επίσης τα συγκεκριμένα είναι για αλλαγή Μηχανικού ενώ βρίσκεται η Δήλωση στο 4014. Με μικρές αλλαγές (σύμφωνα με τις οδηγίες τους ΤΕΕ) προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες (χρήση εντός 4178, παραίτηση Παλιού Μηχανικού κτλ).
   
  Παρατηρήσεις και διορθώσεις ευπρόσδεκτες.
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  7,893 downloads

  17 comments

  Updated

 17. Υπ. Δήλωση ιδιοκτήτη για Ν.4178/13

  Παραθέτω ως υπόδειγμα μία "Υπ. Δήλωση ιδιοκτήτη" για τον Ν.4178/13,
  παρόμοια με αυτή που είχε δοθεί από την πολεοδομία Θεσ/νίκης για το Ν.3843/10
  ......... θεωρώ οτι θα είναι χρήσιμη σε αρκετούς συναδέλφους

  7,776 downloads

  39 comments

  Submitted

 18. Τεχνική Έκθεση υπόδειγμα για Ν.4178/13

  Ένα υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ για το Ν.4178/13, θεωρώ οτι θα είναι χρήσιμο σε αρκετούς συναδέλφους

  19,103 downloads

  107 comments

  Updated

 19. Ν.4178/13 Υπεύθυνες Δηλώσεις

  Τροποποίησα λίγο το αρχείο του Faethon, βάζοντας την επιλογή εντός/εκτός σχεδίου να δίνει στην περιγραφή της θέσης του ακινήτου "επί της οδού" ή "στη θέση".
   
  Επίσης πρότεινα στα κελιά εμβαδό και χρονολογία (στο DATA sheet) να γράφουμε κατευθείαν τιμές αντί να τις παίρνει από το έργο, σε περίπτωση που έχουμε διαφορετικές χρονολογίες κατασκευών. Εκτός αν έμπαιναν από το έργο και αυτές οι τιμές.
  Ίσως το φτιάξω αργότερα.
   
  Ίσως άφησα μερικές τσαπατσουλιές σε μερικά κελιά, αλλά δεν είναι μέσα στις περιοχές που τυπώνονται.

  6,464 downloads

  24 comments

  Updated

 20. N.4178/13 - Υπεύθυνες Δηλώσεις

  Χρησιμοποίησα τα αρχεία του ΙΑΣΟΝΑ και άλλα για να δημιουργήσω ένα excel το οποίο περιλαμβάνει:
  Σύμβαση έργου
  Εξουσιοδότηση Ιδιοκτήτη προς μηχανικό
  Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη
  Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη μεταφοράς από ν4014 σε 4178
  Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη για παλαιά πρόστιμα
  Υπεύθυνη Δήλωση συνιδιοκτήτη για συναίνεση
  Αίτηση ιδιοκτήτη για αναστολή βεβαιωμένων προστίμων
  Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη για την αναστολή βεβαιωμένων προστίμων

  7,405 downloads

  41 comments

  Updated

 21. Δικαιολογητικά ένταξης σε Γ' φάση 1337/'83

  Επειδή έχω μια περίπτωση ένταξης στην Γ' φάση του Ν. 1337/'83 για οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, μου έδωσαν από την ΥΔΟΜ Παλλήνης τα δικαιολογητικά που ζητάει η περιφέρεια (από την οποία εκδίδεται η απόφαση) καθώς και ένα υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης (τη θέλουν τόσο αναλυτικά).
   
  Την ανεβάζω εδώ για τη διευκόλυνση όποιου έχει αντίστοιχο θέμα.
   
  Ελπίζω να είναι χρήσιμο.

  1,593 downloads

  8 comments

  Updated

 22. Αναλυτική Ταυτότητα Ρύθμισης Ν.4178/13

  Χρήσιμο έντυπο που συμπληρώνεται σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη επί τόπου, και στη συνέχεια επισυνάπτεται έξω απ΄το φάκελο της υπόθεσής μας (έτσι κάνω εγώ) για να μη χρειάζεται να ανατρέχουμε απο'δω κι απο'κει συνέχεια.

  3,855 downloads

  25 comments

  Updated

 23. Απαιτούμενα παραστατικά Ν.4178/13 - Έντυπο παρακολούθησης

  Ένα χρήσιμο έντυπο "νοικοκυρέματος" για να επισυνάπτεται στον φάκελο της εκάστοτε υπόθεσης και να μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία του (η εμπειρία με τον 4014 ήταν εξωφρενική).

  5,247 downloads

  34 comments

  Updated

 24. Φόρμα αιτημάτων αναφορικά με δηλώσεις του Ν.4178/13

  Η φόρμα συμπληρώνεται απευθείας σε ηλεκτρονικό μήνυμα (αντιγραφή & επικόλληση) και αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο στο [email protected] από το e-mail του διαχειριστή μηχανικού της δήλωσης.
  Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται σε 1-2 ημέρες από την αποστολή τους. Η υλοποίηση παρακολουθείται από τον μηχανικό μέσω του συστήματος.
   
  Η παρούσα αίτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο Δηλώσεις αυθαιρέτων και όχι απλές βεβαιώσεις μεταβίβασης (χωρίς πρόστιμα-παράβολα).

  2,110 downloads

  7 comments

  Updated

 25. Πρόστιμο Ν.4178/13

  διόρθωσα ένα χαζό λάθος στην πρώτη σειρά!! Σόρυυυ!

  2,625 downloads

  22 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.