Jump to content
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Αλλαγή επιβλέποντος χωρίς την παραίτηση του μηχανικού


Recommended Posts

Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς τη νομοθεσία που αφορά την αλλαγή επιβλέποντος μηχανικού, χωρίς τη συγκατάβση του ίδιου και ενώ η κατασκευή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Έχω ακούσει ότι κάτι τέτοιο έχει δικαίωμα να κάνει ο ιδιοκτήτης ΜΟΝΟ αν οικοδομικές αργασίες δεν έχουν αρχίσει καθόλου, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τη νομοθεσία. Η πολεοδομία μας είπε ότι δεν ζητάει ποτέ (!!!) παραίτηση του μηχανικού και ότι όποτε θέλει ο ιδιοκτήτης τον αλλάζει! Επειδή θέλουμε να κινηθούμε δικαστικώς, αν κάποιος γνωρίζει κάτι θα βοηθήσει.

Link to comment
Share on other sites

Θα κάνεις αναθεώρηση για αλλαγή επιβλέποντος και θα αναλάβεις την οικοδομή (δε χρειάζεται παραίτηση). Για να πάρει η οικοδομή ρεύμα θα πρέπει να έχει πληρωθεί και ο προηγούμενος επιβλέπων στο ποσό που του αντιστοιχεί.

 

Το δικαστικώς δεν το κατάλαβα..

Link to comment
Share on other sites

Δηλαδή αν κατάλαβα καλά ο κύριος του έργου θέλει να "απολύσει" τον επιβλέποντα... Παράξενη περίπτωση. Δικαστικώς τι πάει να πει; Ο κύριος του έργου εγείρει νομικές αξιώσεις κατά του επιβλέποντα; Οἴμοι!

 

Συνήθως αυτά τα πράγματα γίνονται με πρωτοβουλία ή τουλάχιστον με συναίνεση του επιβλέποντα.

 

Ο Κρις12 τα είπε πολύ καλά. Για την αναθεώρηση θα χρειαστεί τεχνική έκθεση προόδου εργασιών και κατάστασης οικοδομής για να αναλάβει ο καθείς τις ευθύνες του και να απολάβει το δίκαιο οφλημα. Φυσικά αναθέσεις - αναλήψεις, φορολογικά κλπ... Εύχομαι να βρείτε κοινό τόπο συνεννόησης για να ξεμπερδεύετε εύκολα...

Link to comment
Share on other sites

Σε εμάς εδώ, ζητούν ΥΔ του μηχανικού που φεύγει η οποία αναφέρει τους λόγους (πάντα βάζουμε φόρτο εργασίας) και το στάδιο.

 

Εννοείται ότι ο μηχανικός που φεύγει, θα πάρει το ποσό της επίβλεψης που δικαιούται και την ανάλογη ευθύνη.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο "νόμος" είναι αυτός που αναφέρει ο AlexisPap.

κοινός τόπος συνεννόησης.

Εσύ ως νέος συνάδελφος και νέος επιβλέποντας μπορείς να παίξεις αυτό το ρόλο.

Θα είστε κερδισμένοι και οι τρεις.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ο ιδιοκτήτης έδωσε το έργο σε άλλο μηχανικό χωρίς τη συγκατέθεσή μας. ΄Εκανε αναθεώρηση και είδαμε πως έχει πάρει και τελικό ρεύμα χωρίς καμία ενημέρωση από την πλευρά του ή την πολεοδομία. Σε όλες τις πολεοδομίες που γνωρίζω ζητάνε παραίτηση του μηχανικού, αλλά κανείς δεν ξέρει τη νομοθεσία που αναφέρεται στο θέμα. Αυτή νομίζω θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Από το ΤΕΕ μας είπαν πως έχει παρανομήσει και ο ιδιοκτήτης και η πολεοδομία.

Link to comment
Share on other sites

Όπως σας τα είπε το ΤΕΕ είναι. Απαιτείται έγγραφη παραίτηση του επιβλέποντα προκειμένου να αναλάβει άλλος. Και φυσικά να εξωφληθεί η αμοιβή μέχρι του σταδίου που έχουν φθάσει οι εργασίες.

Link to comment
Share on other sites

Επειδή μου έτυχε κάτι αντίστοιχο και η θέση μου ήταν πολύ δύσκολη, ιδιοκτήτης και μηχανικός ήταν συνάδελφοί μου και φίλοι μου, δεν μπόρεσα να βρω την ανάλογη νομοθεσία.

Κυριολεκτικά έψαξα τα πάντα αλλά δεν βρήκα τίποτα.

Το λογικό είναι να ορίζει ο ιδιοκτήτης νέο επιβλέποντα και ο παλαιός να καταθέτει τεχνική έκθεση που να αναφέρει το στάδιο που βρίσκεται το έργο.

Αλλά μήπως μπορεί η ίδια η πολεοδομία να πιστοποιήσει το στάδιο των εργασιών?

Δηλαδή αν ο παλαιός επιβλέπων δεν δίδει την τεχνική έκθεση, ο ιδιοκτήτης θα είναι όμηρός του?

Σίγουρα πάντως ο παλαιός επιβλέποντας θα πρέπει να λάβει την αμοιβή μέχρι το σημείο που έγινε η αλλαγή.

Αλλά τίποτα από αυτά δεν τα βρήκα κάπου γραμμένα.....

Link to comment
Share on other sites

Η Πολεοδομία πρέπει να ικανοποιεί τίς απαιτήσεις δύο διαφορετικών Νόμων ταυτόχρονα,

--- του ΓΟΚ που απαιτεί ότι, κάθε κατασκευαζόμενη οικοδομή πρέπει να έχει ένα φυσικό πρόσωπο ως Μηχανικό, Μελετητή και Επιβλέποντα, νομικά υπεύθυνο για την Μελέτη και για την κατασκευή από την αρχή μέχρι το τέλος της και

--- του νόμου περί ελαχίστων αμοιβών Μελετών των Μηχανικών που επιβάλει στην Πολεοδομία να μην εκδίδει-αναθεωρεί άδεια εάν δεν καταβληθεί στον Μηχανικό η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή του για αυτήν (και στα ταμεία του οι σχετικές κρατήσεις).

εάν αυτά τα δύο ικανοποιούνται, (καταβολή αμοιβών και σαφής συνέχεια της ευθύνης), τότε, η Πολεοδομία δεν μπορεί να και δεν έχει λόγο, σε ποιόν Μηχανικό αναθέτει την Μελέτη η/και Επίβλεψη ο ιδιοκτήτης.

 

Εάν λοιπόν στο συγκεκριμένο μπορεί να αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία ότι :

1 --- δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες και δεν έχει γίνει η σχετική ανακοίνωση στο Αστυνομικό Τμήμα,

2 --- είχε εξοφληθεί πλήρως ο αρχικός Επιβλέπων και οι σχετικές κρατήσεις ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΕ κλπ

3 --- καταβλήθηκαν εκ νέου και είς το ακέραιο οι αμοιβές, ΦΕΜ,ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΕ κλπ στον νέο Επιβλέποντα

τότε, μπορεί να γίνει η αναθεώρηση και η αλλαγή, χωρίς την συγκατάθεση του αρχικού Επιβλέποντος Μηχανικού.

Υπάρχει περίπτωση και μετά την έναρξη των εργασιών, η Πολεοδομία να δεχθεί την υπεύθυνη δήλωση του νέου Επιβλέποντος, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για το σύνολο της κατασκευής, (με εκ νέου καταβολή όλης της Αμοιβής κλπ), αλλά γενικά το αποφεύγουν εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, καθώς υπάρχει αντικειμενική ασάφεια ως προς την συνέχεια της ευθύνης και το πράγμα μπορεί να μπλέξει πολύ, εάν υπάρξουν καταγγελίες του αρχικού Επιβλέποντος για παραβάσεις των κανονισμών, αυθαιρεσίες κλπ

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Ο ιδιοκτήτης έδωσε το έργο σε άλλο μηχανικό χωρίς τη συγκατέθεσή μας. ΄Εκανε αναθεώρηση και είδαμε πως έχει πάρει και τελικό ρεύμα χωρίς καμία ενημέρωση από την πλευρά του ή την πολεοδομία. Σε όλες τις πολεοδομίες που γνωρίζω ζητάνε παραίτηση του μηχανικού, αλλά κανείς δεν ξέρει τη νομοθεσία που αναφέρεται στο θέμα. Αυτή νομίζω θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Από το ΤΕΕ μας είπαν πως έχει παρανομήσει και ο ιδιοκτήτης και η πολεοδομία.

 

Γεράσιμε, απ' όσο γνωρίζω, οφείλει ο ιδιοκτήτης σε ένα εύλογο διάστημα (1 εβδομάδα) πριν την αναθεώρηση (με αλλαγή επιβλέποντος) να σε ειδοποιήσει σχετικά. Αν δεν έλαβες καμμία γνώση (έστω και προφορική) οτι προτίθεται να σε αλλάξει στην επίβλεψη και όλα έγιναν εν αγνοία σου τότε θα πρέπει να το αναφέρεις στο ΤΕΕ και να διεκδικήσεις την νόμιμη αμοιβή σου. Τί αμοιβές έχεις πάρει ως τώρα; Έχεις επιβλέψει κάποιο κομμάτι ή η αλλαγή έγινε πριν την έναρξη εργασιών;

 

Τελικά, δεν είναι λίγο κουτό να αλλάζει (και σε προχωρημένο στάδιο) ο επιβλέπων; όλη αυτή η χαρτούρα και τα μπερδέματα δεν εξυπηρετούν κανέναν.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Δυστυχώς υπάρχει υπερεπαρκής ποσότητα κουτών και μωρόπιστων ιδιοκτητών που τουμπάρονται/πείθονται από "συναδέλφους" οι οποίοι εποφθαλμιούν δουλειές άλλων μηχανικών...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.