Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ με διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»

  1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Νέων Κτιρίων (άρθρα 4 & 6)

  Όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (σχετ. γ’) και εξειδικεύονται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον
  υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» (σχετ. ε’) και ιδίως στο κεφάλαιο 7 αυτής. 

  2. Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων (άρθρο 7)

  Όλα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (σχετ. γ’) και εξειδικεύονται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές
  εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» (σχετ. ε’) και ιδίως στο κεφάλαιο 7 αυτής. Εξαιρούνται από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων οι
  κατηγορίες κτιρίων της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρ.1 της παρούσας εγκυκλίου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης τηρούνται για κάθε στοιχείο (κελύφους και τεχνικών συστημάτων) του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, παράλληλα με την κατάταξη του στην ελάχιστα αποδεκτή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

  3. Ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) από ηλιοθερμικά συστήματα (άρθρο 6)

  Στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους (60%) των αναγκών σε ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα, εκτός από τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’ καθώς και για τις περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες εκ της πολεοδομικής χρήσης δεν έχουν την έννοια του κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (αναλύονται στην παρ. 6 της παρούσας). Τα κτίρια ωφέλιμης επιφάνειας μικρότερης των 50 τ.μ. δεν εξαιρούνται από την απαίτηση εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων για ΖΝΧ. 

  4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (άρθρο 11)

  5. Υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12)

  6. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12, παρ. 6 & 7)

  Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας και τα μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (περιπτώσεις β’ και ε’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’). Όμως, η έκδοση ΠΕΑ είναι δυνατή εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.

  7. Ενημέρωση νέων αγοραστών ή ενοικιαστών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίου διαμέσου του ΠΕΑ (άρθρα 11 & 12)

  8. Διαφημίσεις – μεσιτικές υπηρεσίες (άρθρο 12, παρ. 4)

  Από την 1η Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη ΠΕΑ ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις, δηλαδή σε κάθε αγγελία στον τύπο ή σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως και σε κάθε ανάρτηση – αναφορά στα μεσιτικά γραφεία δηλώνεται με ευκρίνεια η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ώστε η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας να αποτελεί βασικό συγκριτικό στοιχείο για την διαμόρφωση της επιλογής του ενδιαφερόμενου αγοραστή / ενοικιαστή. Συνεπώς κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα για να μπει στη διαδικασία της διάθεσης πρέπει να έχει εκ των
  προτέρων έγκυρο ΠΕΑ. 

  9. Έλεγχος εγκυρότητας ΠΕΑ

  Η εγκυρότητα του ΠΕΑ μπορεί να επαληθευθεί βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου, της ημερομηνίας έκδοσης και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας (βλ. εικόνα 1), καταχωρώντας τα εν λόγω στοιχεία στο σχετικό πεδίο «Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ:» του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr.

  10.Παράβαση νομοθεσίας – επιβολή προστίμων (άρθρο 20)

  11. Οικοδομικές Άδειες - Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (άρθρα 9 & 21)

  12. Τεχνικά συστήματα των κτιρίων – συσκευές αυτορρύθμισης (άρθρο 8 )

  Ολόκληρη η Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705 19.11.2020 αναλυτικά εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ424653Π8-Ρ77?inline=true


  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  Ειναι  "διευκρινιστικη του 4122/13, οπως τροποποιηθηκε με τον 4685/20 και τον 4602/19.

  Σημερα θα πας με βαση τον κωδικοποιημενο 4122 και οσα γραφει η εγκυκλιος.

  Για πριν τις ανω δυο  τροποποιησεις, θα εχεις  ήδη παει  με τις αρχικες /προγενεστερες διαταξεις;.

   

  H παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του ν.4122/2013 (Α’ 42), μετά από την τροποποίηση του από τις διατάξεις του ν.4685/2020 (Α’ 92) και της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν.4602/2019 (Α’ 45), ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), την ενημέρωση μισθωτών αγοραστών, τις υποχρεώσεις μεσιτών, διαφημιστών, Τύπου, ιδιοκτητών καθώς και της ΑΑΔΕ.

  Link to comment
  Share on other sites

  Καλησπέρα.

  Σε προσθήκη ανεξάρτητου κτιρίου με χρήση γραφείων σε Βιομηχανία (μεγαλύτερο των 50 τ.μ.) απαιτείται η ΜΕΑ ή μονο απαίτηση για τις ελάχιστες απαιτήσεις ??

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.