Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

ΓΟΚ και Καπνοδόχοι


Recommended Posts

Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω για όποιον συνάδελφο γνωρίζει, τι αναφέρει ο κτιριοδομικός κανονισμός σχετικά με τις καμινάδες. Πιο συγκεκριμένα, για καμινάδα από τζάκι ποιοί είναι οι περιορισμοί σχετικά με το ύψος αυτής πάνω από το κτίσμα, αν υπάρχουν περιορισμοί για την απόσταση αυτής από γειτονικά κτίσματα, αν υπάρχει περιορισμός σε ποιά πλευρά του κτιρίου μπορούν να σχεδιαστούν τα τζάκια κλπ... Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Καπνοδόχοι Τζακιού Συνάδελφοι όσο και αν φαίνεται περίεργο (ή ατελές πλέον) οι καπνοδόχοι τζακιών δεν έχουν περιορισμό από όρια όμορων ιδιοκτησιών ή κτιρίων Εξηγούμαι: Οι καπνοδόχοι κατηγοριο

η εγκύκλιος με συνημμένα τα σχετικά έγγραφα στα οποία απαντά εγκ 59716 19-10-89 απαντήσεις σε ερωτήματα κτιριοδομικού.docx

ΓΟΚ 85   Αρθρο 16 Κατασκευές πάνω από το κτίριο 1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 9, επιτρέπονται: α) Καπνοδ

Posted Images

απο την εμπειρία μου ως μηχανικός και χωρις να έχω παρατηρήσει τι γράφει ο κανονισμός το τζάκι πρέπει να τοποθετήται στο κέντρο του κτιρίου αλλά αυτό επειδή εφαρμόζεται σπάνια θα πρέπει να τοποθετήται τουλάχιστον στήν νότια πλευρά του σπιτιού.σχετικά με το ύψος της καμινάδας θα πρέπει να ξεπερνάει την κορυφή της στέγης.τώρα εάν δέν έχει στέγη το κτίριο νομίζω οτι δεν παίζει ρόλο το πόσο ύψος θα αφήσεις.τώρα εάν μπορεί να δώσει κάποιος άλλος συνάδελφος κάποια απάντησει σχετικά με κανονισμούς θα με ενδιέφερε και εμένα

Link to post
Share on other sites

Ασχέτως κονονισμού, ένα άρθρο που διάβασα πρόσφατα και μπορεί να φανεί χρήσιμο.

 

http://www.ktirio.gr/gr/_dynoP/articles/arthra_det.asp?KATEGORY_CODE=10&ARTHRO_NAME=149-44.TXT

Link to post
Share on other sites

Πολύ χρήσιμο το άρθρο φίλε Athan,το είχα κοιτάξει κι εγώ. Δεν απαντά όμως σε αυτό που θέλω, δηλαδή που πρέπει να βγει η καμινάδα και αν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την απόστασή της από γειτονικά κτίρια, μιας και η λειτουργίας της συγκεκριμένης καμινάδας που έχω στο μυαλό μου θα τα επηρεάζει σε κάποιο βαθμό.

Link to post
Share on other sites

To γνωρίζω Konel. Γι' αυτό γράφω "ασχέτως κανονισμού". Ενδεχομένως να χρειαστεί σε άλλους αναγνώστες της θ. ενότητας.

 

Δυστυχώς νομοθετικά δεν βρήκα, ακόμη τουλάχιστον, κάτι.

Link to post
Share on other sites

ΓΟΚ 85

 

Αρθρο 16

Κατασκευές πάνω από το κτίριο

1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 9, επιτρέπονται:

α) Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26

 

Αρθρο 17

Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους

2. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου επιτρέπονται και οι εξής κατασκευές:

α) Καπνοδόχοι και ασκεπείς πισίνες

 

Κτιριοδομικός

2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2.4.2. Καπνοδόχος.

2.4.2.1. Θεωρείται το σύνολο των δομικών ή άλλων στοιχείων που εξασφαλίζουν την απαγωγή των καυσαερίων στον αέρα.

 

Η καπνοδόχος πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικά και άκαυστα υλικά και να έχει δείκτη πυραντίστασης όχι μικρότερο από δύο ώρες.

Η καπνοδόχος πρέπει να στηρίζεται ασφαλώς σε όλη τη διαδρομή της προς τα πάνω σε τοίχο, δάπεδο ή στο έδαφος.

 

2.4.2.3. Η κατασκευή της καπνοδόχου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται:

α. Η ομαλή ροή καυσαερίων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

β. Η στεγανότητα των τοιχωμάτων, ώστε να μη διαφεύγουν αέρια.

γ. Η αντοχή στα φορτία που δέχεται.

δ. Η αντοχή σε συνθήκες που δημιουργούνται από τυχόν ανάφλεξη αποθέσεων στο εσωτερικό των καπνοδόχων.

ε. Η αντοχή τους σε χημικές προσβολές που προκαλούνται από τα προϊόντα της καύσης.

ζ. Η θερμική μόνωση, ώστε η θερμοκρασία εξωτερικής επιφάνειας να είναι κάτω των 50οC στη βάση της καπνοδόχου, ανεξάρτητα αν αυτή είναι προσιτή ή όχι.

2.4.2.4. Τα εσωτερικά τοιχώματα της καπνοδόχου πρέπει να είναι λεία χωρίς ρωγμές και διαβρώσεις. Σε εσωτερικές καπνοδόχους πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διαστολή αυτής.

Η καπνοδόχος πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατό στο εσωτερικό του κτιρίου και να εξέρχεται στο ψηλότερο σημείο αυτού.

Στη διαδρομή της καπνοδόχου πρέπει να αποφεύγονται οι καμπές. Η σύνδεση του οριζόντιου τμήματος της καπνοδόχου με το κατακόρυφο τμήμα της πρέπει να γίνεται υπό γωνία τουλάχιστο 100ο. Η ελεύθερη διατομή της καπνοδόχου πρέπει να είναι κατά το δυνατό ή κυκλική ή ορθογωνική και να διατηρείται σταθερή καθ' όλη τη διαδρομή της.

Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο μεταβολή της διατομής της καπνοδόχου. Σε ορθογωνικές διατομές καπνοδόχων η σχέση πλευρών πρέπει να είναι το πολύ 1:1,5. Ο υπολογισμός της διατομής καπνοδόχου γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ 447.

 

2.4.2.5. Η καπνοδόχος πρέπει να καταλήγει τουλάχιστο 1 m πάνω από το σημείο εξόδου της 0,7 m από οποιαδήποτε ακμή κτιρίου που βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 3,0 m από αυτή και 1,5 m από καυστά υλικά.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ανοίγματα που βρίσκονται ψηλότερα από την απόληξη της καπνοδόχου και σε οριζόντια απόσταση μικρότερη 10m από αυτήν και η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ενόχληση από την εκπομπή καυσαερίων, μπορεί να επιβάλλει την ανύψωση της καπνοδόχου ή να διατάξει άλλα μέτρα για τον περιορισμό της ενόχλησης σε ανεκτά όρια.

 

2.4.2.6. Για κάθε καπνοδόχο προβλέπεται άνοιγμα καθαρισμού στη βάση της, που να κλείνει ερμητικά. Προ του ανοίγματος αυτού πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστο 1 m2.

Σε περίπτωση που υπάρχει οριζόντιο τμήμα της καπνοδόχου κάτω από το έδαφος, πρέπει να ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε να παραμένει τούτο ξηρό και απρόσβλητο από τυχόν διαρροές υπόγειων ή βρόχινων νερών.

Στο τμήμα αυτό της καπνοδόχου πρέπει να υπάρχουν ειδικά ανοίγματα επιθεώρησης και καθαρισμού, που να κλείνουν στεγανά με χυτοσιδηρά καλύμματα.

κλπ

 

διάβασέ το αναλυτικά γιατι έχει και άλλα

http://www.michanikos.gr/tags.php?tag=%EA%E1%F0%ED%EF%E4%FC%F7%EF%F2

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Τόοοσοι περιορισμοί για τις καπνοδόχους?

 

Τελικά το να μη γνωρίζουν πλήρως οι υπάλληλοι της πολεοδομίας τον ΓΟΚ ενίοτε είναι καλό.

Link to post
Share on other sites

Τυπικο ή οχι, δεν υφισταται ο ορος καμιναδα (που γραφει ο τιτλος του θεματος ). Οπως λεει ο νομος που εχει παραθεσει η myri πιο πανω υπαρχει ο ορος καπνοδοχος.

Καποιοι εξυπνοι πουλανε καμιναδες οπως λενε κ οχι καπνοδοχους. Και ετσι τα προιοντα τους δεν χρειαζεται να εχουν ολα αυτα τα απαραιτητα χαρακτηριστικα. Δηλαδη πουλανε οτι σαβουρα φανταζεστε..

Link to post
Share on other sites

Πρόκειται για καπνοδόχο τζακιού η οποία προύπήρχε στο β'οροφο διπλανής πολυκατοικίας και ηταν φυτεμένη στη γωνία ακριβώς στο οριο με την πολυκατοικία που εγώ αγόρασα διαμέρισμα. Τώρα διεπίστωσα την υπαρξή της,είναι ενα μέτρο από το παράθυρό μου.Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το θέμα,για να ανοίγω κι'εγώ το παράθυρό μου καμιά φορά;Ευχαριστώ οποιον θα με καθοδηγήσει.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.