Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

  Sign in to follow this  

  Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική επιστολή EU PILOT.

   

  Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ – έργο εποπτείας) αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Αν. Υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης, έχουν καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους, χάρτης του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του συντονιστή του έργου της εποπτείας.

   

  Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

   

  Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000. Σε ότι αφορά στις ΖΕΠ, βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.

   

  Συνολικά, ο αριθμός και η έκταση των περιοχών που προτείνονται ως νέες περιοχές Natura 2000 έχει ως εξής:

  ΤΥΠΟΣ Αριθμός Έκταση χέρσου (ha) Έκταση θάλασσας (ha) ΤΚΣ χερσαίοι 39 47.433 ΤΚΣ θαλάσσιοι 28 1.011.293 ΖΕΠ θαλάσσιοι 32 844.343 ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσιοι 1 75.686 ΣΥΝΟΛΟ 100 47.433 1.931.322

   

  Μετά την αφαίρεση των αλληλεπικαλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλεπικαλύψεων των προτεινόμενων νέων εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε 1.590.738 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.

   

  Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419 περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έκτασης της χέρσου και 6,12% των χωρικών υδάτων.

   

  Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται επαρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

   

  Σχετικά αρχεία πρότασης

   

  Σχετικοί χάρτες

   

  http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR

   

  Τα σχόλια της διαβούλευσης αποστέλλονται στο e-mail: [email protected]


  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By dimitris GM
   Εν μέσω κορονοϊού η κυβέρνηση προχωρεί τον σχεδιασμό της για την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι και δύσκολη. Ενας από τους στόχους της είναι να κερδίσει η Ελλάδα το στοίχημα της πανδημίας με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και να την καταστήσει ασφαλή χώρα, για την προσέλκυση τουριστών και κυρίως επενδύσεων.
   Βασική προϋπόθεση όμως, για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου αποτελεί η θεσμοθέτηση χρήσεων γης και ο καθορισμός πολεοδομικών και περιβαλλοντικών κανόνων, που θα επιτρέπουν την υλοποίηση των επενδύσεων με ασφάλεια δικαίου στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Σήμερα μόλις το 20% της χώρας διαθέτει πολεοδομικά σχέδια, με βάση την παλαιά νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισπεύδει την έγκριση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, το οποίο επεξεργάζεται.
    
   Ποια είναι τα μέτρα που προβλέπονται;
   Καθορισμός χρήσεων γης σε όλη τη χώρα μέσα στα επόμενα 6 χρόνια. Περιορισμός και εντέλει την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, αρχής γενομένης από τις περιοχές που δέχονται μεγάλες αναπτυξιακές πιέσεις. Στροφή στην πράσινη τουριστική ανάπτυξη με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την προώθηση της ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Έμφαση στην αγροδιατροφή, σε συνδυασμό με την ανέγερση μικρών μονάδων σε μη τουριστικές περιοχές, που θα βοηθήσουν στην παραμονή του πληθυσμού στην περιφέρεια και την απορρόφηση των τοπικών προϊόντων. Επιτάχυνση των περιβαλλοντικών και άλλων αδειοδοτήσεων που επηρεάζουν τις επενδύσεις Τι νέο προβλέπεται για τα τουριστικά καταλύματα;
   Προβλέπεται η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες αλλά και μια σειρά από συναφείς εγκαταστάσεις όπως : συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, κέντρα θαλασσοθεραπείας, μονάδες ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης και άλλα.
   Τι αλλάζει σε αρτιότητα και δόμηση;
   Μειώνεται η αρτιότητα για τη νέα κατηγορία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων μικρής κλίμακας, για τα οποία προτείνεται να ισχύσει αρτιότητα 25 έως 30 στρέμματα, με μεικτό συντελεστή δόμησης 0,2 και μέγιστο ποσοστό κατοικίας 10%. Για τον περιορισμό της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης, δίνονται επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις εντός περιοχής με εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη μέσω Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, με αυξημένο Συντελεστής Δόμησης, με πιθανό σενάριο να είναι ΣΔ=0,3. Για εγκαταστάσεις, εξαιρουμένων των μεγάλων σύνθετων καταλυμάτων που θα γίνονται σε μη πολεοδομούμενες περιοχές, με βάση τις πολεοδομικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμησης, προβλέπεται αύξηση της ισχύουσας δόμησης από 10% (το ήπιο σενάριο) έως 30% (ενισχυμένο σενάριο). Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα θα συνεχίσουν με το ισχύον πλαίσιο και τα καταλύματα μικρής έκτασης με Σ.Δ. = 0,2. Για τα υπόλοιπα τουριστικά καταλύματα για τις κορεσμένες περιοχές, τις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες περιοχές εκτός σχεδίου η αρτιότητα καθορίζεται στα 10 στρέμματα και στα 6 στρέμματα στον υπόλοιπο χώρο Ανταμοιβές θα υπάρχουν για την επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων και τη μετατροπή τους σε παραδοσιακές ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και για την απόσυρση απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων παλαιών μονάδων, π.χ. με χορήγηση νέων αδειών. Προσαυξημένος θα είναι και ο συντελεστής δόμησης σε μονάδες, για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και ειδικών τουριστικών υποδομών χωρίς να υπάρχει όμως αύξηση του αριθμού των κλινών. Αυξημένος Συντελεστή Δόμησης θα δίνεται και σε όσες υποδομές κατασκευάζονται με περιβαλλοντικά κριτήρια. Τι κίνητρα θα δοθούν για την αναβάθμιση των υπαρχόντων τουριστικών εγκαταστάσεων;
   Με βάση το νέο χωροταξικό σχέδιο θα δίνονται μπόνους προς δύο κατευθύνσεις:
   α)σε όσους αναβαθμίζουν το τουριστικό τους προϊόν και
   β) σε εκείνους που ακολουθούν πρότυπες πρακτικές όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.
   Για όσους συνδυάζουν ποιότητα και αειφορία η ανταμοιβή θα είναι μεγαλύτερη.
   Ανάλογα κίνητρα θα ισχύουν και για όσους κατασκευάζουν νέες, περιβαλλοντικά φιλικές τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες για παράδειγμα θα διαθέτουν υποδομές ανακύκλωσης απορριμμάτων και λυμάτων, θα είναι ενεργειακά αυτόνομες ή θα ακολουθούν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.
   Πώς θα δίνεται το περιβαλλοντικό «μπόνους»;
   Με κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού θα προσδιοριστεί το σύστημα κατάταξης σε κατηγορίες και πιστοποίησης καταλυμάτων με κριτήριο το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με βάση την ποιότητα των κατασκευών, την κατανάλωση ενέργειας και τους υδατικούς πόρους.
   Τι είναι το «πράσινο τέλος»;
   Σύμφωνα με το προτεινόμενο χωροταξικό σχέδιο προβλέπεται η καταβολή ενός ειδικού τέλους επιβάρυνσης του περιβάλλοντος «πράσινου τέλους», που θα αφορά σε όλα τα καταλύματα συμπεριλαμβανομένου και τον καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, γνωστά ως Airbnb. Το ποσό αυτό θα συγκεντρώνεται θα πηγαίνει στο πράσινο ταμείο για την χρηματοδότηση αναπλάσεων και έργων που θα στηρίζουν το τουρισμό.
   Πώς θα γίνεται η απόσυρση παλιών καταλυμάτων;
   Η απόσυρση θα εφαρμοστεί σε περιοχές με φθίνουσα ζήτηση σε τουριστικά καταλύματα. Τα κτίρια που θα αποσύρονται θα επιστρέφονται στους Δήμους για να αξιοποιηθούν για άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες. Σε αντάλλαγμα θα δίνεται στον ιδιοκτήτη αυξημένος συντελεστής δόμησης κατά 20% για την ανέγερση νέων καταλυμάτων, με την προϋπόθεση αυτά να ανεγερθούν εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Συγκεκριμένα προβλέπεται για τα καταλύματα 5 αστέρων η αύξηση του ΣΔ να είναι κατά 20%, ενώ για καταλύματα 4 αστέρων η αύξηση του ΣΔ να είναι κατά 10%.
   Τι θα επιτρέπεται στις περιοχές Natura;
   Για τις προστατευόμενες περιοχές Natura, η ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών θα επιτρέπεται μόνο μετά την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης των περιοχών αυτών.
   Τι προβλέπει για τα νησιά;
   Χωρίζει τα νησιά σε τρεις ομάδες
   Ομάδα Ι: Αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα νησιά
   Επιτρέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Βασική κατεύθυνση για τους οργανωμένους υποδοχείς και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αυτής της κατηγορίας είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα ή σύνθετου τουριστικού καταλύματος είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτών.
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού νησιά ή τμήματα των νησιών της Ομάδας Ι μπορούν να χαρακτηρίζονται βάσει κριτηρίων ως Περιοχές Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης και να τίθενται περιορισμοί στην τουριστική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση όλες οι νέες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα μορφολογικά πρότυπα και την κλίμακα των οικισμών.
   Ομάδα ΙΙ: Λοιπά κατοικημένα νησιά
   Προτεραιότητα δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη διαφύλαξη φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών τόπων και κτιρίων. Στον αγροτουρισμό και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων και την χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
   Ομάδα III: Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά
   Η Ομάδα ΙΙΙ περιλαμβάνει δύο υπο-ομάδες, με βάση τα ιδιαίτερα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά τους, το μέγεθος και την εγγύτητα τους με κατοικημένες περιοχές.
   Στην πρώτη υποομάδα περιλαμβάνονται:
   Οι βραχονησίδες, Νησιά με έκταση μικρότερη των 300 στρεμμάτων. Νησιά, τα οποία ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Απομονωμένα, από άποψη θέσης, νησιά (απόσταση από παράκτιες περιοχές του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας ή από νησιά με λιμάνι, μέσω του οποίου μπορεί να υπάρχει ακτοπλοϊκή πρόσβαση στο νησί, μεγαλύτερη των 5 ναυτικών μιλίων). Νησιά, τα οποία εμπίπτουν σε ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης του προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα. προτεραιότητας. Στη δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνονται όλα τα ακατοίκητα νησιά (μηδενικός πληθυσμός κατά την εκάστοτε τελευταία απογραφή)
   Στα νησιά της πρώτης υποκατηγορίας απαγορεύεται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων πλην του glamping που είναι τροχόσπιτα στο κύμα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στα νησιά της δεύτερης υποκατηγορίας επιτρέπεται η ήπια τουριστική ανάπτυξη. Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]
   Εδώ η διαβούλευση: http://www.opengov.gr/tourism/?p=1886

   View full είδηση
  • By dimitris GM
   Εν μέσω κορονοϊού η κυβέρνηση προχωρεί τον σχεδιασμό της για την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι και δύσκολη. Ενας από τους στόχους της είναι να κερδίσει η Ελλάδα το στοίχημα της πανδημίας με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και να την καταστήσει ασφαλή χώρα, για την προσέλκυση τουριστών και κυρίως επενδύσεων.
   Βασική προϋπόθεση όμως, για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου αποτελεί η θεσμοθέτηση χρήσεων γης και ο καθορισμός πολεοδομικών και περιβαλλοντικών κανόνων, που θα επιτρέπουν την υλοποίηση των επενδύσεων με ασφάλεια δικαίου στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Σήμερα μόλις το 20% της χώρας διαθέτει πολεοδομικά σχέδια, με βάση την παλαιά νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισπεύδει την έγκριση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, το οποίο επεξεργάζεται.
    
   Ποια είναι τα μέτρα που προβλέπονται;
   Καθορισμός χρήσεων γης σε όλη τη χώρα μέσα στα επόμενα 6 χρόνια. Περιορισμός και εντέλει την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, αρχής γενομένης από τις περιοχές που δέχονται μεγάλες αναπτυξιακές πιέσεις. Στροφή στην πράσινη τουριστική ανάπτυξη με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την προώθηση της ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Έμφαση στην αγροδιατροφή, σε συνδυασμό με την ανέγερση μικρών μονάδων σε μη τουριστικές περιοχές, που θα βοηθήσουν στην παραμονή του πληθυσμού στην περιφέρεια και την απορρόφηση των τοπικών προϊόντων. Επιτάχυνση των περιβαλλοντικών και άλλων αδειοδοτήσεων που επηρεάζουν τις επενδύσεις Τι νέο προβλέπεται για τα τουριστικά καταλύματα;
   Προβλέπεται η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες αλλά και μια σειρά από συναφείς εγκαταστάσεις όπως : συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, κέντρα θαλασσοθεραπείας, μονάδες ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης και άλλα.
   Τι αλλάζει σε αρτιότητα και δόμηση;
   Μειώνεται η αρτιότητα για τη νέα κατηγορία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων μικρής κλίμακας, για τα οποία προτείνεται να ισχύσει αρτιότητα 25 έως 30 στρέμματα, με μεικτό συντελεστή δόμησης 0,2 και μέγιστο ποσοστό κατοικίας 10%. Για τον περιορισμό της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης, δίνονται επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις εντός περιοχής με εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη μέσω Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, με αυξημένο Συντελεστής Δόμησης, με πιθανό σενάριο να είναι ΣΔ=0,3. Για εγκαταστάσεις, εξαιρουμένων των μεγάλων σύνθετων καταλυμάτων που θα γίνονται σε μη πολεοδομούμενες περιοχές, με βάση τις πολεοδομικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμησης, προβλέπεται αύξηση της ισχύουσας δόμησης από 10% (το ήπιο σενάριο) έως 30% (ενισχυμένο σενάριο). Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα θα συνεχίσουν με το ισχύον πλαίσιο και τα καταλύματα μικρής έκτασης με Σ.Δ. = 0,2. Για τα υπόλοιπα τουριστικά καταλύματα για τις κορεσμένες περιοχές, τις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες περιοχές εκτός σχεδίου η αρτιότητα καθορίζεται στα 10 στρέμματα και στα 6 στρέμματα στον υπόλοιπο χώρο Ανταμοιβές θα υπάρχουν για την επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων και τη μετατροπή τους σε παραδοσιακές ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και για την απόσυρση απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων παλαιών μονάδων, π.χ. με χορήγηση νέων αδειών. Προσαυξημένος θα είναι και ο συντελεστής δόμησης σε μονάδες, για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και ειδικών τουριστικών υποδομών χωρίς να υπάρχει όμως αύξηση του αριθμού των κλινών. Αυξημένος Συντελεστή Δόμησης θα δίνεται και σε όσες υποδομές κατασκευάζονται με περιβαλλοντικά κριτήρια. Τι κίνητρα θα δοθούν για την αναβάθμιση των υπαρχόντων τουριστικών εγκαταστάσεων;
   Με βάση το νέο χωροταξικό σχέδιο θα δίνονται μπόνους προς δύο κατευθύνσεις:
   α)σε όσους αναβαθμίζουν το τουριστικό τους προϊόν και
   β) σε εκείνους που ακολουθούν πρότυπες πρακτικές όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.
   Για όσους συνδυάζουν ποιότητα και αειφορία η ανταμοιβή θα είναι μεγαλύτερη.
   Ανάλογα κίνητρα θα ισχύουν και για όσους κατασκευάζουν νέες, περιβαλλοντικά φιλικές τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες για παράδειγμα θα διαθέτουν υποδομές ανακύκλωσης απορριμμάτων και λυμάτων, θα είναι ενεργειακά αυτόνομες ή θα ακολουθούν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.
   Πώς θα δίνεται το περιβαλλοντικό «μπόνους»;
   Με κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού θα προσδιοριστεί το σύστημα κατάταξης σε κατηγορίες και πιστοποίησης καταλυμάτων με κριτήριο το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με βάση την ποιότητα των κατασκευών, την κατανάλωση ενέργειας και τους υδατικούς πόρους.
   Τι είναι το «πράσινο τέλος»;
   Σύμφωνα με το προτεινόμενο χωροταξικό σχέδιο προβλέπεται η καταβολή ενός ειδικού τέλους επιβάρυνσης του περιβάλλοντος «πράσινου τέλους», που θα αφορά σε όλα τα καταλύματα συμπεριλαμβανομένου και τον καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, γνωστά ως Airbnb. Το ποσό αυτό θα συγκεντρώνεται θα πηγαίνει στο πράσινο ταμείο για την χρηματοδότηση αναπλάσεων και έργων που θα στηρίζουν το τουρισμό.
   Πώς θα γίνεται η απόσυρση παλιών καταλυμάτων;
   Η απόσυρση θα εφαρμοστεί σε περιοχές με φθίνουσα ζήτηση σε τουριστικά καταλύματα. Τα κτίρια που θα αποσύρονται θα επιστρέφονται στους Δήμους για να αξιοποιηθούν για άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες. Σε αντάλλαγμα θα δίνεται στον ιδιοκτήτη αυξημένος συντελεστής δόμησης κατά 20% για την ανέγερση νέων καταλυμάτων, με την προϋπόθεση αυτά να ανεγερθούν εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Συγκεκριμένα προβλέπεται για τα καταλύματα 5 αστέρων η αύξηση του ΣΔ να είναι κατά 20%, ενώ για καταλύματα 4 αστέρων η αύξηση του ΣΔ να είναι κατά 10%.
   Τι θα επιτρέπεται στις περιοχές Natura;
   Για τις προστατευόμενες περιοχές Natura, η ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών θα επιτρέπεται μόνο μετά την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης των περιοχών αυτών.
   Τι προβλέπει για τα νησιά;
   Χωρίζει τα νησιά σε τρεις ομάδες
   Ομάδα Ι: Αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα νησιά
   Επιτρέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Βασική κατεύθυνση για τους οργανωμένους υποδοχείς και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αυτής της κατηγορίας είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα ή σύνθετου τουριστικού καταλύματος είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτών.
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού νησιά ή τμήματα των νησιών της Ομάδας Ι μπορούν να χαρακτηρίζονται βάσει κριτηρίων ως Περιοχές Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης και να τίθενται περιορισμοί στην τουριστική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση όλες οι νέες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα μορφολογικά πρότυπα και την κλίμακα των οικισμών.
   Ομάδα ΙΙ: Λοιπά κατοικημένα νησιά
   Προτεραιότητα δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη διαφύλαξη φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών τόπων και κτιρίων. Στον αγροτουρισμό και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων και την χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
   Ομάδα III: Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά
   Η Ομάδα ΙΙΙ περιλαμβάνει δύο υπο-ομάδες, με βάση τα ιδιαίτερα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά τους, το μέγεθος και την εγγύτητα τους με κατοικημένες περιοχές.
   Στην πρώτη υποομάδα περιλαμβάνονται:
   Οι βραχονησίδες, Νησιά με έκταση μικρότερη των 300 στρεμμάτων. Νησιά, τα οποία ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Απομονωμένα, από άποψη θέσης, νησιά (απόσταση από παράκτιες περιοχές του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας ή από νησιά με λιμάνι, μέσω του οποίου μπορεί να υπάρχει ακτοπλοϊκή πρόσβαση στο νησί, μεγαλύτερη των 5 ναυτικών μιλίων). Νησιά, τα οποία εμπίπτουν σε ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης του προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα. προτεραιότητας. Στη δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνονται όλα τα ακατοίκητα νησιά (μηδενικός πληθυσμός κατά την εκάστοτε τελευταία απογραφή)
   Στα νησιά της πρώτης υποκατηγορίας απαγορεύεται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων πλην του glamping που είναι τροχόσπιτα στο κύμα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στα νησιά της δεύτερης υποκατηγορίας επιτρέπεται η ήπια τουριστική ανάπτυξη. Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]
   Εδώ η διαβούλευση: http://www.opengov.gr/tourism/?p=1886
  • By Engineer
   Ολα ξεκίνησαν για τους λάθος λόγους, όπως συνήθως. Στα μέσα του 2000 το (τότε) υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ ίδρυσε τον πρώτο φορέα για τη διαχείριση προστατευόμενης περιοχής στη Ζάκυνθο, λίγο μετά την παραπομπή της χώρας στο Ευρωδικαστήριο για την αδυναμία ή/και απροθυμία της πολιτείας να προστατεύσει τις περιοχές ωοτοκίας της καρέτα καρέτα. Ακολούθησαν το 2002 ο φορέας για την περιοχή Σχινιά-Μαραθώνα, μετά τη δικαστική διαμάχη για τη χωροθέτηση του ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου και άλλοι 25 φορείς. Ακριβώς είκοσι χρόνια μετά, οι (36 πλέον) φορείς διαχείρισης πρόκειται να καταργηθούν, μέσα από μια συνολική αναμόρφωση του συστήματος.
   Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας δομής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο νόμου που έδωσε σε διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος. Κατ’ αρχάς, δημιουργείται μια νέα κεντρική δομή, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που υπάγεται απευθείας στο υπουργείο. Ο Οργανισμός αυτός αναλαμβάνει σε κεντρικό επίπεδο την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του συστήματος προστατευόμενων περιοχών, εκπονεί και παρακολουθεί την εθνική πολιτική και τα σχέδια δράσης. Ο Οργανισμός χωρίζεται σε δύο τομείς (βόρειου και νότιου τομέα) και σε 24 μονάδες διαχείρισης, στις οποίες θα συγχωνευθούν οι σημερινοί 36 φορείς διαχείρισης.

   Οι μονάδες θα ασχολούνται με το επιστημονικό έργο και με την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Η κάθε μονάδα θα συνεπικουρείται από μία ή περισσότερες τοπικές επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα, στην οποία θα συμμετέχουν επιστήμονες και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών οργανώσεων και παραγωγικών φορέων.
   Οσον αφορά τους πόρους για τη χρηματοδότηση του νέου συστήματος (που ήταν και ένα από τα βασικά ζητούμενα την τελευταία εικοσαετία) θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ έσοδα μπορούν να προέλθουν από ευρωπαϊκά προγράμματα, από ήπιες εμπορικές δραστηριότητες (λ.χ. πώληση τουριστικών ειδών), από ποσοστό των εισπράξεων από τις άδειες θήρας, από εισιτήριο όπου υπάρχει (λ.χ. Σαμαριά).
   Ως προς το προστατευόμενο αντικείμενο, οι περιοχές Natura θα χωρίζονται σε τέσσερις ζώνες κλιμακούμενης προστασίας (από τον πυρήνα έως την περιφερειακή ζώνη), σε καθεμία από τις οποίες αντιστοιχούνται συγκεκριμένες χρήσεις γης. Το υπουργείο απέσυρε την Τετάρτη την πρόβλεψη περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων στους πυρήνες, ωστόσο τη διατήρησε σε όλες τις υπόλοιπες ζώνες, παράλληλα με άλλες ασύμβατες χρήσεις.
   Πώς αποτιμάται λοιπόν η πρόταση του υπουργείου από ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν ή εμπλέκονται στη διαχείριση των περιοχών αυτών; «Εχω επιφυλάξεις ως προς ορισμένα σημεία», λέει στην «Κ» η Ιφιγένεια Καγκάλου, καθηγήτρια Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του φορέα της λίμνης Κάρλας τα τελευταία 10 χρόνια. «Υπήρχαν πολλές δυσλειτουργίες στο σύστημα. Οι φορείς ακροβατούσαμε ανάμεσα στον ρόλο μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης και ενός κρατικού φορέα. Επιπλέον, επί δύο δεκαετίες δεν είχαν δοθεί τα απαραίτητα εργαλεία στους φορείς για να ασκήσουν το έργο τους, υπήρξε ολιγωρία. Η δημιουργία ενός κεντρικού φορέα έχει κάποια πλεονεκτήματα, όπως το ότι θα λυθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα και θα υπάρξει οργανωτική και διοικητική υποστήριξη. Εχω όμως επιφυλάξεις για την αυτοτέλεια και την ευελιξία των νέων “μονάδων” σε σχέση με τους φορείς διαχείρισης. Για παράδειγμα, αν θα είναι σε θέση να γνωμοδοτήσουν αρνητικά σε ένα έργο, ή θα υποκύπτουν στις πιέσεις των ανωτέρων τους. Νομίζω ότι η κατάργηση των φορέων αποφασίστηκε πρόχειρα».
   «Επί της αρχής δεν είναι προβληματικό», εκτιμά η Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη περιβαλλοντικής πολιτικής στην οργάνωση WWF. «Οι φορείς είχαν όντως μεγάλο διοικητικό φόρτο, επομένως η κεντρική διαχείριση είναι καλή ώστε οι μονάδες να ασχολούνται μόνο με το επιστημονικό έργο. Πρέπει, ωστόσο, να δούμε πώς θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Οσον αφορά τις χρήσεις γης, επί της αρχής είναι καλό να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα, ώστε να μην επιλέγει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχουν όμως λάθη: για παράδειγμα το δάσος είναι μια οικολογική κάλυψη και όχι χρήση γης, που να επιτρέπεται ή όχι και, κυρίως, να αλλάζει. Για πρώτη φορά επιτρέπονται κτίρια σε πυρήνες προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, σε όλες τις ζώνες πλην του πυρήνα επιτρέπονται μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων –από τι πρέπει να προστατευθεί μια Natura, αν όχι από βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας; Το πρόβλημα που δημιουργείται τελικά είναι πολλαπλό, γιατί επιδεινώνονται και η νομοθεσία και η περιβαλλοντική προστασία».
   Οι χρήσεις γης
   «Κατά τη γνώμη μου είναι μια σοβαρή μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία», εκτιμά ο Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. «Η ύπαρξη ενός κεντρικού οργανισμού με επιτελικό ρόλο ήταν απαραίτητη, ώστε οι νέες μονάδες να μπορούν να επιβλέψουν την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων, που είναι και ο ρόλος τους. Τα διοικητικά συμβούλια των φορέων συχνά αναπαρήγαγαν ένα κομματικό σύστημα – έχω κι εγώ διατελέσει πρόεδρος φορέα στην Πίνδο και γνωρίζω, μπλέκαμε τη διοίκηση με τη διαχείριση. Εχω όμως επιφυλάξεις για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ορισμένες από τις οποίες είναι ασύμβατες με τον χαρακτήρα των προστατευόμενων περιοχών. Νομίζω ότι στον πυρήνα και στην πρώτη ζώνη των προστατευόμενων περιοχών πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Ειδικά για τις ΑΠΕ, νομίζω ότι πρέπει να ελέγχονται σοβαρά οι εναλλακτικές και να συνεκτιμάται η επίδραση στη βιοποικιλότητα, όχι απλά να πηγαίνουμε στην “εύκολη λύση” που είναι οι κορυφογραμμές. Οχι όποιος υποβάλει αίτηση για αιολικό πάρκο σε Natura να θεωρείται δεδομένο ότι θα τη λάβει».
  • By Engineer
   Ολα ξεκίνησαν για τους λάθος λόγους, όπως συνήθως. Στα μέσα του 2000 το (τότε) υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ ίδρυσε τον πρώτο φορέα για τη διαχείριση προστατευόμενης περιοχής στη Ζάκυνθο, λίγο μετά την παραπομπή της χώρας στο Ευρωδικαστήριο για την αδυναμία ή/και απροθυμία της πολιτείας να προστατεύσει τις περιοχές ωοτοκίας της καρέτα καρέτα. Ακολούθησαν το 2002 ο φορέας για την περιοχή Σχινιά-Μαραθώνα, μετά τη δικαστική διαμάχη για τη χωροθέτηση του ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου και άλλοι 25 φορείς. Ακριβώς είκοσι χρόνια μετά, οι (36 πλέον) φορείς διαχείρισης πρόκειται να καταργηθούν, μέσα από μια συνολική αναμόρφωση του συστήματος.
   Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας δομής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο νόμου που έδωσε σε διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος. Κατ’ αρχάς, δημιουργείται μια νέα κεντρική δομή, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που υπάγεται απευθείας στο υπουργείο. Ο Οργανισμός αυτός αναλαμβάνει σε κεντρικό επίπεδο την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του συστήματος προστατευόμενων περιοχών, εκπονεί και παρακολουθεί την εθνική πολιτική και τα σχέδια δράσης. Ο Οργανισμός χωρίζεται σε δύο τομείς (βόρειου και νότιου τομέα) και σε 24 μονάδες διαχείρισης, στις οποίες θα συγχωνευθούν οι σημερινοί 36 φορείς διαχείρισης.

   Οι μονάδες θα ασχολούνται με το επιστημονικό έργο και με την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Η κάθε μονάδα θα συνεπικουρείται από μία ή περισσότερες τοπικές επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα, στην οποία θα συμμετέχουν επιστήμονες και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών οργανώσεων και παραγωγικών φορέων.
   Οσον αφορά τους πόρους για τη χρηματοδότηση του νέου συστήματος (που ήταν και ένα από τα βασικά ζητούμενα την τελευταία εικοσαετία) θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ έσοδα μπορούν να προέλθουν από ευρωπαϊκά προγράμματα, από ήπιες εμπορικές δραστηριότητες (λ.χ. πώληση τουριστικών ειδών), από ποσοστό των εισπράξεων από τις άδειες θήρας, από εισιτήριο όπου υπάρχει (λ.χ. Σαμαριά).
   Ως προς το προστατευόμενο αντικείμενο, οι περιοχές Natura θα χωρίζονται σε τέσσερις ζώνες κλιμακούμενης προστασίας (από τον πυρήνα έως την περιφερειακή ζώνη), σε καθεμία από τις οποίες αντιστοιχούνται συγκεκριμένες χρήσεις γης. Το υπουργείο απέσυρε την Τετάρτη την πρόβλεψη περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων στους πυρήνες, ωστόσο τη διατήρησε σε όλες τις υπόλοιπες ζώνες, παράλληλα με άλλες ασύμβατες χρήσεις.
   Πώς αποτιμάται λοιπόν η πρόταση του υπουργείου από ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν ή εμπλέκονται στη διαχείριση των περιοχών αυτών; «Εχω επιφυλάξεις ως προς ορισμένα σημεία», λέει στην «Κ» η Ιφιγένεια Καγκάλου, καθηγήτρια Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του φορέα της λίμνης Κάρλας τα τελευταία 10 χρόνια. «Υπήρχαν πολλές δυσλειτουργίες στο σύστημα. Οι φορείς ακροβατούσαμε ανάμεσα στον ρόλο μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης και ενός κρατικού φορέα. Επιπλέον, επί δύο δεκαετίες δεν είχαν δοθεί τα απαραίτητα εργαλεία στους φορείς για να ασκήσουν το έργο τους, υπήρξε ολιγωρία. Η δημιουργία ενός κεντρικού φορέα έχει κάποια πλεονεκτήματα, όπως το ότι θα λυθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα και θα υπάρξει οργανωτική και διοικητική υποστήριξη. Εχω όμως επιφυλάξεις για την αυτοτέλεια και την ευελιξία των νέων “μονάδων” σε σχέση με τους φορείς διαχείρισης. Για παράδειγμα, αν θα είναι σε θέση να γνωμοδοτήσουν αρνητικά σε ένα έργο, ή θα υποκύπτουν στις πιέσεις των ανωτέρων τους. Νομίζω ότι η κατάργηση των φορέων αποφασίστηκε πρόχειρα».
   «Επί της αρχής δεν είναι προβληματικό», εκτιμά η Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη περιβαλλοντικής πολιτικής στην οργάνωση WWF. «Οι φορείς είχαν όντως μεγάλο διοικητικό φόρτο, επομένως η κεντρική διαχείριση είναι καλή ώστε οι μονάδες να ασχολούνται μόνο με το επιστημονικό έργο. Πρέπει, ωστόσο, να δούμε πώς θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Οσον αφορά τις χρήσεις γης, επί της αρχής είναι καλό να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα, ώστε να μην επιλέγει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχουν όμως λάθη: για παράδειγμα το δάσος είναι μια οικολογική κάλυψη και όχι χρήση γης, που να επιτρέπεται ή όχι και, κυρίως, να αλλάζει. Για πρώτη φορά επιτρέπονται κτίρια σε πυρήνες προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, σε όλες τις ζώνες πλην του πυρήνα επιτρέπονται μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων –από τι πρέπει να προστατευθεί μια Natura, αν όχι από βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας; Το πρόβλημα που δημιουργείται τελικά είναι πολλαπλό, γιατί επιδεινώνονται και η νομοθεσία και η περιβαλλοντική προστασία».
   Οι χρήσεις γης
   «Κατά τη γνώμη μου είναι μια σοβαρή μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία», εκτιμά ο Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. «Η ύπαρξη ενός κεντρικού οργανισμού με επιτελικό ρόλο ήταν απαραίτητη, ώστε οι νέες μονάδες να μπορούν να επιβλέψουν την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων, που είναι και ο ρόλος τους. Τα διοικητικά συμβούλια των φορέων συχνά αναπαρήγαγαν ένα κομματικό σύστημα – έχω κι εγώ διατελέσει πρόεδρος φορέα στην Πίνδο και γνωρίζω, μπλέκαμε τη διοίκηση με τη διαχείριση. Εχω όμως επιφυλάξεις για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ορισμένες από τις οποίες είναι ασύμβατες με τον χαρακτήρα των προστατευόμενων περιοχών. Νομίζω ότι στον πυρήνα και στην πρώτη ζώνη των προστατευόμενων περιοχών πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Ειδικά για τις ΑΠΕ, νομίζω ότι πρέπει να ελέγχονται σοβαρά οι εναλλακτικές και να συνεκτιμάται η επίδραση στη βιοποικιλότητα, όχι απλά να πηγαίνουμε στην “εύκολη λύση” που είναι οι κορυφογραμμές. Οχι όποιος υποβάλει αίτηση για αιολικό πάρκο σε Natura να θεωρείται δεδομένο ότι θα τη λάβει».

   View full είδηση
  • By Engineer
   Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις».
   Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου για τα υδατοδρόμια ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας κι εκμετάλλευσης των επί των υδάτινων επιφανειών επιχειρήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών, μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, καθώς και να θεσπιστεί ασφαλές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ευνοεί την ανάπτυξή τους.
   Στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών κι επιβατικών μεταφορών, με σκοπό τόσο την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων όσο και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.
   Στο Κεφάλαιο Γ’ εισάγονται ρυθμίσεις, που έχουν σαν σκοπό την καλύτερη κι άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. καθιέρωση του θεσμού προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ταξινόμηση εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.α.) και διατάξεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της ΥΠΑ και ΑΠΑ.
   Η διαβούλευση εδώ: http://www.opengov.gr/yme/?p=4297

   View full είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.