Jump to content
Engineer

ΤΕΕ: Εξετάσεις για την πιστοποίηση Εκτιμητών Ακινήτων και Εξοπλισμού

Recommended Posts

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει  εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων που κατέχουν συγκεκριμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σύμφωνα με τους  σχετικούς Κανονισμούς που ισχύουν για το ΤΕΕ ως Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων) ως προς τα προσόντα τους για τα εξής:

  • Εκτιμητές Ακινήτων (βάσει του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προσώπων ΕΚ-Α01), και
  • Εκτιμητές Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισμού – Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (βάσει του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προσώπων ΕΚ-Α02)

Στους επιτυχόντες, το ΤΕΕ θα απονέμει τον τίτλο του «Εκτιμητή ΤΕΕ» («TCG Valuer»). Θα ακολουθήσει ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων σε σχετικό κατάλογο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ καθώς και εγγραφή τους σε αντίστοιχο Μητρώο.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 23 Ιανουαρίου 2019, στον 8ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ, στην οδό Νίκης 4, στην Αθήνα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28 Δεκεμβρίου 2018.

Πληροφορίες: Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ, τηλ.: 210-3291513, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Σημείωση: Στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την εν λόγω ημερομηνία δεν θα απαιτηθεί η καταβολή στο ΤΕΕ των -προβλεπόμενων από τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων – τελών συμμετοχής και αρχικής πιστοποίησης.

Σχετική τεκμηρίωση:


View full είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δηλαδή με τη πιστοποίηση αυτή το ΤΕΕ θεωρείται ότι διαπιστεύτηκε από ΕΣΥΔ και με βάση αυτό το πιστοποιητικό ο κάθε επιτυχών μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο πιστ/νων εκτιμητών του ΥΠ. Οικονομικών;

Στηρίζεται πολύ σωστά το πρότυπο ISO/IEC 17024,  αλλά δεν φαίνεται κάπου ξεκάθαρα αν με βάση το πιστοποιητικό που θα εκδίδει μετά την επιτυχία στην εξέταση, θα μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για την εγγραφή του στο μητρώο. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση εκτιμητή ακινήτων τι απαιτείται από προσόντα (πτυχία, επαγγελματική εμπειρία κλπ.)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το τεε είναι το παραπάνω, αν δηλαδή με την πιστοποίηση αυτή μπορεί κάποιος να εγγραφεί στο μητρώο πιστ/νων εκτιμητών του υπουργείου οικονομικών. Από μια πρόχειρη (ίσως και βιαστική ανάγνωση) δεν είμαι σίγουρος ότι είδα να ζητείται επαγγελματική εμπειρία σχετική με εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, στο σχήμα πιστοποίησης valuer από την peoplecert ζητείται πίνακας 10 τουλάχιστον εκτιμήσεων την τελευταία διετία και 2 εκτιμήσεις προσκομίζονται και σε φυσική μορφή. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 ώρες πριν, Engineer said:

....

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 23 Ιανουαρίου 2018, ...

 

2019

Share this post


Link to post
Share on other sites
ο υποψήφιος σε εξετάσεις θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετικής προϋπηρεσίας, την οποία θα πρέπει να βεβαιώνει προσκομίζοντας έγκαιρα στο ΤΕΕ-ΦΠΠ (με την αίτησή του για συμμετοχή σε εξετάσεις) τα σχετικά παραστατικά (π.χ. Βεβαιώσεις εργοδοτών, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το βασικό ερώτημα ειναι: πώς καταρτίζεται καποιος ωστε να θεωρείται -σε πρωτη φάση- εκτιμητης ακινήτων;

Γιατι μέχρι σήμερα, πλην καποιων συναδέλφων μηχανικών που εργαστηκαν σε τράπεζες, δεν καταφερα να βρω άκρη με το πού πας, πόσα πληρώνεις, πόσο διαρκεί μια κατάρτιση της προκοπής.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20/12/2018 at 12:48 ΜΜ, Pavlos33 said:

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το τεε είναι το παραπάνω, αν δηλαδή με την πιστοποίηση αυτή μπορεί κάποιος να εγγραφεί στο μητρώο πιστ/νων εκτιμητών του υπουργείου οικονομικών. Από μια πρόχειρη (ίσως και βιαστική ανάγνωση) δεν είμαι σίγουρος ότι είδα να ζητείται επαγγελματική εμπειρία σχετική με εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, στο σχήμα πιστοποίησης valuer από την peoplecert ζητείται πίνακας 10 τουλάχιστον εκτιμήσεων την τελευταία διετία και 2 εκτιμήσεις προσκομίζονται και σε φυσική μορφή. 

Pavlos33

Σε επαληθεύει ο ΣΕΚΕ.

1.    Με βάση την εξέταση των δημοσιευμένων Κανονισμών από το ΤΕΕ, διαπιστώσαμε ότι το σχήμα που έχει ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Βασίζεται στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS) που υιοθετεί και το RICS (Red Book) και δεν περιλαμβάνει τα Ευρωπαϊκά   Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) που υιοθετεί η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εκδίδονται από την TEGoVA, μέλος της οποίας είναι ο Σ.ΕΚ.Ε., και είναι προϋπόθεση για την χορήγηση της επαγγελματικής αναγνώρισης REV.

β. Ο μηχανισμός των εξετάσεων βασίζεται σε αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω του ΟΠΣ του ΤΕΕ ΦΠΠ, για το οποίο δεν έχει  αποσαφηνιστεί πώς μπορεί να βαθμολογήσει τους συμμετέχοντες στο τμήμα που αφορά τις εκτιμητικές υποθέσεις / προβλήματα που θα κληθούν οι εξεταζόμενοι να «λύσουν».

γ. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχήμα (ακαδημαϊκά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, γνωστικά πεδία) είναι ανάλογες αυτών  που έχει θεσπίσει και ο Σ.ΕΚ.Ε. με την PeopleCert.

δ. Από πλευράς κόστους οι διαφορές θεωρούνται μη σημαντικές.

ε. Τέλος, και ίσως το σημαντικότερο, το σχήμα δεν είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. και πιθανότατα δεν εξασφαλίζει στους  συμμετέχοντες εγγραφή στο Μητρώο του ΥΠΟΙΚ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19/12/2018 at 5:19 ΜΜ, Pavlos33 said:

Δηλαδή με τη πιστοποίηση αυτή το ΤΕΕ θεωρείται ότι διαπιστεύτηκε από ΕΣΥΔ και με βάση αυτό το πιστοποιητικό ο κάθε επιτυχών μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο πιστ/νων εκτιμητών του ΥΠ. Οικονομικών;

Στηρίζεται πολύ σωστά το πρότυπο ISO/IEC 17024,  αλλά δεν φαίνεται κάπου ξεκάθαρα αν με βάση το πιστοποιητικό που θα εκδίδει μετά την επιτυχία στην εξέταση, θα μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για την εγγραφή του στο μητρώο. 

Επαναφέρω και το πρώτο ερώτημα που κάλυψε η παραπάνω ανακοίνωση. Ευχαριστούμε το σύλλογο εκτιμητών για την ανακοίνωση. Να τα λάβει σοβαρά υπόψη το ΤΕΕ αυτά τα σχόλια για να υπάρχει μια εξίσου αναγνωρισμένη πιστοποίηση όπως αυτή που μέχρι σήμερα δίνεται.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pavlos33

Πάντως στα social media  έπεσε και αντίστροφα η ερώτηση!!!

"Η πιστοποίηση του ΣΕΚΕ θα αναγνωριστεί από το ΤΕΕ ή θα πρέπει να περάσει ο πιστοποιημένος εκτιμητής και τις εξετάσεις του ΤΕΕ ;"

Edited by karanus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.