Jump to content

Gestalt

Members
 • Posts

  77
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Gestalt

 1. Συνάδελφοι: Α. στο άρθρο 5, παρ. 3 αναφέρεται ότι: Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2,50 μ. τουλάχιστον. (με βάση το ΠΔ/23.02.87) Β. στο άρθρο 7, παρ. 8 αναφέρεται ότι: Για κτίρια όγκου πάνω από 2000 κυβικά μέτρα πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους, φυσικού ή διαμορφωμένου, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους όγκους, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα. Οι μικρότεροι όγκοι ή τα ανεξάρτητα κτήρια δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνουν την ίδια ακριβώς μορφή, όγκο και τυπολογία και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι 5 μ. (με βάση το ΠΔ/04.11.11) - Τελικά ποια είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ κτιρίων στο ίδιο οικόπεδο; Μήπως η λέξη κλειδί είναι το ανεξάρτητη στο Α, σε αντίθεση με την αναφορά σε λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα στο Β; Αν υποθετικά έχω ένα κτίριο που δεν ξεπερνάει τα 2.000 κυβικά όγκο και διατηρώντας ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες και μεγέθη αποφασίζω να προσαρμόσω την λειτουργική οντότητα (ενιαία ή ανεξάρτητη) σε περισσότερα του ενός κτίρια, σε αυτή την περίπτωση η ελάχιστη απόσταση 2,50 μ. δεν θα είναι, ή 5 μ. θεωρείτε; Να δώσω ένα παράδειγμα για το αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Σε περίπτωση που έχω ξενοδοχείο που δεν ξεπερνάει τα 2.000 κυβικά είτε με διάσπαση όγκου είτε χωρίς (με βάση την παραπάνω υπόθεση), και αποφασίζω να το διασπάσω σε 5 ανεξάρτητα διαμερίσματα, τι απόσταση θα πρέπει να κρατήσω; Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ενιαία λειτουργική ενότητα; (θεωρώ πως όχι, καθώς το κάθε διαμέρισμα είναι ανεξάρτητο από το άλλο, με εξαίρεση ίσως τους χώρους που φιλοξενούνε τους κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και εστίασης).
 2. Καλησπέρα, είναι σωστό ο χώρος αναμονής ΑΜΕΑ να βρίσκεται μπροστά από τον ανελκυστήρα, έχει λυθεί αυτό το ζήτημα; Επίσης, το 0,80 μ. (1,60 - 0,80) ως πλάτος όδευσης διαφυγής σου αρκεί;
 3. Καλησπέρα, στην παραγράφο 2 του άρθρου 14 του ΝΟΚ όπως προσαρμόστηκε με το Ν. 4759/20, αναφέρεται: "To κτίριο τοποθετείται ελεύθερα στο οικόπεδο σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο μετά από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1577/1985. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πίσω όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση Δ και, οπού δεν εφάπτεται, με τα πλάγια όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση "), με την αναφορά "με τα πίσω όρια του οικοπέδου". Η έννοια του σχεδίου σε τι αφορά ακριβώς; Πιο συγκεκριμένα, σε περιοχή που θεσπίστηκε ΓΠΣ το 1989 και στη συνέχεια έγινε νέο ΓΠΣ το 2010, αλλά για το συγκεκριμένο ΟΤ υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο από το 1948 όπου για το συγκεκριμένο τομέα προβλεπόταν το σύστημα των πτερύγων ως προς την θέση κτιρίου, ισχύει η διάταξη αυτή; Με μπερδεύει γιατί διαβάζω ότι το ΓΠΣ της πόλης είναι του 1989 αλλά παράλληλα βλέπω ότι υπήρχανε και βασιλικά διατάγματα, αυτά έχουνε την ίδια ισχύ και επομένως δεν ισχύει η παρ. 2 γιατί υπήρχε ΓΠΣ πριν το 1975 και έτσι δεν μπορώ να κολλήσω στο πίσω όριο? Ευχαριστώ!
 4. Θεωρείτε ότι η εισαγωγή της παραγράφου 2 στο άρθρο 14 του ΝΟΚ με το Ν. 4759/20, όπου αναφέρεται: "To κτίριο τοποθετείται ελεύθερα στο οικόπεδο σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο μετά από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1577/1985. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πίσω όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση Δ και, οπού δεν εφάπτεται, με τα πλάγια όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση "), με την αναφορά "με τα πίσω όρια του οικοπέδου", αφήνει να εννοηθεί την πιθανότητα περίπτωσης περισσότερων του ενός πίσω ορίου (καθώς δεν αναφέρει "με το πίσω όριο "αλλά γίνεται χρήση πληθυντικού), ενισχύοντας παράλληλα το δυσμενές σενάριο της επιλογής του Δ αντί δ με βάση τον ισχυρισμό των ΥΔΟΜ στα προηγούμενα post (και σε αντιστοιχία με το σχήμα 1δ του ΤΕΕ Ηπείρου);
 5. Σε ευχαριστώ πολύ Παύλο και εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι ότι μπορείς σε ισόγειο τμήμα ενιαίου κτιρίου που έχει χαμηλότερο ύψος από τμήμα του με επιπλέον όροφο/ορόφους να μην έχεις σε αυτό στέγη, διαφορετικά η διατύπωση θα ήτανε ¨Πάνω από το ύψος κτιρίου υποχρεωτική στέγη" (επομένως είτε ισόγειο τμήμα είτε περισσότερου/ων ορόφου/ων του ίδιου κτιρίου θα επιβαλλόταν στέγη σε κάθε επίπεδο) και όχι "Πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου υποχρεωτική στέγη¨ (περίπτωσή μας)...
 6. Ισχύει το Π/10 ή το 1/10Π; Διαφορετικά δεν είναι ή εγώ το αντιλαμβάνομαι λάθος, πχ. στην πρώτη περίπτωση σε πλάτος Π = 10 μ. ο εξώστης μπορεί να είναι εντός ΟΓ 1 μ., ενώ στην δεύτερη περίπτωση 1/10x10 = 0,01 μ. ;;;; ΥΓ. Μάλλον το πρώτο είμαι μπερδεύω την διατύπωση για το που αναφέρεται ο πολλαπλασιασμός επί Π, λογικά εννοεί 1/10 και όλο μαζί x Π, νομίζω ορθότερα έτσι δεν θα ήτανε να αναγράφει το αρχικό Π/10 ώστε να μην δημιουργούνται προβληματισμοί;
 7. Καλησπέρα, σε περιοχή όπου μέσω ειδικών διατάξεων έχουμε υποχρεωτική στέγη πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου, σε (όμοια) κτίρια που τμήμα τους είναι διώροφο και τμήμα τους ισόγειο, μπορώ στο τμήμα του ισογείου τους (που ουσιαστικά προκύπτει από οπισθοχώρηση του διώροφου) να μην έχω στέγη ώστε να μείνει ως ταράτσα του ισογείου προσβάσιμη από του χώρους του Α' ορόφου; Όπως το αντιλαμβάνομαι θεωρώ πως μπορούμε, καθώς η διάταξη αναφέρεται σε υποχρεωτικότητα της στέγης πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, όπου ορίζεται ένα και μοναδικό μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος χωρίς να διαχωρίζεται σε πχ. 7,50 μ. για διώροφα και 4,00 μ. για μονώροφα αλλά ισχύει ένα καθολικό στην περίπτωσή μας μέγιστο ύψος 7,50 μ. και το ισόγειο που προκύπτει από τη μελέτη είναι 3,00 μ. Εννοείται πάνω από το διώροφο όπου έχουμε και το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος ότι θα προστεθεί στέγη... Αν παίζει κάποιο ρόλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε εξάντληση του συντελεστή δόμησης... ευχαριστώ!
 8. Σε ευχαριστώ πολύ @melissaγια την απάντηση, μπερδεύτηκα λίγο να σου πω την αλήθεια για το αν ισχύει στην περίπτωσή μου, πρόκειται για ξενοδοχείο, ενιαίο κτίριο που αποτελείται από διαφορετικά διαμερίσματα (σαν να λέγαμε αν ήτανε κατοικία τύπου μεζονέτες που συνδέονται με ΑΗΧ και αποτελούνε επομένως ενιαίο κτίριο). Σε κάθε ένα εκ των διαμερισμάτων υπάρχει σκάλα που δίνει πρόσβαση στη σοφίτα, επομένως από ισόγειο σε σοφίτα. Πιστεύεις πως αφαιρείται σε αυτή την περίπτωση η δόμηση της σοφίτας στο ισόγειο καθώς και στο επίπεδο της σοφίτας και για το πρώτο μπορεί να γίνει χρήση του 11§6ε;
 9. @melissaμε την λογική της πολεοδομικής προσέγγισης των όρων πέραν της συμβολαιογραφικής, στο άρθρο 11 παρ. 6ε, η έννοια της αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει σύσταση οριζοντίου σε κάθε "ιδιοκτησία", ή έχει την ίδια έννοια και για κτίριο ξενοδοχείου για παράδειγμα όπου κάθε διαμέρισματα του κτιρίου έχει δικιά του πρόσβαση με κλίμακα σε όροφο ή σοφίτα και επομένως γίνεται και στην περίπτωση αυτή χρήση του άρθρου αυτού;
 10. Επομένως @kan62, με βάση και τις προσαρμογές που έχουνε γίνει έκτοτε στον ΝΟΚ, η κλίμακα της σοφίτας, αφαιρείται από το επίπεδο της σοφίτας όσον αφορά την δόμηση αλλά προσμετράται στο επίπεδο από όπου ξεκινάει; (πχ. σε ισόγειο κτίριο με σοφίρα, ο χώρος κάτω από αυτήν μετράει στην δόμηση ενώ αφαιρείται από το επίπεδο της σοφίτας όταν η επιφάνεια αυτής μαζί με την κλίμακα τηρεί την προυπόθεση του 50% του υποκείμενου χώρου;
 11. Οχι @Didonisπρόκειται για Ξενοδοχείο, επομένως ένα κτίριο μεν, αλλά με διαφορετικά διαμερίσματα εντός αυτού που το καθένα έχει σοφίτα, έτσι δεν είμαι σίγουρος αν έχει εφαρμογή η παρ. ε του άρθρου 11 ώστε να εξαιρεθούνε οι κλίμακες από την δόμηση...
 12. Συνάδελφοι, σε ξενοδοχείο το οποίο αποτελείται από διαφορετικά διαμερίσματα (αλλά σε ενιαίο κτίριο), η σκάλα πρόσβασης προς τη σοφίτα κάθε διαμερίσματος μετράει στην δόμηση; Στο άρθρο 11, παρ. ε. αναφέρεται: Η επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά επίπεδο (όροφο, πατάρι, σοφίτα) και ανά κλιμακοστάσιο σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πλατύσκαλων, των διαδρόμων και των χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων. Σε προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια της παρούσας περίπτωσης που έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόμησης καθώς και σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη και με την προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28.07.2011. Ποια είναι η έννοια της αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας; Εχει νόημα και εφαρμογή στην παραπάνω περίπτωση; Ευχαριστώ!
 13. Συνάδελφοι καλησπέρα σας, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για το οποίο δεν έχω καταφέρει να βρω σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση στο νομοθετικό πλαίσιο (παρόλο που και ο ίδιος έχω κάνει χρήση χωρίς όμως να έχω καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα) και αφορά την ελάχιστη (και όχι τη μέγιστη όπου υπάρχουνε πλέον σαφής αναφορές - Ν. 4258/14 και σχετικές τροποποιήσεις) απόσταση μεταξύ κτιρίων σε εκτός σχεδίου άρτιο κατά κανόνα αγροτεμάχιο, με αναφορά στα ξενοδοχειακά καταλύματα. 1) Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτιρίων; 2) Αναφέρεται η απάντηση σε κάποιο σχετικό νόμο, εγκύκλιο κλπ.; Από ότι έχω παρατηρήσει, σε διάφορες ΥΔΟΜ γίνεται αποδεκτή η απόσταση Δ, εφόσον όμως το άρθρο 14 δεν έχει εφαρμογή στις εκτός σχεδίου περιοχές, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση στο 1), τότε με βάση ποια επαγωγική διαδικασία ή συγκροτημένη παράθεση τεκμηριωμένων στοιχείων προκύπτει η απόσταση αυτή; 3) Αν ισχύει η απόσταση Δ, τότε α) γιατί δεν λαμβάνεται το δ μικρό (μιας και το άρθρο 14, παρ. θ στα εντός σχεδίου αναφέρεται σε δ μικρό και όχι κεφαλαίο) και επίσης β) στον τύπο Δ= 3 + 0,10xH γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων από τις ΥΔΟΜ λαμβάνεται ως μέγιστο ύψος Η το 7,50 μ. και όχι το 10,50 μ.; Έχει να κάνει με τους σχετικούς περιορισμούς των 10,50 μ. όποτε κατά κάποιο τρόπο λαμβάνεται το «καθολικό» 7,50 μ. ως μέγιστο ύψος; 4) Αν τέλος ισχύει η απόσταση Δ, έχει ισχύ και η εφαρμογή όπως προβλέπεται για τα εντός σχεδίου αντίστοιχα όπου σε περίπτωση μη εξάντλησης της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης (με την γνωστή διαδικασία δήλωσης ιδιοκτήτη) ως μέγιστο ύψος λαμβάνεται το μέγιστο πραγματοποιούμενο (και όχι επιτρεπόμενο) ύψος (έτσι αν για παράδειγμα αυτό είναι 4,00 μ. ,τότε η απόσταση μεταξύ κτιρίων είναι 4,30 μ.); 5) Αν ισχύει το 4), τότε σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων κτιρίων στο αγροτεμάχιο, στο παράδειγμα όπου τρία εξ’ αυτών έχουνε μέγιστο ύψος 4,00 μ. και ένα εξ’ αυτών 7,50 μ., τότε τα κτίρια που έχουνε ύψος 4,00 μ. μπορούν να έχουνε μεταξύ τους απόσταση 4,30 μ., ενώ το κτίριο που είναι 7,50 μ. θα πρέπει να απέχει από αυτά απόσταση 3,75 μ. (με το σκεπτικό ότι στην περίπτωση αυτή επικρατεί το ψηλότερο κτίριο -δυσμενές σενάριο- για τον υπολογισμό); 6) Τέλος, η εξωτερική θερμομόνωση καθώς και διακοσμητικά / ογκοπλαστικά στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό της απόστασης αυτής ( μιας και ξ' ορισμού δεν αποτελούνε κτίριο); Ευχαριστώ!
 14. Σε ευχαριστώ @Pavlos33 , το 0.00, δηλαδή σε επαφή, το στηρίζεις στο ότι τελικά κατισχύει το ΠΔ του '85 από το ΝΟΚ: Γιατί σε διάφορα σημεία στο φόρουμ έχω δει και την αντίθετη άποψη, με βάση το άρθρο 1 του ΝΟΚ;
 15. Τελικά σε οικισμούς <2000 κατοίκων, το κτίριο μπορεί να κολλήσει στο πίσω όριο με βάση το σύστημα των πτερύγων και το αντίστοιχο ΦΕΚ του '85 ή πρέπει να τηρηθεί απόσταση Δ με βάση το ΝΟΚ; Τι τελικά υπερισχύει;
 16. Καλησπέρα, ο συνθετικός χλοοτάπητας μετράει / υπολογίζεται στην / ως φύτευση για την επάρκεια της υποχρεωτικής φύτευσης;;
 17. Συνάδελφοι καλησπέρα, η επέκταση Υπογείου στην περίπτωση του παραπάνω άρθρου ορίζεται γενικά; Για παράδειγμα, το παρακάτω μπορεί να θεωρηθεί επέκταση υπογείου και αν όχι, για ποιόν λόγο (το σχήμα της επέκτασης είναι τυχαίο στα πλαίσια που τηρούνται οι υπόλοιπες προυποθέσεις του άρθρου, ενώ ο προβληματισμός αναφέρεται στον διάδρομο που δημιουργείται); Epektash_Ypogeiou_Paradeigma.pdf
 18. Παύλο, γνωρίζεις πού γίνεται αναφορά ότι επιτρέπεται και το μηχανοστάσιο της Πισίνας εντός των πλάγιων αποστάσεων στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια;
 19. Μα η απάντηση θεωρώ πως προκύπτει κατευθείαν από την παρ. ιθ : ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία, στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου. Το απόσπασμά είναι από την εξαιρετική διαμόρφωσή σου Θοδωρή. Επομένως σε σχέση με παλαιότερες συζητήσεις νομίζω πως έιναι πλέον ξεκάθαρο πως η εξωτερική θερμομόνωση σε νέα κτίρια μπορεί να είναι εντός Δ/δ, επομένως αν Δ = 2,50 μ. και θερμομόνωση 10 εκ. ο ελεγκτής δόμησης θα μετρήσει 2,40 μ απόσταση από πίσω όριο... Με βάση τα παραπάνω δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αναφορά στο άρθρο κ @terryσχετικά με την τεκμηρίωση της ΥΔΟΜ.
 20. Καλησπέρα, μπορούμε να έχουμε στεγανό βόθρο: 1)σε επαφή με πισίνα και 2) σε επαφή με δεξαμενή νερού σε αντίθεση με την θεμελίωση κτιρίου και ορίων οικοπέδου που θα πρέπει να απέχει απόσταση min 1 μ.; 3) Επίσης μπορεί η πισίνα να είναι σε επαφή με δεξαμενή νερού; Εχω περίπτωση σχεδιασμού νέου κτιρίου σε περιοχή που σύντομα θα συνδεθεί με αποχετευτικό σύστημα και σκέφτομαι ο βόθρος όντας σε επαφή με τη δεξαμενή νερού να μπορεί στη συνέχεια να αποτελέσει προέκτασή της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα...
 21. Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω περίπτωση τμήματος κάθετης συνιδιοκτησίας οικοπέδου επιφάνειας περ. 250 τμ. με συντελεστή δόμησης 0,80, Συντελεστή Κάλυψης 0,40 (ήτοι περ. 100 τ.μ. Κάλυψη) και μέγιστο ύψος 11 μ. Λόγω κτιριολογικού προγράμματος (χρήση κατοικίας) τα 100 τ.μ. Κάλυψης δεν επαρκούν, μπορώ στην περίπτωση αυτή να κάνω χρήση της παρ. 1α του άρθρου 12 ώστε να εξασφαλιστεί Κάλυψη 120 τ.μ. αντί για 100 τ.μ. δεδομένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις μη υπέρβασης του 70% της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο (στην περίπτωση αυτή του τμήματος αναφοράς της επιφάνειας της κάθετης συνιδιοκτησίας), όπου 120 τ.μ. < 0,7 x 250 = 175 τ.μ. ; Ουσιαστικά στο Διάγραμμα Κάλυψης να εξετασθεί το επί μέρους τμήμα, όπως αντίστοιχα γίνεται πχ. με την δόμηση, όπου αναγράφουμε την επιτρεπόμενη τόσο για το σύνολο του οικοπέδου όσο και επιμέρους για κάθε κάθετη συνιδιοκτησία; Εχει αντιμετωπίσει κανένας αντίστοιχη περίπτωση; Ευχαριστώ!
 22. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις @Didonis και @dimitris GM ! Σωστά @Didonis , απόδειξη πως η αποκατάσταση έχει δεχτεί διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις (στιλιστική, αναλυτική κλπ.), ίσως δεν το εξέφρασα εγώ σωστά, εννοούσα μια κατεύθυνση/μεθοδολογία ως προς τους φορείς |(πχ. πολεοδομία, Εφορία Αρχαιοτήτων κλπ.) καθώς και τη σχετική νομοθεσία (πχ. όπως ανέφερε ο Δημήτρης άρθρο 6 του ΝΟΚ και ότι άλλο σχετικό ΦΕΚ υπάρχει)... για παράδειγμα, σχετικά με το μέγιστο ύψος των όμορων σχετικά με το παραδοσιακό και αν θα πρέπει αυτά να έχουνε χαμηλότερο ή ίδιο ύψος με αυτό, αναφέρεται κάπου συγκεκριμένα (παρεμπιπτόντως δεν το έχω βρει σε ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής);
 23. Καλησπέρα, πέραν των ΦΕΚ χαρακτηρισμού του κάθε παραδοσιακού κτιρίου, υπάρχουνε προδιαγραφές σχετικά με την μελέτη αποκατάστασης/επανάχρησης, καθώς και σχετικά με τα όμορα οικόπεδα για τη μελέτη νέου κτιρίου σε οικόπεδο που βρίσκεται σε επαφή με οικόπεδο όπου βρίσκεται παραδοσιακό κτίριο (πχ. έχω υπόψιν - αν ισχύει- πως σε οικόπεδο όμορο οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται παραδοσιακό κτίριο δεν επιτρέπεται το ύψος του νέου κτιρίου να ξεπερνάει το ύψος του παραδοσιακού, υπάρχει όντως κάποια συγκεκριμένη αναφορά στη νομοθεσία σχετικά με αυτό καθώς και με υπόλοιπες προδιαγραφές και σε θετική περίπτωση πού ανατρέχουμε); Επίσης, οι όροι δόμησης δίνονται από την πολεοδομία με των ίδιο τρόπο που αιτούνται οι όροι δόμησης για νέο κτίριο σε εντός σχεδίου περιοχές από το σύστημα του ΤΕΕ; Ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχουν κάποιες σχετικές κατευθύνσεις που αφορούν την διαδικασία αντιμετώπισης μιας μελέτης που αφορά τη μετατροπή ενός παραδοσιακού κτιρίου σε Τουριστικό κατάλυμα για παράδειγμα ή στην γενικότερη ανακαίνισή του καθώς και στο σχεδιασμό νέου κτιρίου σε όμορο οικόπεδο όπου βρίσκεται εντός του όμορου παραδοσιακό κτίριο (τα διαδοχικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και προδιαγραφές σχεδιασμού, όροι δόμησης, ιεραρχία φορέων και δράσεων κα.); Ευχαριστώ!
 24. Σε ευχαριστώ @Didonis , με την επιφύλαξη μόνον του άρθρου 35 φαντάζομαι! Καλό βράδυ και σε εσένα!
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.