Jump to content

Ν.4951/22: Προέγκριση οικοδομικών άδειων, διαδικασία ελέγχου άδειας και άλλες διατάξεις


 Share

Recommended Posts

Τα άρθρα του Ν.4951/22 ΦΕΚ 129/Α/04.07.2022 που αφορούν χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα και ζητήματα αδειοδότησης είναι τα παρακάτω:

Άρθρο 152 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 95 του ν. 4759/2020
Άρθρο 153 Παραβάσεις - Διοικητικές κυρώσεις - Προσθήκη άρθρου 95Α στον ν. 4759/2020
Άρθρο 154 Αρμοδιότητα πρότασης προεδρικού διατάγματος του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 25 του ν. 2508/1997
Άρθρο 155 Προέγκριση οικοδομικών αδειών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 του ν. 4495/2017
Άρθρο 156 Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4495/2017
Άρθρο 157 Διάγραμμα κάλυψης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 39 του ν. 4495/2017
Άρθρο 158 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 του ν. 4495/2017
Άρθρο 159 Εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης - Τροποποίηση άρθρου 86 του ν. 4495/2017
Άρθρο 160 Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης αυθαίρετων κατασκευών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 του ν. 4495/2017
Άρθρο 161 Ρύθμιση χρήσεων γης που αφορούν την περιοχή «Ελαιώνας»
Άρθρο 162 Εξουσιοδοτική διάταξη για τους σταθμούς επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων - Αντικατάσταση περ. (β) παρ. 7 άρθρου 114 του ν. 4070/2012
Άρθρο 163 Χρόνος ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 του ν. 4014/2011
Άρθρο 164 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές Χωρικών Μελετών - Αντικατάσταση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 98 του ν. 4759/2020

Άρθρο 155
Προέγκριση οικοδομικών αδειών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 του ν. 4495/2017

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ιδίου νόμου, στο δεύτερο εδάφιο ο «όγκος» αντικαθίσταται από το «ύψος», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται
ως εξής:

«1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγορία έκδοσης άδειας του άρθρου 36. Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι προαιρετική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, ύψους και όγκου. Εναλλακτικά απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38.».

Άρθρο 156

Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4495/2017

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 (Α΄167), περί οικοδομικών αδειών που εξαιρούνται προέγκρισης, προστίθενται οι κατηγορίες αδειών 1 και 2, προβλέπονται τα υποβαλλόμενα ηλεκτρονικά στοιχεία τους και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι οικοδομικές άδειες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, εκδίδονται ως εξής:
 α) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 με προέγκριση του άρθρου 36 εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.

Ο αριθμός οικοδομικής αδείας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.

β. Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται: βα) για τις Κατηγορίες 1 και 2, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που
ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών και ελέγχεται το τοπογραφικό διάγραμμα, και ββ) για την Κατηγορία 3, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση για τις υποπερ. βα) και ββ) εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.


Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.».

Ν.4951-2022 ΦΕΚ 129-Α-04.07.2022.pdf


View full είδηση

Link to comment
Share on other sites

Άλλη μία προχειρογραμμένη μπούρδα...

Να δούμε πόσο χρόνο θα χάσουμε περιμένοντας  να εφαρμοστεί πρακτικά...Πότε θα βγουν ερμηνευτικές (τι θα πει "έλεγχος τοπογραφικού" και με τι δικαιολογητικά) και πόσο θα πάρει στο ΤΕΕ να ενημερώσει το e adeies ...

Να μην σχολιάσω και την κορυφαία αλλαγή-ξεπέτα στο ΔΚ και την δόμηση... Δεν καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς θα κάνουμε, τι θα γράφουμε στην ΥΔ , "σημειώνεται ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης δόμησης  ?  και δηλώνεται ότι στην πραγματοποιούμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4067/2012 (Α΄79), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης.🥵  

....τι θα ζητάνε οι υπάλληλοι στον έλεγχο φορολογικών και τι θα γίνεται με όλες τις εγκρίσεις που έχουν βγεί απο αρχαιολογία ή ΣΑ με ΔΚ παλιάς μορφής και πάνε για νέα άδεια? θα πρέπει να ξανασυνταχθουν τα ΔΚ?

ΤΡΕΕΕΕΛΑΑΑΑ

Link to comment
Share on other sites

Κακώς υπάρχει ο έλεγχος τοπογραφικού ........

πάλι θα έχουμε καθυστερήσεις μηνών 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Όταν λέμε έλεγχο τοπογραφικού εννοούμε έλεγχο οικοδομησιμοτητας ; Διότι δεν αναφέρεται έλεγχος τίτλων όπως στην προέγκριση . 
Αν πρόκειται απλά για μια θεώρηση όρων δόμησης υπάρχει μια ελπίδα να τελειώνουμε γρήγορα , αλλιώς πάλι τα ίδια θα έχουμε . 

Edited by subrosaval
Link to comment
Share on other sites

Έλα ντε... έχει γίνει τέτοια αλλαγή και όλοι σφηρίζουν αδιάφορα (ΥΔΟΜ,ΤΕΕ) ... Ούτε μία ανακοίνωση

Στην ουσία, εγώ το μόνο που βλέπω είναι πάγωμα -ξανά- στις νέες άδειες. 😡

Link to comment
Share on other sites

Καλά, το πάγωμα δεν θα έχει να κάνει μόνο με τις αλλαγές, αλλά και με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, όπου το κατασκευαστικό κόστος έχει αυξηθεί υπερβολικά σε σχέση με το 2021 και το λογικό σενάριο είναι να τηρηθεί στάση αναμονής από τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή.

Link to comment
Share on other sites

Σε σημερινή επικοινωνία με το ΤΕΕ έλαβα την ενημέρωση ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου εκτιμάται να έχει γίνει η ενημέρωση της εφαρμογής e-adeies, σύμφωνα με τον Ν.4951/22

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.