Jump to content
Ρύθμιση εγγραφής στο newsletter του Michanikos.gr ×

Διαδικασία ανοίγματος Α.Μ.Ο.Ε. (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) στο ΙΚΑ


Recommended Posts

Αν και υποσχέθηκα στον TheoDTM900 ότι θα άνοιγα το thread την περασμένη Παρασκευή (19-6-09), κάλλιο αργά παρά ποτέ.

 

Θα γράψω ένα πολύ χοντρικό μπούσουλα (ας πούμε) χωρίς πολλές αναφορές σε νομοθεσία (όποιος θέλει συμπληρώνει), αφού δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολύ έμπειρο στο θέμα (σε 18 χρόνια έχω ανοίξει και παρακολουθήσει μόλις 10 Α.Μ.Ο.Ε.).

 

Λοιπόν, άνοιγμα Α.Μ.Ο.Ε. (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) στο ΙΚΑ κάνει συνήθως ο πελάτης στο ονομά του στις μεμονωμένες οικοδομές κατοικίας, ή και ο μηχανικός του (αν έτσι έχουν συμφωνήσει στο μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό) στο όνομα του πελάτη πάντα. Σε μεγαλύτερα ιδιωτικά έργα το κάνουν είτε οι εταιρείες που τα κατασκευάζουν, είτε οι εταιρείες που διαχειρίζονται την κατασκευή, στο όνομα πάντα του πελάτη και με τον τίτλο της πολεοδομικής αδείας.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη η τελική έκδοση της αδείας, αλλά θεωρημένοι από την αρμόδια πολεοδομία οι γνωστοί πίνακες 1 ή 2 ή 3 (ανάλογα την περίπτωση) υπολογισμού των κατ' ελάχιστον απαιτουμένων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών στεγασμένων επαγγελμάτων (τα λεγόμενα ελάχιστα ένσημα ή ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές ή ελάχιστα ημερομίσθια). Απόφαση Φ21/478/18-3-97 - ΦΕΚ252Β/1997.

Πρώτα γίνεται η αναγγελία στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ (της περιοχής του έργου): Συμπληρώνεται και κατατίθεται το έντυπο "Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου" με τίτλο & διεύθυνση έργου (αδείας), διεύθυνση, ονομασία & ΑΦΜ ιδιοκτήτη (ιδιώτης ή εταιρεία), συνοδευόμενο από τον/υς ανωτέρω πίνακα/ες.

Συνήθως την ίδια μέρα (εξαρτάται το υποκατάστημα του ΙΚΑ), το υποκατάστημα δίνει τον αριθμό Α.Μ.Ο.Ε. και εκδίδει ενημερωτικό σημείωμα προς τον ιδιοκτήτη στο οποίο φαίνονται τα ημερομίσθια (κατά φάση εργασίας και στο σύνολο) με βάση τα οποία υπολογίζονται οι κατ' ελάχιστα καταβλητέες εισφορές (από τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α. ΙΚΑ). Στα έργα του πίνακα 2, αναφέρεται το σύνολο των ημερομισθίων εργασίας χωρίς ανάλυση κατά φάση εργασίας. Τέλος κόβεται προσωρινό γραμμάτιο είσπραξης και πληρώνεται προκαταβολή.

Στο τέλος κάθε μήνα (αν έχουν γίνει εργασίες), αλλιώς στο τέλος του μήνα που έγιναν εργασίες, και μετά από μερικές μέρες (δεν θυμάμαι πόσες, νομίζω μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα) θα υποβάλλεται στο ΙΚΑ Κανονική (τύπος 01) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) Οικοδομοτεχνικού Έργου για τα ημερομίσθια και θα γίνεται καταβολή εισφορών, μέχρι να "κλείσει" ο αριθμός των ελάχιστων ημερομισθίων.

Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός (χρονικά περίπου πριν την μετατροπή εργοταξιακού ρεύματος σε κανονικό) συμπληρώνεται "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Οικοδομοτεχνικού Έργου" όπου ζητείται Αποπεράτωση Ιδιωτικού Έργου, για να "κλείσει" το έργο στο ΙΚΑ. Η αποπεράτωση πρέπει να ζητηθεί σε διάστημα κάποιων ημερών (πάλι δεν θυμάμαι ακριβώς) από την υποβολή της τελευταίας ΑΠΔ και την πληρωμή των τελευταίων ασφαλιστικών εισφορών και πάντα μέσα στον ίδιο μήνα.

Επίσης αν διακοπούν οι εργασίες για αρκετό χρονικό διάστημα (δεν έχει χρήματα ο πελάτης να συνεχίσει, καταγγελία αδείας, διακοπή-αναστολή εργασιών, αρχαιολογία, κλπ.) μπορεί να υποβληθεί Έκτακτη ΑΠΔ (τύπος 02), όπου συμπληρώνεται το πεδίο 47 της ΑΠΔ (Διακοπή Οικοδομικών Εργασιών).

Τα ημερομίσθια και κατά συνέπεια οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τις ειδικότητες, τις 3ετίες και την οικογενειακή κατάσταση από τους πίνακες αποδοχών της εκάστοτε Σ.Σ.Ε. (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών κλάδων.

 

Προσοχή μιλάμε πάντοτε για στεγασμένα επαγγέλματα (κυρίως οικοδομικά). Και κάτι ακόμα πολύ εξειδικευμένο, που μου έτυχε τώρα τελευταία: Αν το οικόπεδο είναι εξ' αδιαιρέτου, η άδεια έχει υποβληθεί και στα δύο ονόματα των συνιδιοκτητών, με το 50% όμως της προβλεπόμενης συνολικής δόμησης και κάλυψης, χωρίς όμως να έχει βγει ακόμα η πράξη σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, το ΙΚΑ ζητάει το άνοιγμα του Α.Μ.Ο.Ε. και στα 2 ονόματα, ανεξαρτήτως αν στην άδεια φαίνεται ότι χτίζει μόνο ο ένας (λόγω του 50%). Όταν βγει η πράξη σύστασης και κατατεθεί και υποθηκοφυλακείο, τότε μπορεί να γίνει αναθεώρηση στοιχείων ιδιοκτήτη στην άδεια και δήλωση μεταβολής στο ΙΚΑ και να "σβηστεί" το όνομα του συνιδιοκτήτη που δεν χτίζει.

 

Αυτά για αρχή. Όποιος θέλει συμπληρώνει, όποιος θέλει διορθώνει, όποιος θέλει ρωτάει, αν ξέρουμε απαντάμε.

  • Like 1
  • Upvote 6
Link to comment
Share on other sites

Η διαδικασία είναι ως εξής :

 

To έντυπο που συμπληρώνουμε λέγεται "ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ" , μπορείτε να το κατεβάσετε και από τον ιστότοπο του ΙΚΑ.

 

Υποβάλλεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ πριν την έκδοση της άδειας μαζί με τους απαιτούμενους πινακες , το σημείωμα κατάθεσης εισφορών , και συμβόλαιο .

 

Ο υπάλληλος ελέγχει , καταχωρεί το έργο , δίνει ΑΜΟΕ και κόβει το γραμμάτιο πληρωμής της προκαταβολής.

 

Πληρώνουμε το γραμμάτιο και επιστρέφουμε για να πάρουμε θεωρημένο τον πίνακα καθώς και το σημείωμα εισφορών τα οποία μαζί με την απόδειξη πληρωμής προσκομίζουμε στην πολεοδομία στον έλεγχο φορολογικών.

 

Αν το κατάστημα του ΙΚΑ είναι πλήρως μηχανογραφημένο τότε δεν σφραγίζει το σημείωμα εισφορών αλλά εκδίδει μηχανογραφικό έντυπο και τότε πάμε αυτό στην πολεοδομία.

 

Σημείωση : Aναγγελία έργου για λογαριασμό τρίτου χρειάζεται εξουσιοδότηση τουλάχιστον υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Link to comment
Share on other sites

Μερικά πρακτικά θεματάκια. Έλεγχος στους πίνακες αποδοχών εργατοτεχνιτών γιατί αλλάζουν. Ελέγχεις το ΑΦΜ των εργατοτεχνιτών και εάν έχουν ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Πολλοί αλλοδαποί δεν έχουν ΑΦΜ και δεν είναι στο ΙΚΑ. Αρκετοί γράφονται στο ΟΓΑ όπου πληρώνουν λιγότερα και έχουν καλύτερες υπηρεσίες (έτσι λένε) . Χωρίς ΑΦΜ από το τόπο διαμονής δεν μπορεί να γραφτεί στο τοπικό ΙΚΑ, οπότε μπορεί να τρέχεις και στην εφορία για να βγάλεις ΑΦΜ στον εργάτη. Όντως υποβολή ΑΠΔ γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Link to comment
Share on other sites

@evan

Δεν περνάς έλεγχο φορολογικών στην Πολεοδομία αν δεν προσκομίσεις θεωρημένα από το ΙΚΑ σημείωμα κατάθεσης εισφορών , πίνακα , και το γραμμάτιο πληρωμής της προκαταβολής ενσήμων.

 

Οπότε αναγκαστικά κάνεις όλη την διαδικασία που είπαμε παραπάνω.

 

Εκτός αν πρόκειται για παράταση ισχύος , αλλαγή θέσης κτιρίου , αναθεώρηση για τροποποίηση μελέτης και γενικά κάτι το οποίο δεν προυποθέτει νέες ή πρόσθετες οικοδομικές εργασίες.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

να ρωτήσω με την σειρά μου κάτι που αφορά τα ημερομίσθια του Ι.Κ.Α. Βγάζω άδεια για μια αλλαγή χρήσης αποθήκης 66,89 τ.μ. σε κατοικία. Τα ημερομίσθια που βγάζω από πίνακα 1 για αποθήκη είναι 34 ενώ για κατοικία 90, προσκόμισε λοιπόν ο πελάτης μου τους πίνακες για την καθε χρήση και του είπα να πληρώσει την διαφορά, δηλαδή 56 ημερομίσθια. Με πήραν τηλεφωνο από το Ι.Κ.Α. και μου είπαν ότι δεν έπρεπε να το κάνω έτσι δηλαδή δυο πίνακες για την κάθε χρήση αλλά απ' ότι κατάλαβα να φτιάξω ένα πίνακα 1 με τα 56 ημερομίσθια (την διαφορά δηλαδή), ξέρει κανείς σας με ποιον τρόπο φτιάχνεται το Ι.Κ.Α. σε περίπτωση αλλαγής χρήσης?

Link to comment
Share on other sites

σε όλες τις αλλαγές χρήσης που έχω κάνει ζητούν πίνακα3

 

δεν γνωρίζω αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις

Link to comment
Share on other sites

Για να ξεκινήσει η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη η τελική έκδοση της αδείας, αλλά θεωρημένοι από την αρμόδια πολεοδομία οι γνωστοί πίνακες 1 ή 2 ή 3 (ανάλογα την περίπτωση) υπολογισμού των κατ' ελάχιστον απαιτουμένων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών στεγασμένων επαγγελμάτων (τα λεγόμενα ελάχιστα ένσημα ή ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές ή ελάχιστα ημερομίσθια).

 

Αυτο ισχύει? Χρειάζονται θεωρημένοι οι πίνακες από την πολεοδομία?

Νομίζω οτι πας απλό αντίγραφο και στη συνέχεια το πας στην πολεοδομία (αλλά δεν είμαι και σίγουρη)!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.