Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
fotisnafplion

Μισθωτός ή Ελεύθερος Επαγγελματίας

Recommended Posts

Εφόσον γράφει ΤΣΜΕΔΕ ο εργοδότης σου έχει κάνει απογραφή στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ άρα σε έχει ασφαλίσει ως μισθωτό μηχανικό.

Δες την εγκ. 6. με τα ποσοστά και το γενικότερα το ΠΚ που πλέον ισχύει για μισθωτούς μηχανικούς.

Βγήκε σήμερα.

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εμφανίστηκε και το δικό μου έφκα με 167€ ανά μήνα. Από Ιανουάριο είμαι μισθωτός αλλά δεν έχω κλείσει ακόμα το μπλοκάκι(και δεν έκδίδω αποδείξεις πλέον). Θα έρχεται και θα πρέπει να πληρώνω 167€/μήνα τώρα; Μόνο αν κλείσω βιβλία το γλυτώνω; Αφού εισφορές πλέον πληρώνονται όλες αφού είμαι μισθωτός κανονικά τί παίζεται;

 

Δεν μπορούν να διαχειρισθούν αυτές τις περιπτώσεις και με το σύστημα που πάνε να καθιερώσουν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί θα είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κατά τη λήξη του χρόνου καταβολής αν είστε στην ειδική περίπτωση του άρθρου 39.παρ. 9 (ως αμειβόμενος με τιμολόγιο σε έως δυο εργοδότες) ή στη γενική περίπτωση του άρθρου 39 , ως μια κοινή ατομική επιχείρηση .

Απλά προκειμένου να αρχίσουν να εισπράττουν στέλνουν εισφορές με βάση τα δεδομένα (φορολογικά) του 2015 και αργότερα κατά δήλωσή τους θα γίνουν συμψηφισμοί . Πως θα γίνουν ? Με ένα τρόπο ανορθόδοξο και προβληματικό . Αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν  ? Μένει να το δούμε  :sad:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εχθές έκλεισα τα βιβλία. Ερωτήσεις:

1)Τον ΕΦΚΑ του Φεβρουαρίου τον πληρώνω κανονικά. Του Μαρτίου; Είμαι κανονικά μισθωτός μηχανικός τώρα.

2)Τον ΦΠΑ περιμένω το τέλος του Μαρτίου για να τον πληρώσω, περιμένω να τελειώσει το τρίμηνο δηλαδή;

3)Το ίδιο για το ΜΥΦ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός.Μου κάνανε πρόταση για εργασία πλήρους ωραρίου, μισθωτός, 5ήμερα εργασία οκτάωρο και να μου πληρώνουν ΕΦΚΑ. Εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ από το 2007.Μικτός μισθός 762ευρώ. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πόσο είναι ακριβώς το καθαρό ποσό που θα παίρνω στο χέρι?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλησπέρα.  θέλω να ρωτήσω, μηχανικός στη 10ετία που εργάζεται 8ωρο για μια εταιρεία και κόβει τιμολόγια από τις δουλειές που τις κάνει 1500€/μήνα σταθερά, η εταιρεία του παρακρατεί φόρο 20%, θεωρείται μισθωτός (αυτό που λέμε με μπλοκάκι) ή ΕΕ? πότε έχει η εταιρεία υποχρέωση να του πληρώνει τσμεδε?

 

ΥΓ έχει όμως κι άλλες δουλειές για τις οποίες κόβει ΑΠΥ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν κόβεις έστω σε έναν ιδιώτη είσαι ΕΕ με την Βουλα.. Αλλιώς αν έχεις μόνο την εταιρεία υποτίθεται υποχρεούται να σου πληρώνει το 1/3 των εισφορών σου αν σε έχει με μπλοκάκι.

 

 

Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα συμφωνήσω στο δεύτερο τμημα της τοποθέτησης του Ικαρου, κυρίως λόγω του "υποτίθεται".

 

Η θεση μου για το ερώτημα του συναδέλφου είναι η παρακάτω:

 

Σε κάθε περίπτωση για την υπαγωγή στην διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39,

.

α) η όλη διαδικασία ξεκινάει με πρωτοβουλία του ασφαλισμένου και δεν τίθεται θέμα υποχρωτικής υπαγωγής, αφού ο ασφαλισμένος "που αιτείται" ξεκινάει τη διαδικασία ["αίτηση" και "υποχρέωση" δεν συμβαδίζουν ... μετά την υποβολή ή γνωστοποίηση αρχίζουν οι υποχρεώσεις], καθώς επίσης και ότι

.

β) αφορά και σε εργοδότες φυσικά πρόσωπα και σε εργοδότες νομικά πρόσωπα.

 

Τι εννοώ, και θα κάνω αναφορές αποκλειστικά και μόνο, "ξερά", σε νομοθεσία και όχι σε δελτία τύπου κλπ, καθώς και όχι στο αν μπορεί ή όχι να εφαρμοσθεί ή αν εφαρμόζεται η νομοθεσία.

 

α) Ν.4387/16

"[...]

Άρθρο 39 "Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών"

9. Στους ασφαλισμένους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος.

[...]"

 

Με τις παρακάτω εξειδικεύθηκε ο τρόπος και η διαδικασία για την εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/16

 

β) Φ80000/οικ.2460/106/20-1-2017

"[...]

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, ρυθμίζεται η ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

...

4. Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα, και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του. Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν. Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, για τον ασφαλισμένο υπολογίζονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός).

[...]

 

και

β) Φ80000/οικ.5547/248/7-2-2017, η οποια μεταξύ άλλων επεφερε και την αλλαγη στα ποσοστά ασφάλισης σε περιπτωση διενέξεων και μέχρι την επίλυση των διενέξεων, από ως "μη μισθωτός" σε "μισθωτός".

"[...]

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, ρυθμίζεται η ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

...

4. Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα, και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του. Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν. Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 38, ήτοι ποσοστό 6,67% για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και ποσοστό 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη.

[...]"

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok. ξεκάθαρο μιλάμε για Ε.Ε. δεν ξέρω αν είναι καλή πρόταση με τα σημερινά δεδομένα για το 8 ωρο πενθήμερη εργασία για να έχει σίγουρο το 1500+ ΦΠΑ - 20%παρακράτηση (εννοείται από αυτά πληρώνεις μόνος σου τσμέδε) δηλαδή για μηχανικό 10ετίας με μια μέση εισφορά ΕΦΚΑ 350€/μήνα μιλάμε ότι θα σου μένουν περί τα 800€καθαρά.

εννοείται ότι πέραν αυτής της εργασίας θα χρειαστεί να κάνεις συμπληρωματικές εργασίες αλλά σίγουρα σε περιορίζει το 8ωρο από το να είσαι 100% Ελεύθερος επαγγελματίας. 

θα δεχόσασταν?

Edited by anavatis

Share this post


Link to post
Share on other sites
Εξαρτάται από πολλές υφιστάμενες καταστάσεις που έχει ο καθένας.

 

Μου έρχονται στο μυαλό π.χ. από το πόσο έχεις ανάγκη τα επιπλεόν χρήματα (ανεξαρτήτου του ύψους τους), από το πόσο είσαι διατεθειμένος να υποβαθμισεις το βιοτικό σου επίπεδο (χάνοντας π.χ. επαφή με την οικογένεια, φίλους, τον ευατό σου τον ίδιο, κλπ).

 

Πολύ κοντινό σε 'μενα παράδειγμα, είναι ο κουμπάρος μου, ο οποίος μένει σε ενοίκιο, έχει τέσσερα παιδιά (από 2α δημοτικού μέχρι 1η Λυκείου). Μετά το πέρας της (βασικής αν θες) εργασίας πάει από τις 8:00 το απόγευμα μέχρι τις 1:00 τα ξημερώματα και εργάζεται και ως τυλιχτής σε σουβλατζίδικο έχοντας στην πλάτη την κάψα από τα κάρβουνα, το πλατώ, και στα χέρια την καυτή πίτα που απολαμβάνουμε.

Κυριολεκτικά η μοναδικές στιγμές που βλέπει την οικογένειά του είναι λιγότερο από 2ωρο τις καθημερινές και η Κυριακή. Η δε γυναίκα του κάνει κάποια ιδιαίτερα σε παιδάκια. Μεγάλη βοήθεια υπάρχει από τον μεγάλο γιο που πρακτικά κάποιες ώρες, στερείται τις παρέες του, την αλητεία της ηλικίας του, και μένει με τα μικρά αδέλφια του, να τα προσέχει, να τα διαβάσει,....

Ζήτημα είναι να "μαζεύουν" ως οικογένεια στην τσέπη τους 2.000-2.500€ καθαρά.

Οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι ζήτημα αναγκών, προτεραιοτήτων, ....

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

θα δεχόσασταν?

 

Ο μόνος λόγος να μη δεχτείς είναι μια ανταγωνιστικότερη πρόταση για αυτές τις 8 ώρες που να μην υπάρχει τρόπος να τις συνδυάσεις.

 

 

Δεύτερη δουλειά (συχνά άκρως αντίθετη με την κύρια) δε κάνουν μόνο άνθρωποι με οικονομική ανάγκη. Είναι μια συνήθεια που κερδίζει συνεχώς έδαφος, για ψυχολογικούς συχνά λόγους. Πχ θες να αντιμετωπίσεις το φόβο μιας απόλυσης από την κανονική σου εργασία, ή να νιώθεις ότι παράγεις συνεχώς.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.