Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Αυθαίρετα - Φάσεις νόμου Τρίτση


Recommended Posts

Καλησπέρα. Μετά από αρκετό ψάξιμο, ερωτήσεις και διαφορες απαντήσεις χρειάζομαι τα φώτα σας..Σύμφωνα με τον 1337/83 ο νόμος Τρίτση έχει 3 φάσεις. Ξεκάθαρα οι φάσεις αυτές ποιές είναι?

 

Α) Δήλωση αυθαιρέτου

 

Β) Πληρωμή προστίμου

 

Γ) Εξαίρεση από κατεδάφιση από τον νομάρχη??

 

 

Διαβάζοντας κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το νέο νόμο των αυθαιρέτων, γίνεται μια αναφορά στις φάσεις Α και Β. Ποιές είναι αυτές?

 

 

 

3)- Τι γίνεται με όσους είχαν ενταχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση;

 

 

 

Ολα τα προ του 1955 κτήρια θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα. Οσοι εντάχθηκαν στη «ρύθμιση Τρίτση» του ν. 1337/83 και για τις δύο φάσεις Α’ και Β’, σύμφωνα με το ΓΟΚ (άρθρο 23 παρ. 1) δεν υπάρχει λόγος να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και είναι κατά κανόνα καταγραμμένοι από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία.

 

 

 

Τα αυθαίρετα μετά το 1955 και προ του 1983, τα οποία ΔΕΝ εντάχθηκαν στην παραπάνω ρύθμιση (και στις 2 φάσεις), πρέπει να ενταχθούν στην παρούσα. Εφόσον προκύπτει από την περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη (Ε9) ότι του ανήκουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε το πρόστιμο μειώνεται σημαντικά.

 

 

Σε μια παλιά υπόθεση που δεν κατάφερα να διακπεραιώσω , υπάρχει αυθαιρετο μιτελές στα μπετά εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης το οποίο έχει δηλωθεί με τον 1337/83 και οι ιδιοκτήτες έχουν πληρώσει το πρόστιμο. Δεν έχει γίνει κάποια άλλη ενέργεια. Ποιές φάσεις θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει? Την Α και Β? Μπορούν να συνεχίσουν εργασίες? Και αν ναι με ποιο τρόπο?? Πρέπει να μπουν στον νέο νόμο και να κάνουν συνέχιση εργασιών?

 

*********************

 

Παιδιά αφήστε το 2ο σκέλος της ερώτησης αν σας μπερδεύει, αλλά το πρώτο???Κανείς δεν γνωρίζει τις φάσεις του νόμου Τρίτση?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • Replies 323
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

1. Ναι, αρκεί το ακίνητο να είναι εντός σχεδίου και να έχεις κάνει α και β φάση. 2. Όχι, εκτός και αν έχεις άλλες παραβάσεις εκτός από αυτές που δήλωσαν παλιά οι ιδιοκτήτες 3. Οι πολεοδομίες τηρούν α

Ν.1337/83(Νόμος Τρίτση)   Ο νόμος περιελάμβανε 3 φάσεις:   Α. Φάση: Εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών έπρεπε οι αυθαιρετούχοι να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με παράβολο και φωτογραφίες), ώστε να έχο

Συνοψίζω τα του Ν.1337.   Α' Φαση ---> Είναι σαν να μην έγινε ποτέ θελει όλο δήλωση στον 4178   Β' Φαση ---> Το καθεστώς είναι προσωρινή εξαίρεση από κατεδάφιση. Πόσο προσωρινή ? Η οριστική

Posted Images

Οι φάσεις που αναφέρεις είναι και αυτές που γνωρίζω.

Αν έχει πληρωθεί το πρόστιμο, και οι δύο δόσεις, τότε θα κάνεις διαδικασία απόφασης για εξαίρεση κατεδάφισης και μετά εκδίδεις άδεια για αποπεράτωση.

Αν δεν έχουν πληρωθεί και οι δύο δόσεις, τότε δεν έχει κάνει τίποτα και μπορεί να πάει με τον Ν1512/85

 

Είχα ίδια περίπτωση που δεν είχε πληρώσει όλες τις δόσεις και για την συνέχιση βγήκε οικοδομική άδεια για την νομιμοποίηση με Ν1512/85 και αποπεράτωση του Α' ορόφου.

Μελέτες : Αρχιτεκτονική, Παθητική, Θερμομόνωση, Ύδρευση, Αποχέτευση

 

Δεν θυμάμαι για τον Ν1512/85 τι έκανα όμως :(

Link to post
Share on other sites

Το πρόστιμο έχει πληρωθεί έχω δει το απόκομμα. Αλλά πρώτη φορά ακούω για δόσεις..Ένα απόκομμα έχω δει εγώ και όχι δύο.

Στην πολεοδομία μου είπαν ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα επειδή δεν έχει μπει στο σχέδιο πόλης ακόμα..Ισχύει κάτι τέτοιο?? Δηλαδή για να ζητήσω εξαίρεση από κατεδάφιση από νομάρχη πρέπει να περιμένουν να μπει στο σχέδιο πόλης?(αν μπει ποτέ)

Link to post
Share on other sites

Πλήρωναν μια φορά 10000 δρχ. αν θυμάμαι καλά και μετά ακόμα μια φορά.

Αυτό που λέει η πολεοδομία δεν το ξέρω αφού δεν μου έτυχε ποτέ.

 

Αλλά για να μπορέσει να συνεχίσει σε αποπεράτωση θα πρέπει το οικόπεδο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Αν είναι εκτός σχεδίου τότε θα πρέπει να πληρεί τους όρους τις εκτός σχεδίου δόμησης.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Μάλλον αναφέρεται στις δύο δηλώσεις που υποβάλονταν σε διαφορετικές φάσεις (αν και επιτρεπόταν να υποβληθούν και οι δύο μαζί) . Ο νόμος προέβλεπε την νομιμοποίηση των κτισμάτων που ήταν σε σχέδιο πόλης ή που θα έμπαιναν (φυσικά αυτό συνεχίζει να ισχύει) . Τώρα , αν παραμένει εκτός σχεδίου , ακολουθείς την ΚΥΑ του 2004 που σε παραπέμπει στα προστίματα του ΠΔ του '98 . Φυσικά είναι ευνοϊκότερο αν όντως είχαν υποβάλει τις δηλώσεις .

Link to post
Share on other sites

margaritta

Φάση A η 4

φάση β η 5

4. Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού υποβάλλεται από τους κυρίους ή συγκυρίους της αυθαίρετης κατασκευής στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή δήλωση σε έντυπο του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» εις διπλούν. Η δήλωση περιλαμβάνει εκτός από τα ατομικά στοιχεία του δηλούντος, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μόνιμης διαμονής του και την οικονομική εφορία στην οποία υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τη γενική περιγραφή και τον τρόπο κατασκευής του κτίσματος και ότι αυτό δεν υπάγεται στις περιπτώσεις της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού. Η δήλωση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από φωτογραφίες όλων των όψεων της αυθαιρέτου, υπογεγραμμένες από τον δηλούντα και απόδειξη Τράπεζας για καταβολή υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., ποσού δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

5. Συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 αρμοδίου τεχνικού, που έχει δικαίωμα υπογραφής μελέτης και που θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που συντάσσονται από αυτόν και συνοδεύουν την δήλωση, υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών που αρχίζει: α) για αυθαίρετα που βρίσκονται μέσα σε περιοχή επεκτάσεων του νόμου αυτού από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού ότι για την περιοχή έχει κινηθεί η διαδικασία εκπόνησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, β) για αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε., του άρθρου 29 του νόμου αυτού από τη δημοσίευση του Π. Δ/τος καθορισμού των ορίων της Ζ.Ο.Ε., κατά την παράγρ. 1 του ίδιου άρθρου 29, γ) για τις υπόλοιπες εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές από τη δημοσίευση ανακοίνωσης του πιο πάνω Υπουργού, ότι άρχισε η μελέτη καθορισμού των χρήσεων γης της περιοχής, και δ) για αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών προ του 1923 από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 4.

Η δήλωση αυτή είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από απόδειξη Τράπεζας για καταβολή υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., ποσού ίσου προς το 10% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως η αξία αυτή αναφέρεται στη δήλωση με αφαίρεση των 10.000 δραχμών, που καταβλήθηκαν με την αρχική δήλωση σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 18. Όπου στην παράγραφο αυτή προβλέπονται ανακοινώσεις, γίνονται με ανάλογη εφαρμογή της παραγρ. 6 του άρθρ. 12 του νόμου αυτού. Τα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση είναι: Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 ή 1:1000 εφʼ όσον πρόκειται για μεγάλες ιδιοκτησίες, με υπολογισμό και πραγματοποιηθέντα συντελεστή δόμησης, σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα: 1:100, σύντομη τεχνικη έκθεση για τον τρόπο κατασκευής του αυθαιρέτου του φέροντος οργανισμού και δήλωση αντοχής του αυθαιρέτου, τη χρήση του αυθαιρέτου, τον υπολογισμό της αξίας του και λοιπά στοιχεία σύμφωνα με όσα θα ορίσει το Διάταγμα της παραγράφου 8 του άρθρου 18.

 

…………………………………………………

8. «Στις περιπτώσεις κτισμάτων για τα οποία έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, τη χρήση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η παραπάνω άδεια μπορεί να χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πριν από την έκδοση της απόφασης για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεσή τους δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε ύψος ή επιφάνεια, δεν το ανακαινίζουν ριζικά ή δεν ενισχύουν ή αντικαθιστούν στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Για την έκδοση των αδειών αυτών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος».

………………………………..

 

Άρθρο 18

 

 

Ειδική εισφορά αυθαιρέτου

 

1. Για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 31.1.1983 και για τα οποία θα υποβληθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις του άρθρου 15, επιβάλλεται ειδική εισφορά αυθαιρέτου που δεν μπορεί να είναι μικρό­τερη του ενός δεκάτου ή μεγαλύτερη του πενταπλασίου της συμβατικής αξίας του κτίσματος κατά το χρόνο υποβολής της δηλώσεως και κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρήση, το μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής και την εκμετάλλευση του κτίσμα­τος, την κατάσταση του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου κτίσματος από πλευράς ιδιόκτη­των κτιρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με το Π. Δ/γμα της παρ. 8 του άρθρου αυτού.

2. «Η ειδική εισφορά καταβάλλεται κατά τα ακόλουθα μέρη:

α. Ποσό ευρώ είκοσι εννέα (29) ανεξάρτητα από το μέγεθος του αυθαιρέτου, καταβάλλεται με τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 15 του νόμου αυτού».

Η παραπάνω μέσα σε « » παράγραφος τίθεται όπως τροποποιείται με το άρθρο 3 του υπʼ αριθ. ΓΓΔ 1801/19/30.11.01 (ΦΕΚ 1587 Β΄) απόφασης.

β) συμπληρωματικό ποσό για την κάλυψη του 10% της αξίας του αυθαιρέ­του, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παρ. 5 του παραπάνω άρ­θρου 15 καταβάλλεται με τη δήλωση αυτή.

Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει οποτεδήποτε την ακρίβεια των στοι­χείων των υπεύθυνων δηλώσεων. Σε περίπτωση διαφοράς στο εμβαδόν μεγαλύτε­ρης του 5% η υπόθεση παραπέμπεται οπωσδήποτε στον Εισαγγελέα για ψευδή δή­λωση οι δε επιπλέον κατασκευές δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 και κατεδαφίζονται οπωσδήποτε.

γ) Το υπόλοιπο της ειδικής εισφοράς βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, εισπράττεται σαν δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ..

....................................

γ) αυθαίρετα τα οποία παραμένουν εκτός σχεδίου.

Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται από την ειδική εισφορά μόνον τα μέρη (α -ανέγερσης) και (β -διατηρησης) της παραγράφου 2 μέχρι την οριστική τους ρύθμιση,

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις παιδιά. ΚΑΝΑ, μου ξεκαθάρισες πλήρως τις φάσεις. Έχεις δουλέψει καθόλου τον συγκεκριμένο νομο? Το άρθρο 18 που μου παραθετεις που θα μπορουσα να το χρησιμοποιήσω? Εγώ τους πήγα το άρθρο 16 παράγραφος 3 έτσι ώστε να μπορέσω να πάρω συνέχιση εργασιών αλλά μου ειπαν οτι δε γινεται επειδη η περιοχη δεν εχει ενταχθει ακομα στο σχεδιο. Αρα τι γινεται? Θα μεινει στα μετα??? Μπορει να παρει εξαιρεση απο κατεδαφιση απο το νομαρχη τωρα? Δεν ξερω καθολου πως θα μπορουσε να γινει κατι τετοιο...

Link to post
Share on other sites

Margaritta, που τα βρήκες αυτά που γράφεις στο πρώτο μήνυμά σου; Είναι νόμος ή εγκύκλιος;

Link to post
Share on other sites

Επειδή εχω 1 αντιστοιχη περίπτωση τώρα εξαίρεση απο κατεδάφιση μπορείς να πάρεις και τώρα αρκεί να έχει πληρώσει και τις 2 δόσεις γαι το ειδικό πρόστιμο του νόμου τρίτση τώρα για να συνεχίσεις τις εργασίες πρέπει να είναι ενταξει ώς προς τον ΓΟΚ άρα πρέπει να περιμένεις να ενταχθεί στο σχέδιο. Για την εξαίρεση απο κατεδάφιση χρειάζεσαι ένα εξαρτημένο τοπογραφικόι διάγραμμα και ένα διαγραμμα καλυψης.

Link to post
Share on other sites
Margaritta, που τα βρήκες αυτά που γράφεις στο πρώτο μήνυμά σου; Είναι νόμος ή εγκύκλιος;

 

Ούτε το ένα ούτε το άλλο, τα διάβασα σε ένα άρθρο ψάχνωντας πληροφορίες για τον νέο νόμο των αυθαιρέτων. Το λινκ είναι http://www.star-fm.gr/?p=13254. Περιμένω να βγει το νομοσχέδιο για να δω αν όντως ισχύει αυτό που διάβασα..

 

Επειδή εχω 1 αντιστοιχη περίπτωση τώρα εξαίρεση απο κατεδάφιση μπορείς να πάρεις και τώρα αρκεί να έχει πληρώσει και τις 2 δόσεις γαι το ειδικό πρόστιμο του νόμου τρίτση τώρα για να συνεχίσεις τις εργασίες πρέπει να είναι ενταξει ώς προς τον ΓΟΚ άρα πρέπει να περιμένεις να ενταχθεί στο σχέδιο. Για την εξαίρεση απο κατεδάφιση χρειάζεσαι ένα εξαρτημένο τοπογραφικόι διάγραμμα και ένα διαγραμμα καλυψης.

 

Δηλαδή προσκομώ το φάκελο από το αρχείο αυθαιρέτων όπου υπάρχουν μέσα τα αποκόμματα των προστίμων, ένα τοπογραφικό και ένα διάγραμμα κάλυψης και ζητώ εξαίρεση από κατεδάφιση? Επειδή έχω δυσκολευτεί λίγο στην πολεοδομία με το συγκεκριμένο θέμα, που θα στηρίξω τις ενέργειές μου? Εννοώ θα επικαλεσθώ κάποιο κομμάτι από κάποιο νόμο?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.