Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Michanikofrenia

Προσθήκη καθ’ ύψος & απόσταση Δ σε υφιστάμενο με προηγούμενο ΓΟΚ

Recommended Posts

ΓΟΚ Αρθρο 23 παρ2:

Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα σύμφωνα με την παρ. 1, επιτρέπεται η προσθήκη καθ΄ύψος αν δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις η οποία μπορεί να εκτείνεται έως το περίγραμμα του κτιρίου, έστω και αν το τελευταίο υπερβαίναι τα όρια του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

 

Συγγνώμη που το επαναφέρω αλλά εδώ τίθεται θέμα ερμηνίας, διότι ο ΓΟΚ αμέσως μετά συνεχίζει:

 

"Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα σύμφωνα με την παραγράφο 1 επιτρέπεται προσθήκη καθ' ύψος αν δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις η οποία μπορεί να εκτείνεται έως το περίγραμμα του κτιρίου έστω και αν το τελευταίο

υπερβαίνει τα όρια του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο η ενίσχυση ή συμπλήρωση της φέρουσας κατασκευής για το εκτός του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου μέρος της οικοδομής."

 

 

Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα, ο ΝΟΚ λέει:
 
"Ειδικότερα, η επέκταση καθ’ ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το περίγραμμα του κτιρίου, έστω και αν το
τελευταίο υπερβαίνει τα όρια του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, όπως αυτά καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή
από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή, μόνο για λόγους ενίσχυσης ή συμπλήρωσης της φέρουσας κατασκευής."

 

Από τα οποία εγώ καταλαβαίνω (διορθώστε με αν κάνω λάθος) πως επιτρέπεται να συνεχίσουν οι κολώνες στην προσθήκη,

αλλά πως ο κλειστός δομημένος χώρος θα πρέπει να περιοριστεί στο εντός του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου.

 
Στην δική μου περίπτωση για παράδειγμα, εχω:
 
- Ισόγειο κτίσμα του 1958 νομίμως υφιστάμενο με άδεια σε οικόπεδο με πρασιά 5μ και απόσταση από το όμορο οικόπεδο 3,5μ.
- Το 1960 αλλάζει η ρυμμοτομική γραμμή και ένα μικρό τμήμα του υφιστάμενου κτιρίου βρίσκεται εντός της νέας πρασιάς.
- Το 1991 βγήκε άδεια προσθήκης Α' ορόφου στο περίγραμμα του υφιστάμενου κτιρίου. Ο μηχανικός που έβγαλε την άδεια προσθήκης δείχνει πως μπαίνει εντός
   νέου Δ (4,50μ), κάνει όμως τελείως γαργάρα το θέμα της πρασιάς.
 
Συνεπώς τίθονται τα εξής θέματα:
 
1) Σύμφωνα με τα παραπάνω και τον ΓΟΚ '85, η προσθήκη θα μπορούσε να είναι στα όρια του νομίμως υφιστάμενου ισογείου μόνο ως φέρον οργανισμός και
όχι ως κύριος χώρος. Και ενώ μεν για το Δ έχει εγκριθεί από την πολεοδομία, για την πρασιά υπάρχει πρόβλημα. 
2) Η άδεια είναι ανακλητέα και συνεπώς το τμήμα της προσθήκης στην πρασιά είναι κατεδαφιστέο. Οπότε είτε εξαίρεση από κατεδάφιση με 1512/85 είτε νέος νόμος αυθαιρέτων.
 
Συμφωνείτε με το σκεπτικό μου;  
 

 

συγνώμη που επανέρχομαι αλλά δεν κατάλαβα:

Αν το ισόγειο είναι εντός "δ" κατά ΝΟΚ (όμορο σε απόσταση > Δ) και είναι ρυθμισμένο με 4014,

μπορεί να γίνει προσθήκη καθ' ύψος σε όλη την έκταση του περιγράμματος του ισογείου ή πρέπει να τηρείται το "δ";

Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό. Έχω τώρα μια τέτοια περίπτωση, και βέβαια η πολεοδομία δεν το απαντάει.

 

(τα ρυθμισμένα με 4014 δεν θεωρούνται πραγματικά "νομίμως υφιστάμενα",

γι' αυτό και διέπονται από ειδικές διατάξεις για πάρα πολλά θέματα, όπως ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος για έκδοση πράξεων σε ακίνητα με ρύθμιση.

Ειδικά οι νέοι συνάδελφοι δεν θα πρέπει να μπερδεύονται και να θεωρούν "νομιμοποιημένα" τα ρυθμισμένα.

Ούτε και "νόμιμο περίγραμμα" αυτό που προκύπτει από ρύθμιση 4014.)

 

ΝΟΚ
Άρθρο 23
Υφιστάμενα κτίρια
1. Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο:
α) αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή αναθεώρηση και σύμφωνα με τους όρους αυτής,
β) αν έχει νομιμοποιηθεί με το εδάφιο 5 της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 ή την παράγραφο 3
    του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2831/2000 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 26
    του ν. 4014/2011,

 

ν. 4014/2011

Άρθρο 26

2. Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985
    εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12. 2011 και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο και επέρχονται οι συ-
    νέπειες των παραπάνω διατάξεων.
 
Συνεπώς δεν πιστεύω πως μπορεί να θεωρηθεί νομίμως υφιστάμενο το τακτοποιημένο ισόγειο καθώς είναι εντός "δ" οπότε δεν θα μπορούσε να βγεί άδεια οικοδομική άδεια με άρθρο 22.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

γι' αυτό και έγραψα τα εντός παρενθέσεως που δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα σε κάποιους συναδέλφους που δεν ασχολούνται πολύ με τα νομικά.

Είναι τελείως άλλο πράγμα η ρύθμιση / τακτοποίηση κλπ και άλλο πράγμα η νομιμοποίηση ή / και οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα έχω τριώροφη οικοδομή με άδεια του 1991 με συνολικό ύψος 10,50μ και απόσταση Δ 4,10μ. Θέλω να κάνω προσθήκη 4ου ορόφου με συνολικό ύψος 3,20 μ  δηλαδή τελικό ύψος οικοδομής 13,70 και απαιτούμενο Δ=  4,37. Είναι  δυνατόν  βάση του άρθρου 23 παράγραφος 3β και παράγραφος 4 να μπορέσει να βγει οικοδομική άδεια για προσθήκη ορόφου

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλλαξε ο σ.δ και το ύψος ή δεν είχε εξαντλήσει τίποτα από αυτά με την άδεια του 1991?Τι ισχύει?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω και εγώ παρόμοια περίπτωση, σε δώμα προς νομιμοποίηση με υπόλοιπο συντελεστή και τωρινό Ηmax μεγαλύτερο του πραγματοποιηθέντος.

 

Η μικρότερη υπάρχουσα Δ όμως δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας; η μπορεί να ξεπεραστεί;

Share this post


Link to post
Share on other sites

πάντως θα είναι περίεργο να δίνουν προσθήκες καθ' ύψος σε οικοδομές με συνεχές / σε επαφή,

και να μη δίνουν σε περιπτώσεις Δπαλιό < Δνέο για διαφορές του τύπου 0,3 μ. κλπ.

Βέβαια απ' την άλλη, για να κάνουμε και το συνήγορο του διαβόλου,

θα ήταν ωραία μαγκιά να βγάζαμε το ισόγειο με Δ=3,3 και μετά να βαράγαμε προσθήκη καθ' ύψος 5 ορόφων

καταργώντας ουσιαστικά το Δ και θέτοντας ενιαία πλάγια απόσταση 3,3 για όλους και για όλα.

Και νομίζω γι' αυτό στο ΝΟΚ προβλέπεται η περίπτωση και διαφοροποιεί το Δ για εξάντληση και μη εξάντληση Σ.Δ.

Μαζί με τους πονηρούς καίγονται και οι αγαθοί. 

 

Κι αν υποθέσουμε (θεωρητικά) ότι σου δίνουν δικαίωμα προσθήκης, προφανώς με το νέο Δ,

τι θα γίνει με τα στατικά;

Τα φέροντα θα γίνουν σε συνέχεια των υποκείμενων με το παλιό Δ,

και οι τοίχοι θα πρέπει να έρθουν μέσα κατά τη διαφορά;

Ιστορίες για αγρίους

Edited by apier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η (δ) πλέον πως καθορίζεται από τον ΝΟΚ;;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλλαξε ο σ.δ και το ύψος ή δεν είχε εξαντλήσει τίποτα από αυτά με την άδεια του 1991?Τι ισ

O συνάδελφος που έβγαλε την άδεια το 91 λανθασμένα έδειξε πλάτος δρόμου 8,00μ (μέγιστο επιτρεπόμενο 11,00) ενώ στη πραγματικότητα είναι 10,00μ (μέγιστο επιτρεπόμενο 14,00μ)ειδικοι όροι δόμησης περιοχής και υπολόγισε λάθος Δ. Ο στατικός έχει κάνει πρόβλεψη για 4 ορόφους . Η πλάκα είναι ότι κανένας ούτε στην πολεοδομία δεν έλεγξε το πλάτος του δρόμου στο τοπογραφικό της αδείας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η (δ) πλέον πως καθορίζεται από τον ΝΟΚ;;

δ = 2,5 + 0,05 H

εν αντιθέσει προς 

Δ = 3 + 0,1 Η

το δ εφαρμόζεται εναλλακτικά προς το Δ σε κάποιες περιπτώσεις

(το τεύχος οδηγιών είναι αρκετά αναλυτικό)

Share this post


Link to post
Share on other sites

O συνάδελφος που έβγαλε την άδεια το 91 λανθασμένα έδειξε πλάτος δρόμου 8,00μ (μέγιστο επιτρεπόμενο 11,00) ενώ στη πραγματικότητα είναι 10,00μ (μέγιστο επιτρεπόμενο 14,00μ)ειδικοι όροι δόμησης περιοχής και υπολόγισε λάθος Δ. Ο στατικός έχει κάνει πρόβλεψη για 4 ορόφους . Η πλάκα είναι ότι κανένας ούτε στην πολεοδομία δεν έλεγξε το πλάτος του δρόμου στο τοπογραφικό της αδείας.

άρα το πρόβλημά σου δεν είναι στην πραγματικότητα η διαφορά στο Δ λόγω αλλαγής δεδομένων,

αλλά το λάθος στο αρχικό Δ και το αρχικό τοπογραφικό.

(το οποίο, θεωρητικά, σου δημιουργεί πρόβλημα και στην αρχική άδεια)

Πως λοιπόν θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη για την περίπτωσή σου;

Τι θα γίνει με την αρχική άδεια;

Δυστυχώς εγώ δεν το έχω αντιμετωπίσει και δεν μπορώ να σου πω.

(μου φαίνεται όμως περίεργο τα στατικά να έχουν πρόβλεψη ορόφου και το διάγραμμα κάλυψης όχι.

μήπως δεν πρόκειται περί λάθους αλλά περί "μαγκιάς" / "πονηριάς":

"έλα μωρέ τώρα, φτιάχτο εκεί πέρα και μετά βλέπουμε. σε 10 χρόνια που θα χρειαστεί ποιος ζει ποιος πεθαίνει")

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει εξαίρεση από κατεδάφιση για τα τμήματα εντός Δ;

Μήπως θα μπορούσε να λυθεί με 4014 ή νέο 4014;

( κι άντε μάζεψε συνυπογραφές απ' όλους τους συνιδιοκτήτες και ταυτότητες, και Ε9 και, και, και, ...) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.