Μετάβαση στο περιεχόμενο

41 files

 1. Σχολιασμός συμβολαιογράφων για 4495/17

  σχολιασμός των συμβολαιογράφων για το νόμο των αυθαιρέτων, συντάχτηκε από τη Σταμέλου (συμ/φος Πειραιά)

  591 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

  Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

  328 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Εγκύκλιος 1-Ν. 4495/17-Μεταβατικές Διατάξεις

  Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017-Εγκύκλιος 1/ΥΠΕΚΑ.

  1.767 downloads

  5 comments

  Υποβλήθηκε

 4. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων

  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.
  (ΦΕΚ Β’ 3976/14.11.2017)

  1.247 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

 5. Νόμος 4495/2017 ΦΕΚ Α167 - Αυθαίρετα

  Σε ΦΕΚ ο Ν.4495/17 ΦΕΚ 167/Α με τίτλο: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
   
  Το αρχείο περιλαμβάνει:
   
  1. Ν.4495/17 ΦΕΚ 167/Α
   
  2. Εγκύκλιος 1 - 16/11/2017 Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017

  2.954 downloads

  14 comments

  Ενημερώθηκε

 6. Οδηγίες αναφορικά µε την εφαρµογή των νέων αντικειµενικών αξιών

  Αναπροσαρμογή πολεοδομικών προστίμων λόγω αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών

  424 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 7. Οδηγίες για την εφαρμογή Δομικής Τρωτότητας ΔΕΔΟΤΑ Ν.4178/13

  ΦΕΚ ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δομικής Τρωτότητας) Ν.4178/13 - ΦΕΚ 405/Β/20-2-2014
   
  Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174)

  3.109 downloads

  12 comments

  Ενημερώθηκε

 8. N.4178/13 Κεφ Α & Διευκρινήσεις Εγκυκλίων 3 & 4

  Σε ένα αρχείο συγκεντρωμένα ο N.4178/13 Κεφ Α & Διευκρινήσεις Εγκυκλίων 3 & 4.
   
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-12-2013

  3.760 downloads

  47 comments

  Ενημερώθηκε

 9. Εγκύκλιος συμβολαιογράφων για Ν.4178/13

  Εγκύκλιος συμ/φων για επεξηγήσεις ανά άρθρο από την οπτική των συμ/φων του Ν4178/13 που στάλθηκε 25/10/2013.

  1.400 downloads

  5 comments

  Ενημερώθηκε

 10. Εγκύκλιοι ΓΟΚ και κτιριοδομικού

  Πολλοί εγκύκλιοι του ΓΟΚ και του κτιριοδομικού

  1.044 downloads

  15 comments

  Υποβλήθηκε

 11. N.4178/13 Κεφ. Α & Διευκρινήσεις Εγκύκλιος 3

  N.4178/13 Κεφ. Α & Διευκρινήσεις Εγκύκλιος 3

  624 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 12. Εγκύκλιος 3/1-10-2013 "Διευκρινήσεις Ν4178, κλπ"

  Εγκύκλιος 3/1-10-2013 "Διευκρινήσεις Ν4178, κλπ"

  1.155 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

 13. Διαγράμματα για τον Ν.4178/2013 [ενημερωμένα 13-5-2014]

  ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 13-5-2014 !
  Ενημερώθηκαν τα αρχεία Διάγραμμα για Τιμή Ζώνης v03.pdf - Τ.Ζ.για Νησιωτική Ελλάδα v03.pdf - Τ.Ζ.για Ηπειρωτική Ελλάδα Κρήτη Εύβοια v02 .
   
  ************************************************************************************************************************
  ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 29-12-2013
  Ενημερώθηκαν τα αρχεία Διάγραμμα για Τιμή Ζώνης v02.pdf και Τ.Ζ.για Νησιωτική Ελλάδα v02.pdf .
   
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 12-11-2013
  Ενημερώθηκε το αρχείο Έλεγχος Κύριας και Μοναδικής Κατοικίας κατά το άρθρο 19.3 και προστέθηκαν στα συνημμένα τα excel :
  Έλεγχος Κύριας Κατοικίας 4178 και
  Έλεγχος Κύριας και Μοναδικής άρθρο 19.
   
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 25-10-2013
  Ενημερώθηκαν τα αρχεία Έλεγχος για Κύρια Κατοικία κατά το άρθρο 17 και Έλεγχος Κύριας και Μοναδικής Κατοικίας κατά το άρθρο 19.3
   
   
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ!
  Ορισμένα από τα συνημμένα διαγράμματα ενημερώθηκαν και ακολουθούν πλέον τα οριζόμενα από την εγκύκλιο 3/1-10-2013.
   
  Τα διαγράμματα του 4178 που θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία αφορούν τις εξής περιπτώσεις :
  - Επιλογή Τύπου Αυθαιρεσίας.
  - Έλεγχο Κύριας και Μοναδικής Κατοικίας κατά το άρθρο 19.3.
  - Έλεγχο για Κύρια Κατοικία κατά το άρθρο 17.
  - Υπαγωγή στις διατάξεις του 4178 για τους Παραδοσιακούς Οικισμούς.
  - Επιλογή Τιμής Ζώνης (γενικά).
  - Επιλογή Τιμής Ζώνης για την Νησιωτική Ελλάδα.
  - Επιλογή Τιμής Ζώνης για την Ηπειρωτική Ελλάδα - Κρήτη - Εύβοια.
   
  Τα διαγράμματα έχουν συνταχθεί από το συνάδερφο ssouanis o οποίος και τα παραχώρησε ευγενικά ώστε να συγκεντρωθούν όλα σε ένα αρχείο.

  40.486 downloads

  100 comments

  Ενημερώθηκε

 14. Aνάλυση των διατάξεων Νόμου Αυθαιρέτων Ν.4178/13

  Ανάλυση των διατάξεων Νόμου Αυθαιρέτων Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/8-8-2013) από το ΤΕΕ/ΤΔΚ.
   
  Περισσότερα: http://www.teetdk.gr/index.php?id=0,487,0,0,1,0

  6.237 downloads

  25 comments

  Ενημερώθηκε

 15. Ολες οι λεπτομέρειες για την νέα τακτοποίηση των αυθαιρέτων - Εώς 80% οι εκπτώσεις - Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης

  Ολες οι λεπτομέρειες για την νέα τακτοποίηση των αυθαιρέτων - Εώς 80% οι εκπτώσεις - Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης

  2.685 downloads

  12 comments

  Υποβλήθηκε

 16. Τροποποιήσεις Ν.4030 με τα άρθρα 49, 50, 53 του Ν.4178

  Τροποποιήσεις Ν.4030 με τα άρθρα 49, 50, 53 του Ν.4178

  1.944 downloads

  4 comments

  Ενημερώθηκε

 17. Ν.4178/13 Νέος νόμος αυθαιρέτων & συνοδευτικά αρχεία

  Ν.4178/13 Νέος νόμος αυθαιρέτων ΦΕΚ 174/Α'/8-8-2013 και άλλες σχετικές με το νόμο αποφάσεις-διατάξεις-εγκυκλίους.
   
  Το αρχείο περιλαμβάνει:
   
  1. Ν.4178/13 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 174/Α'/8-8-2013
   
  2. ΥΑ 2254 Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών Ν.4178/13 ΦΕΚ 2184/Β'/5-9-2013
   
  3. Εγκύκλιος 3 54373 1-10-2013 Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.
   
  4. Εγκύκλιος 04-12-2013 Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό
  Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174 Α’)
   
  5. Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 174) - Αριθμ. οικ.: 297 - ΦΕΚ 39/Β'/14-01-2014
   
  6. Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε41/82 25-04-2014
   
  7. ΦΕΚ 2440/Β'/15-9-2014 Συμψηφισμού Προστίμων Αυθαιρέτων με Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης και Στατικής Επάρκειας
   
  Δείτε τον Οδηγό Αναζήτησης για αυθαίρετα: Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης) - Οδηγός Αναζήτησης

  19.303 downloads

  53 comments

  Ενημερώθηκε

 18. Το σχέδιο Νόμου του νέου νόμου αυθαιρέτων (Ιούλιος 2013)

  Σχέδιο νόμου του "4014-b", όπως αυτό δημοσιεύτηκε χθες.
   
  Το αρχείο περιλαμβάνει:
  'Ολο το το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα
  Την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου
  Την κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων

  Πάμε πάλι από την αρχή.....
   
  Καλό διάβασμα και καλή δύναμη σε όλους μας.

  5.004 downloads

  19 comments

  Ενημερώθηκε

 19. N.4014/2011 κωδικοποιημένο μέχρι 5_12_2012

  Μετά από 15 αλλαγές πού έχουν γίνει στον 4014 προσπάθεια για κωδικοποίηση αυτού.
   
   
  1. Τροποποιήσεις με Ν4030/25.11.2011
  2. ΥΑ 41498/26.9.2011 ΦΕΚ 2167/Β/ 27,9,2011
  3. ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011, ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
  4. Τροποποιήσεις με Ν4038/2-2-2012
  5. Τροποποιήσεις με Ν4042/13.02.2012
  6. Ν4051/29.02.2012
  7. Ν4056/12.3.2012
  8. Ν4061/22.3.2012
  9. Ν4067/9.4.2012
  10. ΥΑ 16943/2.4.2012 ΦΕΚ 1005/Β/3.4.2012
  11. Ν4070/10.4.2012
  12. Ν4071/11.4.2012
  13. ΚΥΑ 30109/15.6.2012 ΦΕΚ 1911/Β/15.6.2012
  14. ΚΥΑ 45605/ΦΕΚ 2622/Β/25-9-2012
  15. ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012, ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
   
  Αν έχει ξεχαστεί κάτι παρακαλώ ενημερώστε με για διόρθωση ή ενσωμάτωση.

  1.121 downloads

  15 comments

  Υποβλήθηκε

 20. Νομοθετική Πράξη - ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012

  Άρθρο 14 - Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων
   
   
  1. Η περίπτωση στ) της παρ.2 του άρθρου 23 του ν.€4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
  “στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο”
   
  2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται περίπτωση στ ως εξής:
  «στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως.
   
   
  Άρθρο 13 - Ενεργειακοί Επιθεωρητές

  499 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 21. ΔΟΚΚ/A - Έγγραφο 45133/16-11-2012

  ΔΟΚΚ/Α' - Έγγραφο 45133/16-11-2012 "Χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης αυθαιρέτου ακινήτου, που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν.4014/2011 – Έλεγχος καταγγελιών από τις ΥΔΟΜ."

  423 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 22. ΔΟΚΚ/A - Έγγραφο 16273/24-04-2012

  Τακτοποίηση αυθαιρέτου με ρυμοτομούμενο τμημα

  686 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

 23. Βεβαίωση Μηχανικού του Ν.4014/11 εκτός συστήματος ΤΕΕ(ΦΕΚ 211/Α/31.10.2012)

  ΦΕΚ 211/Α/31.10.2012 τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)».
   
  Άρθρο 1 παρ. 2
   

  1.077 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 24. N.4014/2011_a23-a26_

  Ν.4014/2011 ΦΕΚ 209 Α΄ 21-9-2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
   
  Τα αρθρα 23-26 του Ν.4014/2011 με τις παρακάτω τροποποιήσεις και συμπληρωσεις.
   
  ΝΟΜΟΙ:
  Ν.4051/2012_Συμπλήρωση διατάξεων του Ν.4013/2011, του Ν. 4014/2011 και του Ν.3833/2010
   
  Ν.4067/2012_ΦΕΚ 79Α/9.4.2012_ΝΟΚ
   
  Ν.4047/2012_ΦΕΚ 31 Α΄ 23-02-2012_ Κύρωση της ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011
  ΦΕΚ 268 Α΄ 31-12-2011_ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015
   
  Ν.4042/2012_ ΦΕΚ Α΄13-02-2012_(…) Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ
   
  Ν.4030/2011_ΦΕΚ 249 Α΄ 25-11-2011_Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
   
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ:
  Εγκ.7-2012_Α.Π.26530/28-05-2012_∆ιορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες στην Εγκ.1/2012 (αρ.πρωτ.6638/7-2-2012)
   
  Εγκ.1-2012_Α.Π. 6638/07-02-2012_ «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Αʼ) και διευκρινήσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Αʼ) »
   
  Εγκ.13-2011_Α.Π.444423 13-10-11_Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ 209 Α’ (νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα κτίσματα)
   
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
  Αποφ.2975_ΦΕΚ 43 Β΄20-01-2012_Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ.17 του άρθρ.24 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει.
   
  Αποφ.16943_ΦΕΚ 1005 Β΄3-4-12_Παράταση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφ. της παρ.3 του άρ.24 Ν.4014/2011
   
  Αποφ.30109(2)_ΦΕΚ1911 Β΄15-06-2012_Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4014/11
   
  ΕΓΓΡΑΦΑ:
  Εγγρ.1269 11-6-2012_Οδηγία για την υποβολή διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν.4014/2011

  594 downloads

  15 comments

  Ενημερώθηκε

 25. Οδηγία ΥΠΕΚΑ με αριθμ. πρωτ.: 1269/11.6.2012

  Οδηγία για την υποβολή διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν.4014/2011.

  393 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.