Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Civilla

Άδεια αγροτικής αποθήκης (όχι μικρής κλίμακας)

Recommended Posts

ναι, μεχρι 50 τμ.

 

με το Δ 270 αρθρο 6 παρ. 4

 

αναφερει  εκει και τις προυποθεσεις.

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. δεν ήξερα που περιγράφονται οι αγροτικές αποθήκες.

μπορεί κατά τη γνώμη σας να είναι μέρος του κτίσματος τις κατοικίας ή πρέπει να είναι ανεξάρτητο κτήριο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε άρτιο κατά κανόνα γήπεδο με πρόσωπο σε αγροτική οδό ισχύουν τα παρακάτω? (Για αγροτική αποθήκη)

1. Κάλυψη 30%

2. Συντελεστής δόμησης 0.60

3. Απόσταση από όρια 10μ

4. Απόσταση από άξονα 15μ

5. Μέγιστο ύψος 10μ

6. Όγκος: 5.50 Χ σ.δ.

 

Τα 1, 2, 3 και 5 τα πήρα από Π.Δ. 24/31-5-85, άρθρο 2, παρ. 5

Το 6 μου το έδωσε η υπάλληλος από την υπηρεσία δόμησης τηλεφωνικά.

Ισχύουν τα παραπάνω συνάδελφοι? Το κτήριο πρόκειται να έχει χρήση αγροτικής αποθήκης.

Ευχαριστώ για τυχόν απαντήσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  5(6). Για κτίρια αποθηκών οριζοντίου τύπου ή κατακορύφου τύπου

(SILOS) καθώς και για δεξαμενές που προορίζονται για αποθήκευση

γεωργικών προϊόντων, λιπασμάτων, φαρμάκων και άλλων γεωργικών εφοδίων

που κατασκευάζονται από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ή Γεωργικές

Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ανώνυμες

Εταιρείες στις οποίες μετέχει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή

Συνεταιρισμοί οι όροι και περιορισμοί δομήσεως ορίζονται ως ακολούθως:

  α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου 10 μ.

  β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου 30% της επιφανείας αυτού.

  γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων για μεν τις αποθήκες κατοκόρυφου τύπου

(SILOS) και τις δεξαμενές ένας για δε τα κτίρια αποθηκών οριζοντίου

τύπου 2.

  δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων 10 μέτρα. Το ύψος αυτό σε περίπτωση

κατασκευής κεκλιμένης στέγης προσαυξάνεται κατά 1,50 μ. Η προσαύξηση

αυτή στην περίπτωση των αποθηκών κατακορύφου τύπου (SILOS) μπορεί να

φθάσει τα 4,00 μέτρα για λόγους τοποθετήσεως εντός αυτής μηχανισμού

βεβαιούμενου τούτου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

  ε) Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως του γηπέδου ορίζεται σε 0,6 και

ο συντελεστής κατ` όγκον εκμεταλλεύσεως σε 3,3.

  στ) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίων (ή

εγκαταστάσεων) εντός του αυτού γηπέδου.

 

η περιπτωση αποθηκης του αρθρου  6

εχει σχεση με την επι πλεον αποθηκη που δικαιουται,  υπό όρους,  στην εκτος σχεδιου δομηση η κατοικια......

 

  4.Στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, κατόπιν βεβαιώσεως ως προς τούτο

της Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας, εκτός της κατοικίας η

οποία ανεγείρεται σύμφωνα με τους όρους δόμησης της παρ. 1 του παρόντος

άρθρου είναι δυνατή η κατασκευή μιας αποθήκης εμβαδού 50 τετραγωνικά

μέτρα, μεγίστου ύψους 4,50 μέτρα και αποστάσεως από τα όρια του γηπέδου

10 μέτρα, εφόσον η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια

Διεύθυνση Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας για την αποθήκευση αγροτικών

γενικώς προϊόντων και εφοδίων.

 

 

δες τα ΠΜ

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα. Σε αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο θέλω να ανεγείρω αποθήκη περίπου 30 τ.μ., για να αποθηκεύω διάφορα εργαλεία, μηχανήματα και είδη φροντίδας κήπου και γενικότερα εργαλεία. Με ποια κατηγορία πάω; Πέργκολα μπορώ να κατασκευάσω μπροστά από την αποθήκη;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα δικαιολογητικά για την κατασκευή αποθήκης μέσα σε αγροτεμάχιο

 

Μια αίτηση και 8 δικαιολογητικά απαιτούνται προκειμένου ο ενδιαφερόμενος αγρότης να λάβει την απαραίτητη έγκριση για την κατασκευή αγροτικής αποθήκης σε κάποιο από τα αγροτεμάχια τα οποία έχει στην κατοχή του.

303A7BA71B12C0A8DFB6C7FD06E872A6.jpg

Ένα τοπογραφικό, τίτλους ιδιοκτησίας, δήλωση καλλιέργειας, Ε1, παραστατικά διάθεσης ή αποθήκευσης της αγροτικής του παραγωγής είναι κάποια από τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός στη Γενική Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής στην οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιο, στο οποίο και θα γίνει η ανέγερση της αποθήκης.   

Πιο αναλυτικά, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) (ΑΟΚ-19) της Υπηρεσίας.

2. Οδοιπορικό τοπογραφικό του κτήματος, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, με τοποθετημένη την αποθήκη στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης (σε 3πλούν).

3. Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου περί της μεταγραφής.

4. Συνημμένη Υπ. Δήλωση (ΑΟΚ-19Α) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

5. Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας.

6. Αντίγραφο εντύπου Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης με θεώρηση Δ.Ο.Υ.

7. Παραστατικά διάθεσης αγροτικής παραγωγής.

8. Κατάσταση, με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση, προϊόντων, μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων, φυτοφαρμάκων κλπ.

9. Όψη, κάτοψη, τομή της αποθήκης (3πλούν).

 

Λιθόκτιστη αγροτική αποθήκη

Στην περίπτωση που η κατασκευή αφορά λιθόκτιστη κεραμοσκεπή γεωργική αποθήκη, τότε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι λιγότερα και αφορούν τα εξής:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) (ΑΟΚ-19Β) της Υπηρεσίας.

2. Αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου, ή τοπογραφικό του κτήματος με σημειωμένη τη θέση της αποθήκης σε απόσταση 10 m από τα όρια, στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης (σε τρία αντίγραφα).

3. Κατάσταση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων κλπ.,

4. Αντίγραφο δήλωσης της καλλιέργειας του κτήματος (όπου υπάρχει μητρώο).

5. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

 

υγ

και  σε μη αρτιο και μη οικοδομησιμο, δικαιουσαι να ζητησεις αδεια για αγροτικη αποθηκη, κατα παρεκκλιση

 

δες τα ΠΜ

Edited by dimitris GM
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν υπάρχει επάγγελμα αγρότη ούτε καλλιέργεια,  ιδιώτης την θέλει για να βάζει διάφορα πράγματα. Το αγροτεμάχιο είναι κήπος με καλλωπιστικά είδη και δεν υπάρχει μέσα ούτε κατοικία ούτε άλλο κτίριο

Edited by OLINAPAL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα βγάλεις κανονική άδεια δόμησης για αποθήκη.Οχι αγροτική

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο πελατης ειναι αγροτης και θελει να βγαλει αδεια για να εχει ενα χωρο 15τμ στο οικοπεδο του εντος οικισμου (σε χωριο). Ας πουμε αποθηκη (ή αν εχετε ακουσει για οικοτεχνια) κατι αναλογο.

1. Για την εκδοση οικοδομικης αδεια υπαρχουν καποιοι ειδικοι οροι λογω του οτι ειναι αγροτης.(απαλλαγη, μειωση κα?)

2. Μιλαμε για εντος οικισμου οπου στο οικοπεδο υπαρχει και η κατοικια του.Μπορει να βγαλει αδεια για αγροτικη αποθηκη (αν τελικα κανει αποθηκη)

3. Εχετε ακουσει κατι σχετικα με αδειες για εργασιες οικοτεχνιας (αν και δεν το εκφραζω σωστα...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο πελατης ειναι αγροτης και θελει να βγαλει αδεια για να εχει ενα χωρο 15τμ στο οικοπεδο του εντος οικισμου (σε χωριο). Ας πουμε αποθηκη (ή αν εχετε ακουσει για οικοτεχνια) κατι αναλογο.

1. Για την εκδοση οικοδομικης αδεια υπαρχουν καποιοι ειδικοι οροι λογω του οτι ειναι αγροτης.(απαλλαγη, μειωση κα?)

2. Μιλαμε για εντος οικισμου οπου στο οικοπεδο υπαρχει και η κατοικια του.Μπορει να βγαλει αδεια για αγροτικη αποθηκη (αν τελικα κανει αποθηκη)

3. Εχετε ακουσει κατι σχετικα με αδειες για εργασιες οικοτεχνιας (αν και δεν το εκφραζω σωστα...)

Μπορει καποιος να βοηθησει?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.