Jump to content

anavatis

Core Members
 • Posts

  1,587
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by anavatis

 1. Καλημέρα. ως προς το πλάτος δρόμου από το τοπογραφικό που έχουμε κάνει (εξαρτημένο με τοπογράφο) είμαστε εκεί στα όρια των ~4μ. (3,85 μ. τα όρια εννοείται τα μετράμε από κτηματολογικό όριο σε κτηματολογικό όριο μερίδας στην πράξη επειδή υπάρχουν μάντρας μπορεί το πλάτος να είναι και 3.6μ. ). στην περιοχή υπάρχει ΓΠΣ που δείχνει το δρόμο με το ίδιο πλάτος. δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως οικισμού. είμαστε στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού με αρτιότητα 300μ. και πλάτος δρόμου 4μ. θα πρέπει επομένως να κάνουμε συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης μιας μικρής λωρίδας στο δημόσιο δρόμο? πως γίνεται αυτή η διαδικασία, εμπλέκεται η πολεοδομία ή το κάνουμε κατευθείαν μέσω συμβολαιογράφου?
 2. Οκ pavlos ναι έχεις δίκαιο. Επίσης θέλω να ρωτήσω τι εξής. Από τη συνένωση προκύπτει βάσει τίτλων 680μ. Κατά την εμβαδομετρηση βάσει εξαρτημένου τοπογραφικό είναι 700μ και μπορούμε να χτίσουμε 400τμ αντί 240. Κατά την έκδοση άδειας μπορεί να ληφθεί υπόψη το πραγματικό εμβαδόν? Η πρέπει να ενημερωθούν οι τίτλοι?
 3. σωστά ναι το έχω ελέγξει. οκ ειμαι στα όρια των 4,0μ. κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι εάν για όλους του οριοθετημένους οικισμούς που υποχρεωτικά έχει εκοδθεί απόφαση νομάρχη, η απόφαση αυτή αναφέρεται και σε θέματα αρτιότητας,... αν δεν αναφέρεται εννοείται ότι ισχύει το 181Δ (αρθρος 5)-αρτιότητα 300-1000τ.μ. ?
 4. γιατί ο ένας αδελφός έχει το οικόπεδο το οποίο είναι μεν 340τ.μ. έχει ομως πρόσοψη ~4,5μ. σε δρόμο και ο χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου αυτού είναι το 2003. άρα δεν είναι οικοδομήσιμο αφού από το ΦΕΚ 293/Δ/89 προκύπτει ότι θέλει 12μ. (σωστά?) επίσης η άλλη επιφύλαξή μου είναι αν τα συνενώσου σήμερα δεν ισχύει το 289/2011 που στο άρθρο 1 απαιτεί πρόσωπο 15μ. για γήπεδα άνω των 500μ? καταλαβαίνω κάτι λάθος?
 5. κσλησπέρα. Οικόπεδο εντός οικισμού με εμβαδόν 340τ.μ. και πρόσωπο 13μ. σε κοινόχρηστο δρόμο, μπορεί να συνενωθεί με όμορο με το ίδιο εμβαδόν που δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο και να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το όλο. (οι δύο διαφορετικοί ιδιοκτήτες συμφωνούν και θέλουν να το συνενώσουν για να κτίσουν καθότι είναι αδέλφια)
 6. Καλημέρα. την περίπτωση μη κατασκευή συνδετικού στοιχείου με Η/Χ που συνδέει δύο οικοδομές σε μία (σύνηθες στα εκτός σχεδίου γήπεδα), και φαίνεται και στην οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί, τη βάζουμε ως 1 ξεχωριστή παράβαση? ΥΓ: προφανώς δεν απαιτείται στατική επάρκεια...
 7. Καλησπέρα. Σε προσθήκη ορόφου ~70τ.μ. που έγινε σήμερα σε οικοδομή του 1980 περίπου, με υποστυλώματα, δοκάρια 20εκ. συμβατική κατασκευή, κατοικία, ύψος 3,5μ., περίπου 23κ.μ. ήταν συνολικά η ποσότητα οπλισμένου σκυροδέματος, πως μπορώ κατ' εκτίμηση να υπολογίσω τα κιλά του σιδηρού οπλισμού΄;
 8. dimitris, η περιπτ. η του άρθου 40 εξακολουθεί να υπάρχει στο Νόμο (επισυνάπτω το νόμο που διαβάζω). Γιατί στον πίνακα kan γράφουμε ότι καταργήθηκε? ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.pdf
 9. οκ, αυτό επαναδημοσιεύθηκε επίσημα ή ακόμα? εγώ διάβαζα και το αρχικό και από το αρθρο 33 παρ. 6: στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέσων υπό τις εξής προυποθέσεις: α) το νέο γήπεδο να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4000τ.μ. και β) τουλ. ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη του παρόντος.... συνεπάγεται και από εκεί ότι τα γήπεδα με εμβαδόν 4000τ.μ. παραμένουν οικοδομήσιμα, οπότε ήταν αντικρουόμενο με την παραπάνω μεταβατική διάταξη του αρθρου 40, παρ. 6. περίπτ. η
 10. dimitris, από τον πίνακα του καν62 σε αυτά που ισχύουν σήμερα βάσει του Ν.4759/2020, εκεί στο άρθρο 40 περίπτ. η) "δημιουργήθηκαν από την 17/10/1978 μέχρι την 31/12/2003, ημέρα έναρξης ισχύος του ν.3212/2003 (Α' 308), με ελάχιστο εμβαδόν 4000τ.μ. " γράφει "ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ" με ποιο διάταγμα/απόφαση καταργήθηκε και άρα καθιστά τα "τυφλά" αγροτεμάχια με Ε>4000τ.μ. κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα εφόσον έχουν δημιουργηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος?
 11. Καλημέρα. τελικά γήπεδα με εμβαδόν 4000τ.μ. που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31-12-2003 τσ οποία είναι τυφλά, επηρεάζονται από το νόμο 4759/2020?
 12. καλησπέρα. σε οικόπεδο εντός οικισμού που έχει πρόσοψη σε δημοτική οδό όπως φαίνεται σε εγκεκριμένο τοπογραφικό πολεοδομίας από το 1979 που έχει βγει για το διπλανό του που κτίστηκε οικοδομή, στο κτηματολόγιο η μερίδα δεν είναι ενημερωμένη με το πρόσωπο αυτό και φαίνεται ακόμα με πρόσοψη με την όμορη κτηματολογική μερίδα. το οικόπεδο είναι σήμερα κενό και θέλει να κτίσει και έχει πρόσοψη στην εν λόγω δημοτική οδό ~12μ. το οικόπεδο αυτο των 300τ.μ. υφίσταται από το 2003. στον οικισμό δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο πόλης παρά ένα ΓΠΣ που φαίνεται εν μέρει η χάραξη της εν λόγω οδού. Πρέπει να γίνει κάτι προν την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τον χαρακτηρισμό του δρόμου και από ποια υπηρεσία, ή αρκεί το εγκεκριμένο τοπογραφικό της πολεοδομίας όπου φαίνεται ξεκάθαρα η πρόσοψη του οικοπέδου σε δημοτική οδό?
 13. μου είπαν ότι πάει με το ύψος των αμοιβών...βρήκα το ΠΔ 138/2009 όπου αναφέρει για τις αμοιβές, ελπίζω να μην υπάρχει κάποια αλλαγή με νεότερο ΦΕΚ..
 14. που θα κοιτάξω αν μπορώ να πάω για Β' κατηγορία, σε ποιο ΦΕΚ λέει τί απαιτείται?, πρέπει να επικοινωνήσω για να συνεννοηθώ? στην ιστοσελίδα βλέπω μόνο τις αιτήσεις για τις κατηγορίες με διαφορετικό παράβολο για Α΄και Β' κατηγορία? πώς θα ξέρω αρχικά αν μπορώ να πάω για Β κατευθείαν?
 15. καλησπέρα. Για μηχανικό με άνω της 15ετίας από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μπορεί να πάει κατ' ευθείαν για Β' κατηγορία μελετητικό? συμφέρει καλύτερα ή για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με δημόσια έργα πρέπει να πάει πρώτα κατηγορία Α? (προηγούμενη εμπειρία σε μελέτη μόνο ιδιωτικά, αρχιτεκτονικές μελέτες)
 16. καλησπέρα. 1.σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν πολλά κτήρια (πχ. ξενοδοχεία) ο έλεγχος για την κατηγορία αυθαιρέτου καθώς επίσης για το συντελεστή τετραγωνιδίων, γίνεται ανά κτήριο ή για το σύνολο των συνολικών επιφανειών των κτηρίων? 2.μπορεί να συνυπάρχουν η κατηγορία 4 και η κατηγορία 5 στην ίδια δήλωση?
 17. καλησπέρα. η ενημέρωση πιστοποιητικού ταυτότητας κτηρίου λόγω λήξης του (δηλαδή με νέα ημερομηνία αυτοψίας) αυτό γίνεται μέσω εισαγωγής τροποποιητικής καταχώρισης?
 18. Στο ανοικτό πληροφοριακό σύστημα βρήκα το τοπογραφικό, το διάγγραμμα δόμησης με βάση όμως την α/α πράξης της προέγκρισης και όχι της οικοδομικής άδειας (πρόεκειται κατηγορία 1 με προέγκριση). Στη συνέχεια όταν εκδίδεται η πράξη της άδειας δεν εμφανίζονται όμως με τον κωδικό και το υδατογράφημα, όμως στο πλάι των εγγράφων στο σύστημα του τεε αναφέρεται το ηλεκτρονικό κλειδί του αρχείου με το οποίο μπορείς να αναζητήσεις το σχέδιο στο ανοιχτό πληροφοριακό σύστημα (μιλάμε μόνο για τα 3 αρχεία: τοπογρ, διαγρ. δόμ. και στέλεχος οικ. άδειας) είναι λίγο ταλαιπωρία , αλλά μάλλον έτσι θα πρέπει να συμβαίνει όταν έχει και προέγκριση.... ΥΓ: @ ppanag έχουν κάνει crop? μου φαίνεται λίγο απίθανο, όλα τα έγγραφα είναι έτσι ακόμα και τα Α4, σαυ-φαυ, κτλ
 19. καλημέρα. σε νέα οικοδομική άδεια από το σύστημα των αδειών, στην οποία είμαι ΕΔ όταν κατεβάζω τα ψηφιακά αρχεία δεν φαίνεται το υδατογράφημα και οι κωδικοί γνησιότητας των εγγράφων? σας έχει ξανατύχει? υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Πρόκειται για ΟΑ κατηγορίας 1 για την οποία έχει προηγουμένως εκδόθηκε και η προέγκριση.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.