Jump to content

Παροχή υπηρεσιών με πελάτη εταιρεία στις ΗΠΑ


Recommended Posts

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαφήμισης και προβολής προς αλλοδαπή εταιρεία από Έλληνα υποκείμενο στον ΦΠΑ, τόπος παροχής θεωρείται η χώρα εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας. Ο γενικός αυτός κανόνας ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας γίνεται μέσω τρίτων (προμηθευτών) οι οποίοι συναλλάσσονται με την ελληνική επιχείρηση. Συνεπώς, στο τιμολόγιο της ελληνικής ΑΕ προς την ξένη επιχείρηση δεν θα υπολογισθεί ΦΠΑ με συντελεστή 24%, αλλά θα αναγραφεί η φράση: «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡ. 2, ΑΡΘΡΟ 14, Ν. 2859/2000

Είναι από εδώ:

http://epixeirisi.gr/ΒΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ/22342/Τιμολόγηση-παροχής-υπηρεσίας-σε-αλλοδαπή-εταιρεία-τρίτης-χώρας

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, Roy_Hobbs said:

@maneni κοιτούσα τώρα την απόδειξη από ένα βιβλίο που αγόρασα πρόσφατα από το αμερικάνικο amazon (τιμολόγηση από Seattle, WA). Έχει κανονικά VAT 24% και η απόδειξη περιέχει ειδικό πινακάκι για το VAT αρχικά σε USD και μετά την αντιστοίχηση σε ευρώ. Σε παλιότερες βέβαια αντίστοιχες αποδείξεις δε χρέωναν VAT :confused:. Βέβαια μπορεί να παίζει και το σενάριο ότι αγόρασα το βιβλίο σαν ιδιώτης και όχι σαν επαγγελματίας (όπως και τις άλλες φορές βέβαια)

@georgegaleos πολύ σωστές οι παρατηρήσεις

1. η εταιρεία είναι αμερικάνικη

2. ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι η Ελλάδα, το γραφείο μου βασικά όπου γράφω την τεχνική έκθεση

3. το ποσό του συμφωνητικού είναι σε USD

Πάμε να δώσουμε απαντήσεις

Θέματα τιμολόγησης

  Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το πόσο Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα.

Αυτά ισχύουν ως προς το ζήτημα της τιμολόγησης .

Θέματα ΦΠΑ

Για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο τόπος όπου μια υπηρεσία φορολογείται και υπάγεται σε ΦΠΑ. Υπάρχει μια σειρά κανόνων που καθορίζουν σε ποιο κράτος υπάγονται σε ΦΠΑ οι διάφορες υπηρεσίες. Όταν ο τόπος παροχής των υπηρεσιών βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, η πράξη υπόκειται στους κανόνες ΦΠΑ του κράτους μέλους αυτού και αν το κράτος αυτό δεν είναι η Ελλάδα η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υπάγεται σε ελληνικό ΦΠΑ και οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να αξιώσουν την είσπραξη ελληνικού φόρου.

Περαιτέρω, αν ο τόπος φορολογίας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η Ελλάδα (σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 14 ΦΠΑ), o φόρος οφείλεται στην Ελλάδα και αποδίδεται σε αυτή, σε κάποιες περιπτώσεις με χρέωση στο τιμολόγιο από τον παρέχοντα την υπηρεσία και σε κάποιες περιπτώσεις μέσω του λήπτη μέσω της αντιστροφής της υποχρέωσης.

Αντίθετα, αν ο τόπος φορολογίας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποδεικνύεται ότι δεν είναι η Ελλάδα ο προμηθευτής δεν χρεώνει ελληνικό ΦΠΑ. 

Δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα η παροχή υπηρεσίας που παρέχεται από υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ελλάδα προς υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος (Κ-Μ) ή τρίτη χώρα (Τ-Χ). Ωστόσο εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις . 

Μια απο τις εξαιρέσεις σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών σχετική με ακίνητα

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται σε ακίνητα, είναι ο τόπος στον οποίο βρίσκονται τα συγκεκριμένα ακίνητα. Η διάταξη αυτή αποτελεί παρέκκλιση των γενικών κανόνων που τίθενται με τις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 14 και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ιδιότητα του λήπτη (Δεν ενδιαφέρει εάν είναι Β2Β ή Β2C).

Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα είναι κυρίως οι εργασίες των αρχιτεκτόνων, μηχανικών, τοπογράφων και των γραφείων μελετών και επιβλέψεων, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο, συντήρησης ακινήτων, των κτηματομεσιτών και πραγματογνωμόνων, εφόσον συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο, των συμβολαιογράφων, μεταγγραφοφυλάκων και λοιπών προσώπων, εφόσον συνδέονται με τη μεταβίβαση ακινήτων, εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και λοιπών παρόμοιων εγκαταστάσεων, όπως χώρων κάμπινγκ, εγκαταστάσεων χειμερινού τουρισμού κ.λπ., εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης κάθε μορφής μεταφορικών μέσων, ως και κάθε άλλης μορφής χρήση ακινήτου, μίσθωσης χρηματοθυρίδων τραπεζών και βιομηχανοστασίων, αποθήκευσης αγαθών.

Ακίνητο για τις ανάγκες του ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών θεωρείται μεταξύ άλλων και κάθε κτίριο ή κατασκευή στερεωμένα στο έδαφος πάνω ή κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί, καθώς και κάθε είδος εξοπλισμού ή μηχανής μόνιμα εγκατεστημένης σε ένα κτίριο, τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς να καταστραφεί το κτίριο και κάθε εγκατάσταση ή συναρμολόγηση μηχανών, τα οποία μετά την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση θεωρούνται ακίνητη περιουσία (π.χ. υπηρεσίες σχετικές με φωτοβολταϊκά πάρκα).

Οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στην Ελλάδα, εφόσον αφορούν ακίνητο που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και εκτός Ελλάδας, εφόσον αφορούν ακίνητο που δε βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος ή του λήπτη.

Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού, απαιτείται η άμεση σύνδεση της υπηρεσίας με συγκεκριμένο ακίνητο που αφορά η παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση δε που δεν υπάρχει άμεση σύνδεση της υπηρεσίας με συγκεκριμένο ακίνητο, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2α και 2β.
 

Η απάντηση για τους σκοπούς του ΦΠΑ βρίσκεται στο σκιασμένο με κόκκινο τμήμα της παραπάνω ανάλυσης.

 

Ελπίζω να βοήθησα ...

 

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

@Directionless κοίταξα την απόδειξη, δε λέει κάτι για amazon global, international κλπ, amazon.com λέει με έδρα Seattle, WA

@ted78 thanks για το παράδειγμα

@SOTHRIS υπερβοήθησες, το συνεχίζω απλά λίγο για να δω αν το κατάλαβα καλά μετά από αρκετό διάβασμα που έριξα

 

1. Κατ'αρχάς να διευκρινίσω ότι η τεχνική έκθεση δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο ακίνητο, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό, είναι ευρύτερου τεχνικού ενδιαφέροντος και η εταιρεία στις ΗΠΑ θα τη χρησιμοποιήσει για δημοσίευση σε μια ιστοσελίδα που έχει (υπό μορφή άρθρου) ανάμεσα σε άλλα πολλά θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν εκεί (ελπίζω να μη δημιούργησα σύγχυση με το 'τεχνική έκθεση')

 

2. Διαβάζοντας το Ν.2859/2000 σημείωσα τα παρακάτω:

 

Άρθρο 3.Υποκείμενοι στο φόρο

1. Στο φόρο υπόκειται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής

Συμπέρασμα δικό μου: η εταιρεία στις ΗΠΑ είναι γενικά υποκείμενη στο φόρο

 

Άρθρο 14.Τόπος παροχής υπηρεσιών [1] (δε βρίσκομαι, όπως κατάλαβα, σε καμιά από τις υποπεριπτώσεις του Άρθρου 14, επομένως υποθέτω ισχύει ο γενικός κανόνας, δηλαδή:)

2. Γενικοί κανόνες

Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας.  Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

Συμπέρασμα δικό μου: ο τόπος παροχής των υπηρεσιών μου δε είναι το ταπεινό γραφείο μου στην Ελλάδα, αλλά η έδρα της εταιρείας στις ΗΠΑ

 

Άρθρο 16.Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην Παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών

"2. [1] Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14

Συμπέρασμα δικό μου: οι υπηρεσίες μου φορολογούνται από πλευράς ΦΠΑ στις ΗΠΑ και αφού εκεί δεν υπάρχει ΦΠΑ, δε θα πρέπει να χρεώσω ελληνικό ΦΠΑ στο τιμολόγιο που θα εκδώσω

 

Σωστά?

Edited by Roy_Hobbs
Link to post
Share on other sites
On 16/11/2019 at 3:47 ΜΜ, Roy_Hobbs said:

@Directionless κοίταξα την απόδειξη, δε λέει κάτι για amazon global, international κλπ, amazon.com λέει με έδρα Seattle, WA

@ted78 thanks για το παράδειγμα

@SOTHRIS υπερβοήθησες, το συνεχίζω απλά λίγο για να δω αν το κατάλαβα καλά μετά από αρκετό διάβασμα που έριξα

 

1. Κατ'αρχάς να διευκρινίσω ότι η τεχνική έκθεση δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο ακίνητο, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό, είναι ευρύτερου τεχνικού ενδιαφέροντος και η εταιρεία στις ΗΠΑ θα τη χρησιμοποιήσει για δημοσίευση σε μια ιστοσελίδα που έχει (υπό μορφή άρθρου) ανάμεσα σε άλλα πολλά θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν εκεί (ελπίζω να μη δημιούργησα σύγχυση με το 'τεχνική έκθεση')

 

2. Διαβάζοντας το Ν.2859/2000 σημείωσα τα παρακάτω:

 

Άρθρο 3.Υποκείμενοι στο φόρο

1. Στο φόρο υπόκειται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής

Συμπέρασμα δικό μου: η εταιρεία στις ΗΠΑ είναι γενικά υποκείμενη στο φόρο

 

Άρθρο 14.Τόπος παροχής υπηρεσιών [1] (δε βρίσκομαι, όπως κατάλαβα, σε καμιά από τις υποπεριπτώσεις του Άρθρου 14, επομένως υποθέτω ισχύει ο γενικός κανόνας, δηλαδή:)

2. Γενικοί κανόνες

Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας.  Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

Συμπέρασμα δικό μου: ο τόπος παροχής των υπηρεσιών μου δε είναι το ταπεινό γραφείο μου στην Ελλάδα, αλλά η έδρα της εταιρείας στις ΗΠΑ

 

Άρθρο 16.Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην Παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών

"2. [1] Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14

Συμπέρασμα δικό μου: οι υπηρεσίες μου φορολογούνται από πλευράς ΦΠΑ στις ΗΠΑ και αφού εκεί δεν υπάρχει ΦΠΑ, δε θα πρέπει να χρεώσω ελληνικό ΦΠΑ στο τιμολόγιο που θα εκδώσω

 

Σωστά?

Δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα η παροχή υπηρεσίας που παρέχεται από υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ελλάδα προς υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος (Κ-Μ) ή τρίτη χώρα

Με βάση αυτό .......δεν χρεώνεις ΦΠΑ .....Σωστά κατάλαβες

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Σωτήρη ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για την πολύτιμη βοήθεια σας!

ΥΓ: ομολογώ ότι δε φανταζόμουν ότι το ΦΠΑ έχει τόσο μεγάλο νομικό υπόβαθρο! Μέχρι τώρα, ξέρετε, 24% επί της καθαρής αξίας και ξεμπέρδευα 8-)

Edited by Roy_Hobbs
Link to post
Share on other sites

Να αναφέρω/σημειώσω/ρωτήσω για μια "ομορφιά" που βρήκα ψάχνοντας, μιας και δεν γνωρίζω τι μπορεί πιθανά να σημαίνει το με α/α 4 στην Ατομική Διοικητική Λύση με αρ. πρωτοκόλλου Δ14Β1104109ΕΞ2013/2013 "Εκπόνηση στατικής μελέτης για γέφυρα στην Γαλλία και στο Κατάρ" και αν έχει σχέση και πρέπει να ενδιαφερθεί και για αυτό σχετικά να μάθει ο @Roy_Hobbs

Edited by georgegaleos
Link to post
Share on other sites
58 λεπτά πριν, georgegaleos said:

Να αναφέρω/σημειώσω/ρωτήσω για μια "ομορφιά" που βρήκα ψάχνοντας, μιας και δεν γνωρίζω τι μπορεί πιθανά να σημαίνει το με α/α 4 στην Ατομική Διοικητική Λύση με αρ. πρωτοκόλλου Δ14Β1104109ΕΞ2013/2013 "Εκπόνηση στατικής μελέτης για γέφυρα στην Γαλλία και στο Κατάρ" και αν έχει σχέση και πρέπει να ενδιαφερθεί και για αυτό σχετικά να μάθει ο @Roy_Hobbs

Εχει σχέση ...αλλά η περίπτωση για την οποία συζητάμε , δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του γενικού κανόνα . Δεν είναι μελέτη εφαρμογής επί ακινήτων , αλλά γενική θεωρητική μελέτη , όποτε ο ΦΠΑ είναι απαιτητός στη χώρα του λήπτη της υπηρεσίας , δηλ στις ΗΠΑ. Επομένως ο στο φορολογικό στοιχείο που θα εκδοθεί εδω ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΠΑ.

  • Thanks 1
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.