Jump to content
 • Revit - Μαθήματα BIM
tasxan206

Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Recommended Posts

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
 2. συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων. Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα). Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
Περίοδος υποβολής

από 8/3/2016 έως 15/4/2016 

 

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

 

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι): ... icon-expand.jpg

 

Τι χρηματοδοτείται

Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

• Προμήθεια αναλωσίμων

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€

• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

Προϋπολογισμός

€ 50.000.000

Κατανέμεται σε 2  κύκλους :

 Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 (τρέχων κύκλος): 65% =32.500.000 κατανέμεται στις περιφέρειες ως εξής:

 • Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 19.500.000
 • Δυτική  Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 5.785.000
 • Αττική: 5.070.000
 • Στερεά Ελλάδα: 1.261.000
 • Νότιο Αιγαίο: 884.000

 Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35% 17.500.000

 

 

Οι αιτήσεις/ επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis. Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

 

Πηγή : https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782

Edited by tasxan206
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είναι τόσο δύσκολο να ανεβάσουν μια φορά ένα κείμενο στο οποίο να ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙΣ;;; Κάνω αναζήτηση από διαφορετικά λειτουργικά και εφαρμογές και δεν μπορώ να ψάξω μέσα στο κείμενο! Έλεος!

Edited by thanar
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

σελ. 242 (Παράρτημα ΙΙΙ, επιλέξιμες δαπάνες):

 

"Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου, ."

 

Η συστέγαση ειδικοτήτων μηχανικών δεν είναι κανόνας στη δουλειά μας;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kαι μολις 40% απ'τα μαξ 25.000ε για εξοπλισμό. Ρε τους γιωτάδες...Ουτε κινέζικο ζευγάρι δε παίρνεις μ'αυτα.

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προσεξτε τον περιορισμο, σχετικα με το δηλωθεν εισοδημα.

Αρα παμε για αλλο προγραμμα.

Edited by terry

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το 2015 ευτυχώς (για το πρόγραμμα) θα δηλώσω λιγότερα απο 20Κ. (δηλ δε 2-3 μήνες που'ναι οι δηλώσεις)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άραγε σαν εισόδημα μετρα το φορολογητέο η ότι αποδείξεις έκοψες ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σχετικά με το εισόδημα λέει 20.000 ευρώ συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015. Η τελευταία δήλωση που έχει γίνει όμως είναι αυτή του φορολογικού έτους 2014, του 2015 (δηλαδή για εισοδήματα από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015) που θα προκύψει κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εντός του 2016 θα γίνει -ως συνηθίζεται- μετά το πέρας της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ... Τι παίζει άραγε εδώ;;

Edited by Van_pan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αργει η ημερομηνια εναρξης υποβολης αιτηματων.

Μεχρι τοτε μπορει να εχουν γινει οι φορολογικες δηλωσεις ή να εχει αλλαξει η διαταξη αυτη.

 

Καλο ειναι το προγραμμα αυτο.

Αλλα με μικρο προυπολογισμο.

Αν κανετε τη διαιρεση με μεσο προυπολογισμο προτασεων στα 15000Ε, οι δικαιουχοι ειναι μερικες χιλιαδες σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Edited by terry

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αργει η ημερομηνια εναρξης υποβολης αιτηματων.

Μεχρι τοτε μπορει να εχουν γινει οι φορολογικες δηλωσεις ή να εχει αλλαξει η διαταξη αυτη.

 

Δεν αργεί και τόσο πολύ: Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.