Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 109 - Ν. 4495/17] Εύρεση τιμών ζώνης


Recommended Posts

Μάλλον συμψηφισμός με τα ήδη πληρωθέντα  θα γίνει και αν έχει λαμβάνειν, δεν θα τα λάβει ποτέ.

 

Καταργήθηκε το "εχει λαμβανειν"

αρ88 παρ2 ....."Αν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβλη-

θέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου σύμφωνα

με τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται."

 

αρα δεν θα τα πάρει  ποτε με το γραμμα του νομου

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα που δεν βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια ισχύει:

 

"Για τα ακίνητα αυτά όταν δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών  του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον οικείο δήμο και, αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας. Για τη συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δήμου."

Edited by aias500
Link to comment
Share on other sites

[δεν βλεπω καμμια διαφορα σε σχεση με το 22 του 4178]

αρθρο 109 παρ 2
2. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της επικράτειας, αν δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων λαμ- βάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο και, αν δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον οικείο δήμο και αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περι- φερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο.
Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, στις οποίες δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξι- ών του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον οικείο δήμο και, αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ σε ποσο- στό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας. Για τη συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δήμου.
2. Αν δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στην περιφερει- ακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπο- λογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό, στον οποίο βρίσκεται η οικεία πε- ριφερειακή ενότητα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών μπορεί να εφαρμόζονται,

με ειδική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα, οι τιμές ζώνης για όλη την επικράτεια (για το σύνολο των υπαγωγών).

Link to comment
Share on other sites

Άρα συνάδερφοι αν κατάλαβα καλά, για τα εντός σχεδίου,

ισχύουν οι αναπροσαρμοσμένες ΤΖ, με το ΦΕΚ του 2016, σωστά;

Link to comment
Share on other sites

ΠΟΛ.1163/2017

 

νεες τιμες στις ζωνες Β και ΣΤ'  της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού

 

Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

 

 

1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζουμε τις τιμές ζώνης της αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2016), κατά το μέρος της που αφορά τις Β΄ και ΣΤ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών, ως εξής:

α) για την Β΄ ζώνη Ψυχικού σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

β) για την ΣΤ΄ ζώνη Ψυχικού σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (3.850) ευρώ.

2. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 8.6.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Edited by dimitris GM
Link to comment
Share on other sites

 

Άλλωστε τα εντός σχεδίου θεωρώ από το λογαριασμό της ΔΕΗ είμαστε καλυμένοι για την ΤΖ.

δεν εχει καμμια απολυτως σχεση η ΤΖ της ΔΕΗ στα εκτος σχεδιου...γι  αυτο...ξεχασε την

 

Μακριά από ΤΖ από λογαριασμούς της ΔΕΗ είτε στα εντός είτε στα εκτός σχεδίου!! Τις περισσότερες φόρες γράφουν μπούρδες..

Edited by pipakos
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Όλα αυτά θα έλθει, αν έλθει, όποτε έλθει, αν δεήσουν, όποτε κι όποιος δεήσει και θα τα "....εξισσοροπήσει" η ηλεκτρονική ταυτότητα.....

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα συνάδελφοι

αν μπορεί κάποιος ας μου πει ΠΟΥ ακριβως στο νόμο αναφέρει οτι θα λάβουμε υπ' όψιν τις τιμές ζώνης της 20ης Φεβρουαρίου του 2016. Στο άρθρο 109 σίγουρα όχι πάντως. Το ρωτάω γιατί μπορεί ίσως να θεωρείται προφανές παρόλα αυτά δεν είναι "τίμιο" απέναντι σε αυτούς που πλήρωσαν μέχρι τώρα με το Ν4178...Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Γειά σου, το λέει στο αρ.100 παρ.1, το έχει γράψει και ο Δημήτρης στο #3 του παρόντος νήματος.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.