Jump to content

soundholics

Core Members
 • Posts

  1,687
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

soundholics last won the day on August 4 2016

soundholics had the most liked content!

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Τοποθεσία
  Αθήνα / Καλαμάτα
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

soundholics's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Posting Machine Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Reacting Well Rare
 • Week One Done

Recent Badges

340

Reputation

 1. Εχουμε και μεις το ίδιο πρόβλημα με τα "???" Δηλαδή κάπου έλεος...
 2. Αν μου επιτρέπετε, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα όταν παρουσιάζεται ως εξής: - Η' θα αναγραφούν όλα τα ποσοστά επί τοις 100 όπως πρέπει της πλήρους κυριότητας (ή της ψιλής κυριότητας) με αναφορά στο τιτλο για την διακεκριμένη ιδιοκτησία - ή σε περίπτωση που κάποιοι είναι άγνωστοι, θα αναγραφεί ως τίτλος της βεβαίωσης (στην περιγραφή) Διακεκριμένη Ιδιοκτησία και μέσα σε παρένθεση (Μεταβιβαζόμενα ποσοστά ιδιοκτησίας) και εκεί θα γίνει αναγωγή επί τοις 100 σε όσους το μεταβιβάζουν. Την λύση αυτή την κάνουν δεκτή όλοι οι συμβολαιογράφοι που έχουμε συνεργαστεί.
 3. Λίγες παρατηρήσεις συμπληρώσεις για το Ν/Σ της εκτός σχεδίου δόμησης μετά και τα εξαιρετικά σχόλια που έκαναν και όλοι όσοι έχουν γράψει στο παρόν θέμα: Το Ν/Σ σύμφωνα με το αρ. 32 Ν.4759)2020 αφορά γήπεδα που βρίσκονται - εκτός σχεδίων πόλεως, - εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, - και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγματα της παρ.2 του άρθρου 10 του από17.7/16.8.1923 (Α228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (Α33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν.3986/2011 (Α152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν.3894/2010 (Α204), διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε από τις διατάξεις του από 6.10.1978 π.δ. (Δ538) και του από 24.5.1985 π.δ. (Δ270), που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος. (τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου είναι τα ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ όπως εξειδικεύεται) Το πνεύμα του νομοθέτη όπως αποτυπώνεται στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης της κας. Ρωμανιάδη του Ν/Σ 4759)2020 όπως κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (πηγή et.gr ) είναι ότι τα αρθρο 32 και 33 ορίζουν την έννοια της εκτός σχεδίου δόμησης όπου δεν ορίζονται με ειδικά προεδρικά διατάγματα ΣΤΑΣΙΜΟΙ: Εδώ δεν αναφέρονται πουθενά οι στάσιμοι οικισμοί που είναι ένα ειδικό πολεοδομικό καθεστώς. Δεν έχει σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς οι όροι δόμησης διέπονται στην ακτίνα των 800 μ υπό το ΦΕΚ 588/Δ/82 και όχι από το 270/Δ/ 85. Συνεπώς άδειες πρέπει να συνεχίσουν να εκδίδονται κανονικά εντός ζώνης στασίμων (όπως σημείωσε εύστοχα και ο @Pavlos33) ΣΥΝΕΝΩΣΗ: Άρθρο 33 Όροι δόμησης 6. Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά τη συνένωση έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ. και, β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η συνενωση ενος αρτ. και οικ. κατα τον κανονα ή κατα παρεκκλιση προς βελτιωση της οικοδομησιμοτητας δεν απαγορευονταν. Εδώ είναι μια «κακή διατύπωση». Θεωρώ ότι το πνεύμα του νομοθέτη είναι γενικά στην εκτός σχεδίου δόμησης να οδηγεί σε συνενώσεις μικροτέρων γεωτεμαχίων προς βελτίωση της αρτιότητας – Επίσης, όπως διατυπώνεται απαγορεύει την συνένωση ακόμη και μη αρτίων. Χρήζει σίγουρα διευκρίνησης. ΤΥΦΛΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ >4000 τ.μ. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και ίσως χρήζει ευκρινέστερης διατύπωσης αν και για μένα είναι σαφές μετά και την 2.H περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020 καταργείται και αντίστοιχα στο τέλος της περ. ζ' αφαιρείται η λέξη «και» και προστίθεται τελεία «.». (Άρθρο 145 Νόμος 4764/2020 - ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) Τα γήπεδα που δεν έχουν πρόσωπο προ του 2003 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τον Ν.3212/2003 όπως διατυπώνεται στο αρ. 23 του Ν.3212/2003, συνεπώς δεν αναφέρονται ως κατά κανόνα δόμηση του 275/85 Έτσι, συνεχίζει να ισχύει η παρέκκλιση του προσώπου για όλα τα γήπεδα αυτού του μεγέθους. Ίσως θα έπρεπε το άρθρο να διατυπώνεται ως εξής: 1.Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923 που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων που οριοθετήθηκαν στα πλαίσια του Π.Δ/τος 24.4.1985 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985) όπως έχει τροποποιηθεί , καθορίζεται : α) Ελάχιστο εμβαδό αρτιότητας : 4.000 τ.μ. Ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο : 25 μ β) Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την δημοσίευση του Νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003) θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, με ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 τ.μ. χωρίς προϋπόθεση προσώπου. γ) Για τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές – Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλειμμένα τμήματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούνται: Ελάχιστο πρόσωπο 45 μ. Ελάχιστο βάθος 50 μ. Ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον από ειδικές ή γενικές διατάξεις για συγκεκριμένη περιοχή δεν ορίζονται και δεν προβλέπονται μεγαλύτερα όρια αρτιότητας. 2.Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που α) έχουν πρόσωπο σε διεθνή, εθνική, επαρχιακή ή κοινοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ημέρα έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ’538), και έχουν ελάχιστο πρόσωπο : είκοσι πέντε (25) μέτρα, , ελάχιστο βάθος : σαράντα (40) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν ; δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. β) βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977, ημέρα έναρξης ισχύος του από 5.4.1977 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 133), και ελάχιστο εμβαδόν : δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον από ειδικές ή γενικές διατάξεις για συγκεκριμένη περιοχή δεν ορίζονται και δεν προβλέπονται μεγαλύτερα όρια αρτιότητας.
 4. Ναι - θα πρότεινα πάντως να είναι πρώτο όνομα ως συνδικαιούχος.
 5. Δεν έχει καμμία σύνδεση η δουλειά μας με τον τρόπο που έχει δομηθεί το σύστημα και την επιλεξιμότητα βάσει ταχύτητας και κριτηρίων. Υπό Κ.Σ. δεν έπρεπε καν να ασχολούμαστε με την υπαγωγή παρά μόνο ίσως για την δήλωση των παρεμβάσεων. Υπό αυτή την έννοια, δεν έχει και καμμία σχέση με το τι εξσφαλίζει κάποιος μετά. Η δουλεία με το 1ο ΠΕΑ και το έντυπο των παρεμβάσεων είναι δουλειά και ΠΡΕΠΕΙ να πληρωθεί ανεξαρτήτως αν υπαχθεί ή όχι.
 6. Μα αν παρακολουθήσετε πιο πάνω την κουβέντα, αυτό ακριβώς υποστηρίζω, ότι χάνεται η διαφάνεια. Δυστυχώς δεν γίνεται και τα δύο - και να αποφασίζουν τα νούμερα και να μένει ανοικτό για πάντα να δέχεται αιτήσεις. ΤΟ να μένει για ένα διάστημα και να εξετάζει μετά βάσει κριτηριών, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, να θυμισω δε ότι οι καταναλώσεις υπολογίζονται βάσει στοιχείων που καταχωρεί ο μηχανικός στο xml, θα πέφτουν σύννεφο οι υποδιαστασιολογήσεις.
 7. Μα και πάλι θα είναι μια ίδια πλατφόρμα με πιθ. διαφορετικά κριτήρια - αλλά και πάλι με εισόδημα, πεα και στόχο. Δεν αλλάζει η λογική. Πάλι θα εξυπηρετείται όποιος μπαίνει πρώτος ακόμη και αν παραμείνει ανοικτό το σύστημα Τα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν διαφορετική διάρθρωση (τεχνική έκθεση τεκμηρίωση, βιωσιμότητα αντικειμένου κλπ) Συμφωνώ για επιλαχόντες. Επίσης, για να διασφαλιστεί η δουλειά του τεχνικού κόσμου, το pdf της ΑΠΥ του μηχανικού.
 8. Αρα πιθανότατα συμφωνείτε με αυτό που γράφουμε παραπάνω, να παραμείνει ανοικτό. Αλλά με ότι εισοδηματικά και να βάλετε (γιατι και τώρα υπαρχουν εισοδηματικά κριτήρια που σχετίζονται με την επίτευξη του ενεργ. στόχου) ένα ίδιο σύστημα θα είναι...
 9. Αν έχετε εμπειρία από ΕΣΠΑ, θα ξέρετε ότι υπάρχουν θέματα που είναι υποκειμενικά (π.χ. τεχνική αιτιολόγηση) περα από τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης. Αν έχ3ετε δε και εμπειρία από LEader θα το ξέρετε ακόμη καλύτερα. Ομοίως για τους ελέγχους που γίνονται σε ενδιάμεσες επαληθεύσεις. Οσον αφορά το να είναι συνέχεια ανοικτό, αυτό ακριβώς σημείωσα πιο πάνω. Τα ποσά που χάνονται επαναπροωθούνται σε νέες αιτήσεις υπαγωγής, για παράδειγμα πριν λίγες μέρες βγήκε απόφαση νέων εντάξεων για το πρώτο μέρος του β κύκλου. Ανοησία ήταν που στον προηγ. κύκλο δέσμευαν ποσό ανάλογο με τα τ.μ. και όχι με τις ζητούμενες παρεμβάσεις, και νομίζω τώρα διορθώθηκε.
 10. Το γεγονός ότι είναι ανοικτή η Περιφέρεια Ιονίων σημαίνει ότι δεν είχε γίνει σωστή κατανομή των κονδυλίων, αναλογικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες. - ΘΑ διαφωνήσω και στα δύο που αναφέρετε: - Το σύστημα όπως είναι, αν δουλεύει σφαίρα, όπως έγινε εκτός Ηπείρου στις υπόλοιπες περιφέρειες, είναι αδιάβλητο και διαφανές. Οσο ηλίθια και αν είναι η λογική, first in first served είναι αδιάβλητη - για τον υπολογισμό μορίων μεσω ΕΣΠΑ, έχω τις επιφυλάξεις μου. - Επίσης, διαφωνώ: Εχοντας υλοποιήσει αρκετά και στον πρώτο κύκλο και στο πρώτο μέρος του β' κύκλου είναι πολύ σύνηθες να διαφοροποιηθεί ο προϋπολογισμός κατά την εφαρμογή διάφορων παρεμβάσεων. Πιθανότατα να άξιζε να παραμένει ανοικτό και να καταχωρείται σε μια βάση, όπου ανάλογα με τα κονδύλια, να παίρνουν νέες αιτήσεις.
 11. Έτος αδείας το έτος κατασκευής - παραχωρητηρίου Θα πρότεινα να τα κάνετε merged ως pdf και να τα ανεβάσετε και τα 2 ως 1 αρχείο στο σύστημα - ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να ελεγχθεί άμεσα. Πάντα το Ε9 του 2020
 12. Γενικά στο Εξοικονομώ την αίτηση την κάνει πάντα ο ιδιοκτήτης (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή πλήρους κυριότητας) Στην δική σας περίπτωση ειδικά που υπάρχει παραχώρηση την κάνει μόνο ο πελάτης που έχει Επικαρπία (οταν υπάρχει παραχώρηση/ενοικίαση αιτήσεις γίνονται μόνο από ιδιοκτήτες πλήρους κυριότητας ή επικαρπωτές) Θα χρειαστούν υπ. δηλώσεις του παραρτήματος ΙΧ και ΧΙ (de minimis)
 13. Εκεί φτάσαμε - να μετράμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος. Μόλις 7 αιτήσεις για 7 μέρες συνεχόμενης δουλειάς, με όλα τα στοιχεία έτοιμα στο notepad.
 14. Όπως τα γράφετε. Ρολόι το σύστημα (μη εξυπηρετικό το θέμα με τα drop down menus) από τις 10.00 μέχρι 11.08 που εξαντλήθηκαν οι πόροι. Με παρα πολύ καλή προετοιμασία είναι πολύ δύσκολο να περάσουν πάνω από 7 αιτήσεις.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.