Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
panou1986

Αναδρομικά τσμεδε

Recommended Posts

Παράθεση

Αλλιώς υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι ... μη ηλεκτρονικοί ...

Τι τρόποι δηλαδή?

Share this post


Link to post
Share on other sites

π.χ. α) επίσκεψη στο τ.ΤΣΜΕΔΕ, β) από τις εγγραφές των ειδοποιητηρίων στα βιβλία σου (εφόσον τα είχες πληρώσεις θα τα είχες εκπέσει στο Ε3), γ) από τα έντυπα παραστατικά πληρωμών τους (αφού ως δαπάνες πρέπει να τα έχεις ... όπως φυλάττεις και κάθε άλλο παραστατικό δαπάνης ... )

Share this post


Link to post
Share on other sites

ευχαριστώ πολύ κατατοπιστικός όπως πάντα

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλημέρα συνάδελφοι

Υπάρχουν ηλεκτρονικά αναρτημένα τα αναδρομικά του ΤΣΜΕΔΕ ?Αν ναι που?

Γνωρίζετε αν μπορεί να γίνει διακανονισμός στα Αναδρομικά?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για το πρώτο που ρωτάς, όχι, δεν υπάρχουν κάπου ηλεκτρονικά αναρτημένα τα αναδρομικά του ΤΣΜΕΔΕ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Καλησπέρα παιδιία !  Το ειδοποιητήριο του Α2014 μόνο αν πάμε από ΤΣΜΕΔΕ μπορούμε να το πάρουμε?έχει εκδοθεί για όλους ? Το είχα ξεχάσει τελείως και βλέπω ότι το τελευταίο που πλήρωσα ήταν το Β του 2013.Τώρα στο banner μου βγάζει ''Δεν έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο για το B2019''.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, christopografow said:

Το ειδοποιητήριο του Α2014 μόνο αν πάμε από ΤΣΜΕΔΕ μπορούμε να το πάρουμε?έχει εκδοθεί για όλους ?

Απάντηση:

On 7/18/2019 at 3:57 PM, georgegaleos said:

Το τελευταίο εκδοθέν εξάμηνο (Α'14), εφόσον βέβαια προέκυπταν αναδρομικές οφειλές, είχε ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την 30/6/2019 και δεν έχει δοθεί παράταση, οπότε ή θα πρέπει να πας από το ταμείο να σου το εκτυπώσουν ή να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά μαζί τους να σου το αποστείλουν σε κάποιο fax [1] που θα τους πεις,  με νέο πλέον αριθμό ειδοποιητηρίου για να υπολογισθούν και οι προσαυξήσεις λόγω του εκπρόθεσμου. Εκτός αν είσαι βέβαιος/-η ότι δεν οφείλεις αναδρομικές εισφορές οπότε δεν έχει νόημα και ο παραπάνω τρόπος αναζήτησής του.

[1] ή mail.

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για να χρεώσουν τα αναδρομικά θα πρέπει να έχουμε κλείσει 5ετια?

Ασφαλίστηκα στο ΤΣΜΕΔΕ τον Οκτώβριο του 2009 και μου χρέωσαν αναδρομικά για το Β' του 2013 και το Α' του 2014. Αυτό θεωρείται ως 5ετια?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχει σχέση με την 5-ετία αλλά και την αλλαγή με τον τότε ν.3986/11 (άρθρο 44 του ν.3986/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 20 του ν.4019/2011) όπου άλλαζες υποχρεωτικά Ασφαλιστική Κατηγορία σε 3-ετίες, αλλά και με πιθανά λάθη στην εισφορές των ειδοποιητηρίων που τότε εκδίδονταν ... (κάπως περίεργα ακούστηκε αυτό ... αλλά θα το αφήσω ως συναφές!!!)
Οι νέοι ασφαλισμένοι (από 1/1/1993=νέοι ασφαλισμένοι), που μέχρι 30/6/2011 είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης υπάγονταν υποχρεωτικά από 1/7/2011 στη 2η Ασφαλιστική Κατηγορία, και στην αμέσως επόμενη (3η Ασφαλιστική Κατηγορία, 4η Ασφαλιστική Κατηγορία, κλπ) κάθε τριετία.
Αν ο συνολικός χρόνος ασφάλισης σου κατά την 30/6/2011 ήταν πάνω από τρία έτη ασφάλισης, θα υπαγόσουν και πάλι στη 2η Ασφαλιστική Κατηγορία του ν.3986/11 και όχι σε εκείνη που αντιστοιχούσε με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής σου.
Επίσης αν άλλαζες υποχρεωτικά ανώτερη Ασφαλιστική Κατηγορία λόγω της 3-ετίας με βάση τον ν.3986/11, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αν ήσουν κάτω 5-ετίας, εξακολουθούσε να εφαρμοζόταν, και άρα αν υποχρεωτικά πήγαινες στη 2η Ασφαλιστική Κατηγορία και είχες λιγότερα από 5 έτη ασφάλισης, θα κατέβαλλες τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της 5-ετίας.
Η μετάταξη στις επόμενες κατηγορίες ανά 3-ετία θα γίνονταν πάντα την 1η του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η 3-ετία.

Επομένως εφόσον τα ποσά των κλάδων που εμφανίζονται στα ειδοποιητήρια που έχεις λάβει/εκτυπώσει που αφορούν στα εξάμηνα Β'2011, Α'2012, Β’2012, Α'2013, Β'2013, καθώς και αυτών που θα βγούν Α'2014, Α'2015 και Β'2015, διαφέρουν από τα ποσά των κλάδων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.3986/2011 τότε προκύπτουν οφειλές των εξαμήνων οι οποίες βεβαιώνονται με πρόσθετα ειδοποιητήρια που αφορούν στις διαφορές εισφορών των παραπάνω εξαμήνων.

Τα ειδοποιητήρια αυτά τα λαμβάνουμε/εκτυπώνουμε/εμφανίζονται (εφόσον προκύπτει διαφορά εισφορών) περίπου στο τέλος των εξαμήνων β'16, α'17, β'17, α'18, β'18, α'19, β'19 και α'20 αντίστοιχα, και έχουν εμπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής τους κοντά στο τέλος του εξαμήνου που τα λαμβάνουμε/εκτυπώνουμε (εκτός αν δοθεί νέα εμπρόθεσμη ημερομηνία με παράταση). Μένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τ.ΤΣΜΕΔΕ μέχρι την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής τους, μετά δεν υπάρχουν πλέον εκέι κλαι εφόσον δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα τυπώνονται εκ νέου (είτε με επίσκεψη στο ταμείο είτε με ζήτησή τους τηλεφωνικά από το ταμείο να αποσταλούν με mail ή με fax) έχοντας τις προσαυξήσεις. 

Επιπλέον επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν.4387/2016 η Ειδική Προσαύξηση καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016, δεν συντρέχει λόγος είσπραξης των διαφορών των οφειλών για την Ειδική Προσαύξηση από την αναδρομική εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων ν.3986/2011, και αφορούν στις διαφορές εισφορών που προκύπτουν στα Α'2013, Β'2013, Α'2014, Α'2015 και Β'2015 οι οποίες (διαφορές εισφορών) δεν βεβαιώνονται.

Edited by georgegaleos
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/8/2019 at 11:59 ΠΜ, civeng said:

Προς ενημέρωση, έκανα πληρωμή με αριθμό ειδοποιητηρίου μέσω ETE ebanking και λίγες μέρες μετά εξαφανίστηκε η οφειλή από το πεδίο του ΕΦΚΑ "Ληξιπρόθεσμες Οφειλές έως 31/12/2016". Θα το επιβεβαιώσω με την πρώτη ευκαιρία και στο γραφείο ΤΣΜΕΔΕ αλλά εκτιμώ ότι πληρώθηκε κανονικά.

 

Για τα αναδρομικά,  θα πληρώσουμε σε [ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών] ή στο [ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)] που πληρώνουμε και τα τρέχοντα ειδοποιητήρια?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.