Jump to content

Recommended Posts

Υπεγράφη από τον υφυπουργό Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη ο

νέος Κανονισμός Επισκευών – Ενισχύσεων

(ΚΑΝΕΠΕ) και τίθεται σε ισχύ μετά τη δημο-

σίευσή του σε ΦΕΚ. Με το νέο Κανονισμό κα-

θορίζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας τα

θέματα προσεισμικής ενίσχυσης υφισταμένων

κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο

σκυρόδεμα, κατά τρόπο πλήρη, επιστημονικά

σύγχρονο, ασφαλή και οικονομικό και προ-

σαρμοσμένο στους σύγχρονους αντισεισμικούς

κανονισμούς (Ευρωκώδικες).

[Πηγή: newsletter του ΤΕΕ]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ΦΕΚ ποτε θα βγει??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δηλαδή πλέον για την μελέτη στατικής επάρκειας σε αυθαίρετα σύμφωνα με το ββ) της παρ. 2 του αρ. 24 του Ν.4014/2011, θα πάμε κατά ΚΑΝΕΠΕ και στον αριθμό και το είδος των δοκιμών για την ποιότητα των υλικών και στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας?

Share this post


Link to post
Share on other sites

οοοοοοοοο,,,,, πολύ καλό ερώτημα!

 

(σχετικά με το παρατεταμένο "οοοοο"- και μάλιστα εις τριπλούν-, βλ. το 0:33 του συνημμένου βίντεο)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

...δεν το γράφει... θα έχω το νου μου όμως αν μάθω τίποτα...

Συνεπής

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στην &1.2.2β του ΚΑΝΕΠΕ αναφερεται οτι οι περιπτωσεις υποχρεωτικου ελεγχου υφισταμενων δομηματων καθοριζονται με αποφαση της Δημοσιας Αρχης.Γνωριζει καποιος συναδελφος αν βγηκε τετοια αποφαση μετα την εναρξη ισχυος του ΚΑΝΕΠΕ; Αν δεν εχει βγει τοτε κατα τη γνωμη μου δεν μπορει να εφαρμοστει ακομα.

Edited by KF

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε επικοινωνία που είχα με τον Ο.Α.Σ.Π. με ενημέρωσαν πως σε περίπτωση ελέγχου υφισταμένου λόγω αλλαγής χρήσης ο έλεγχος γίνεται με ότι ισχύει μέχρι τώρα, δηλαδή με τον κανονισμό του 59 όπως τροποποιήθηκε το 85. Υπάρχει και σχετική εγκύκλιος αλλά γράφω από το σπίτι και δεν την έχω μαζί μου.

 

edit: Οκ τα βρήκα στο email

Έτος: 1996

Αριθμός: 10530/3/1996

Θέμα: Έλεγχος υφισταμένων κτιρίων και δομικών έργων που εξυπηρετούν τα κτίρια.

Κείμενο: Σχετ:

 

α) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. Δ170/08/32/ΦΝ. 275/30-9-1992 (ΦΕΚ 613/Β) "Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός"

β) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. Δ11ε/0/30123/21-10-1991 (ΦΕΚ 1068/Β) "Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευής έργων από Σκυρόδεμα"

γ) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. ΕΔ20/01/22/8-3-1985 (ΦΕΚ 266/Β) "Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος"

δ) Οι Ευρωκώδικες (Εγκύκλιος Δ11 β/91/20-12-95 του ΥΠ ΕΔΩΔΕ)

 

Μετά την 1-7-1995 για μεν τα νέα κτίρια (άρθρο 2 του ν. 1577/85 "Γ.Ο.Κ.") και γενικά τα δομικά έργα (άρθρο 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού) είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των παραπάνω (α), (β), (γ) και (δ) σχετικών Κανονισμών με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, για δε τα υφιστάμενα κτίρια και τα δομικά έργα που τα εξυπηρετούν, όταν απαιτείται να γίνει έλεγχος της στατικής τους επάρκειας τότε, κατά περίπτωση ισχύουν τα ακόλουθα:

 

1. Προσθήκες: Ισχύει το Παράρτημα Ε του (α) σχετικού κανονισμού που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. Δ17α/01/49/ΦΝ. 275/3-7-1995 (ΦΕΚ 588/Β) "Ειδικοί κανόνες για προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια".

 

2. Επεμβάσεις στο κτίριο, που απαιτούν έλεγχο της στατικής του επάρκειας (αλλαγή χρήσης, ενίσχυση, μεταρρύθμιση κ.λπ)

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

 

2.1. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί πριν από την 1-7-1995:

Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου γίνεται σύμφωνα με:

α) Τον "Αντισεισμικό Κανονισμό" που είχε εγκριθεί με το Β.Δ. 19/26-2-1959 (ΦΕΚ 36/Α) όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. ΕΔ2α/01/44/ΦΝ275/4-4-84 (ΦΕΚ 239/Β), σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ275/30-9-1995 (ΦΕΚ 587/Β) "Αντικατάσταση του άρθρου 12 του Β.Δ.19/26-2-1959" και

β) Τους "Κανονισμούς Οπλισμένου Σκυροδέματος" του Β.Δ. 18/26-2-1954 (ΦΕΚ 160/Α) σε συνδυασμό με το (γ) σχετικό Κανονισμό, ή αν ο φέρων οργανισμός του κτιρίου δεν είναι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, με κάποιο κανονισμό στηριζόμενο στην θεωρία των επιτρεπομένων τάσεων, και κατά προτίμηση Γερμανικό Κανονισμό.

 

2.2. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί μετά την 1-7-95:

Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου γίνεται με τους (α), (β), (γ) και (δ) σχετικούς Κανονισμούς, όπως ίσχυαν κατά την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.

 

3. Νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτιρίου ή τμήματος αυτού:

Όταν απαιτείται έλεγχος, γίνεται με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά την εποχή κατασκευής του αυθαιρέτου κτιρίου ή του τμήματος αυτού.

 

4. Επιπλέον των παραπάνω ισχύουν οι ακόλουθες γενικές διατάξεις:

α) Είναι δυνατόν, εάν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης, οι κανονισμοί που ορίζονται παραπάνω για τον έλεγχο, να αντικατασταθούν με άλλους μεταγενέστερους κανονισμούς αρκεί να είναι συμβατοί μεταξύ τους, (επιτρεπόμενες τάσεις ή συνολική αντοχή), π.χ. Αυθαίρετο κτίριο με σκελετό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, που άρχισε να οικοδομείται το 1982 είναι δυνατόν να ελεχθεί ή με τον "Αντισεισμικό Κανονισμό" του Β.Δ. 19/26-2-59 (ΦΕΚ 36/Α) και τους "Κανονισμούς Οπλισμένου Σκυροδέματος" του Β.Δ. 18/26-2-1954 (ΦΕΚ 160/Α) που είναι συμβατοί μεταξύ τους κανονισμοί στηριζόμενοι στη θεωρία των επιτρεπομένων τάσεων, ή με το πλέγμα του (α), (β), (γ) και (δ) σχετικών κανονισμών που στηρίζονται στη θεωρία της συνολικής αντοχής.

β) Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τα δομικά έργα (άρθρο 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού) που εξυπηρετούν τα κτίρια.

γ) Οι νέες τυχόν κατασκευές που γίνονται για την προσθήκη την ενίσχυση του υφισταμένου κτιρίου, την μεταρρύθμιση του, κλπ. μελετώνται και κατασκευάζονται με τους (α), (β), (γ) και (δ) σχετικούς Κανονισμούς, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας για την προσθήκη, επέμβαση κ.λπ".

Edited by Αλέξανδρος

Share this post


Link to post
Share on other sites

O Ο.Α.Σ.Π. δεν έχει καμία νομική ισχύ για την κείμενη νομοθεσία.

Η κείμενη νομοθεσία και η εφαρμογή γίνεται από τα ΠΔ και από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Συγκεκριμένα ο ΟΑΣΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Edited by Pappos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.