Jump to content

12.2 Νομοθεσία

52 files

 1. e-Άδειες: Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.
  Η απόφαση Ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις μέχρι την 23-10-18

  871 downloads

  2 comments

  Updated

 2. Υποχρέωση υποβολής Η/Μ μελετών

  Υποχρέωση υποβολής Η/Μ μελετών

  705 downloads

  2 comments

  Updated

 3. Δικαιολογητικά για έγκριση και άδεια δόμησης

  Δικαιολογητικά για έγκριση και άδεια δόμησης

  936 downloads

  7 comments

  Updated

 4. Περί ΕΕΜΚ

  Ένας συγκεντρωτικός πίνακας για τις ΕΕΜΚ. Για να μην ταλαιπωρούμαστε μ' αυτές ...

  630 downloads

  20 comments

  Updated

 5. Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών κατά την οικοδομική άδεια

  Απο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ:
   
  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3
  ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ (ΣΕΠΤ-2013)
   
  Περιεχει:
  1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
  2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
  3. Η ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  4. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
  5. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
  6. ΛΗΞΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  7. Η ΤΕΛΙΚΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  8. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΣΑ ΔΑΠΑΝΗ . .
   
  www.sadas-pea.gr Σεπτεμ

  448 downloads

  1 comment

  Updated

 6. Παρατάσεις

  Στο διάγραμμα του αρχείου απεικονίζονται όλες οι μέχρι τώρα νομοθετημένες παρατάσεις :
   
  1 - ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (άνω μισό της σελίδας)
  2 - ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ή ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (κάτω μισό της σελίδας).
   
  Επίσης, επισυνάπτονται τα σχετικά αποσπάσματα των νόμων κάθε παράτασης ... χρονολογικά ...

  442 downloads

  9 comments

  Submitted

 7. Ανασύσταση Φακέλου

  Υπάρχουν εντός του φόρουμ όλα αυτά, ας υπάρχουν και εδώ μαζεμένα.

  1,970 downloads

  12 comments

  Submitted

 8. Χρήσιμα "αλιεύματα" φορολογικού έτους 2015

  Χρήσιμα "αλιεύματα" φορολογίας φορολογικού έτους 2015 από το Internet

  498 downloads

  1 comment

  Submitted

 9. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

  δεν ειναι ακομα φρκ αλλα ειναι το σχεδιο νομου που ψηφιστηκε στην βουλη

  354 downloads

  0 comments

  Submitted

 10. Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας

  Ο ν. 4387/2016 όπως ισχύει σήμερα.

  612 downloads

  2 comments

  Updated

 11. Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων ΚΥΑ 16228-2017 & Αιτήσεις κλπ

  Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/2017
  και
  μια προσπάθεια μετατροπής των αιτήσεων κλπ σε επεξεργάσιμη μορφή
  και
  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις N.4442 ΦΕΚ 230/Α'/7-12-2016
  και
  Βεβαίωση Εγκατάστασης και Γνωστοποίηση Word

  1,118 downloads

  5 comments

  Updated

 12. Ανάλωση Κεφαλαίου Τεκμήρια 1995-2014

  1)Αρχείο που περιέχει τα τεκμήρια των χρήσεων 1995 έως 2014 για την διευκόλυνση σύνταξης του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου.
  (αρχείο: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ__1995___2014.pdf)
  2) Ενα πολύ κατατοπιστικό
  με αναλυτικό παράδειγμα για την συμπλήρωση του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου.

  438 downloads

  9 comments

  Updated

 13. Πίνακας νομοθεσίας για τουριστικά καταλύματα (Από ΕΟΤ Θεσσαλονίκης)

  Ενας συγκεντρωτικός πίνακας που περιέχει τα πρόσφατα ΦΕΚ για διάφορες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων ( τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες).Από ΕΟΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  538 downloads

  7 comments

  Updated

 14. Εγκύκλιος ΑΠ 38283 - Έκδοση Άδειας Δόμησης για αλλαγή χρήσης

  Εγκύκλιος ΑΠ 38283 - Έκδοση Άδειας Δόμησης για αλλαγή χρήσης
   
  Η συζήτηση γίνεται στο θέμα: Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
   
  Αν βρεθεί το κείμενο από την Διαύγεια ενημερώστε ώστε να προσθέσουμε εκείνο το αρχείο.

  2,471 downloads

  9 comments

  Submitted

 15. Μαθηματικό Ποινολόγιο Ελεγκτών Δόμησης

  Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4030/2011 και συγκεκριμένα της παρ. 2 αυτού, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους Ελεγκτές Δόμησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατόπιν εξέτασης των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στην πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Τ.Ε.Δ.Κ., πρώην Ε.Υ.Ε.Δ.Ε.Ν.) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 4030/2011.

  221 downloads

  0 comments

  Submitted

 16. 'Εγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.

  Αριθμ. 28766/29.6.2011-ΦΕΚ 1588/1.7.2011
   
  'Εγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. για μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.

  59 downloads

  0 comments

  Updated

 17. Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - ΠΔ 44 (ΦΕΚ 82/Α΄/08-04-13)

  ΠΔ 44/ΦΕΚ 82/Α'/08-04-2013 το οποίο καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
   
  Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και η διαδικασία αδειοδότησης για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καθώς και το πλαίσιο διενέργειας και ανάθεσης επιθεωρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

  447 downloads

  1 comment

  Submitted

 18. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212/2008 (Αλλαγή χρήσης σε ρυμοτομούμενα ακίνητα)

  Γνωμοδότηση 212/2008 ΝΣΚ περί άδειας αλλαγής χρήσης σε ρυμοτομούμενο ακίνητο.

  270 downloads

  4 comments

  Updated

 19. Σχέδιο νέου φορολογικού 2013

  Το νέο φορολογικό όπως κατατέθηκε στη Βουλή κι όποιος αντέχει το διαβάζει.

  128 downloads

  2 comments

  Updated

 20. Προεκτιμώμενες αμοιβές Κτηματολογίου

  Τροποποίηση της με αριθμό 28766/29-6-2011 απόφασης του αναπλ. ΥΠΕΚΑ

  154 downloads

  0 comments

  Submitted

 21. Προδιαγραφές & κριτήρια για κατάταξη ξενοδοχείων σε αστέρια (ΥΑ 216 & ΥΑ 219)

  Το αρχείο περιλαμβάνει:
   
  - ΥΑ 216 ΦΕΚ 10/Β/09-01-2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.
   
  - ΥΑ 219 ΦΕΚ 14/Β/12-01-2015 Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων & διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

  1,070 downloads

  0 comments

  Updated

 22. Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220

  ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./21220(ΦΕΚ 2496/Β'/04-11-2011) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
   
  Αλλαγες στον τροπο εκδοσης αδειων ιδρυσης και λειτουργιας Κ.Υ.Ε.
   
  Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

  769 downloads

  8 comments

  Updated

 23. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης (N.4030)

  O N. 4030 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης" σε μορφή word με επικεφαλίδες και τις μέχρι τώρα αλλαγές ...
   
  Αν επισημάνετε αλλαγές που μου διέφυγαν ... σημειώστε το για να προστεθούν ...

  564 downloads

  6 comments

  Submitted

 24. Εγκύκλιος 2 - Οδηγίες Σύνταξης ΕΚΚΟ

  Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ.αριθμ. 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ1277/5-12-94 κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. ΦΕΚ 936 τ. Β'/94

  560 downloads

  1 comment

  Updated

 25. Αποφάσεις για προεκτιμώμενες αμοιβές σχετικά με τις εργασίες αναδασμών

  Αριθμ. Δ12/οικ/3193-ΦΕΚ 667/Β/21.4.2011
  Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών σύμφω­να με το Ν. 674/77 «Περί Αναδασμού Γης και μεγεθύνσεως των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανά­πτυξης και Τροφίμων.

  56 downloads

  0 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.