Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Εγκύκλιος 18998/2023: Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

   Share


  Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

  Σας ενημερώνουμε ότι με την αρ. πρωτ. 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/15-12-22) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών εγκρίθηκαν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) αναθεωρημένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

  Οι ανωτέρω εκατόν πενήντα τέσσερις (154) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αποτελούν την 2η αναθεωρημένη έκδοση και αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17.07.2012 (Β’ 2221) Απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα τα Δημόσια Έργα. Οι 154 ΕΤΕΠ αποτελούν μέρος των τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που έγιναν υποχρεωτικής εφαρμογής με την προαναφερόμενη απόφαση.

  Η ισχύς της απόφασης εφαρμογής τους αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από 16-3-2023.

  Οι εκατόν πενήντα τέσσερις (154) αναθεωρημένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που οι τίτλοι τους παρατίθενται στο παράρτημα Α, εκτός του προαναφερθέντος ΦΕΚ είναι διαθέσιμες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Ψ0Ω465ΧΘΞ-ΡΨΕ) και για την εύκολη χρήση τους είναι αναρτημένες στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματεία Υποδομών στον σύνδεσμο:
  https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=7582.

  2023ΥΠΕΧΩΔΕ-38931 Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΤΕΠ.pdf

  Αυτές είναι οι εκατόν πενήντα τέσσερις (154) αναθεωρημένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ):

  Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ
  1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος
  2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
  3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
  4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
  5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος
  6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών
  7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων
  8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων
  9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη
  10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων
  11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση υπόγειων δικτύων κατά τις εκσκαφές
  12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων επιφανειών
  13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή
  14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες
  15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με ραφή
  16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής
  17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00 Συστήματα σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες
  18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων ελεύθερης ροής με άκαμπτους πλαστικούς σωλήνες
  19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
  20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδων και δωμάτων χωρίς οσμοπαγίδα
  21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί από σκυρόδεμα
  22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02 Κατασκευή φορέων γεφυρών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο της προβολοδόμησης
  23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους από σκυρόδεμα
  24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα
  25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών
  26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 Επαλείψεις αντιγκράφιτι
  27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών
  28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 Στρώση από εδαφικά υλικά σταθεροποιημένα με υδράσβεστο για έδραση οδοστρώματος ή επιχώματος
  29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 Στρώση εδαφικών υλικών σταθεροποιημένων με τσιμέντο για έδραση οδοστρώματος
  30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης
  31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη
  32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 Ασφαλτικές σφραγιστικές επαλείψεις
  33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης
  34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος
  35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδών
  36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 Kαθαίρεση, αντικατάσταση ή μετακίνηση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή/και των διατάξεων στήριξής τους
  37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00 Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυμάτων (ΠΜΜ)
  38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης
  39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00 Σωληνώσεις διέλευσης υπογείων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οδών
  40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα
  41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-02-00 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα
  42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής
  43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικών γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές
  44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής
  45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής
  46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς
  47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 Στρώση σιδηροδρομικής γραμμής με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
  48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-50 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
  49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης
  50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων
  51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
  52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
  53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών
  54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10 Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης
  55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)
  56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-04-10 Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών
  57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ»
  58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN»
  59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-22 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX»
  60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-30 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12)
  61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14)
  62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S»
  63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων
  64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και τάφρων
  65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών
  66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού
  67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος
  68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)
  69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες
  70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά
  71 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ από αργιλικά υλικά ή γεωσύνθετο αργιλικό φραγμό
  72 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02 Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό
  73 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
  74 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου
  75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλίδες τύπου πεταλούδας
  76 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης εξαρτημάτων σωληνώσεων
  77 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις - Ταινίες και πλέγματα
  78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα με πολυεστερικές ρητίνες
  79 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών
  80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων μη χυτοσιδηρά, σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών
  81 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 Προκατασκευασμένα συστήματα καναλιών αποστράγγισης ζωνών κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
  82 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων
  83 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 Εγκατάσταση συσκευών ρύθμισης ροής ανοικτών διωρύγων
  84 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01 Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα
  85 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
  86 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων
  87 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων
  88 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων
  89 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά
  90 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-02-00 Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια
  91 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου
  92 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00 Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας
  93 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων
  94 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα
  95 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
  96 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων
  97 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος
  98 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων
  99 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 Εγκατάσταση xλοοτάπητα πρανών με υδροσπορά
  100 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 Προσωρινές κατασκευές ελέγχου της διάβρωσης με αξιοποίηση τοπικής διαθέσιμης ξυλείας
  101 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου
  102 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών
  103 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 Μεταφύτευση δένδρων και θάμνων
  104 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Συστήματα προσωρινής σταθεροποίησης φυτών
  105 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 Διαμόρφωση λεκανών άρδευσης φυτών
  106 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών
  107 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών
  108 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 Εφαρμογή λιπάνσεων φυτών
  109 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα
  110 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία
  111 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 Έλεγχος ζιζανίων
  112 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου
  113 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα
  114 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-10-00 Διαχείριση φυτών εσωτερικών χώρων
  115 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων
  116 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών
  117 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 Έγχυτοι πάσσαλοι (με εκσκαφή)
  118 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι
  119 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες
  120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 Κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια
  121 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-01-00 Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών επένδυσης σηράγγων
  122 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-01-00 Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων
  123 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-02-00 Zώνη λεπτόκκοκου φίλτρου χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων
  124 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-03-00 Ζώνη χονδρόκοκκου φίλτρου – στραγγιστηρίου χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων
  125 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-02 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων
  126 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-06-00 Αδιαπέρατη ζώνη προφράγματος φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
  127 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-07-00 Επιχώσεις ζωνών φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος με μη διαβαθμισμένα (τυχαία) υλικά
  128 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-03-00 Κατασκευή βάθρων τριγωνομετρικών σημείων και εξάρτηση αυτών
  129 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-04-00 Γεωτεχνική παρακολούθηση κατασκευών με γεωδαιτικές μετρήσεις (Μικρομετακινήσεις)
  130 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-11-00 Κυψέλες μέτρησης φορτίου αγκυρίων
  131 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-12-00 Κυψέλες μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων
  132 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-13-00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων
  133 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-14-00 Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους
  134 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά
  135 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων
  136 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού
  137 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού
  138 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού
  139 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού
  140 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού
  141 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος που δεν επεκτείνεται στον οπλισμό
  142 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής/ακαμψίας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά
  143 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (υφάσματα FRP)
  144 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (ελάσματα FRP)
  145 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισμός επιφάνειας οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων που αποκαλύφθηκαν για την ενσωμάτωσή τους σε υστερόχυτο σκυρόδεμα
  146 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα
  147 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα
  148 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα
  149 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή περίσφιξης μέσω στοιχείων από δομικό χάλυβα
  150 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με αιωρούμενο βάρος
  151 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα
  152 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
  153 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή
  154 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους
   
  Τελ
  • Like 1
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.