Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Εφόσον έχουν πιστοποιηθεί είναι λίγο δύσκολο να έχεις πρόβλημα. Σε περίπτωση όμως που δεν είχαν πιστοποιηθεί θα μπορούσες για τις εργασίες να επικαλεστείς φωτογραφίες και εκθέσεις που μπορεί να συνέταξες κατά την εκτέλεση των εργασιών που θα αποδεικνύουν ότι οι φθορές δεν έγιναν με υπαιτιότητα σου. Για τα υλικά θα έπρεπε να διαθέτεις ειδική αποθήκη υλικών συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο με το οποίο θα επιβεβαιώνονταν το περιεχόμενο αυτής.

Ελπίζω να έχεις περιφραγμένο το χώρο του εργοταξίου με τις αντίστοιχες σημάνσεις και τα μέτρα πρόληψης, ώστε σε περίπτωση που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με την υπηρεσία, να αναζητήσεις την ασφάλεια του έργου που έχεις πληρώσει προκειμένου να διεκδικήσεις αποζημίωση για τις σχετικές φθορές και απώλειες.

Edited by Astrolavos

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει η παραλαβή του έργου, και είναι σε ισχύ των 15μηνο της συντήρησης, δυστυχώς υποχρεούμαστε να αποκαταστήσουμε τις βλάβες είτε από φθορές είτε από κλοπή. Ασφαλισμένο δεν το έχεις το έργο? Δες μήπως σε καλύψει η ασφαλιστική....

Σε προσωπική περίπτωση που αποξήλωσαν όλο το αλεξικέραυνο στη διάρκεια του 15μηνου της συντήρησης αναγκάστηκα και το επανατοποθέτησα εγώ. Ούτε η αφαλιστική με κάλυψε φυσικά γιατί γράφουν στα ψιλά γράμματα ότι θα πρέπει να έχουμε φύλακα ώστε να μας αποζημιώσουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια καλή λύση για αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι η "παραλαβή για χρήση". Σε αυτή την περίπτωση, ο κύριος του έργου έχει την ευθύνη για τυχόν κλοπές ή βλάβες. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε περίπτωση που έχει γίνει έστω διοικητική παραλαβή μπορείς να επικαλεστείς το άρθρο 157 του Ν. 4412/16: Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση.

Είναι στο χέρι σου να μπορέσεις να αποδείξεις μέσω της πιστοποίησης που έκανες και των συνθηκών του έργου ότι οι βλάβες δεν προήλθαν με υπαιτιότητα σου. Στο παραπάνω άρθρο περιγράφεται η διαδικασία.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει βεβαίωση περαίωσης, τι γίνεται όμως?

Για παράδειγμα, εαν εχουμε τοποθετήσει ιστούς και φωτιστικά και τους προξενήσουν φθορές ή κλέψουν τα καλώδια ?

Αναφέρομαι σε μικρά έργα προυπολογισμού των 50.000 , οπου δεν υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης και ασφάλισης

Edited by Paul_Mix

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλη λύση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπευθυνος εναντι του κυριου του εργου ειναι ο αναδοχος .Η εκ νεου πληρωμη μπορει να γινει μονο σε περιπτωση ανωτερας βιας (η κλοπη δεν ειναι τετοια) .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνήθως υπάρχουν και ανάλογες επισημάνσεις στην ΕΣΥ όπου γίνονται και αναφορές στον νόμο.
π.χ.
"Άρθρο .... : Βλάβες στο έργο – Αποζημειώσεις
42.1 Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.
Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση.
42.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 του 4412/2016. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
42.2 Για την αναγνώριση και καταβολή τυχόν αποζημίωσης στον Ανάδοχο εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα."

Άρθρο 171 ΝΟΜΟΣ 4412_2016.pdf Άρθρο 157 ΝΟΜΟΣ 4412_2016.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 λεπτά πριν, georgegaleos said:

"Άρθρο .... : Βλάβες στο έργο – Αποζημειώσεις
42.1 Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.

 

Eαν ο ο φορέας κατασκευής διοργανώσει εμποροπανήγυρη στον χώρο πέριξ (εκτός) του έργου , και προξενηθούν φθορές από την εγκατάσταση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης , αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως υπαιτιότητα του φορέα ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

... υποθέτω θα πρέπει να βρεις τι προέβλεπε η έγκριση κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας της συγκεκριμένης εμποροπανήγυρης για να δεις αν γράφει κάτι για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του φορέα διοργάνωσης ... των εκθετών, εμπόρων,κλπ ... και... υποθέτω ότι μάλλον θα χρειαστεί συνδρομή δικηγόρου ....

Για αν πάρεις μια ιδέα !!!!! ενδεικτικά σε πρόσφατο κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης αναφέρει στο άρθρο 17:

"16. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο της εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη."

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.