Jump to content

 • Το ΤΕΕ φορέας υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις τριτογενή τομέα και τουρισμού

   Share


  Εκδόθηκε η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426 (ΦΕΚ 1640/Β'/17.03.2023) με θέμα: Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τουρισμού

  Άρθρο 1
  Αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

  1. Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) καθήκοντα φορέα υλοποίησης και διαχείρισης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τομέα του τουρισμού που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δράσεις αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις επιχειρήσεις των ανωτέρω τομέων, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

  2. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:

  i. Την υποδοχή, τον έλεγχο πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης,

  ii. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,

  iii. την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη αυτών, προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, εφεξής «Επιτελική Δομή» για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων,

  iv. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή, για την έκδοση αποφάσεων απένταξης,

  v. τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων καθ’ όλη την διάρκεια των δράσεων, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το σχετικό οδηγό και την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη τους,

  vi. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης των έργων,

  vii. την εκταμίευση της επιχορήγησης των δράσεων προς τους δικαιούχους,

  viii. την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων της σχετικής προκήρυξης προς τις επιχειρήσεις, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των δράσεων,

  ix. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για θέματα των δράσεων του προγράμματος και την υποβολή προς την Επιτελική Δομή των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,

  x. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων, την διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή τους,

  xi. την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας η οποία
  θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,

  3. Το ΤΕΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης των δράσεων, αναλαμβάνει και καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξή του έργου του, κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στον Φορέα Σχεδιασμού του Προγράμματος, ο οποίος μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

  4. Το ΤΕΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή, καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
  Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη των δράσεων, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.

  5. Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

  Άρθρο 2

  Καταβολή της χρηματοδότησης των δράσεων

  1. Τα ποσά της χρηματοδότησης των δράσεων καταβάλλονται με επιχορήγηση τμηματικά στο ΤΕΕ, ως φορέα αρμόδιο για την καταβολή των ενισχύσεων στους
  δικαιούχους. Ειδικότερα:

  α) 1η δόση που ανέρχεται στο ποσό της προκαταβολής της επιχορήγησης, όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη των δράσεων,

  β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των έργων και την εξέλιξη των δράσεων.

  2. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς το ΤΕΕ και στη συνέχεια στους δικαιούχους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται 

  3. Το ΤΕΕ ανοίγει έντοκο/ους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για τις δράσεις, που αφορούν στην επιχορήγηση για την μεταφορά των χρηματοδοτήσεων.

  4. Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ από το ΤΕΕ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  - Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή τις σχετικές διατάξεις σε περίπτωση απαλλαγής.

  - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή τις σχετικές διατάξεις σε περίπτωση απαλλαγής.

  - Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του/ων λογαριασμού/ών της παρ. 3.

  - Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής.

  - Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη λάβει για τις δόσεις πλην της 1ης.

  - Σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής.

  5. Στον/ους ανωτέρω λογαριασμό/ούς κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά, καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον/ους ανωτέρω λογαριασμό/ούς, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς των εκάστοτε δράσεων. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του/ων λογαριασμού/ών, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση των δράσεων κατατίθενται από το ΤΕΕ, με μέριμνα της Επιτελικής Δομής, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  Αναλυτικά όλο το ΦΕΚ:

  Το ΤΕΕ φορέας υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις τριτογενή τομέα και τουρισμού ΦΕΚ 1640 Β-17.03.2023.pdf

   

   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.