Jump to content

patches

Members
 • Posts

  30
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by patches

 1. UPD: Και στην κωδικοποίηση του ΝΟΚ της Λεμπέση αυτήν την επεξήγηση έχει, "Εοικ. Χ Κ. επιτρ. Χ Ποσοστό συνιδιοκτησίας". Επίσης, καταλαβαίνει κανείς στο ίδιο άρθρο του ΝΟΚ (12 παρ. 2) τι σημαίνει το "Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζοντια ιδιοκτήσία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του ΝΔ 1024/71 και έχει εκδοθεί άδεια πριν από την μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν την επιτρεπόμενη κάλυψη, προκειμένου..."
 2. Η σύσταση γράφει "...Κάθε μια από τις παραπάνω οικοδομές δεν θα υπερβαίνει σε επιφάνεια και όγκο τα μέτρα που θα δικαιούται να κατασκευάσει ο ιδιοκτήτης της, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας της στο όλο οικόπεδο..." ΄Εχω περίπου 380 μ2 / 300 μ2 και 50% / 50% Είναι μόνο δύο κάθετες, με πρόσωπο και οι δύο, χωρίς δουλείες. Οπότε για την δόμηση είναι νομίζω σαφές, για την κάλυψη δεν αναφέρει κάτι. Η διατύπωση του ΝΟΚ πάντως είναι πανομοιότυπη για δόμηση και κάλυψη σε κάθετες (11.3 και 12.2). Γνώμη μου ότι έχω κάλυψη 40%Χ680Χ50% και όχι 40%Χ300
 3. Ευχαριστώ κατ' αρχάς. Ναι, αυτό θα ήταν το καλύτερο, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να συμπίπτει (και στην περίπτωσή μου δεν συμπίπτει καθόλου). Για αυτό το έβαλα εδώ "Συσταση Κάθετης χωρίς αντιστοιχία εμβαδού / δικαιώματος" μήπως το έχει κάποιος αντιμετωπίσει στο πλαίσιο έκδοσης άδειας..
 4. Στο άρθρο 12 του ΝΟΚ, παρ. 2, αναφέρει ότι ".... προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποίεί το ποσοστό κάλυψης που του αναλογεί σύμφωνα με την επιτρεπόμενη κάλυψη που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης" Συμφωνείτε ότι με αυτό εννοούμε το ποσοστό κάλυψης που του αναλογεί με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του στο οικόπεδο και όχι με βάση την επιφάνεια του τμήματος?
 5. Η λοιπή είναι πρόστιμο άρα +20%. Η κατ. 3 είναι μόνο παράβολο, δεν ξέρω αν αυξάνεται και το παράβολο από 1/10.
 6. Κάλλιο 5 και στο χέρι.. Θυμίζω έχουν περάει 9 χρόνια από 4014. Ήμουνα νιός και γέρασα Φαντάσου όταν ανακοινώσουν παράταση και σου πει ο άλλος "οκ διαλύθηκες 20 μέρες αλλά τελικά δεν θα το προχωρήσω ακόμα, ας το παράβολο μέσα και βλέπουμε.."
 7. Παιδιά με όλο τον σεβασμό στον κόπο και την αγωνία που τραβάμε όλοι, δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτε γιατί οποιοσδήποτε από εμάς επιθυμεί παράταση. Είχαμε εκκρεμείς υποθέσεις και απλήρωτες χρόνια και τώρα πληρωνόμαστε 10 - 15 - 20 αυθαίρετα μαζεμένα, τα οποία δεν θα ολοκληρώνονταν ποτέ αν δεν γινόταν μεταβίβαση (απόδειξη ότι δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τώρα) Όσα κατ. 1-4 μείνουν, αναγκαστικά θα ρυθμιστούν για μεταβίβαση, ας πληρώσουν οι ιδιοκτήτες 20% πάνω, τι σας πειράζει? Ούτως ή άλλως δεν θα ρυθμίζονταν νωρίτερα. Όσα δεν προλάβαμε σχέδια από ΥΔΟΜ ας αποφασίσουν αν θέλουν οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν ένα παράβολο για διασφάλιση ή όχι. Όσα κατ 5 μείνουν, ας κριθούν κατεδαφιστέα, τι σας πειράζει? Ξαναλέω, με κάθε σεβασμό στο τι τραβάμε (είμαι και εγώ 20 μέρες σερί γραφείο, αυτοψίες και πολεοδομίες για σχέδια και ξημερώματα παράβολα), μου φαίνεται τρελό να επιθυμεί οποιασδήποτε μηχανικός παράταση για να σέρνει 20 υποθέσεις άλλα 10 χρόνια..
 8. Εγώ πάντως όπως το διαβάζω καταλαβαίνω ότι αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό <5.000 κατοίκων που έχουν ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση της διοικητικής πράξης δεν υπάγονται στις διατάξεις του 116. Υπάγονται: 1. αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό εφόσον έχουν ολοκληρωθεί πριν την δημοσίευση της διοικητικής πράξης (δεν είμαστε αφού έχουν ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση) 2. αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό άνω των 5.000 κατοίκων, είτε έχουν ολοκληρωθεί πριν την δημοσίευση της διοικητικής πράξης, είτε μεταγενέστερα (δεν είμαστε αφου΄είμαστε <5000 κατοικών) Αυτό σημαίνει ότι δεν ρυθμίζονται καθόλου? Βέβαια μετά δεν έχει νόημα η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου.. Edit. Λάθος, υπαγόμαστε απλά στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου..
 9. Δημήτρη συμφωνώ, μια ερώτηση μόνο: Σε περίπτωση που η σύσταση απαγορεύει την συνένωση, θεωρείς ότι πολεοδομικά και κατασκευαστικά αυτή μπορεί τυπικά να γίνει? Δηλαδή αυτό που απαγορεύει η σύσταση είναι η εν τοις πράγμασι συνένωση ή η ιδιοκτησιακή συνένωση?
 10. Ισχύει το άρθρο 29 του 4495/17, όπου: … 2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες : … κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ.5 του Αρθ-23 του Ν-4067/12, (όπου η παρ. 5 λέει «5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών "με αυξημένη πλειοψηφία (67%)"(*) όμορων οικοπέδων είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ιδιωτική σύμβαση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. Σε περίπτωση συναίνεσης "με αυξημένη πλειοψηφία (67%)"(*) ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου είναι δυνατή η λειτουργική τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτίσματος μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.») Ισχύει και η Αποφ-69701/4461/18 (ΦΕΚ-4520/Β/16-10-18) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται 'Εγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ, όπου ΑΡΘΡΟΝ-1 … 3. Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα. β. Εγκρίσεις όπου απαιτούνται γ. Βεβαίωση - Τεχνική Έκθεση Μηχανικού δ. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο. ε. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος . στ. Φωτογραφίες του ακινήτου. ζ. Τα κατά περίπτωση ειδικά δικαιολογητικά , όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. η. Προϋπολογισμός εργασιών θ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, ι. Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, όπου απαιτείται. ΑΡΘΡΟΝ-2 Για καθεμία από τις εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, όπως ορίζονται με το Αρθ-29 παρ.2 του Ν-4495/17 (ΦΕΚ-167/Α/17), ως ισχύει, καθορίζονται τα εξής κατά περίπτωση επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά : κζ) Για τη λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ.5 του Αρθ-23 του Ν-4067/12 (*), όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις Αποφ-13448/16-3-12 και Αποφ-13451/16-3-12 (ΦΕΚ-116/ΑΑΠ/9-10-12), κατατίθενται: 1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περιπτ.ε της παρ.3 του Αρθ-1. 2) Αίτηση εκάστου των ιδιοκτητών των προς συνένωση χώρων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. 3) Ιδιωτική σύμβαση των ιδιοκτητών, στην περίπτωση λειτουργικής συνένωσης κτιρίων ομόρων οικοπέδων, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της λειτουργικής ενοποίησης των κτισμάτων ή χώρων. 4) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ενιαία λειτουργία του χώρου (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εσωτερικών διαρρυθμίσεων) και αναφέρεται ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις, ότι δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και ότι δεν θίγεται η στατική επάρκεια των κτιρίων στα οποία ανήκουν οι χώροι που συνενώνονται λειτουργικά. 5) Συναίνεση με αυξημένη πλειοψηφία 67% των συνιδιοκτητών των όμορων οικοπέδων ή των όμορων αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου. 6) Αντίγραφα των οικοδομικών αδειών των όμορων κτιρίων ή του ενός εφόσον πρόκειται για συνένωση ιδιοκτησιών εντός του ιδίου κτιρίου. 7) Σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης (κάτοψη, τομή) συνοδευόμενη από την τροποποιημένη μελέτη πυροπροστασίας του ενιαίου χώρου. Συμβολαιογραφική δήλωση του Ν-1221/81 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, όπου απαιτείται. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον διαχωρισμό των χώρων μετά τη λειτουργική συνένωση . Επισυνάπτω και τα δύο αντικρουόμενα έγγραφα για το αν απαιτείται ΟΑ ή ΕΕΔΜΚ, τα οποία αφορούν βέβαια διαχωρισμό και όχι συνένωση, η τεκμηρίωσή τους όμως θεωρώ ότι έχει εφαρμογή και στην συνένωση. Συνοψίζοντας: Συνένωση με ΕΕΔΜΚ Δικαιολογητικά τα παραπάνω 14346_2017.pdf 52532_2019.pdf
 11. Βάλε και το κόστος κεφαλαίου στην πράξη και βγαίνει ακόμα χειρότερο.
 12. Για τους λογαριασμούς των γραφείων δεν χρειάζεται να είναι έντυποι για να πηγαίνουν στον λογιστή και να καταχωρούνται σαν έξοδο?
 13. Τουλάχιστον θα είναι ο μόνος τρόπος να απαντηθούν επίσημα όλες οι απορίες που μας ταλανίζανε τόσα χρόνια. Διαφορετικά από κάθε ελεγκτη βέβαια.. Και εκεί θα επέλθει το τέλειο χάος, όταν θα διορθώνει την ρύθμιση Α ο ένας ελεγκτης για τον χ λόγο και την ρύθμιση Β ο άλλος ελεγκτής για τον ακριβώς αντίθετο, καθώς παραμένουν πολλά θέματα που ερμηνεύονται βάσιμα με διαφορετικούς τρόπους. Μια καλή λύση θα ήταν έλεγχος πληρότητας, εγκυρότητας αποδεικτικών παλαιότητας και 10 βασικών στοιχείων (τιμή ζώνης, επιφάνεια, κατηγορία, Δ, πρασιά, χρήση) που ορίζονται μονοσήμαντα
 14. Σχετικά με τις επεκτάσεις Ο.Ι. επί κοινοχρήστων συντάσσομαι με την άποψη ότι δεν αποτελούν ΥΔ, αλλά ο καθένας όπως καταλαβαίνει προχωράει. Να προσθέσω απλά ότι καταλήγω ότι αυτό είναι το πνεύμα του νόμου (αλλά και το γράμμα νομίζω) αφου΄σε αντίθετη περίπτωση, και με βάση την συλλογιστική της "απέναντι" πλευράς, και σε διαμερισμάτωση μεταξύ Ο.Ι. χωρίς επεμβάσεις σε κοινόχρηστα η μία εκ των Ο.Ι. στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα έχει υπερβεί την δόμηση που της αναλογεί βάση της ΠΣΟΙ, οπότε και πάλι θα είχε ΥΔ. Δεν εχει όμως, και δεν βλέπω γιατί να έχει στην άλλη περίπτωση, την "επίμαχη". Περαιτέρω, προβληματίζομαι για την δυνατότητα τροποποίησης σύστασης όταν εισχωρεί κοινόχρηστος χώρος στην Ο.Ι. μου λόγω της διατύπωσης περί "παραρτήματος Ο.Ι" του 98.8, ενώ εγώ έχω αυτοτελή και ανεξάρτητη ΟΙ.Ι υπογείου, καμιά γνώμη dimitrisGM? Τέλος, ακόμα και για την μονομερή όταν έχω επέκταση σε κοινόχρηστα με προβληματίζει το εξής: 1. Αντικείμενο του ελέγχου, αλλά και της βεβαίωσης, (όπως το αντιλαμβάνομαι εγω) είναι πάντα αυτό που εμφαίνεται στην κάτοψη της σύστασης, ας πούμε η ιδιοκτησία Α. 2. Αν ρυθμίσω με το 98 την διαφορά πολεοδομικής και πραγματικής κατάστασης θα κληθώ μετά, προ της τροποποίησης, να δώσω βεβαίωση για την ιδιοκτησία Α η οποία, μέχρι την τροποποίηση δεν θα είναι οκ (δεν θα ταυτίζεται δηλαδή η πολεοδομική και η πραγματική με την ιδιοκτησιακή), οπότε κακώς θα έχω δώσει την βεβαίωση! Είναι νομίζω κάπως πρωθύστερο το σχήμα. Εκτός αν η τροποποίηση δεν θέλει βεβαίωση, που δεν βλέπω τον λόγο να μην θέλει.. 3. Με λίγα λόγια, δίνω βεβαίωση για την τροποποιοηση η οποία αφορά μια ιδιοκτησία που δεν είναι ακόμα εντάξει.
 15. Συγχαρητήρια! Μόνη παρατήρηση ότι φαίνεται να λείπει η επιλογή "Μετάβαση στο πρώτο μη αναγνωσμένο" που, εμένα τουλάχιστον, με εξυπηρετούσε πολύ. Μπράβο και πάλι σε όλους για την δουλειά σας και την τεράστια βοήθεια που προσφέρετε.
 16. Οκ, δεκτά και τα παραπάνω και τα έχουμε πει. Εγώ απλά προσέθεσα μια ακόμα άποψη. Ας αναλογιστούμε βέβαια και το γεγονός ότι ενώ μέχρι και τον 4014 αρκούσε μια ΥΔ του ιδιοκτήτη και μια ΤΕ, από τον 4178 και μετά η ΥΔ δεν είναι αρκετή, παρ' ότι η βαρύτητά της θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη του Ε9. Αυτό όσον αφορά το πνεύμα του νόμου όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ενώ και για το γράμμα του, επαναλαμβάνω ότι ζητάει να αποδυκνύεται και όχι, π.χ., να αναφέρεται. Τέλος πάντων, η δυνατότητα χρήσης του Ε9 παρέχεται όπως έχει αναλυθεί, οπότε όποιος θέλει την εκμεταλλεύεται αν το θεωρεί αποδεικτικό παλαιότητας.
 17. Μια ακόμα άπψη για το Ε9: Ο νόμος λέει δημόσια έγγραφα η αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται... Άρα, κατ' αρχάς, δεν αρκεί να ανεβάσουμε μιά αεροφωτογραφία ή ένα δημόσιο έγγραφο, αλλά θα πρέπει αυτό να αποδυκνύει τον χρόνο ολοκλήρωσης. Ενα Ε9 τροποοιημένο μετά την ισχύ του Ν. 4178, το δέχομαι σαν δημόσιο έγγραφο αλλά εμένα προσωπικά δεν μου αποδεικνύει τίποτα, οπότε δεν το χρησιμοποιώ.
 18. Ανακοινώθηκε με δελτίου τύπου http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=5570&language=el-GR
 19. Αυτά προφανώς είναι τα επιχορηγούμενα, ενώ η συνολική αμοιβή θα προκύψει από ελεύθερη διαπραγμάτευση, σωστά?
 20. Θα συμφωνήσω ότι για όποιον έχει τριβή με το αντικείμενο και για τα αστικά κέντρα είναι μια σχετικά αξιοπρεπής αμοιβή, με δεδομένα τα παρακάτω: Οι "εκθέσεις" αυτές δεν συμμορφώνονται με τα EVS Δεν πραγματοποιείς αυτοψία, ιδιοκτησιακό και πολεοδομικό έλεγχο. Αφορούν ακίνητο (νεόδμητο) για το οποίο υπάρχει στοκ Περιορίζονται στην συγκριτική μέθοδο
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.