Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Euro 7: Ο νέος κανονισμός για τις εκπομπές από αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, λεωφορεία και φορτηγά


  Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του («γενική προσέγγιση») επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τις εκπομπές τους και τη μακροβιότητα της μπαταρίας τους (κανονισμός Euro 7). Ο νέος κανονισμός, ο οποίος για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνει τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε μία ενιαία νομική πράξη, αποσκοπεί στη θέσπιση επαρκέστερων κανόνων για τις εκπομπές των οχημάτων και στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις οδικές μεταφορές.

  Η Ευρώπη είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών και υψηλής ποιότητας. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Θέση μας είναι ότι θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε της κινητικότητας του μέλλοντος και να υιοθετούμε ρεαλιστικά επίπεδα εκπομπών για τα οχήματα της επόμενης δεκαετίας, βοηθώντας παράλληλα τη βιομηχανία μας να κάνει το οριστικό άλμα προς τα καθαρά αυτοκίνητα το 2035. Η ισπανική Προεδρία επέδειξε ευαισθησία στις διάφορες απαιτήσεις και στα αιτήματα των κρατών μελών και πιστεύουμε ότι, με την παρούσα πρόταση, πετύχαμε ευρεία υποστήριξη, ισορροπία ως προς το επενδυτικό κόστος των κατασκευαστών και βελτίωση των οφελών που απορρέουν από τον κανονισμό για το περιβάλλον.

  Η θέση του Συμβουλίου ισορροπεί μεταξύ των αυστηρών απαιτήσεων για τις εκπομπές των οχημάτων και των επιπλέον επενδύσεων για τον κλάδο, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, κινούμενη προς την παραγωγή αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών. Η γενική προσέγγιση διατηρεί αμετάβλητα τα υφιστάμενα όρια εκπομπών και τις συνθήκες δοκιμής για τα ελαφρά οχήματα. Στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, τα όρια εκπομπών είναι χαμηλότερα και οι συνθήκες δοκιμής ελαφρώς προσαρμοσμένες. Ο κανονισμός Euro 7 περιέχει επίσης ειδική διάταξη για τα αστικά λεωφορεία, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με τον στόχο μηδενικών εκπομπών έως το 2030 για τα εν λόγω οχήματα, ο οποίος διατυπώθηκε πρόσφατα.

  Νέα στοιχεία που καλύπτει το πρότυπο Euro 7

  Το Euro 7 θέτει όρια και για εκπομπές εκτός καυσαερίων, όπως σωματίδια από φρένα και ελαστικά. Επιπλέον, καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων για τη μακροβιότητα της μπαταρίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και επιβάλλει αυστηρότερες απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων παρακολούθησης των εκπομπών.

  Εντολή του Συμβουλίου

  Το Συμβούλιο προτείνει ορισμένες ρεαλιστικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, μη παραβλέποντας ωστόσο τους στόχους για το περιβάλλον και την υγεία. Μεταξύ άλλων:

  • η θέση του Συμβουλίου διατηρεί τις υφιστάμενες συνθήκες δοκιμής και τα όρια εκπομπών (όπως καθορίζονται στο Euro 6) για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 (επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ημιφορτηγά)
  • στην περίπτωση των οχημάτων M2 και M3 (λεωφορεία και πούλμαν) και των οχημάτων N2 και N3 (βαρέα επαγγελματικά οχήματα), τα όρια εκπομπών είναι χαμηλότερα και οι συνθήκες δοκιμής ελαφρώς προσαρμοσμένες, σε σύγκριση με το Euro 6/VI
  • το κείμενο του Συμβουλίου ενισχύει την ευθυγράμμιση των ορίων για τις εκπομπές σωματιδίων από την πέδηση και για τη φθορά των ελαστικών με τα διεθνή πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
  • λαμβάνει υπόψη τον στόχο μηδενικών εκπομπών CO2 έως το 2030 που προτάθηκε πρόσφατα για τα αστικά λεωφορεία
  • ορίζει επίσης σαφείς προθεσμίες για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων (από την Επιτροπή) προκειμένου να παρέχεται στους οικονομικούς φορείς σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου

  Ενημερωτικό γράφημα - Fit for 55: Προς πιο βιώσιμες μεταφορές

  Το ενημερωτικό γράφημα παρουσιάζει δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος θα εξασφαλίσει επαρκείς σταθμούς ανεφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα και επαναφόρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.Βλ. πλήρες εικονογράφημα

  Επόμενα βήματα

  Με τη γενική προσέγγιση που συμφωνήθηκε σήμερα επισημοποιείται η διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου. Παρέχεται στην Προεδρία του Συμβουλίου εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα αρχίσουν μόλις το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του.

  Γενικές πληροφορίες

  Στις 27 Οκτωβρίου 2022, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με αυστηρότερα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 για νέα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά· συγκεκριμένα, τέθηκε ως στόχος η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 100% τόσο για τα καινούργια αυτοκίνητα όσο και τα ημιφορτηγά έως το 2035. Ενώ ο κλάδος προετοιμάζεται για την αλλαγή αυτή, τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά εσωτερικής καύσης θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα στην αγορά έως το 2035. Ορισμένα άλλα οχήματα εσωτερικής καύσης (φορτηγά, λεωφορεία και άλλα βαρέα επαγγελματικά οχήματα) θα εξακολουθήσουν να παράγονται και μετά το 2035.

  Η πρόταση κανονισμού Euro 7 φιλοδοξεί να επιβάλει επαρκέστερους κανόνες για τις εκπομπές, αλλά και για άλλους ρύπους, και επίσης θέτει επί τάπητος ζητήματα όπως η φθορά των ελαστικών και η διάρκεια ζωής των μπαταριών. Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2022 και συγκεντρώνει τους στόχους εκπομπών για τα ελαφρά και τα βαρέα μηχανοκίνητα οχήματα σε μια ενιαία νομική πράξη· μέχρι σήμερα περιέχονταν σε δύο διαφορετικούς κανονισμούς: τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 για λεωφορεία, φορτηγά και άλλα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ο κανονισμός Euro 7 αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής του 2020 για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση του 2021.

  GTnews

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.