Jump to content

anavatis

Core Members
 • Posts

  1,559
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by anavatis

 1. dimitrisGM, με τη σημερινή ερμηνεία του νόμου μπορούμε να εξάγουμε επίσημα το συμπέρασμα ότι από το 2023 δεν θα κτίζουν τα τυφλά αγροτεμάχια των 4000τ.μ.? Αυτό βασικά είναι το ερώτημα του πελάτη γιατί αν η απάντηση είναι Ναι σκεφτεται να εκδώσει τουλάχιστον μια προέγκριση οικ. άδειας για να τα εξασφαλίσει...
 2. καλησπέρα. έχω αγροτεμάχια που έχουν αποκτηθεί το 2011 με αγωγές χρησικτησίας και δικαστική απόφαση, όλα είναι με επιφάνεια ~ 4100τ.μ. το καθένα αλλά δεν έχουν πρόσοψη σε δρόμο. κάποια έχουν πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο μέσω του οποίου εξυπηρετούνται όλες οι κατοικίες που έχουν ανεγερθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή. Αυτά τα αγροτεμάχια θα συνεχίσουν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα και μετά την εφαρμογή του νόμου δηλαδή απο το 2023 ή δεν θα κτίζονται επειδή δεν έχουν πρόσωπο? (στην περίπτωση αυτή μάλλον κανείς δεν θα μπορεί να χτίζει πλέον...)!
 3. έγινε μεταφορά στο Ν.4759/20 - Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας
 4. Καλημέρα. Για έκδοση πράξης "Βεβαίωση όρων δόμησης για ΟΑ κατηγορίας 3, στην επεξεργασία της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα φαίνεται δεκτό από όλους του υπαλλήλους αλλά φαίνεται ακομα σε έλεγχο και δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Απαιτείται κάποιος χρόνος για να είναι επεξεργάσιμο και να μπορώ να ανεβάσω τις μελέτες μετά?
 5. Καλησπέρα. στην παραπάνω περίπτωση αν τακτοποιηθεί το υπόγειο λόγω ξεμπαζώματος (1 παράβαση με αναλυτικό), τότε για τους συντελεστές τετραγωνιδίων των υπερβάσεων στους ορόφους, λαμβάνω υπόψη ως αφετηρία τη θεωρητική στάθμη ισογείου βάσει αδείας ή την υφιστάμενη διαμορφωμένη του υπογείου λόγω ξεμπαζώματος?
 6. καλησπέρα. Για άδεια προσθήκης ορόφου 71τ.μ. κατοικία, τί μελέτες απαιτούνται από μηχανολόγο μηχανικό? (συνολικός όγκος υφιστάμενου ισογείου και προσθήκης ορόφου <800κμ) στην προσθήκη ορόφου θα τοποθετηθεί θερμοπρόσοψη και ίσως ενδοδαπέδια θέρμανση. Ο αρχιτέκτονας μπορεί να υπογράψει τον ΚΕΝΕΑΚ?
 7. Καλημέρα. Εκτός σχεδίου κατοικία με ύπαρξη οριζόντιας ιδιοκτησίας. Έχω μια περίπτωση όπου το γκαράζ ενώ προβλέπεται από τα σχέδια να κατασκευαστεί σε μια ενδιάμεση στάθμη υπογείου-ισογείου τελικά κατασκευάστηκε στη στάθμη υπογείου. στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ο χώρος φαίνεται στην κάτοψη ισογείου. πως τακτοποιείται αυτό τόσο σε σχέση με την άδεια όσο και σε σχέση με την οριζόντια?
 8. άρα μπορεί να συνυπάρχει σε μια δήλωση η κατηγορία 4 με την κατηγορία 5. αυτή είναι μια περίπτωση που αναφέρω... μπορεί να γίνει η δήλωση των τμημάτων της κατηγορίας 4 και όταν ανοίξει και πάι η κατηγορία 5 να μπει και η απόληξη κλιμακοστασίου που παραβιάζει το ύψος >20%? Εννοείται ότι δεν οριστικοποιείται η υπαγωγή και δεν εκδίδεται βεβαίωση μέχρι τότε.
 9. Καλησπέρα. σε εκτός σχεδίου κατοικία, μπορεί να γίνει δήλωση με φύλλα καταγραφής κατηγορίας 4 (υπερβάσεις <40%) και μόνο για μια απόληξη στο δώμα να γίνει φύλλο καταγραφής σε κατηγορία 5 λόγω υπέρβασης ύψους >20%?, ή η κατασκευή στο δώμα συμπαρασύρει όλα τα άλλα φύλλα καταγραφής ασχέτως αν η υπέρβαση δόμησης είναι <40%?
 10. Καλησπέρα. Σχετικά με το παρακάτω άρθρο του Ν.4819/23-7-2021: «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυ- τοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.» Αυτό σημαίνει ότι εκδίδω σήμερα βεβαίωση με ημερομηνία 31/1/2021 αλλά η υπαγωγή μου μπορεί να έχει γίνει π.χ. 1/9/2021 σωστά?
 11. Τελικά ισχύει το πρότυπο Εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο παραπάνω post?
 12. Καλημέρα συνάδελφοι εκδίδω μια οικοδομική άδεια προσθήκης ορόφου κατοικίας εντός οικισμού.Στο e-adeies στη συμπλήρωση των στοιχείων διαγράμματος κάλυψης έχω τις παρακάτω βασικές απορίες: α) για φύτευση/θέσεις στάθμευσης : τί βάζουμε στα επιτρεπόμενα ? βάζουμε τα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη για υποχρετική φύτευση και θ/σ και άρα τα πραγματοποιούμενα θα είναι μεγαλύτερα? β) εμβαδόν ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου: τί βάζουμε στα επιτρεπόμενα? μήπως εννοεί εμβαδόν υποχρεωτικού ακάλυπτου και άρα τα πραγματοποιούμενα θα είναι μεγαλύτερα? γ) τέλος, τα στοιχεία διαγρ. κάλυψης για αυτοτελές ακίνητο καταλαβαίνω ότι είναι συνολικά. Τί γίνεται όταν έχω 2 κτήρια, στο ύψος πιο πραγματοποιπύμενο βάζω (εννοείται το ψηλότερο κτήριο)???
 13. Καλημέρα σας. Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα: έχω ένα οικόπεδο 1400τ.μ. εντός οικισμού όπου ισχύουν οι όροι δόμησης του πδ 289/2011. εντός του οικοπέδου υφίσταται μια διώροφη οικοδομή με ένα ισόγειο διαμέρισμα και ένα διαμέρισμα ορόφου που κατασκευάστηκαν με οικ. άδεια του 1979 που εκδόθηκε στο συνολικό οικόπεδο των 1400τ.μ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ξεχωριστά οικόπεδα για να πετύχουμε τη μέγιστη αξιοποίηση (δηλαδή 4 οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα). το ένα 300τ.μ. με την υφιστάμενη διώροφη οικοδομή στην οποία θα γίνει σύσταση οριζοντίου (ιδιοκτήτης Α για το ισόγειο και ιδιοκτητης Β για τον όροφο) και το άλλο το υπόλοιπο κενό οικόπεδο χωρισμένο στα 3 (300,300 και 500τ.μ.). τα οποία θα ανήκουν στον άλλο στον ιδιοκτήτη Α. Μπορεί να γίνει αυτό? Αν δεν γίνεται λόγω του ίδιου ιδιοκτήτη μπορεί να μπουν ιδιοκτήτες τα τέκνα για να γίνεται? Το οικόπεδο πρέπει να έχει απαραίτητα πρόσοψη στον κοινόχρηστο δρόμο 10μ. για το οικόπεδο των 300τ.μ. και 15μ. για το οικόπεδο των 500τ.μ.? στο Άρθρο 1 παρ. 1 του πδ 289/2011 λέει σχετικά με την απαίτηση προσώπου: ..."η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε γήπεδα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ΠΔ και στους παραδοσιακούς οικισμούς" Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το έχουν δημιουργηθεί (δηλαδή που έχουν οριοθετηθεί και χρησιμοποιούνται με φυσικό τρόπο και θα περιγραφούν στην αγωγή της χρησικτησίας?, ή που υφίστανται νομικά με βάση τον τίτλο?) δηλαδή στην περίπτωση που γίνει αγωγή για χρησικτησία (αυτό πρόκειται να γίνει γιατί το κατέχουν εδώ και πάνω απο 40χρόνια και όλοι γύρω γύρω τα απέκτησαν με τον ίδιο τρόπο), μπορούμε να πούμε ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ακόμα κι αν έχει πρόσωπο <10μ. στον κοινόχρηστο δρόμο? αν έχει π.χ. 6μ. μπορούμε να πούμε ότι προϋφίσταται του πΔ 289/Δ? και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο? ποιο ήταν το ελάχιστο πρόσωπο για εντός οικισμού πριν από το πδ 289/Δ? Ψάχνω να βρώ στο προγενέστερο ΦΕΚ 181Δ/85 αλλά δεν αναφέρεται κάτι. Υ.Γ Τέλος, στην οικοδομή υφίστανται κάποιες αυθαιρεσίες (40τ.μ., υπέρβασης αντί τα 240τ.μ. μέγιστο που μπορούν να υφίστανται στο οικόπεδο των 300τ.μ.) που πρέπει να τακτοποιηθούν με το Ν.4495/17. πρέπει να γίνει πρώτα η τακτοποίηση στο οικόπεδο των 300τ.μ. και μετά η πράξη της κατάτμησης ή πρώτα η κατάτμηση?Εννοείται τακτοποιώ θεωρώντας "όχι" στην οικοδομική άδεια λόγω μεταγενέστερης κατάτμησης αφού η οικ. άδεια εκδόθηκε στο μείζον οικόπεδο 1400τ.μ.
 14. ευχαριστώ για τις απαντήσεις. επίσης κάτι συμπληρωματικό. στο χώρο κάτω από την υπαίθρια κλίμακα έχει δημιουργηθεί μικρό αποθηκάκι ~6τ.μ. (κλασσική περίπτωση). για το χώρο αυτό χρειάζεται να δηλωθεί κάτι επιπλέον ή συμπεριλαμβάνεται στη μία λοιπή παράβαση για την αλλαγή της κλίμακας και θα πρέπει να τον περιγράψω στην τεχνική έκθεση? το χώρο αυτό στην ΗΤΚ πρέπει να τον δηλώσω ως ΒΧ?
 15. Καλησπέρα σας. έχω μια οικοδομή του 1979 στην οποία η νόμιμη δόμηση είναι 149,5τ.μ. ισόγειο και 149,50 όροφος. Τα 138τ.μ. είναι οι κλειστοί χώροι ΚΧ κατοικίας ενώ τα υπόλοιπα ήταν υπαίθρια κλίμακα που όμως προσμετρήθηκε στην κάλυψη και στη δόμηση. Από την εμβαδομέτρηση προκυπτει ότι κατασκευάστηκε όπως στην άδεια με τη διαφορά ότι η υπαίθρια κλίμακα κατασκευάστηκε σε άλλη θέση με ελαφρως διαφορετικό σχήμα. Πως θα δηλώνατε την αυθαιρεσία? Να συνεχίσω να προσμετρώ την ανοιχτή κλίμακα στη δόμηση ή να την αφαιρέσω κατά την αποτύπωση για την ΗΤΚ?
 16. Καλημέρα., μεταφέρω το θέμα μου εδώ. μετά την αποτύπωση ενώς προυφιστάμενου κτίσματος εντός οικισμού, μικρό τμήμα ~5τ.μ. βρίσκεται να πατάει εκτός του οικοπέδου που ορίζεται βάσει του συμβολαίου τίτλου (από απόφαση ειρηνοδικείου μετά την αγωγή χρησικτησίας). επισυνάπτω ένα απόσπασμα. η κοκκινη γραμμή είναι το όριο του γηπέδου και η μπλε γραμμή είναι η γραμμή του δρόμου βάσει του ΓΠΣ που υπάρχει στην περιοχή (o εν λόγω δρόμος είναι από τους πιο παλιούς του οικισμού και υφίσταται από πολύ παλιά προ του 1940). Μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση για μεταβίβαση? τί είναι σημαντικό να σημειώσω στην τεχνική έκθεση για το συμβολαιογράφο? θεωρείται τμήμα που ρυμοτομείται ή τμήμα πιθανόν να δοθεί στο εξεταζόμενο ακίνητο? είναι ουσιαστικά ένα τμήμα οικοπέδου που μεσολαβεί ή "περισσεύει" ανάμεσα στην μπλε γραμμή του δρόμου και το κόκκινο όριο οικοπέδου. ΥΓ. Στην περιοχή υπάρχει ΓΠΣ που ορίζει τις χρήσεις γης (επιτρέπεται κατοικία) αλλά δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο πόλης.
 17. Υπάρχει κάπου υπόδειγμα περιεχομένου τεχνικής έκθεσης στατικού ελέγχου?
 18. Καλησπέρα. Το βρήκε και μου το έστειλε. Δεν το είχα υπόψη μου γιατί δεν μου έτυχε να μου το ζητήσουν σε άλλες περιπτώσεις. Είναι ένα μονοσέλιδο έντυπο στο οποίο συμπληρώνουμε αποστάσεις από θάλασσα, εντός/εκτός σχεδίου, εντός/εκτός ΓΠΣ, προς πολεοδόμηση, κτλ στοιχεία δλδ που προκύπτουν τα περισσότερα από το τοπογραφικό αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το ζητάνε. δεν συμβαίνει πάντα και το προσκομίζει στην εφορία....προφανώς είναι για τον υπολογισμό της αντικειμενικής...
 19. καλησπέρα. μου έχει ζητήσει ο δικηγόρος ένα μονοσέλιδο έντυπο - βεβαίωση μηχανικού για το ακίνητο που συμπληρώνουμε και το προσκομίζει στην εφορία. το ακίνητο βρίσκεται εντός/εκτός σχεδίου, εντος/εκτός ΓΠΣ, αποστάσεις ακινήτου, κτλ. Γνωρίζει κανείς ποιο είναι και αν υπάρχει κάπου στο forum σε επεξεργάσιμη μορφή?
 20. dimitris GM, με την ΥΔ δεν μπορώ να προχωρήσω ως μηχανικός? ο λόγος που δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, όπως μου είπε, είναι γιατί έγινε μεν η αγωγή αλλά δεν πήγε μετά να πληρώσει κάποιοιυς φόρους και δεν προχώρησε. σκέφτομαι να το προχωρήσω σε υπαγωγή και μέχρι την οριστική αν αλλάξει κάτι ή μου φέρουν τα παραπάνω τα κρατώ για αρχείο. είναι πιο πολύ νομικά και εγώ ως μηχανικός ρυθμίζω τώρα το ακίνητο. ΥΓ. έχω πράξη με τίλο "Αγωγή χρησικτησίας" που μου έδωσε ο γιος. το α) που λες είναι η τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου? Αυτή δεν υπάρχει ακόμα, την ξέρω γιατί σε άλλο ακίνητο του ιδίου υπήρχε και μου παραδόθηκε η αγωγή και η Απόφαση του ειρηνοδικείου (2 δηλαδή ξεχωριστά συμβόλαια). το β) και το γ) τί είναι? είναι κάτι που συνοδεύει την αγωγή και θα υπάρχει ήδη απλά δεν το είχε ο "ιδιοκτήτης"? μπορεί να την πάρει από κάπου ο δικηγόρος του ή ο ίδιος και να μου τη φέρει καθώς προχωρώ την ρύθμιση?
 21. άρα εγώ τί πρέπει να κάνω, να κάνω τη δήλωση στο όνομα των γονιών του? ή μπορώ, σύμφωνα με το παραπάνω αρθο 63 να την κάνω σε αυτόν (γιος) βάζοντας σχετική ΥΔ των γονέων ότι αναγωνωρίζεται η μελλοντική κυριότητα στον εν λόγω γιο. αυτός είναι που το δηλώνει και στο Ε9. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή διαμάχης για το ποιος θα το πάρει το ακίνητο, αλλά τυπικά πρέπει να κάνω τη δήλωση?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.