Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
doris75

Βεβαίωση μηχανικού - έλλειψη σχεδίων

Recommended Posts

Ιδιοκτήτης μου ανέθεσε να του βγάλω βεβαίωση για διαμέρισμα. Το διαμέρισμα έγινε με ο.α του 51 και βρίσκεται στον Γ όροφο. Το 52 έγινε αναθεώρηση και σηκώθηκε άλλος ένας όροφος και δώμα. Από την πολεοδομία πήρα χαρτί ότι είναι πολτοποιημένα τα σχέδια. Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το στέλεχος της αδείας, το τοπογραφικό και ένα σχέδιο του 59 (που δεν είναι το εγκεκριμένο) όπου φαίνεται η κάτοψη του διαμερίσματος. Για το δώμα όπως και για την αποθήκη στο υπόγειο που πάνε ώς παραρτήματα του διαμερίσματος δεν έχω κανένα διαθέσιμο στοιχείο όπως και σχέδια όψης, τομής της πολυκατοικίας για να ελέγξω το ύψος του κτιρίου. Κατά την αυτοψία του διαμερίσματος διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει κάποια υπέρβαση σε σχέση με υπέρβαση δόμησης, κάλυψης και χρήσης αλλά για τα υπόλοιπα (ύψος, δώμα, αποθήκη) είναι αδύνατον να ελέγξω. Τι μπορώ να κάνω για να δώσω βεβαίωση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς να τη δώσεις χωρίς εγκεκριμένα σχέδια και επειδή όπως ανέφερες αυτά δεν υπάρχουν ίσως θα πρέπει να το συζητήσεις με πολεοδομία για ανασύσταση φακέλου και με ιδιοκτήτη αν θέλει να επιβαρυνθεί το κόστος. Θεωρητικά η ανασύσταση είναι ενέργεια της πολεοδομίας στη πράξη "χαιρετίσματα".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μα ειναι προ 55...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μόλις με ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης ότι βρήκε σχέδιο με κάτοψη του δώματος του 59!

Όψεις, τομές βέβαια αγνοούνται για να ελέγξω τα ύψη και μόνο διαθέσιμο στοιχείο είναι η αναγραφή του ύψους στην άδεια

Όντως το ότι είναι προ 55 δεν παίζει κανένα ρόλο; Διότι αν μπούμε στην διαδικασία για ανασύσταση φακέλου είναι χρονοβόρο

και δεν μπορεί να κάνει την μεταβίβαση που θέλει άμεσα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αρχικά να τονίσω ότι η έκφραση "εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια" διαγράφηκε απο το αρθρο23 του Ν4014. Βεβαιά μετά το σύστημα του ΤΕΕ σε ρωτάει αν διαθέτεις εγκεκριμένα σχέδια........Ο Inzaghi αναφέρεται στην παρ.2 του αρθρου 23.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατόπιν νέας αυτοψίας δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης στο δώμα (που είναι πλυσταριό). Έχω όμως θέμα με το ύψος: Στην αρχική άδεια του 51 λέει 10μ και μετά στην αναθεώρηση 17μ (με την προσθήκη 2 ορόφων). Μετρήθηκε 17,9μ. Επειδή είναι προ του 55 ο νόμος λέει ότι εξαιρούνται της τακτοποίησης.

Τελικά μπορώ να δώσω βεβαίωση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αρχικά να τονίσω ότι η έκφραση "εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια" διαγράφηκε απο το αρθρο23 του Ν4014. Βεβαιά μετά το σύστημα του ΤΕΕ σε ρωτάει αν διαθέτεις εγκεκριμένα σχέδια........Ο Inzaghi αναφέρεται στην παρ.2 του αρθρου 23.

 

που το ειδες οτι διαγραφηκε?????γιατι ειναι πολυ σημαντικο....

Share this post


Link to post
Share on other sites

που το ειδες οτι διαγραφηκε?????γιατι ειναι πολυ σημαντικο....

Το μοναδικό σημείο που αναφερόταν η έκφραση "εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια" στον Ν.4014, στο Άρθρο 23 - που αναφέρεται στις βεβαιώσεις - ήταν στη παράγραφο 4 κάπου στη μέση. Με τον Ν.4030 η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με το εξής:

 

4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται με-

τά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο

τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων

χωρίς κτίσμα εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέ-

πονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/

1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και

βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαι-

ώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή

στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτη-

σία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινο-

χρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυ-

θαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την

κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκα-

τασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυ-

θαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες

χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρα-

γράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώ-

σεις της παραγράφου 3. ...........................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στην παρ. 4 του αρθ. 49 του Ν. 4030. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας το να διαβάσουμε καλά το Ν. 4030! (Και εγώ δεν το έχω κάνει σχολαστικά ακόμα). Τροποποιεί σημαντικές διατάξεις του Ν. 4014.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οποιαδήποτε παράβαση έχει συντελεστεί αποδεδειγμένα προ του 1955 "αθωώνεται" και μπορείς να δώσεις βεβαίωση σαν νόμιμο κτίσμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.