Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΚΑΝΑ

Συμβούλια Πολ/κών Θεμάτων και Αμφ/εων και ένσταση κατά αυθαιρέτου-Διαδικασίες

Recommended Posts

Σήμερα (αν και συνταξιούχος πλέον) είχα ένα άλλο σοβαρό θέμα στο ΣΥΠΟΘΑ

και με ευκαιρία έκανα μια μακρά συζήτηση με τα μέλη του σχετικά με το προηγούμενο

Αυτό που διαπίστωσα - συμπέρανα, χωρίς να κακίζω κανέναν, είναι ότι υπάρχει

μια αμφιβολία ή ασάφεια σχετικά με τις αρμοδιότητες τους ..

μέχρι που φτάνουν .. που τελειώνουν;

Όλα αυτά σε σχέση με τη διατύπωση του άρθρου 33

 

"Άσκηση προσφυγών κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ"

 

Έχει κανένας συνάδελφος σχετική εμπειρία από εξετασθείσες υποθέσεις του;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όσο περισσότερο σε παρακολουθώ , τόσο περισσότερα μαθαίνω , φίλε ΚΑΝΑ !!

Δυστυχώς στον Νομό μου περιμένω και εγώ πληροφορίες για την πρώτη συνεδρίαση ακόμα !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Ολοι μαθαίνουμε από τον φίλο μας ΚΑΝΑ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε μας θα γίνει σε λίγες μέρες η πρώτη συνεδρίαση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Δείτε την παρ. 9 της ανάρτησης στη διαύγεια με ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ1Κ-4ΘΖ. Εχει ενδιαφέρον διότι λέει ότι το ΣΥΠΟΘΑ δεν ασχολούνται με οικοδομικές άδειες, αλλά με άδειες δόμησης.

2. Γιά μένα το μεγάλο θέμα είναι η φράση του Ν. 4030/11 άρθρο 33 παρ. 1 ".. γιά λόγους νομιμόιτητας". Αυτό σαφώς αναφέρεται σε "ειδική διοικητική προσφυγή" και όχι σε "ενδικοφανή" του άρθρου 25 του Ν 2690/99.

Συνέπεια: Το ΣΥΠΟΘΑ δεν έχει δικαίωμα να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης ούτε σε περιπτώσεις αυθαιρέτων. Η "ενδικοφανής προσφυγή" πρέπει να προβλέπεται ρητά σε Νόμο και η άποψη του ΥΠΕΚΑ ότι λειτουργούν ως συνέχεια των επιτροπών αυθαιρέτων του ΠΔ 267/98 δεν βασίζεται πουθενά.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κουϊζ

σχετικά είναι αυτό

http://www.michanikos.gr/topic/30652-%ce%a3%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%98%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%91%ce%bc%cf%86%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/?do=findComment&comment=528657

Πριν μέρες έκανα αίτηση στη Υ.ΔΟΜ μου με την οποία ζητώ να μου γνωρίσουν:

  1. τον γενικό αριθμό (π.χ 5 )
  2. τον αύξοντα αριθμό, το έτος έκδοσης και το έτος ανάκλησης (π.χ 12/78 ανακληθείσα το 1978 )

που ανακλήθηκαν μέχρι σήμερα (στα 35 χρόνια λειτουργίας της)

Όμως

1. επειδή δεν υπάρχει καμία άλλη Ο.Α ανακλημένη άλλων ετών και

2. η μόνη που ανακλήθηκε είναι η ..5/10 ή οποία όμως μετά από προσφυγή μου που έγινε δεκτή "αναβίωσε μόνο για (0) μηδέν ημέρες

 

Δεν γνωρίζουν πώς να μου απαντήσουν

 

ΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ αρμόζει

Στο 1.

Στο 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

βοηθείστε... λίγο στο ΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ αρμόζει

Στο 1. 1

Στο 2. ..5/10 ανακληθείσα το 2012

ή

Στο 1. 2

Στο 2. ..5/10 ανακληθείσα το 2012 και 2013

ή

Στο 1. 0

Στο 2. ..5/10 που τελεί υπό εξέλιξη από το 2013

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τελικά η απάντηση μου δόθηκε, σύμφωνα με την 3 (0 & ..5/10 που τελεί υπό εξέλιξη από το 2013)

Η γνώμη είναι ότι έπρεπε να μου δοθεί σύμφωνα με την 2 (2 &. ..5/10 ανακληθείσα το 2012 και 2013)

 

ρε παίδες (συνταξιούχος γαρ)

 

Με απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ την 23-1-13 δικαιώθηκα σε περίπτωσή μου ("ανάκληση οικ αδείας")

 

Την 24-1-13 (δηλαδή την επομένη) ξαναανακαλούν την ίδια αυτή οικ άδεια με απόφαση Αντιδημάρχου

(αν είναι δυνατόν!!!!!!!!!)

Δηλαδή με απόφαση μονομελούς οργάνου (Αντιδήμαρχος) να ακυρώνεται απόφαση συλλογικού οργάνου (ΣΥΠΟΘΑ που έκρινε ακριβώς το ίδιο θέμα)

Να τους βάλω αλυσίδες ή ζουρλομανδύα;

ερε εξουσία που το παίζουν!!!!!!!!!

Πέραν των παραπάνω

i. από τον Δημ/κό Κώδικα προβλέπεται «ότι κάθε ακύρωση πράξης ή απόφασης, επαναφέρει, στο προ της έκδοσης της, καθεστώς» δηλαδή αποδοχή της ανάκλησης της ...5/10 Ο.Α καθιστά το κτίσμα αυθαίρετο και η αποδοχή της προσφυγής μου στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α καθιστά την άδεια «..5/10 ισχυρή κατά το υπόλοιπο της χρονικής ισχύς της»

 

ii.
ότι όλες οι Ο.Α, δυνητικά, είναι ανακλητέες
, αν ό «περί ανακλήσεων»
νόμος,
δεν όριζε:
α)
φειδώ
- λόγω των απεχθών συνεπειών και
β
)

εμπεριστατωμένη και ειδική αιτιολόγηση
του Νόμου που παραβαίνεται,
ή
της
παράνομης
και δόλιας ενέργειας του
ενδιαφερομένου

βάση της οποίας
αποκτήθηκε η πράξη
, (που αν δεν υπήρχε η ο.α δεν θα εκδίδονταν)

iii.
ότι το ανακλητέο ή μη κάθε Ο.Α,
πρωτοβάθμια
κρίνεται, υποχρεωτικά βάσει των παραπάνω και όχι «αόριστα», από τον/ην Προϊσταμένο/η και σε
δεύτερο βαθμό
από το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α ΝΕ και ότι πέραν αυτού η
μόνη νόμιμη και ακολουθητέα οδός είναι η προσφυγή
κάθε ενδιαφερομένου που έχει νόμιμο δικαίωμα,
κατά της απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α,
για λόγους
«νομιμότητάς της και μόνο»

 

Επομένως ή Υ.ΔΟΜ, καταχρηστικά και παράνομα, "ξαναανακαλεί την κριθείσα Ο.Α ,,5/10 "

αντί να προσφύγει, κατά της νομιμότητας της απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α,

ώστε δια της ακυρώσεώς της, να επανέλθει η ο.α ,,5/10 στην πρότερη κατάσταση της ( ανάκληση ΠΡΩΤΗ )

 

Εξάλλου σύμφωνα με την κοινή λογική, αν ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ (όπως θεωρεί η Υ.ΔΟΜ μου) δύναται να υπάρξει
2
η
ανάκληση
,

τότε θα πρέπει να υποθέσουμε, ότι μπορεί να ακολουθήσει (από κακόβουλο προϊστάμενο) και
η ν
η
ανάκληση,

δηλαδή ο καταχρηστικός συνεχής και ανακυκλούμενος εμπαιγμός, του προσφεύγοντα πολίτη

(αν είναι δυνατόν!!!)
Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητέ KANA,

όπως σου είπα στο #9 (αν φυσικά θες) πρέπει να δώσεις περισσότερα στοιχεία γιά την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ.

Γενικά:

Κατ' αρχάς μου κάνει εντύπωση γιατί η ανάκληση γίνεται με απόφαση Αντιδημάρχου. Τις Διοικητικές πράξεις τις ανακαλούν τα όργανα που τις εκδίδουν δηλαδή σε περίπτωση ΟΑ ο Προϊστάμενος της ΥΔΟΜ. Ο Δήμαρχος και μέσω αυτού ο Αντιδήμαρχος - αν έχει γίνει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, δεν έχει δικαίωμα να εκδώσει ΟΑ (δηλ. να υπογράψει την διοικητική πράξη της ΟΑ) ούτε λοιπόν την ανάκληση αυτής.

Οι ΟΑ ακόμα και αν τις υπογράφει υπάλληλος είναι πράξεις της ΥΔΟΜ. Ιεραρχικά πάνω από την ΥΔΟΜ είναι ο Δήμαρχος. Οπως είπα και στο #15 οι προσφυγές στο ΣΥΠΟΘΑ είναι ειδικές διοικητικές του άρθρου 25 του Ν 2690/99 που προβλέπονται από τον 4030/11. Οταν προβλέπεται δυνατότητα ειδικής διοικητικής προσφυγής δεν υπάρχει η δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον κάποιος πολίτης έχει πρόβλημα με κάποια διοικητική πράξη σχετική με ΟΑ (στην περίπτωσή σου με την πράξη ανάκλησης) δεν μπορεί να απευθυνθεί στον Δήμαρχο (δηλ ιεραρχικά) αλλά μόνο στο ΣΥΠΟΘΑ.

Το ΣΥΠΟΘΑ θα μπορούσε να ακυρώσει την διοικητική πράξη ανάκλησης γιά τυπικούς λόγους (πχ γιατί δεν προηγήθηκε προηγουμένως ακρόαση του ενδιαφερόμενου). Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρχή ανάκλησης μπορεί να επανέλθει ακολουθώντας σωστά την διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση πχ αν έκρινε ότι ο Νόμος κατά την έκδοση της ΟΑ εφαρμόστηκε σωστά και ότι η ανάκληση δεν έπρεπε να γίνει, η μη εφαρμογή της απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ και η ανάκληση εκ νέου, αποτελεί παράβαση καθήκοντος εκ μέρους της ΥΔΟΜ.

Δεν είμαι σίγουρος σε περίπτωση που κάποιος δεν συμφωνεί με την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, αν μπορεί να προσφύγει στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του ΚΔΚ ή μόνο στα διοικητικά δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να προσφύγει η ΥΔΟΜ δεδομένου ότι δεν έχει έννομο συμφέρον

Edited by anton64

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω μια ερώτηση και όποιος γνωρίζει μπορεί να με διαφωτίσει...για την ημερομηνία συνεδρίασης του συποθα ποιος οφείλει να ενημερώσει τους ενισταμένους? το ίδιο το συποθα ή η Υπηρεσία Δόμησης? υπάρχει πουθενά γραμμένο αυτό σε κάποιο νόμο ή εγκύκλιο? σε περίπτωση που δεν ενημερωθούν οι ενισταμένοι υπάρχουν τυχόν κυρώσεις και σε ποιους?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.