Jump to content

Αρθρο 24 Παρ 17 Ν.4014/2011-Εργασίες επισκευής ή αποπεράτωσης αυθαιρέτου


Recommended Posts

Εφόσον έχουν "νόμιμα" υπαχθεί στον 3843, να περαιωθούν.

 

Το ξεμπάζωμα, εφόσον είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί σκοπίμως για τη χρήση του υπογείου και δεν πρόκειται για κατασκευαστική εργασία (και είναι αποδεικτέο το προ του 7/2011), ίσως μπορεί να μπει στον 4014. Πιο ασφαλής δήλωση (εάν ήταν αυτή η περίπτωση) θα ήταν η ΥΥ για διαφορετικές στάθμες.

 

Δεν είναι σε ισχύ ή αναθεωρήσιμη η άδεια; Γιατί ενδιαφέρεσαι για άδεια αποπεράτωσης; Αυτή βασικά αφορά σε εξ ολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές.

Υπόψιν ότι (γι αυτό αναφέρω το "νόμιμα", παραπάνω) και για τη δήλωση του 3843 εξ υπακούετο ότι η κατασκευή των χώρων είχε ολοκληρωθεί. Απλώς αυτό ξεπερνιέται με μόνο την (ψευδή) ΥΔ του ιδιοκτήτη (αφού δεν απαιτείται άλλο αποδεικτικό από τον 3843). Οπότε δεν πρέπει πουθενά να δειχθεί επίσημα ότι απομένουν (βασικές) εργασίες για τους χώρους αυτούς. Πολλή προσοχή πρέπει να δοθεί και στα συμβόλαια, καθώς οποιαδήποτε βεβαίωση μηχανικού πριν γίνουν τουλάχιστον οι τοιχοπληρώσεις ακροβατεί!

Edited by sagiasd
Link to comment
Share on other sites

ξέρετε αν ακόμα απαιτείται να έχει εξοφληθεί όλο το πρόστιμο προκειμένου να πάρω άδεια επισκευής για κατασκευή που έχει ενταχθεί στο 4014; Στην πολεοδομία μου λένε ότι αφού δεν έχω κάνει περαίωση του προστίμου δεν μπορω να κάνω επισκευή

Έως πρώτινος απαιτούνταν ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, τώρα μπορείς και με το 30%.

Link to comment
Share on other sites

ΜΑΛΙΝΑ δεν πρέπει να έχει αλλάξει κάτι, προφανώς χρειάζεται περαίωση για έγκριση εργασιών επισκευής αυθαιρέτου.

 

Εγώ θέλω να ρωτήσω τους συνάδελφους (κυρίως τον ΚΑΝΑ) που λένε ότι χρειάζονται αμοιβές, κρατήσεις, φορολογικά κλπ για έγκριση εργασιών επισκευής, πόσο σίγουροι είναι για αυτό.

Διαβάζοντας προσεκτικά το ΦΕΚ 43Β 20/01/2012 δεν προκύπτει ότι απαιτείται κάτι άλλο πέραν των αναφερομένων σε αυτό, ενώ αντίθετα για την έγκριση αποπεράτωσης αναφέρεται: "Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ/μα της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄) όπως ισχύει ή στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/11 για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1−3−2012.2. Επιπλέον υποβάλλονται :....."

Άλλωστε, η αίτηση για εργασίες επισκευής γίνεται από τον ιδιοκτήτη και απλώς συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού και η όλη διαδικασία δεν αναφέρεται πουθενά ως άδεια, αλλά ως έγκριση εργασιών...

Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι στο υπόδειγμα της έγκρισης εργασιών επισκευής υπάρχει αναφορά σε επιβλέποντα μηχανικό.

Παρακαλώ, αν κάποιος συνάδελφος έχει κάνει την διαδικασία ας μας πει τι ακριβώς ζητάνε στην πολεοδομία, ευχαριστώ.

Ίσως πρέπει να το σκεφτείς απο την σκοπιά του τί θα έκανες αν ήθελες να είσαι 100% τυπική.

π.χ. Υπολογισμός των εργασιών της επισκευής με αναλυτικό προϋπολογισμο, το προβλέπει και το σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε.

συνεπώς Ανάθεση-Ανάληψη, αμοιβές όπως υπολογίζονται απο το σύστημα και αναλόγως κρατήσεις και εισφορές επίσης απο εκεί και πέρα ο δρόμος είναι γνωστός π.χ. δήλωση των εργασιών στο ΙΚΑ κ.α.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα

 

Πολυκατοικία που είναι στα μπετά (υπόγειο, ισόγειο, όροφος)

έχει δηλωθεί στον 4014 για αλλαγή χρήσης του υπογείου σε κατοικία με ξεμπάζωμα

και κλείσιμο ΗΧ στο ισόγειο και στον όροφο

 

η ερώτηση είναι η εξής:

 

καταρχήν, μπορεί να δηλωθεί κλείσιμο ΗΧ, χωρίς αυτό να έχει γίνει στην πραγματικότητα?

 

μήπως θα πρέπει να κλείσει με τοιχοποιία

και μετά να πάω για άδεια αποπεράτωσης?

 

το λέω αυτό διότι υπολόγιζα να βγάλω φωτογραφίες για τη β' φάση

αφού προχωρήσουμε στις τοιχοποιίες

 

όμως αφού απαιτούνται φωτογραφίες και για την άδεια αποπεράτωσης

μήπως θα πρέπει να κλείσει έστω και τώρα?

 

για τα υπόγεια αρκεί απλά η δήλωση στον 4014 ότι αλλάζουν χρήση?

αφού στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ακόμα χρήση

 

ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Έχει γίνει διακοπή εργασιών? Υπάρχει περίσσεια Σ.Δ.? Πώς θα δηλώσεις την αλλαγή χρήσης του υπογείου σε μία οικοδομή που είναι ακόμη στα μπετά, το ίδιο και για τους ΗΧ? Δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά θα πληρωθεί προστιμο για την πρόθεση του ιδιοκτήτη να κλέισει τους ΗΧ? Η έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αναφέρεται σε αυθαίρετα κτίρια ή και τμήματα κτιρίων που έχει περατωθεί τουλάχιστον ο φέρων οργανισμός, δέν νομίζω πως αναφέρεται σε ΗΧ, με αυτή την λογική οποιοδήποτε κτίριο που κατασκευάσθηκε πρίν της 28/07/2011 και έχει ανοιχτούς ΗΧ θα μπορούσε να τους κλείσει και σήμερα με έγκριση εργασιών αποπεράτωσης.......

Link to comment
Share on other sites

Ergon Μη κολλάτε στο "προστιμο για την πρόθεση του ιδιοκτήτη να κλέισει τους ΗΧ". Ο νομος ειναι φοροεισπρακτικός, το είπαμε. Ειδικά για τον ΗΧ εάν δηλώσεις ότι ήταν ο τοίχος κτισμένος έως και τον 7/2011 άρεται και ο χαρακτηρισμός του ως ΗΧ όπως επισήμανε και ο αγαπητός συνάδελφος sagiasd

Το έκανα σε άδεια αναθεώρησης για παραταση ισχύος (είχα τελειώσει μπετα τουβλα,) και αποπεράτωσης χωρων ρυθμισμένων με 4014. Δες και παλιότερο post μου (#50) σε αυτη τη συζήτηση

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα

 

Πολυκατοικία που είναι στα μπετά (υπόγειο, ισόγειο, όροφος)

έχει δηλωθεί στον 4014 για αλλαγή χρήσης του υπογείου σε κατοικία με ξεμπάζωμα

και κλείσιμο ΗΧ στο ισόγειο και στον όροφο

 

η ερώτηση είναι η εξής:

 

καταρχήν, μπορεί να δηλωθεί κλείσιμο ΗΧ, χωρίς αυτό να έχει γίνει στην πραγματικότητα?

 

μήπως θα πρέπει να κλείσει με τοιχοποιία

και μετά να πάω για άδεια αποπεράτωσης?

 

το λέω αυτό διότι υπολόγιζα να βγάλω φωτογραφίες για τη β' φάση

αφού προχωρήσουμε στις τοιχοποιίες

 

όμως αφού απαιτούνται φωτογραφίες και για την άδεια αποπεράτωσης

μήπως θα πρέπει να κλείσει έστω και τώρα?

 

για τα υπόγεια αρκεί απλά η δήλωση στον 4014 ότι αλλάζουν χρήση?

αφού στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ακόμα χρήση

 

ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 

Ερώτηση

Ποιος ήταν ο μηχανικός που σφράγισε τα σχέδια για τον ν3843;

Αν δεν είσαι εσύ, φύγε μακρυά.....

 

STAVION δεν είναι το ίδιο πράγμα να είσαι στα τούβλα και να δηλώσεις κλειστό ΗΧ με το να είσαι στα μπετά και να δηλώσεις αλλαγή χρήσης ή κλειστό Η/Χ!!!!!!

Μόνο και μόνο το να βγάλει μεταχρονολογημένες φωτογραφίες φτάνει.....

Edited by Faethon11
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Αυθαίρετο σε εξ αδιαιρέτου εντάχθηκε στον Ν4014/11 ημιτελές χωρίς την συναίνεση του συνιδιοκτήτη (υπολοιπόμενες εργασίες κουφώματα, επιστρώσεις, τελική στρώση επιχρίσματος,βαφές). Στην δήλωση περιγράφονταν το στάδιο των εργασιών (ευτυχώς!). Ο ιδιοκτήτης, αφού δεν μπορεσα να βγάλω άδεια για αποπεράτωση εργασιών (δεν συναινούσε ο συνιδιοκτήτης), αποπεράτωσε αυθαίρετα και έχει καταγγελία για εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια. Πως αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση?  

Link to comment
Share on other sites

Συναδελφοι σε ισογειο  οικια εντος σχεδιου συνολικου εμβαδου 40 τμ με ξυλινη στεγη   κατασκευης αρχες 1960 χωρις Ο.Α  τακτοποιηθηκε  κατα ν4014.Η στεγη  ειναι παλια , επισης  <<κατεβασανε >> εναν εξωστη απο τον οποιον εισερχονταν στην οικια  

Τωρα  λεμε να  επισκευαστει πληρως (εγκριση εργασιων επισκευης) ,να τοποθετηθουν  νεα υδραυλικα -ειδη υγιεινης , επισκευη κατα τοπους εσωτερικα της εξωτερικης τοιχοποιιας και να κατασκευαστει κ ενας εσωτερικος τοιχος(μπαινει στις επισκευες?).

 Ο παλιος εξωστης (δεν υπαρχει φωτο η κατι αλλο ) )πως θα μπορουσε να μπει (τωρα μεταλλικη κατασκευη ) .Με την ιδια διεργασια η παμε για νεα αδεια? (αν καπως γινοταν εν πασει περιπτωσει).

Edited by KOKARADI
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Καλησπέρα

Δεν ξέρω αν παρακολουθεί κανείς ακόμα το θέμα, παρόλα αυτά θα ρωτήσω κάτι!

Η διαδικασία, το έντυπο και τα δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών επισκευής αυθαίρετης κατασκευής, συνεχίζουν να ισχύουν και για το Ν.4178 ή κάτι έχει αλλάξει? Έχω περίπτωση παλαιάς προ 55 οικίας σε παραδοσιακό οικισμό < 2000 κατοίκων, για την οποία έχω ολοκληρώσει την υπαγωγή στο 4178, για εξαρτημένη προσθήκη κατ' επέκταση και εργασίες στην παλαιά οικία που υπολογίστηκαν με αναλυτικό. Τώρα θέλουμε με τον ιδιοκτήτη να προχωρήσουμε σε έγκριση εργασιών επισκευής για χρωματισμούς, τοποθετηση ειδών υγιεινής, αντικατάσταση παραθύρων κλπ, με σκοπό την επισκευή και της παλαιάς οικίας και της προσθήκης. Μετά από αυτή την έγκριση, θα μπορούμε να κάνουμε αίτηση για ηλεκτροδότηση για τη συνολική οικία?

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Συνάδελφοι γεια σας. Εϊμαι καινούρια στο χώρο και θα ήθελα τα φώτα σας όσον αφορά την αποπεράτωση. Έχω κάνει υπαγωγή στον ν 4178/13 και έχει εξοφληθεί το 100% του προστίμου. Η οικία είναι διώροφη. Ο όροφος είναι τελειωμένος ενώ το ισόγειο ημιτελές. Εγώ θέλω αφενός να τελειώσω το ισόγειο το οποίο έχει μόνο σοβάδες, αλλά τους εσωτερικούς θέλω να τους ρίξω για να κάνω καινούρια διαρρύθμιση, και αφετέρου θέλω να αλλάξω τα κάγκελα στους εξώστες, και να κάνω κ μια περίφραξη του οικοπέδου (υπάρχει ήδη μια από τούβλα αλλά θέλει πέτρα).

1) Μπορώ να τα κάνω όλα αυτά με έγκριση εργασιών αποπεράτωσης ή π.χ. η περίφραξη πρέπει να γίνει αργότερα με  άδεια μικρής κλίμακας;

2) Αν ναι, χρειάζεται και στατική μελέτη; Έχω διαβάσει τη νομοθεσία για την αποπεράτωση, δηλ. τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, αλλά επειδή είναι η πρώτη μου φορά που θα βγάλω κάποια άδεια φοβάμαι μήπως κάνω κάποιο λάθος. 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.