Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των Έργων Διευθέτησης - Οριοθέτησης του Ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό


  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των Έργων “Διευθέτησης - Οριοθέτησης του Ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό".

  Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων “Διευθέτησης - Οριοθέτησης του Ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό", της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και αφορά σε διευθέτηση δυο τμημάτων του ποταμού Κηφισού, τμήμα «Τρεις Γέφυρες - Κόκκινος Μύλος» και τμήμα «Κόκκινος Μύλος-Αττική Οδός» και στην κατασκευή μιας λεκάνης ανάσχεσης πλημμυρικών απορροών ανάντη της Αττικής Οδού καθώς και σε πρόταση οριοθέτησης του π. Κηφισού στα διευθετούμενα τμήματα.

  Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του ανωτέρω έργου και βαρύνει τον φορέα του, καθώς και κάθε κατά νόμο υπόχρεο για την εφαρμογή τους.

  Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

  Τα στοιχεία του έργου

  Το έργο κατηγοριοποιείται ως υδραυλικό καθώς αφορά σε διευθέτηση δυο τμημάτων του ποταμού Κηφισού, στην κατασκευή μιας λεκάνης ανάσχεσης πλημμυρικών απορροών ανάντη της Αττικής Οδού καθώς και σε πρόταση οριοθέτησης του π. Κηφισού στα διευθετούμενα τμήματα. Στο έργο περιλαμβάνονται καιτα αναγκαία λόγω τοπικών συνθηκών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων συνοδά έργα (Γέφυρες, Πεζογέφυρες, Μετακινήσεις/Αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ, Φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις, κ.λπ.).

  Το έργο αποτελείται από τρία διακριτά μεταξύ τους τμήματα:

  - Το 1ο τμήμα «Τρεις Γέφυρες - Κόκκινος Μύλος» περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης στο υφιστάμενο, τραπεζοειδούς διατομής και επενδεδυμένο, τμήμα του π. Κηφισού καθώς και τα αντίστοιχα συνοδά έργα.

  - Το 2ο τμήμα «Κόκκινος Μύλος-Αττική Οδός» περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης στην κοίτη του π. Κηφισού που ευρίσκεται σε φυσική κατάσταση σε μεγάλο βαθμό παρά τις πολυάριθμες επιβαρυντικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις (π.χ. πλευρικοί τοίχοι από σκυρόδεμα στο όριο της κοίτης) καθώς και τα αντίστοιχα συνοδά έργα.

  - Το 3ο τμήμα «Λεκάνη Ανάσχεσης ανάντη της Αττικής Οδού» περιλαμβάνει τα έργα σε τμήμα του ποταμού που ευρίσκεται σε φυσική κατάσταση με τα οποία διευρύνεται η υφιστάμενη λεκάνη ανάσχεσης για μείωση της πλημμυρικής παροχής αιχμής
  σημαντικών πλημμυρικών γεγονότων στα κατάντη τμήματα του π. Κηφισού καθώς και τα αντίστοιχα συνοδά έργα. Η λεκάνη ανάσχεσης λειτουργεί (ταμιεύει νερό) μόνο για λίγες ώρες σε πλημμυρικά γεγονότα μεγάλης περιόδου επαναφοράς.

  Το μέγεθος του έργου προσδιορίζεται από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

  - Πλημμυρική παροχή (περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη) σχεδιασμού έργων με διεύρυνση της υφιστάμενης λεκάνης ανάσχεσης ανάντη της Αττικής Οδού και την ένταξη της στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό:
  Q=355 m3/s στα κατάντη της Αττικής Οδού μέχρι τον Κόκκινο Μύλο και
  Q=455 m3/s κατάντη του Κόκκινου Μύλου μετά τη συμβολή του ρέματος Αχαρνών.

  - Συνολικό μήκος διευθετούμενων τμημάτων π. Κηφισού κατάντη της Αττικής Οδού: 5,455 Km

  - Μήκος υπό μελέτη έργων διευθέτησης στο 1ο τμήμα κατάντη του τεχνικού συμβολής του ρ. Αχαρνών στον Κόκκινο Μύλο: 3,305 Km. Προβλέπονται έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα με τα οποία διευρύνεται και τροποποιείται η υφιστάμενη διατομή του
  ποταμού. Η νέα διατομή του π. Κηφισού παραμένει ανοικτή.

  - Μήκος υπό μελέτη έργων διευθέτησης π. Κηφισού στο 2ο τμήμα ανάντη του τεχνικού συμβολής του ρ. Αχαρνών στον Κόκκινο Μύλο μέχρι την Αττική Οδό: 2,15 Km.

  Προβλέπονται έργα κυρίως από συρματοκιβώτια με τα οποία διευρύνεται και τροποποιείται η υφιστάμενη διατομής του ποταμού σε μήκος 1,94 Km. Σε μήκος 216,50 m δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης.

  - Όγκος λεκάνης ανάσχεσης V= 789,4 *103 m3 (Τ=50 έτη). Η λεκάνη δημιουργεί ανάσχεση σε πλημμυρικά γεγονότα με περίοδο επαναφοράς Τ>5 έτη. Σημαντική προσωρινή ταμίευση V>390 *103 m3 δημιουργείται σε πλημμυρικά γεγονότα με περίοδο επαναφοράς Τ>20 έτη.

  - Επιφάνεια λεκάνης ανάσχεσης για μείωση της πλημμυρικής παροχής αιχμής (Τ=50 έτη):106.000 m2.

  - Μήκος κοίτης ποταμού εντός της λεκάνης ανάσχεσης: 1650 m (Για πλημμυρική παροχή με Τ=50 έτη).

  - Νέος ισόπεδος τετρασκελής οδικός κόμβος με κύριο οδικό άξονα Λ. Κατσώνη (βόρεια) – Κ. Παλαμά.

  - Νέες Οδικές Γέφυρες (καθαίρεση υφιστάμενων και επανακατασκευή στη ίδια θέση ή σε μικρή απόσταση): Πέντε στο 1ο Τμήμα των έργων. Επισκευαζόμενες Οδικές Γέφυρες:

  Μία στο 2ο Τμήμα των έργων (επί της οδού Φιλαδελφείας).

  - Καταργούμενες Οδικές Γέφυρες (καθαίρεση υφιστάμενων χωρίς επανακατασκευή): Μία (Γέφυρα Belley επί της οδού Μαρμάρων) στο 2ο Τμήμα των έργων.

  - Νέες Πεζογέφυρες σε αντικατάσταση υφιστάμενων: Πέντε στο 1ο Τμήμα των έργων, μία στο 2ο Τμήμα των έργων.

  - Νέες Πεζογέφυρες: Μία στο 3ο Τμήμα των έργων.

  - Καταργούμενες Πεζογέφυρες (καθαίρεση υφιστάμενων): Δύο στο 1ο Τμήμα των έργων.

  - Νέα Υδατογέφυρα αγωγού ΕΥΔΑΠ (καθαίρεση υφιστάμενης και επανακατασκευή): Μία στο 2ο Τμήμα των έργων

  - Αποκαταστάσεις οδών, πεζοδρομίων, δικτύων ΟΚΩ και βλάστησης και στα τρία τμήματα του έργου.

  Το υπό εξέταση έργο αναπτύσσεται σε τμήμα του κύριου κλάδου του Κηφισού ποταμού ο οποίος πηγάζει από τις νότιες πλαγιές του όρους Πάρνηθα καιτις βόρειες του Πεντελικού Όρους. Η διαδρομή του είναι από Βορρά προς Νότο και καταλήγει (εκβάλει) στο Φαληρικό δέλτα. Το συνολικό μήκος του ποταμού ανέρχεται σε 32 Km περίπου ενώ το υπό διευθέτηση τμήμα έχει μήκος 5,455 Km. Το υπό διευθέτηση τμήμα του Κηφισού ποταμού οριοθετείται στα κατάντη από το σημείο συμβολής του με το διευθετημένο κλειστό υπόγειο τμήμα του Κηφισού (κάτωθεν του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στις Τρεις Γέφυρες) ενώ το ανάντη όριο του (όριο λεκάνης ανάσχεσης) ευρίσκεται σε απόσταση 1650 m βόρεια της Αττικής Οδού.

  Το έργο όπως και ο π. Κηφισός ακολουθεί πορεία γενικά παράλληλη με την Εθνική Οδό (ΠΑΘΕ/Ε75) ευρισκόμενο συνεχώς δυτικά αυτής. Στο υπό μελέτη τμήμα συμβάλλει το ρέμα Αχαρνών (αμέσως κατάντη του κοιμητηρίου Ν. Φιλαδέλφειας). Το υφιστάμενο τεχνικό διατηρείται ως έχει. 

  Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των Έργων “Διευθέτησης - Οριοθέτησης του Ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό", της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ4ΕΣ4653Π8-42Ι

  Engineer

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.