Jump to content

SIRADRAB

Core Members
 • Content Count

  1,857
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  22

SIRADRAB last won the day on January 9 2017

SIRADRAB had the most liked content!

Community Reputation

694 Εξαιρετική

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Τοποθεσία
  Αλλού
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Recent Profile Visitors

5,614 profile views
 1. Να τους προσκομίσεις πάλι τις καταστάσεις του ΙΚΑ με μια υπ. δήλωση ότι είναι για τις τάδε εργασίες. Ας αποδείξουν αυτοί ότι είναι για άλλες. Είναι δημόσιο έγγραφο, αυτό έχεις, αυτό τους προσκομίζεις. Την όποια απάντηση τους να σου την δώσουν γραπτώς. Γιατί είναι δύσκολο με το Ε9? Ας δηλώσουν αυτές τις χρον/γίες που λες, δεν βλέπω γιατί όχι, εκτός κι αν μου διαφεύγει κάτι..
 2. Γιατί δεν δέχτηκαν τις καταστάσεις του ΙΚΑ, πως το αιτιολόγησαν στην απάντησή τους? Απορώ. Η άλλη δυνατότητα απόδειξης που έχεις είναι με το Ε9.
 3. Η ερώτηση: ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου ΘΕΜΑ: Άνιση μεταχείριση πρώην μετόχων ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών μελών ΤΕΕ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4488/2017 («Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»), από 1/1/2017 οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου, η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην αποκατάσταση της άδικης μεταχείρισης σε βάρος των συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων, δεδομένου ότι σε αντίθεση με τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, στην περίπτωση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ, η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται και τη μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο ίδιο πλαίσιο εξυπηρέτησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, οφείλουμε να εξετάσουμε το ζήτημα που αφορά τις Υπηρεσίες Έκδοσης Αδειών Δόμησης και την απαίτηση τους να προσκομίζουν οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα), για την έκδοση αδειών δόμησης. Η απαίτηση αυτή στηρίζεται στην παράγραφο 6, του άρθρου 27, του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 251Β), η οποία αναφέρει τα εξής: «6. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165Α), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά την παράγραφο 5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας». Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται στους μετόχους του ταμείου, δηλαδή στους μετόχους του ΤΣΜΕΔΕ. Δεδομένου ότι από την 1/1/2017 ο φορέας του ΤΣΜΕΔΕ δεν υφίσταται πλέον και έχει ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ, οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ έχουν απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου του ΤΣΜΕΔΕ και επομένως η προαναφερόμενη διάταξη της παρ.6 έχει καταστεί ανίσχυρη. Επειδή η απαίτηση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου για τη θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, αποκλειστικά από τους μηχανικούς μέλη ΤΕΕ χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση από τους μηχανικούς που δεν είναι μέλη ΤΕΕ, συνιστά άνιση μεταχείριση και είναι καταχρηστική, Επειδή τα τελευταία χρόνια ο οικοδομικός κλάδος και τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν υποστεί τεράστια ύφεση και πάνω από το 60% των μηχανικών έχουν σε εκκρεμότητα οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, Επειδή οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για ένα (1) μήνα όταν υπάρχει διακανονισμός οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, δυσχεραίνοντας σημαντικά περισσότερο την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί Προτίθεστε να προβείτε στην κατάργηση της συγκεκριμένης παραγράφου 6, του άρθρου 27, του Ν.3518/2006, ώστε να εξυπηρετείται η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων;
 4. Νομίζω ότι η ΥΑ που αναφέρεις διευκρινίζει μόνο την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από τις διάφορες υπηρεσίες, δηλαδή να μην χρειάζεται αυτή να προσκομίζεται από τους πολίτες ως απαραίτητο δικαιολογητικό (άρθρ.1, παρ.2 της άνω ΥΑ), όταν αυτή η ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται. Στο άρθρ.1, παρ.1 της ίδιας ΥΑ πάλι λέει.. '' Η ασφαλιστική ενημερότητα, που απαιτείται για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης,... Επομένως αφού στα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του Ν.4495/17 δεν αναφέρεται ως δικαιολογητικό η ασφαλιστική ενημερότητα τότε αυτή δεν απαιτείται. Οι τελικές διοικητικές πράξεις που απαιτούν την προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας ως απαραίτητο δικαιολογητικό προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει και περιγράφει την κάθε διοικητική πράξη.
 5. Από την συνέντευξη τύπου του ΥΠΕΝ που δημοσίευσε ο ΙΑΣΟΝΑΣ χθες, . ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Κατ’ αρχάς για τις εκτιμήσεις. Ο μόνος σχετικά ασφαλής στατιστικός τρόπος για να εκτιμήσουμε ποια αυθαίρετα έχουν δηλωθεί, είναι να δούμε το μέσο δομημένο χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή να δούμε πόσα τετραγωνικά περίπου είναι κάθε ακίνητο; Είναι 80; Μιλάμε τώρα για την κατοικία. Και να πάμε να δούμε αντίστοιχα στις αυθαιρεσίες, πόσα τετραγωνικά εμφανίζονται; Είναι ένας τρόπος να δούμε περίπου, να εκτιμήσουμε τι τρέχει. Εάν για παράδειγμα στα ακίνητα που είναι δηλωμένα εμφανίζεται μέσος όρος 8 τ.μ. είναι καλό να υποθέσουμε ότι έχει δηλωθεί το 10% των αυθαιρέτων. Αν δούμε ότι στη δήλωση, στην ταυτότητα των αυθαιρέτων έχουμε μέση δόμηση 8 τ.μ. στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ ξέρουμε ότι ο δομημένος χώρος είναι 80 τ.μ., άρα λέμε ότι έχει δηλωθεί το 10% των ακινήτων. Από εκεί και πέρα, αρχίζουν οι εκτιμήσεις στο πόσα ακίνητα έχουν αυθαιρεσία. Το 80%; Το 70; Είναι ένας τρόπος να το βγάλουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εκτίμηση ότι τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί είναι πάνω από τα μισά. Δεν υπάρχει τέτοια εκτίμηση. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν μηχανικό. Λοιπόν προς διευκόλυνσή τους (οι του ΥΠΕΝ) και για να μην χαθούν στο πέλαγος και στο τέλος βγάλουν κάτι σαν το τρίτο που επιδέχεται την επιμήκυνση, θα τους πρότεινα, αφού αλλάξουν την αρίθμηση, στο πρώτο άρθρο του νέου νομοσχεδίου, να καλούν όσους πολίτες αλλά και δημόσιες υπηρεσίες, έχουν νόμιμα κτήρια μεταγενέστερα του 1955, να τα δηλώσουν. Μετά τον έλεγχο της νομιμότητας από ΕΔ για να δέσει το πράμα και να είμαστε σίγουροι, θα τους δίδονται διάφορα έπαθλα όπως, επιδότησης από το κράτος για μια νέα άδεια δόμησης, τζάμπα άσπρισμα των κτηρίων τους καθώς και αρνί και γαλοπούλα κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα επί μια 5ετία. Με αυτό τον τρόπο νομίζω απλοποιείται κατά πολύ η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. Επειδή κανένας δεν ξέρει τι του γίνεται με αυτά τα σκ#τά της χαώδους πολεοδομικής νομοθεσίας που μας έχουν τυλίξει τόσα χρόνια, μηχανικούς και πολίτες, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κανένας δεν θα θέλει να δηλώσει το κτήριο του για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Με αυτόν τον τρόπο ίσως δουν και καταλάβουν οι του ΥΠΕΝ, ότι με τις συνθήκες που δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια, (το διαχρονικό μπάχαλο της πολεοδομικής νομοθεσίας και τα μαύρα χάλια της Δημόσιας Διοίκησης), δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλλίτερο. Οπότε αν προκύψουν 10-15 δηλώσεις νομίμων κτηρίων σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας και 2-3 δηλώσεις το πολύ, ανά 10 χωριά στην ύπαιθρο, τότε ας ανέβουν, οι κ.κ. του ΥΠΕΝ σε ένα τόπο που να έχει πανοραμική θέα της πόλης ή του χωριού για να δουν από εκεί τα φρέσκο-ασπρισμένα νόμιμα κτήρια και θα τους φύγουν όλες οι απορίες. 'Όλα τα άλλα θα είναι αυθαίρετα. 'Όλη η Χώρα είναι αυθαίρετη κύριοι του ΥΠΕΝ.
 6. Λάθος κατάλαβες κατά την γνώμη μου. Ο κ. Ροδόπουλος μιλάει για κράτος. Κράτος σημαίνει οργάνωση, δομές και θεσμούς. Η αίσθηση του κράτους προς τους πολίτες του, εκφράζεται μέσω των υπαλλήλων του που επανδρώνουν τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες με τις οποίες ο πολίτης αναγκαστικά θα πρέπει να επικοινωνεί για τα ζητήματά του. Αν η στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών έγινε με λάθος τρόπο (όλοι γνωρίζουμε τι έγινε και φάγαμε τα σκ#τά στο τέλος) και με ακατάλληλους ανθρώπους, τότε ψάχνουμε για ήρωες που θα μας σώσουν με τις διάφορες καταγγελίες. Οι καταγγελίες όμως θα έχουν νόημα όταν θα γίνονται για μια εξαίρεση από τον κανόνα ενός οργανωμένου κράτους. Εδώ όμως δεν έχουμε τέτοιο πράμα. Δεν μπορεί κάποιος να καταγγείλει την ανυπαρξία κράτους. Τι να πρώτο-καταγγείλει κανείς? Την κυρά Κατίνα που τρώει κεφτέδες εν ώρα υπηρεσίας παρέα με τις εικόνες της Παναγίας και μελών της οικογένειάς της στο γραφείο ή στον πίσω τοίχο? Τον κυρ Μήτσο που αν δεν του κάτσει καλά ο πρωινός καφές και δύο απανωτά τσιγάρα δεν μιλιέται την υπόλοιπη μέρα? Όσο γι αυτούς που λαμβάνουν τα ''μικρο-ποσά'' (αυτό εξαρτάται από την κάθε περίπτωση βέβαια) για την βελτίωση της ''καθημερινότητάς'' τους, την ζημιά δεν την κάνει το μικρο-ποσό που παίρνουν αλλά η δυσλειτουργία που επιφέρουν στην υπηρεσία που προσελήφθησαν με τα διάφορα τεχνάσματα και τις προφάσεις που μετέρχονται προκειμένου να εξασφαλίσουν το μικρο-ποσό κάνοντας την καθημερινότητα των πολιτών κόλαση. Τώρα για τις προτάσεις, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Ροδόπουλος, αυτές θα πρέπει να είναι απλές και γρήγορες. α. Έλεγχος των όποιων τίτλων σπουδών έχουν για τις θέσεις που προσλήφθηκαν (συμβατότητα). β. Μέτρημα των καθισμάτων που υπάρχουν στην κάθε δημόσια υπηρεσία. Αν οι καρέκλες είναι λιγότερες από τους υπαλλήλους, επι τόπου απόλυση των υπεραρίθμων πριν προλάβουν και συνασπισθούν και ζητάνε επίδομα ορθοστασίας μαζί με αυτό της έγκαιρης προσέλευσης που είχαν επιτύχει τελευταία.
 7. Κάτι θα ξέρουν για να τους αποφεύγουν... Αφού από όπου και να τους πιάσεις πάλι λερώνεσαι...
 8. Αν μιλάμε για την χώρα μας, ο Ελεγκτής δόμησης δεν μπορεί να είναι έτσι απλά ένας οποιοσδήποτε μηχανικός. Εκτός από τις βασικές σπουδές μηχανικού θα πρέπει να έχει κάνει και τουλάχιστον μια μετεκπέδευση με θέμα το chaos management and andministration στο University of Μaimounterliff.
 9. Νομίζω ότι στην έκδοση αυτή (V_02.XLS) δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό διάρκειας η νέα παράταση ισχύος του αρθρ.76 του Ν.4368/2016. Εφαρμόζοντας το παράδειγμα του Παύλου33 στο #69, μια άδεια εκδοθείσα την 2/3/2007 θα λήξει κανονικά το 2020 αντί του 2017 που υπολογίζει το πρόγραμμα, αν δεν τα 'χουμε παίξει εντελώς μέχρι τότε βέβαια.
 10. Και με το Ναι και με το Οχι το σίγουρο είναι ότι θα συναντηθούμε όλοι, οι μεν και οι δε, στα Γουναράδικα. Το χρήμα, ότι κυκλοφορούσε στον πολύ κόσμο, πλέον μας το έχουν μαζέψει. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να μαζεύουνε δέρματα.
 11. Κατα λαθος μπηκε το μειον και δεν μπορω να το αλλαξω. Συγνωμη!
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.