Jump to content

Recommended Posts

Στο παρόν θέμα θα συζητούνται ζητήματα που αφορούν τις καταχωρήσεις χρήσεων στην ενότητα  "ιδιοκτησία" της Η.Τ.Κ.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα. Στις Χρήσεις

1. Τους Ημιυπαίθριους τους βάζουμε ή μόνο κύρια χρήση και βοηθητικό χώρο (χώροι στάθμευσης)?

2. Επίσης για τους χώρους στάθμευσης τι διαλέγεται Λοιπές χρήσεις ή Χώροι στάθμευσης πρατήρια βενζίνης ?

 

Εάν είσαι μηχανικός πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου. Εάν είσαι ιδιώτης, ενημέρωσέ με, προκειμένου να μεταφέρω την δημοσίευση στην ενότητα ιδιωτών.

Pavlos 33

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

@ediolaΚαλημέρα, τις ίδιες απορίες έχω κι εγώ. Mπορεί κάποιος να απαντήσει;

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

σε Η.Τ.Κ. για τα κοινόχρηστα οικοδομής, μήπως γνωρίζετε πως να δηλώσω το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και την απόληξη στο δώμα? ως χώρους κύριας χρήσης ή βοηθητικής ή μήπως στους λοιπούς χώρους?

Πάντως σύμφωνα με Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-ΣΤ > Αρθρον-345, παράγραφο 2:

Χώροι κύριας και βοηθητικής χρήσης των κτιρίων: Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την παραμονή, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ατόμων (έστω και ενός) επί δύο τουλάχιστον ώρες το εικοσιτετράωρο.
Οι υπόλοιποι χώροι των κτιρίων είναι βοηθητικής χρήσης. Για παράδειγμα στα κτίρια με χρήση κατοικίας χώροι κύριας χρήσης είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης (καθιστικά, σαλόνια, τραπεζαρίες, χώροι παιχνιδιού), οι κουζίνες, τα γραφεία κλπ.
Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:
οι χώροι κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια), οι χώροι υγιεινής, τα μηχανοστάσια, οι αποθήκες, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κτίρια παραμονής ζώων (σταύλοι, βουστάσια κλπ).

Edited by Roukat
Link to comment
Share on other sites

αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο ως προς το ελεύθερο ύψος. Εξού και πολλά απ' αυτά τα κατασκευάζουμε με ύψος 2,2μ αντί των 2,50μ σήμερα

Link to comment
Share on other sites

Στο εγχειρίδιο χρήσης του ΤΕΕ αναφέρεται ότι

Χρήσεις 
Στην καρτέλα αυτή, από τον πίνακα «Είδος χρήσης» επιλέγονται οι χρήσεις, όπως αναφέρονται στον κτιριοδομικό κανονισμό, που αντιστοιχούν σε κάθε όροφο. 
 
Αν ανατρέξουμε στον κτιριοδομικό κανονισμό (άρθρο 3) υπάρχει κατάταξη για τις χρήσεις (κύριες) των κτιρίων, ενώ για την κατηγορία χρήσεων  "λοιπές χρήσεις" αναφέρεται ότι, Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή δομικά έργα έχουν τέτοια χρήση, ώστε να μην μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες. 

Η πτυσσόμενη λίστα χρήσεων που ανοίγει στην ενότητα "χρήσεις" της ΗΤΚ είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 3 χρήσεις των κτιρίων και δεν υπάρχει επιλογή για καταχώρηση βοηθητικών χώρων

Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι με τα ως σήμερα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε, διαφαίνεται ότι θα πρέπει να καταχωρείται η κύρια χρήση του κτιρίου και σε χώρους όπως κλιμακοστάσια (χρήση κατοικία στο ερώτημα της συναδέλφου παραπάνω).

Αν θυμάμαι σωστά στην πιο πρόσφατη ημερίδα του ΤΕΕ είχαν πει ότι οι χρήσεις αντιστοιχίζονται ανά όροφο (αυτό φαίνεται και στην ενότητα καταχωρήσεων "χρήσεις") και αυτό βοηθάει μάλλον σε περιπτώσεις όπου στο ίδιο κτίριο συνυπάρχουν περισσότερες της μιας, κύριες χρήσεις (κτίριο μικτής χρήσης).

Link to comment
Share on other sites

 Στο εγχειρίδιο δεν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες ή παρατηρήσεις για την λειτουργία. Στις χρήσεις είναι το ένα πρόβλημα , την έλλειψη βοηθητικών χώρων στην καρτέλα αυτή, όπως και για τους κοινόχρηστους χώρους. Επίσης δεν ξεκαθαρίζει όταν ζητά στέλεχος οικοδομικής άδειας εαν πράγματι αντιστοιχεί στην λίστα ανάπτυξης ΑΛΛΑ σε ποια μορφή πρέπει να είναι το στέλεχος και σε τι διαστάσεις δεν αναφέρει τίποτα. Προσωπικά προσπαθώ να αποπερατώσω μια Η.Τ.Κ. αλλά το στέλεχος που υποβάλω δεν το αναγνωρίζει. Το υποβάλω σε όλες τις γνωστές μορφές (*.pdf, *.jpg,*tif) αλλά δεν αναγνωρίζεται σαν στέλεχος οικοδομικής άδειας. Η άδεια είναι του 1961. Υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιεί το σύστημα κάποιο έλεγχο που δεν μας έχει γνωστοποιηθεί;

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Αναφέρω ότι και η λίστα χρήσεων στην ενότητα χρήσεις είναι δομημένη μόνο στις χρήσεις που αναφέρονται στον κτιριοδομικό. Το εγχειρίδιο αναφέρει το ίδιο και προφανώς το εγχειρίδιο δεν αποτελεί νόμο, αλλά στην παρούσα φάση πέραν αυτού και των ημερίδων δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.  Οι χρήσεις αντιστοιχίζονται ανά όροφο και σε ένα κτίριο που δεν είναι μικτής χρήσης ίσως η λογική είναι να μπει σε όλα τα επίπεδα η κύρια χρήση του κτιρίου σύμφωνα με τον κτιριοδομικό και να μην μπουν και βοηθητικές (πχ στάθμη υπογείου που μπορεί να περιλαμβάνει αποθήκες, λεβητοστάσια, θέσεις στάθμευσης).  Η όλη μοντελοποίηση του συστήματος αυτό δείχνει ως τώρα. Τώρα, για την άδεια που λες και δεν στην αναγνωρίζει δεν κάνει κάποιο έλεγχο. Δες το μέγεθος αρχείου σου μήπως είναι υπερβολικά μεγάλο ή μήπως έχεις κάνει κάποια επεξεργασία στο pdf. 

 
Συγκεντρωτικά για το ανέβασμα ενός εγγράφου η διαδικασία είναι η εξής: 
1.  Επιλογή κατηγορίας εγγράφου (π.χ. Έγγραφα πράξεων) 
2.  Επιλογή πράξης από τον πίνακα «Τύπος Πράξης» (γαλάζια σήμανση) 
3.  Επιλογή τύπου εγγράφου 
4.  Επιλογή Αρχείων  
5.  Αποστολή 
 
Τα ψηφιακά αρχεία περιγραφικών και όπου απαιτείται γεωγραφικών πληροφοριών, υποβάλλονται ως εξής: 
  Αρχεία  από  υπάρχοντα  έγγραφα  ή  σχέδια  που  δεν  είναι  διαθέσιμα  σε  ψηφιακή  μορφή  και  δε 
δημιουργούνται  από  τους  εξουσιοδοτημένους  μηχανικούς  στο  πλαίσιο  της  υποβαλλόμενης  αίτησης:  Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να ψηφιοποιούνται σε μορφή PDF, με ανάλυση τουλάχιστον 300 x 300 dpi, να είναι 
ευανάγνωστα και να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων. 
  Αρχεία που παράγονται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης: 
Τα  αρχεία  αυτά  πρέπει  υποχρεωτικά  να  παράγονται  σε  εκτυπώσιμη  μορφή  PDF,  να  φέρουν  σε 
ενσωματωμένη εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων μηχανικών και 
να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων. 
 
Επισήμανση:  
1.  Το μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου που επισυνάπτεται μπορεί να είναι 30Μb. Ο μέγιστος αριθμός αρχείων ανά 
αποστολή: 8. 
2.  Για  την  ορθή  αναπαραγωγή  τους  μετά  τη  έκδοση  της  πράξης,  τα  αρχεία  να  δημιουργούνται  σε σωστό 
μέγεθος χαρτιού και να υποβάλλονται σε μορφή pdf, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. crop, κλείδωμα κτλ). 
 
Σε περίπτωση λάθους κατά την επισύναψη των αρχείων, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής εγγράφου, με εξαίρεση 
το αρχείο εξουσιοδότησης του υπόχρεου στον μηχανικό. 

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.