Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
hliaskal

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αναθεώρηση άδειας ;

Recommended Posts

και εγω αυτο νομιζα αλλα η απαντηση ,προφορικη παντα, ηταν οτι επειδη στην ουσια ειναι αναθεωρηση και επειδη δεν χτιστηκε καθολου πρεπει να τα παμε στα καινουρια δεδομενα . Αν ειχε ξεκινησει δεν θα ειχαμε αυτο το προβλημα.

 

ακομα επειδη ο προυπολογισμός βγαίνει αρνητικος μου ειπε για την αμοιβη να το εκτιμησω εγω

 

δεν ξερω μαλλον θα τους πω να μου δωσουν απαντηση γραπτη για ποιο λογο δεν το δεχονται με τα παλια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό είναι το καλύτερο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα κοιτάξω μήπως μπορέσω να το ανεβάσω στα downloads.

Συνάδελφε άκυρο το ΠΔ. Έχει καταργηθεί από τον Νόμο 3212 (ΦΕΚ 308/Α/31 Δεκεμβρίου 2003). Αντιγράφω από τον νόμο αυτόν:

 

"Άρθρο 3

Διάρκεια ισχύος και τροποποίηση των αδειών δόμησης

1. Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα έτη.

Για την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού πάνω από 5.000 τ.μ. ή όγκου παραπάνω από 15.000 κ.μ., η άδεια δόμησης ισχύει για έξι έτη. Η άδεια δόμησης για κατεδάφιση, επίχωση ή εκσκαφή ισχύει για έξι μήνες.

2. Μόλις αποπερατωθεί ο φέρων οργανισμός επιτρέπεται να υποβάλλεται, μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας, αίτηση του ιδιοκτήτη που συνοδεύεται από δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι αποπερατώθηκε ο φέρων οργανισμός, σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί. Η δήλωση συνοδεύεται από φωτογραφίες του κτιρίου ή της κατασκευής, όπως ορίζεται ειδικότερα με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7. Η αίτηση του ιδιοκτήτη και η δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού βεβαιώνονται πάνω στο έγγραφο της άδειας. Μετά τη βεβαίωση, η άδεια δόμησης ισχύει για αόριστο χρόνο.

3. Η άδεια θεωρείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε όταν περατωθούν όλες οι εργασίες δόμησης. Για τη θεώρηση υποβάλλονται:

α) Δήλωση από τον επιβλέποντα μηχανικό, ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους της άδειας και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί, που συνοδεύεται από φωτογραφίες του κτιρίου ή της κατασκευής, όπως ειδικότερα ορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7. Αν έχουν γίνει μεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, κατατίθενται τα σχέδια και οι μελέτες που αποτυπώνουν τις μεταβολές, συνοδευόμενα από τη δήλωση των μηχανικών που τις εκπόνησαν, που προβλέπεται στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

β) Αποδεικτικά είσπραξης των φόρων, τελών και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και της αμοιβής των επιβλεπόντων μηχανικών.

4. Η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται μετά τη θεώρηση της άδειας δόμησης.

5. Τροποποίηση της άδειας απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αλλαγής ιδιοκτήτη,

β) αλλαγής του επιβλέποντα μηχανικού,

γ) αλλαγής της χρήσης του κτιρίου και

δ) αύξησης των μεγεθών που εγκρίθηκαν στο διάγραμμα κάλυψης ή αλλαγής του στερεού περιγράμματος του κτιρίου.

6. Η άδεια δόμησης επιτρέπεται να αναθεωρείται μια μόνο φορά, για παράταση της ισχύος της για ίσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός.

7. Αντίγραφο της θεωρημένης άδειας μαζί με αντίγραφα του διαγράμματος κάλυψης και του τοπογραφικού διαγράμματος διαβιβάζεται από την πολεοδομική υπηρεσία στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (Ο.Κ.Χ.Ε.).

8. Με τη θεώρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 χορηγείται από την πολεοδομική υπηρεσία και το δελτίο πολεοδομικής κατάστασης του κτιρίου. Το δελτίο περιέχει τα πολεοδομικά και κτιριολογικά στοιχεία του κτιρίου, όπως προκύπτουν από τις άδειες δόμησης και κάθε άλλο στριχείο, όπως ορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7."

 

Ο Ν.3399/05 Αρ 22 αναφέρει:

 

ΑΡΘΡΟΝ-22

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι διατάξεις των Αρθ-1 , Αρθ-2, Αρθ-3, Αρθ-4 και της παρ.1 του Αρθ-23 του Ν-3212/03 (ΦΕΚ-308/Α/03 ).

2. Το ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) και οι λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα έκδοσης και εκτέλεσης οικοδομικών αδειών εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Άρα το ΠΔ ισχύει μέχρι και 1/3/2012 όπου αρχίζει η ισχύς του 4030/2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

μπορείς να αιτηθείς ανανέωση του χρόνου της αδείας (σε ημιτελή φέροντα οργανισμό) προτού εκπνεύσουν τα πρώτα 4 χρόνια?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν ακούγεται καλά να ζητάς ανανέωση-παράταση ισχύος σε κάτι που δεν έχει λήξει.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μανώλη

πολύ έξυπνος ο συλλογισμός σου (παρά την ώρα 3:21)

 

μόνο που δεν μπορώ να τον χρησιμοποιήσω γιατί ήδη έκανα

την αίτηση στην περιφέρεια

 

ο νέος Ν 4030 στο άρθρο 6 ακριβώς αυτό λέει,

ότι η αναθεώρηση γίνεται μετά την λήξη

(το ξεκαθαρίζει ενώ οι προηγούμενοι ήταν φλου)

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

4.Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της,

για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση

του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας

 

:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε οικοδομική άδεια που έληξε χωρίς εργασίες, εφόσον πλέον θα ζητήσουν και ΚΕΝΑΚ και στην ουσία, παρά τη γενική ομοιότητα, θα πρέπει να κάνεις ΟΛΕΣ τις μελέτες από την αρχή, ποιο το νόημα να ζητήσεις παράταση και να μην καταθέσεις νέα άδεια;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιατί εσύ λες ότι έκανες όλες τις μελέτες αλλά αυτό δεν ισχύει.Ειδικά στα αρχιτεκτονικά προσθέτεις απλώς τη μόνωση (αν δεν υπήρχε στα αρχικά στην περιοχή των υποστυλωμάτων γιατί στο υπόλοιπο είναι υποχρεωτικό να φαίνεται)άρα η αμοιβή θα υπολογιστεί σε ποσοστό της αμοιβής των αρχιτεκτονικών.Βέβαια τα στατικά δεν τα ακουμπάς οπότε αυτά γιατί να ξαναπληρωθούν?Αν η πρώτη μελέτη είχε υδραυλικά , ηλεκτρολογικά....αυτά δεν αλλάζουν. Γιατί να ξαναπληρωθούν? Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πιο σωστή η αναθεώρηση παρά η νέα άδεια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η μόνωση δε μετράει σε κάλυψη/δόμηση; Άρα δε θα μετακινήσω και όλα τα περιμετρικά κατακόρυφα φέροντα στοιχεία; Άρα δε θα γίνει και νέα στατική μελέτη; Και εφόσον θα αλλάζουν, έστω και λίγο, οι αποστάσεις και θα θέλουν μπάλωμα Η/Υ, κοινόχρηστοι κλπ. δε θα γίνουν πάλι από την αρχή όλα τα αρχιτεκτονικά; Και άρα και νέα παθητική...σίγουρα νέα Η/Μ για να έχει και ΚΕΝΑΚ κλπ. Δηλαδή μόνο το τοπογραφικό θα μείνει από την παλιά άδεια...και αυτό για να πάρει 2 χρόνια παράταση που μένουν ακόμα ενώ με νέα άδεια θα πάρει 4+. Ποιο το νόημα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.