Jump to content

kampel81

Members
 • Posts

  39
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by kampel81

 1. Τελικά Chris8 τι έγινε?έβγαλες άκρη ?
 2. Ενώ στο πρόγραμμα μου βγάζει Β ,Γ , Δ στο B/C μου βγάζει Γ , Γ, Δ ??? κάνω κάτι λάθος ?
 3. πως μπορώ να αλλάξω σειρά σεναρίων ?
 4. καλημέρα.. Αφού φορτώνω το xml, από την 1,29 στην 1,31 δεν με αφήνει να τσεκάρω την επιλογή παλιό. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος???
 5. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αποφάσισε την έγκριση της παροχής υπηρεσιών και την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την δημοπράτηση της υπηρεσίας «αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών Κτηρίων», για τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής , με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στην περ.31 του άρθρου 2, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και παρουσιάζει το B2Green.gr. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α 24% Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων Β΄ Τάξης , όπως ορίζεται στον Ν.4409/2016, και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών τάξης Β΄. Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 60 ημέρες από την υποχρεωτική ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ . Ο Χρόνος υλοποίησης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα την τεχνική προδιαγραφή των εργασιών της αρμόδιας υπηρεσίας. Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/46769/ https://diavgeia.gov...ΤΗΧ?inline=true Click here to view the είδηση
 6. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αποφάσισε την έγκριση της παροχής υπηρεσιών και την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την δημοπράτηση της υπηρεσίας «αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών Κτηρίων», για τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής , με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στην περ.31 του άρθρου 2, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και παρουσιάζει το B2Green.gr. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α 24% Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων Β΄ Τάξης , όπως ορίζεται στον Ν.4409/2016, και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών τάξης Β΄. Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 60 ημέρες από την υποχρεωτική ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ . Ο Χρόνος υλοποίησης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα την τεχνική προδιαγραφή των εργασιών της αρμόδιας υπηρεσίας. Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/46769/ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%9B7%CE%A96%CE%9C-%CE%A4%CE%97%CE%A7?inline=true
 7. Εκτός εάν το προχωρήσεις για ΚΥΕ χωρίς να έχεις τραπεζοκαθίσματα μόνο να δίνεις χέρι. Και εκεί μόνο για τα 14 τ.μ. θα στο δεχτούν.
 8. Πώς γίνεται κυρία χρήση με υψος 1.85 ? Δεν θα στο δεχτεί το υγειονομικό με ύψος 1.85 να περνάνε από εκεί στις τουαλέτες.
 9. Πώς γίνεται κυρία χρήση με υψος 1.85 ? Δεν θα στο δεχτεί το υγειονομικό με ύψος 1.85 να περνάνε από εκεί στις τουαλέτες.
 10. Έχω κάνει ερώτημα στην πολεοδομία μου και έχω πάρει απάντηση έως 2020 . Quote είναι γενικό αυτό που ρωτάς , θέλεις κάτι συγκεκριμένο να ρωτήσεις ?
 11. Στην παρ.4γ της υπ’αρθμ.42382/16.7.13 εγκυκλίου με θέμα «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/12) , που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ / εμποδιζόμενων ατόμων.» του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ, του οποίου οι αρμοδιότητες μετά την ισχύ του Π/Δ 100/28.8.2014 (ΦΕΚ 167/Α), ασκούνται από την Δ/νση Α.Ο.Κ.Α του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ (άρθρο 35 παρ.2γ ββ) του Π/Δ 100/28.8.2014 14), έχει αποσαφηνιστεί ότι: « Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων προσβασιμότητας μέχρι το 2020, αφορά σε όλες τις περιπτώσεις υφισταμένων – προ της ισχύος του παρόντος νόμου – κτιρίων της παρούσας παραγράφου.». https://epoptes.wordpress.com/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-969678-10-2012-%CF%86%CE%B5%CE%BA-2718-%CF%84/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1/
 12. ΚΑΝΑ καλησπέρα , ναι είχα 2 περιπτώσεις . α)ΑΜΕΑ δεν έχουνε υποχρέωση έως το 2020 . Είναι ξεχωριστά , και το υγειονομικό ζητά τουαλέτες επειδή δεν έχει πρόσβαση ο ένας χώρος στον άλλο. Υπολογίζεται σαν παρακείμενος χώρος του άλλου καταστήματος και είναι συμπληρωματικός φάκελος στον υπάρχον του δήμου για το κύριο κατάστημα. β) Μια άδεια με τα του παρακείμενος χώρος του. γ) Ναι είχα 2 περιπτώσεις . Καλή συνέχεια.
 13. Roukat 1) α)Γίνεται ​σαν προσθήκη και χωρίς συνένωση , αλλά πρέπει να έχει δικές του τουαλέτες . (μπορεί να κολλήσει στο υγειονομικό μόνο αναλόγως και σε ποιον θα πέσεις γιατί είναι στην κρίση τούς πλέον εάν η κουζίνα - λάντζα ικανοποιεί τα τετραγωνικά για τα τραπεζοκαθίσματα.) β)Πυρασφάλεια , ξεχωριστά πιστοποιητικό για τον καινούργιο χώρο αυτό. 2)Για το δεύτερο ισχύει ότι έγραψε ο ΚΑΝΑ , παράλληλα με την αίτηση στο Δήμο για το 1)α) κανε και αυτή την αίτηση να μην χάσεις χρόνο . Καλή συνέχεια.
 14. Καλησπέρα .. Έχω ιδιοκτήτη που θέλει να βγάλει π.ε.α. σε 3 διαμερίσματα εκ των οποίον στο ένα μένει ο ίδιος .(θέλει να του βγάλω και για το δικό του διαμέρισμα) . . Για το δικό του τι ΛΌΓΟ να βάλω στο π.ε.α. ? ( να επιλέξω ΆΛΛΟ και να γραψω << για κάθε νόμιμη μελλοντική χρήση πώληση - ενοικίαση - μεταβίβαση >> ? )
 15. Καλησπέρα να ρωτήσω πάνω στο θέμα. Έχω κατάστημα σε 2 επίπεδα ισόγειο 40 τετρ. 2.45 ύψος. Και πατάρι 35 τετρ. 2.35 ύψος σύνολο όπου το μισό ήταν στα σχέδια και το άλλο μισό έγινε κατασκευή από τον ιδιοκτήτη. Το πατάρι το τακτοποίησε και το έκανα κύρια χρήση. Στο ενδιάμεσο του παταριου μεσολαβη δοκάρι που έχει απόσταση από το πάτωμα 2 μέτρα. Θέλω να βγάλω άδεια για υγειονομικου ενδιαφεροντος αναψυκτήριο. Θα μπορέσω? Εάν μπορείτε τα φώτα σας? ??
 16. Λαμπεροί πολυέλαιοι φωτίζουν την περιοχή ακύρωσης των εισιτηρίων στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης, σε σημείο να αναρωτιέσαι αν μπήκες στο μετρό ή στο Ερμιτάζ. Υπάρχουν σταθμοί μετρό ανά τον κόσμο που είναι πολύ περισσότερα από απλοί σταθμοί του μετρό: Είναι μικρά (πολλές φορές και μεγάλα) έργα τέχνης. Κάντε κλικ στο photo gallery, επάνω, και ακολουθήστε μας σε μια βόλτα στους εντυπωσιακότερους απ' αυτούς. Kievskaya, Mayakovskaya And Park Pobedy Stations, Moscow, Russia Avtovo Metro Station, St. Petersburg, Ρωσία http://www.adragunov...117_7D_9219.jpg http://static.boredp...World5__880.jpg http://static.boredp...stations-26.jpg http://static.boredp...ons-37__880.jpg http://static.boredp...stations-22.jpg http://static.boredp...ons-35__880.jpg http://static.boredp...World1__880.jpg http://static.boredp...stations-30.jpg http://static.boredp...stations-44.jpg Πηγή: http://www.abouticke...μετρότουκόσμου/ Click here to view the είδηση
 17. Λαμπεροί πολυέλαιοι φωτίζουν την περιοχή ακύρωσης των εισιτηρίων στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης, σε σημείο να αναρωτιέσαι αν μπήκες στο μετρό ή στο Ερμιτάζ. Υπάρχουν σταθμοί μετρό ανά τον κόσμο που είναι πολύ περισσότερα από απλοί σταθμοί του μετρό: Είναι μικρά (πολλές φορές και μεγάλα) έργα τέχνης. Κάντε κλικ στο photo gallery, επάνω, και ακολουθήστε μας σε μια βόλτα στους εντυπωσιακότερους απ' αυτούς. Kievskaya, Mayakovskaya And Park Pobedy Stations, Moscow, Russia Avtovo Metro Station, St. Petersburg, Ρωσία http://www.adragunov.com/image.axd?picture=%2F2012%2F11%2Fadrag_121117_7D_9219.jpg http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/Most-Impressive-Subway-Stations-In-The-World5__880.jpg http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/impressive-metro-subway-underground-stations-26.jpg http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/impressive-metro-subway-underground-stations-37__880.jpg http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/impressive-metro-subway-underground-stations-22.jpg http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/impressive-metro-subway-underground-stations-35__880.jpg http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/Most-Impressive-Subway-Stations-In-The-World1__880.jpg http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/impressive-metro-subway-underground-stations-30.jpg http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/impressive-metro-subway-underground-stations-44.jpg Πηγή: http://www.aboutickets.com/gr/blog/nea/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9F%CE%B915%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85/
 18. καλησπέρα . θα ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση που υπάρχει επικαρπία και υψηλή κυριότητα μαζί στο διαμέρισμα που βγάζω το Π.Ε.Α. στο Τ.Ε.Ε. διαχείριση αμοιβών ποιον βάζω σαν ιδιοκτήτη από τους δύο ?
 19. καλησπέρα . Έχω διαμέρισμα 2ου κατασκευή 1974 (άρα χωρίς θερμομονωτική προστασία), ο ιδιοκτήτης δεν έχει ούτε κάτοψη ούτε άδεια , έχω απλώς ένα τοπογραφικό που γράφει πάνω την άδεια οικοδομής , το συμβόλαιο και κτηματολόγιο . (λέει ότι δεν υπάρχει ο φάκελος λόγο πλημμύρας στο υπόγειο τις πολεοδομίας ) . Έκανα μια κάτοψη εγώ και τον έβαλα να υπογράψει Υ/Δ για αυτά . Θέλω να ρωτήσω τα U τα παίρνω από πίνακες 3.4α και 3.4β ή 3.5 .
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.