Jump to content
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Έκδοση Η.Τ.Κ σε διαμέρισμα με μη τακτοποιημένες αυθαιρεσίες κατηγορίας 3


Recommended Posts

Καλησπέρα, σε οριζόντια ιδιοκτησία με παράβαση κατ. 3 (αλλαγή όψης λόγω διαφορετικής διάστασης ανοίγματος περίπου 50εκ.) ο ιδιοκτήτης έχει ενημερωθεί για την αυθαιρεσία, αλλά δεν θέλει να προχωρήσει σε τακτοποίηση. Μπορώ να εκδώσω ΗΤΚ με σχετική μνεία στην περιγραφή της Ο.Ι. σχετικά με τη μη τακτοποίηση  της εν λόγω παράβασης ή η τακτοποίηση είναι πλέον υποχρεωτική?

Edited by Pavlos33
έγινε αλλαγή τίτλου για καλύτερη κατανόηση του θέματος-Pavlos 33
Link to comment
Share on other sites

Μπορείς.  Αναγράφεται ρητά στην βεβαίωση του 83,2γ:

Παράθεση

"Με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι : .... γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89."

Οι εξαιρέσεις της 2θ του 82: 

Παράθεση

...εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που: .....  ..... 2θ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 81 εξαιρουμένων των περιπτώσεων β, γ, δ.

οι περιπτώσεις της 3 του 81:

Παράθεση

Ως πολεοδομικές παραβάσεις ορίζονται οι εξής :

α) κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί κατά παράβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, με την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας η βοηθητικής χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται τα στοιχεία της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους και του όγκου του διαγράμματος κάλυψης/δόμησης, και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού, ......

ε)  η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας της παραγράφου 2 του άρθρου 29, που διενεργούνται χωρίς την προηγούμενη έκδοση της εν λόγω έγκρισης,

στ) η εκτέλεση εργασιών και εγκαταστάσεων κατά παράβαση διατάξεων του Κτιριοδομικού κανονισμού, 

ζ) οι εργασίες και κατασκευές της Κατηγορίας 3 της περίπτωσης γ του άρθρου 96 που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις του άρθρου 30 και της παραγράφου 2 του άρθρου 29.

διαγράφω την περίπτωση στ) επειδή συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση ζ) - (γιστ, αρθ96)

Κατα συνέπεια οι περιπτώσεις της γδ,αρθ96 - "μετατόπιση ανοιγμάτων" είναι στις εξαιρέσεις.

 

Το στοιχείο που μπερδεύει είναι η υποχρέωση που προκύπτει από το αρθ54:

Παράθεση

1α Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : ....

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α, β και ε, πλην των κοινοχρήστων χώρων,

 

Edited by jbosdas
 • Like 2
 • Upvote 6
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για το χρόνο που διέθεσες για να απαντήσεις τόσο αναλυτικά.

Το "πραγματική κατάσταση" υποθέτω πως μας παραπέμπει σε ενημέρωση για τις μη αυθαιρεσίες (π.χ. εσωτερικές διαρρυθμίσεις), ωστόσο για ΗΤΚ με μη τακτοποιημένες παραβάσεις της κατηγορίας 3 που δεν μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση, ίσως πρέπει να ανεβάζουμε στο πεδίο αποτύπωση την πραγματική κάτοψη, ακόμη και αν αυτή δεν προέρχεται από κάποια επίσημη πράξη. Σε αυτό καταλήγω και νομίζω θα είμαι οκ εαν υπάρχει και η σχετική αναφορά στην περιγραφή της Ο.Ι.. Θα ζητήσω μια ΥΔ και από τον ιδιοκτήτη ότι έχει ενημερωθεί και όλα καλά. Ευχαριστώ και πάλι!

Link to comment
Share on other sites

Προσοχή! Αν την διαφορετική διαρρύθμιση την θεωρήσεις "νόμιμη" υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης άδειας...! (παρ14/100) .

Αν την θεωρήσεις "αυθαίρετη" βάσει της §3ε του 81 (μικρής κλίμακας), τότε είναι πάλι στις εξαιρέσεις.... !

Οπότε, το νόμιμο σε βάζει σε διαδικασίες ενώ το αυθαίρετο σε απαλλάσσει από αυτές!!!!

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να τα τακτοποιούμε αυτά και να μην καθόμαστε να παίζουμε κρυφτό...

 

Βέβαια πολλοί είναι που διαφωνούν, ακόμα και το ΤΕΕ στο οποίο έχω υποβάλει σχετικό ερώτημα και δεν έχει απαντήσει ποτέ μα ποτέ γραπτώς. Όταν έκανα ερώτημα μέσω επιστολής και αριθμό πρωτοκόλλου, τότε απάντησαν το εξής:

 • Το ΤΕΕ ανταποκρίνεται σε αντίστοιχα ερωτήματα με σκοπό την άρτια εκτέλεση του έργου του μηχανικού, στα πλαίσια του κώδικα δεοντολογίας. Οι απαντήσεις βασίζονται στην εμπειρία από πληθώρα ερωτημάτων συναδέλφων για την αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων ακινήτων. Οι κατευθύνσεις που δίνονται αποτελούν σύσταση και η αποδοχή τους ή μη εναπόκειται στην κρίση κάθε μηχανικού.

 

Edited by jbosdas
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

το σωστότερο είναι να γίνει η τακτοποίηση και ας υπάρχει παραθυράκι (αμφίβολο). Ιδιαίτερα αν πρόκειται για αγοραπωλησία υπάρχει ο κίνδυνος να γυρίσει ο αγοραστής μελλοντικά και να ζητάει τα ρέστα (βέβαια ας τον ειδοποιούσε ο μηχανικός του). Προσωπικά όταν έχω τον αγοραστή δεν επιτρέπω τη μεταβίβαση να δεν τακτοποιηθούν τα ΠΑΝΤΑ. Επίσης η ιστορία μας έχει διδάξει ότι το κράτος όλο και κάποιο τρόπο βρίσκει να συντηρεί και να καλοτρέφεται από τα αυθαίρετα οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορούν να σκαρφιστούν για τις περιπτωσεις κατ.3 που έκανα μεταβίβαση χωρίς ρύθμιση.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αλλαγή στην όψη. Επειδή θεωρείται κοινόχρηστο τμήμα του κτιρίου μπορεί μελλοντικά να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με γείτονα που θα αξιώσει κάποια απαίτηση. Με τη ρύθμιση 4495/17 ουσιαστικά γλιτώνεις από τέτοια συμβάντα.

Προσπάθησε να πείσεις τον πελάτη σου να προχωρήσει σε τακτοποίηση για το καλό του. Προσωπικά δεν θα έδινα ΗΤΚ 

Link to comment
Share on other sites

Κατ' εμέ όχι δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ΗΤΑ με ενυπάρχουσες αυθαιρεσίες Κατηγορίας 3.

 

 • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

23 ώρες πριν, killertomato said:

... και ας υπάρχει παραθυράκι (αμφίβολο). 

Ξεκάθαρο είναι, όχι αμφίβολο. 

Προσωπικά όταν έχω τον αγοραστή δεν επιτρέπω τη μεταβίβαση να δεν τακτοποιηθούν τα ΠΑΝΤΑ.

Συμφωνώ εν μέρει. Το "δεν επιτρέπω" δεν είναι αρμοδιότητα μας. Ότι λέει ο νόμος.  

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αλλαγή στην όψη. ...Με τη ρύθμιση 4495/17 ουσιαστικά γλιτώνεις από τέτοια συμβάντα.

Είναι αλήθεια ότι γλυτώνεις. Αλλά μπορείς να κάνεις  υπαγωγή για τις κατασκευές που έχουν εξαιρεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Προσπάθησε να πείσεις τον πελάτη σου να προχωρήσει σε τακτοποίηση για το καλό του. 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

Edited by Pavlos33
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

(Mεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)

Καλημέρα συνάδελφοι,

Σε περίπτωση που σε ένα κτίριο η μόνη παράβαση είναι η δημιουργία ανοίγματος και η αλλαγή από πόρτα σε παράθυρο, μπορούμε να εκδώσουμε βεβαίωση ως ρυθμισμένο ή πρέπει πρώτα να γίνει τακτοποίηση για λοιπή παράβαση; 

Ευχαριστώ.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Έχει συζητηθεί πολλάκις... 

 

 • Like 2
 • Upvote 3
 • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Αν οι παραπάνω αυθαιρεσίες ( π.χ. ανοίγματα που είναι μικρότερα ή που δεν έγιναν καθόλου) είναι μετά το 2011;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.