Jump to content

Ελεγκτές δόμησης


venezia
 Share

Recommended Posts

2 ώρες πριν, nzerman said:

Μάλλον μιλάτε για το άρθρο 7 §3 του του Ν.4030: 


Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης, όπως καθορίζεται περαιτέρω με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Η μη τήρηση του παραπάνω ελέγχου αποτελεί λόγο άμεσης διακοπής οικοδομικών εργασιών, για τη συνέχιση των οποίων απαιτείται έλεγχος από Ελεγκτή Δόμησης, κατά τον οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση των εργασιών. 


Αν ο ΕΔ έχει την υποχρέωση ελέγχου εφαρμογής όλων των μελετών σημαίνει πως για κάθε έλεγχο θα χρειαζόταν 10ήμερες αυτοψίες καθώς θα έπρεπε να επαληθευτεί ακόμη και αν το Ug σε ένα συγκεκριμένο κούφωμα της μελέτης ΚΕΝΑΚ, ανταποκρίνεται στο υλικό του κουφώματος που τοποθετήθηκε. 


Ευτυχώς το άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 51 του 4495. 

 

Τι σημαίνει αυτό συνάδελφε; 

1. Άρθρο 11 του Ν.  4030/2011 ...

''Άρθρο 11

Αρμοδιότητες

1. Οι ελεγκτές δόμησης έχουν τις αρμοδιότητες:

α) ελέγχου όλων των κατασκευών, για τις οποίες εκδίδεται άδεια δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

παρόντος, ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια''

Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο.

 

2. Εννοώ την παθητική πυροπροστασία την οποία δικαίωμα (και υποχρέωση) ελέγχου έχουν όλοι οι συμμετέχοντες ελεγκτές.

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω χάνουμε την ουσία του νόμου και του ρόλου του ΕΔ.

Ελέγχουμε την εφαρμογή των μελετών βάσει του προτύπου πορίσματος και σε ότι αφορά τα στοιχεία δόμησης κτιρίου και οικοπέδου.

Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά τα ελέγχει ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα συντάξει στο τέλος της κατασκευής το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τα υπόλοιπα είναι στην ευθύνη του ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ μελετητή μηχανικού.

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος  ούτε να αντικαθιστούμε την πολεοδομία και να ελέγχουμε μελέτες ούτε να γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως… Αν δεν μας αρέσει, μπορούμε πολύ απλά να παραιτηθούμε από ελεγκτές… 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

και είναι και το θέμα της αμοιβής, αν θέλουν σαρωτικό έλεγχο ας αυξήσουν και τα ψίχουλα που ήδη δίνουν. Υπάρχουν οι νόμοι που ολοένα και μπερδεύονται αλλά υπάρχει και ο ρεαλισμός της κατασκευής.

 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

37 minutes ago, alej said:

α) ελέγχου όλων των κατασκευών, για τις οποίες εκδίδεται άδεια δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια''

Κι όμως νομίζω πως πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο συνάδελφε. Ποιές διατάξεις του παρόντος; Αυτές που καταργήθηκαν; 

Γενικώς θέλω να πω πως ο ΕΔ ελέγχει συγκεκριμένα «πράγματα». Τα ορίζει ο νόμος. 

Για να καταλάβω πάντως πως «δουλεύει» η δική σου ερμηνεία συνάδελφε @alej, και εφόσον δεν σχολίασες το αν ελέγχεις το Ug, λύσε μου μια απορία σε παρακαλώ σχετικά με κάτι πιο σοβαρό, πως επιβεβαιώνεις την ορθή εφαρμογή και τήρηση της στατικής μελέτης σε τελειωμένη οικοδομή;

 • Like 1
 • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Πάντως, σίγουρα όσα αναφέρονται στο έντυπο του πορίσματος πρέπει να ελέγχονται -εφόσον δεν έχει βγει νέα έκδοση. 

Και μπορεί ναι μεν να μην είναι δυνατόν -αλλά ούτε στις αρμοδιότητές μας- να ελέγχεται η ορθότητα των μελετών, ωστόσο αν δείτε κάτι πραγμταικά εξόφθαλμο δεν θα το συζητήσετε με τον επιβλέποντα; 

 • Upvote 3
 • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

10 ώρες πριν, nzerman said:

Κι όμως νομίζω πως πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο συνάδελφε. Ποιές διατάξεις του παρόντος; Αυτές που καταργήθηκαν; 

Γενικώς θέλω να πω πως ο ΕΔ ελέγχει συγκεκριμένα «πράγματα». Τα ορίζει ο νόμος. 

Για να καταλάβω πάντως πως «δουλεύει» η δική σου ερμηνεία συνάδελφε @alej, και εφόσον δεν σχολίασες το αν ελέγχεις το Ug, λύσε μου μια απορία σε παρακαλώ σχετικά με κάτι πιο σοβαρό, πως επιβεβαιώνεις την ορθή εφαρμογή και τήρηση της στατικής μελέτης σε τελειωμένη οικοδομή;

1. Συνάδελφε προκειμένου να βοηθήσουμε κι άλλους καλό είναι ότι γράφουμε να το τεκμηριώνουμε. Γνωρίζεις ποια άρθρα του 4030/2011 έχουν καταργηθεί; Προφανώς όχι. Δεν έχει καταργηθεί ο νόμος αλλά συγκεκριμένα άρθρα.

Διαβάστε καλά τους νόμους που πρέπει να εφαρμόσετε, δώστε λίγο χρόνο και μην τα κοιτάτε όλα βιαστικά. Απαντήσεις υπάρχουν στα γραπτά.

Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, υπάρχουν ευθύνες αν δεν εφαρμοστεί κάποιες φορές και ποινικές. Ελέγχουμε όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν μελετηθεί ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ και ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ ότι αναφέρει ο Ν.4495/2017. Ο Ν.4030/2011 ΔΕΝ έχει καταργηθεί ενώ ακόμα και το πόρισμα ελέγχου αναφέρει ξεκάθαρα:

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Α᾿ και Β᾽ Κεφαλαίων του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος

έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄) και

ειδικότερα τα άρθρα 7,11,14,15 αυτού, καθώς και της υπουργικής απόφασης «Έλεγχος

έργων και εργασιών δόμησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Τι αναφέρει λοιπόν το (μη καταργημένο) άρθρο 11 του Ν.4030/2011; Όλες τις μελέτες. 

Διαβάστε με προσοχή τι υπογράφετε για να μην εκτεθείτε.

 

2. Το Ug θα το ελέγξει, όπως έχει υποχρέωση ο ενεργειακός επιθεωρητής.

3. Για την στατική μελέτη μπορεί να μας απαντήσει κάποιος στατικός αλλά φαντάζομαι ότι π.χ. μια κολόνα 40Χ40 μπορεί να την ελέγξει ως προς τις διαστάσεις της και την θέση της ο ελεγκτής δόμησης.

Ο ελεγκτής δόμησης δεν είναι διακοσμητικός, ούτε περαστικός για ένα καφέ. Έχει τις ευθύνες που του αναλογούν και περιγράφονται σαφώς στην νομοθεσία. Όταν δηλαδή γράφει ο νόμος ότι έχεις αρμοδιότητα σε όλες τις μελέτες τι άλλο θες δηλαδή; Όταν το ίδιο το πόρισμα που υπογράφεις αναφέρει ότι έλαβες υπόψιν σου και το άρθρο 11 του Ν.4030/2011 που ΔΕΝ έχει καταργηθεί πως αλλιώς να σε πείσω;

Βέβαια αν δεν σε βολεύουν όλα τα παραπάνω, φτιάχνεις δικαιολογίες στο κεφάλι σου και νομίζεις ότι κάνεις κιόλας σωστά τη δουλειά σου. 

 • Downvote 2
Link to comment
Share on other sites

1.) Γνωρίζω ποια άρθρα καταργήθηκαν. Μάλιστα μνημόνευσα με ποιο άρθρο του 4495 καταργήθηκαν.  

Θα στο παραθέσω αναλυτικώς λοιπόν:

Άρθρο 51: Μετά την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 8 του ν.4030/2011, εκτός από την παρ.6 του άρθρου 2α του ν.4030/2011.

Και εσύ συνεχίζεις να δίνεις οδηγίες, για να βοηθήσεις τους άλλους, πως το επίμαχο άρθρο 7 είναι σε ισχύ.

Σχετικά με το άρθρο 11, όντως αναφέρει «όλες τις μελέτες» σου λέει όμως σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, που καταργήθηκαν.

2.) Ποιος επιθεωρητής άνθρωπε μου; Μελετητής υπάρχει στο έργο. Όλες τις μελέτες δε λες πως πρέπει να ελέγξεις; Τη μελέτη ΚΕΝΑΚ δεν θα την ελέγξεις σύμφωνα με αυτά που εκθέτεις από εχθές;

3.) «Να μας απαντήσεις ένας στατικός»… Μάλιστα. Νόμιζα πως συζητάμε για ελέγχους δόμησης.

 

Συνάδελφε αυτά που υποστηρίζεις δεν έχουν νομικό έρεισμα, είναι πρακτικώς ανεφάρμοστα και πολύ περισσότερο, δεν υποστηρίζονται ούτε από εσένα τον ίδιο.  

Καλημέρα.

 • Like 4
 • Upvote 2
 • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα  συνάδελφοι

 

Όταν εννοούμε καταληκτική ημερομηνία  για ένα πόρισμα   π.χ. 22/9/2022  σημαίνει ότι μπορούμε το ανεβάσουμε και στις 22 / 09 ; 

 

ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

όταν ένα γάλα πχ πρέπει να καταναλωθεί μέχρι τις 22/9 θα το πιούμε ή όχι; Εγώ θα το έπινα πάντως και μπορεί και πιο μετά από την καταληκτική ημερομηνία λήξης.

Αν έχουμε φτάσει στο σημείο να ρωτάμε τέτοια πράγματα σημαίνει οτι η πολυπλοκότητα και πολυνομοθεσία έχει αρχίσει να επηρεάζει τα εγκεφαλικά μας κύτταρα.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

και 23+ να το δώσεις,δε θα σου πουν τίποτα. Μας έχουν πράγματι "τρελάνει" στη γραφειοκρατία.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.