Jump to content

Οριοθέτηση ρεμάτων, ποταμών


sor
 Share

Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους. Ξέρει κανεις συνάδελφος τι γίνεται με τις μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων η ποταμών? Διαδικασία σύνταξης, απαραίτητο μελετητικό πτυχίο κ.τ.λ

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει ο Ν3010/2002.

Αρθρο 5

Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις

θεμάτων για τα υδατορέματα

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α'),

όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1γ του Ν.

2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

"1. Τα υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και

ρυάκια), που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός

οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, οριοθετούνται σύμφωνα με τις

διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών

γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, οι οποίες

περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά

ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος.

 

Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός μπορεί να γίνεται και σε τμήματα μόνο

των υδατορεμάτων. Στην περίπτωση αυτή η τεχνική έκθεση της επόμενης

παραγράφου συνοδεύεται από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά

στοιχεία ή μελέτες για το συνολικό μήκος του υδάτος ρέματος.

 

2. Για την κατά τα ανωτέρω οριοθέτηση απαιτούνται:

 

Ι. Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης

του υδατορέματος σε κατάλληλη κλίμακα και εξαρτώμενο από το

τριγωνομετρικό δίκτυο της περιοχής που συντάσσεται με μέριμνα:

 

α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή

 

β) της οικείας Περιφέρειας ή

 

γ) της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή

 

δ) του οικείου Ο.Τ .Α. Α' Βαθμού ή

 

ε) άλλου προσώπου που αναθέτει σε μηχανικό ο οποίος έχει δικαίωμα για

τη σύνταξη τέτοιου διαγράμματος.

 

Στις περιπτώσεις δ' και ε' τα τοπογραφικά διαγράμματα ελέγχονται και

θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης.

 

II. Τεχνική Εκθεση που συνοδεύεται από υδρολογικά, υδραυλικά και

περιβαλλοντικά στοιχεία ή μελέτες βάσει των οποίων προτείνονται οι

οριογραμμές του υδατορέματος στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Η Τεχνική Εκθεση με τα συνοδευτικά της στοιχεία συντάσσεται,

ελέγχεται και θεωρείται όπως το τοπογραφικό διάγραμμα της παραγράφου

(Ι) από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της παραγράφου (Ι).

 

3.α. Ο καθορισμός των οριογραμμών γίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα

της προηγούμενης παραγράφου από τις Υπηρεσίες της παραγράφου αυτής,

ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία

παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σχετική πρόσκληση ή και

χωρίς τη γνώμη αυτή ύστερα από πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας.

 

β. Η επικύρωση του καθορισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και στην περίπτωση που το τοπογραφικό

διάγραμμα συντάχθηκε με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

 

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου

εδαφίου της παρούσας παραγράφου σε σμίκρυνση και δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στις περιπτώσεις έγκρισης τροποποίησης σχεδίου η επικύρωση μπορεί να

γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης τροποποίησης του σχεδίου."

 

2. Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα μπορεί να

μελετώνται και να εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ή να

ανατίθενται από αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα

συγκεκριμένα υδατορέματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών

τους ορίων και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορέματος, εκτός των

διοικητικών τους ορίων. Σε περίπτωση που το υδατόρεμα εκτείνεται σε

διοικητικά όρια περισσότερων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα ως άνω

αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να μελετώνται και να εκτελούνται από τις

αρμόδιες Διευθύνσεις της οικείας Περιφέρειας.

 

Για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής στις περιπτώσεις που η

αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Εργων, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μπορεί να μελετώνται και να

εκτελούνται και από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ύστερα από

απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Εργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.

2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α) και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που

καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Η έγκριση των μελετών αυτών γίνεται με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων,

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην προηγούμενη απόφασή του. Ο έλεγχος

τήρησης των κειμένων διατάξεων για τα υδατορέματα στα διοικητικά όρια

κάθε νομού ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Διατάξεις που προβλέπουν αρμοδιότητα ελέγχου

και άλλων οργάνων διατηρούνται σε ισχύ.

 

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί ο παραπάνω έλεγχος

να ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, που μπορούν να ασκήσουν

τα καθήκοντα αυτά.

Link to comment
Share on other sites

Και όσον αφορά το πτυχίο μελετητή? Εγώ έχω 10 συγκοινωνιακά-οδοποιίας & 16 τοπογραφίας. Μπορώ να συντάξω τέτοια μελέτη η οποία μου κολλάει πιο πολύ σε υδραυλικού αλλά και τοπογραφικού τύπου? Η αμοιβή πως καθορίζεται?

Link to comment
Share on other sites

Αυτό δεν έχει να κάνει με μελετητικό πτυχίο

Καλύτερα ρώτα στη ΔΤΥ της Νομαρχίας σου.

Τώρα για την αμοιβή με το πινάκιο 696/74

Δεν ξέρω αν ελέγχεται το πινάκιο από την υπηρεσία νομίζω πως όχι.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό δεν έχει να κάνει με μελετητικό πτυχίο

Καλύτερα ρώτα στη ΔΤΥ της Νομαρχίας σου.

Τώρα για την αμοιβή με το πινάκιο 696/74

Δεν ξέρω αν ελέγχεται το πινάκιο από την υπηρεσία νομίζω πως όχι.

Στην Νομαρχία Κορινθίας στην οποία εργαζομαι δεν χρειάζεται πτυχίο μελετητή στις κατηγορίες 13 και 16.Επίσης δεν ελεγχεται το πινάκιο .Η υπογραφή θα πρέπει να είναι από Τοπογράφο η Πολιτικό Μηχανικό.
Link to comment
Share on other sites

Εαν ειναι ιδιωτικό έργο( για άδεια οικοδομής ή κάτι άλλο ) η τιμή εξαρτάται απο την εκταση την οποία αποτυπώνεις.Για την υδραυλική μελετη η τιμή εξαρτάται απο την έκταση της Λεκάνης Απορροής και απο το μήκος της τμηματικής οριοθέτησης και από το εαν προτέινεις έργα διευθέτησης της κοίτης και των πρανών .Εαν ειναι δημόσιο τότε σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3316/05για τις δημόσιες συμβάσεις.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

ενδεικτικά δηλαδή για μια λεκάνη απορροής πχ 100 στρέματα ή 1000 στρέματα πόσο κοστολογείται; μπορεί κάποιος να μας δώσει κάποιο τύπο για αμοιβή υδραυλικής μελέτης ιδιωτικού έργου; ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

Για ιδιωτικά έργα δεν υπάρχει στανταρ τύπος για την αμοιβή. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι κάποιος να κοστολογήσει πόσο αξίζει η ημέρα εργασία του μαζί με τα έξοδά του, όπως είναι οι εκτιπώσεις κλπ, και να το πολλαπλασιάσει επί τις συνολικές ημέρες που πιστεύει ότι θα του πάρει να ολοκληρώσει το έργο. Αν θέλει βέβαια δίνει και έκπτωση στο τέλος.

 

Για δημόσια έργα, το πτυχίο μελέτητη θα πρέπει να είναι κατηγορίας 13, και η αμοιβή της μελέτης βγαίνει σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αντιγράφω από τον νόμο:

 

 

Άρθρο ΥΔΡ.14Α Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής

 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής υπολογίζεται βάση του τύπου:

 

Α = 60•β• (5+20•L^2/3+2,5•F^1/3) • (τκ)

 

όπου:

 

β = 1 για τον έλεγχο μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών ανοίγματος μεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν προκύπτει η ανάγκη μελέτης έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο υφιστάμενων διευθετήσεων.

β = 2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων

β = 3 για την πλήρη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας της κείμενης νομοθεσίας (Ν.3010/02). Σε περίπτωση που η πλήρης μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων χρησιμοποιεί υφιστάμενη μελέτη υδραυλικού ελέγχου, τότε η τιμή του συντελεστή β ισούται με β=1,50

L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα

F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα

 

Για το μήκος του τμήματος για το οποίο προκύπτουν έργα διευθέτησης η αμοιβή αυτού προκύπτει βάσει των διατάξεων των άρθρων 4.3, 4.4 ανάλογα και με τη διατομή διευθέτησης.

 

Σε περίπτωση ελέγχου επιμέρους τμημάτων Li η συνολική αμοιβή προκύπτει από την σχέση:

 

Α = 60•β• (5+20•ΣLi^2/3+2,5•F^1/3) • (τκ)

 

Άρθρο ΥΔΡ.4Α.3. Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή.

 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή, ανεξάρτητα από το υλικό της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος στέψης αναβαθμού, υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου:

 

Α= 2.000 • (5+ 20 • L^2/3 + F^1/3 ) • τκ

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2)

L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ.

 

Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρίζεται σε i επιμέρους τμήματα Li, τότε η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

 

Α= 2.000 • (5+ 20 • ΣLi^2/3 + F^1/3 ) • τκ

 

Για διαφορετικό τύπο διευθέτησης σε επιμέρους τμήματα, η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

 

Α= [2.000 • (5+ 20 • ΣL1i^2/3 + F^1/3 ) + 800 • (20 • ΣL2i^2/3 )] • τκ

 

Όπου ΣL1i τα διευθετούμενα τμήματα με επενδεδυμένη διατομή και ΣL2i τα διευθετούμενα τμήματα με ανεπένδυτη διατομή

 

Άρθρο ΥΔΡ.4Α.4. Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανεπένδυτη διατομή

 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή ανεπένδυτη διατομή, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος στέψης αναβαθμού υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου:

 

Α= 800 (5+20 • L^2/3 + F^1/3 ) • τκ

 

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2)

L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ

 

Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρίζεται σε i επιμέρους τμήματα Li, τότε η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

 

Α= 800 • (5+ 20 • ΣLi^2/3 + F^1/3 ) • τκ

 

Για διαφορετικό τύπο διευθέτησης σε επιμέρους τμήματα, η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

 

Α= [2.000 • (5+ 20 • ΣL1i^2/3) + 800 • (20 • ΣL2i^2/3 + F^1/3)] • τκ

 

Όπου ΣL1i τα διευθετούμενα τμήματα με επενδεδυμένη διατομή και ΣL2i τα διευθετούμενα τμήματα με ανεπένδυτη διατομή.

 

Τσεκάρουμε πάντα και το Άρθρο ΥΔΡ.1

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Γεια σας, κάνω μια μελέτη οριοθέτησης ρέματος την οποία έχω καταθέσει για έλεγχο. Τώρα μου ζήτησαν περιβαλλοντικά στοιχεία για να θεωρηθεί πλήρης η τεχνική έκθεση.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής:

Δε γνωρίζω πόσο εκτενής πρέπει να είναι η περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων. Υπάρχουν κάποια τυπικά στοιχεία που χρησιμοποιείτε οι υπόλοιποι σε τέτοιες περιπτώσεις ή ο καθένας βάζει ότι θεωρεί απαραίτητο?

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.