Jump to content

topografos3333

Members
 • Content Count

  70
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

7 Ουδέτερη

About topografos3333

 • Rank
  Μέλος

Profile Information

 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός

Recent Profile Visitors

250 profile views
 1. Έχουμε αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου με επιβολή ρυμοτομίας και διάνοιξη πεζοδρόμου που περνά μέσα απο το οικόπεδο ενδιαφέροντος...
 2. Να διευκρινίσω ότι το τμήμα πολεοδομήθηκε με το διάταγμα του '23 για τις πυκνοδομημένες περιοχές. Συνεπώς άν στην πρόσοψη έχω επαρκές πρόσωπο και τμήμα της πίσω πλευράς του οικοπέδου ρυμοτομείται (και διατηρείται η αρτιότητα) δεν χρειάζεται να κάνω καμία συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης και μπορώ να προχωρήσω σε έκδοση Ο.Α. γιατί το οικόπεδο είναι ούτως ή άλλως οικοδομήσιμο;
 3. Η παραχώρηση σε κοινή χρήση του ρυμοτομούμενου πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη ώστε να καταστεί οικοδομήσιμο ένα οικόπεδοπου έχει ήδη έχει πρόσωπο σε άλλη οδο, ή το οικόπεδο είναι ήδη οικοδομήσιμο;
 4. Συμφωνώ Πάυλο. Σε μια αναζήτηση βρήκα μια απάντηση από το ΤΕΕ Πελοποννήσου που αφορά όμως τον 4178/2013. Στο 4495/17 άρθρο 107 5β. δεν αναφέρει κάτι παρόμοιο : "1184. Μπορώ να κατασκευάσω πέργκολα σε ρυθμισμένο κτίριο που βρίσκεται σε μη άρτιο οικόπεδο με τη διαδικασία της έγκρισης μικρής κλίμακας; Στο άρθρο 25 παρ.5 του Ν.4178/13 αναφέρεται ότι μπορώ να κάνω εργασίες μικρής κλίμακας. Αναφέρεται μόνο στο κτίριο η μπορώ να κάνω σχετικές εργασίες και στο οικόπεδο; Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 5 του 4178, σε χώρους που έχουν τακτοποιηθεί με τον 3775/2009, 3843/2010 και 4178/2013 με εξόφληση τουλάχιστον του 30% του συνολικού προστίμου, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη: στ) εργασίες που προβλέπονται στις §2 και §3 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012. Οι εργασίες ΔΕΝ επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων. Στην §2.ιστ του Ν.4067 προβλέπεται η κατασκευή πέργκολας. Κατά την γνώμη μου η «επαύξηση του κτίσματος» δεν έχει να κάνει με το αν μετράει η κατασκευή στον συντελεστή όγκου έτσι όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο του ΝΟΚ αλλά εννοείται κάθε κατασκευή κατ’ επέκταση του αυθαιρέτου. Θα ήταν άλλη περίπτωση αν επί του οικοπέδου επιτρεπόταν η έκδοση άδειας μετά την τακτοποίηση του όποιου αυθαιρέτου και άλλη περίπτωση αυτή που περιγράφετε στο συγκεκριμένο ερώτημα όπου μιλάμε για ένα ΜΗ άρτιο οικόπεδο. (Απαραίτητη διευκρίνιση ότι ΣΕ ΟΛΑ τα ερωτήματα που τίθενται επί της κρίσης μας, η απάντηση αφορά ως επί το πλείστον το συγκεκριμένο ερώτημα και δεν είναι πάντα φρόνιμο να υιοθετείται για παρόμοιες (παρόμοιες κατά την κρίση του καθενός) περιπτώσεις όπου ακόμα και μία λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα). Δεν μπορεί δηλαδή το συγκεκριμένο κενό οικόπεδο να μην μπορεί να βγάλει άδεια για πέργκολα και να μπορεί να βγάλει (άδεια) όταν έχει τακτοποιημένο αυθαίρετο. Είναι παράλογο. Προφανώς λοιπόν στην περίπτωση σας επιτρέπονται οι εργασίες επί των τακτοποιημένων αυθαιρέτων π.χ. ενίσχυσης, βελτίωσης της υγιεινής και γενικά όσες προβλέπονται στο 25.5 εξαιρουμένων αυτών που αυξάνουν τον όγκο, ασχέτως του αν μετρούν στον συντελεστή όγκου όπως αυτός ορίζεται στον Ν.4067. Το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση της προβλεπόμενης στο τελευταίο εδάφιο της 25.5 Υ.Α., γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένη η παράγραφος και με την πολύ στενή ερμηνεία προκύπτουν και πολύ παράλογα. π.χ. η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης η οποία προκαλεί έστω και μικρή αύξηση του όγκου. Προφανώς και το πνεύμα του νόμου ΔΕΝ είναι αυτό."
 5. Σύμφωνα με το (ΦΕΚ 3976β/14.11.2017), αρ. 1 παρ. 2: "2. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα τα απαιτούμενα στοιχεία του ακινήτου στα οποία απαραίτητα περιλαμβάνονται η γενική περιγραφή, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Δήμος στον οποίο ανήκει το ακίνητο, οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες του γεωτεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών/αιτούντων (απαραίτητα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ) καθώς και η καταγραφή των εντασσόμενων παραβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017, με όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του παρα-βόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου."
 6. Καλησπέρα σας, Θα ηθελα να ρωτήσω αν επιτρέπεται η έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας για θερμοπρόσοψη σε κτίριο χωρίς Ο.Α. χτισμένο σε σε μη άρτιο οικόπεδο το οποίο έχει γίνει υπαγωγή στο Ν.4495/17.
 7. Καλησπέρα μια ερώτηση: Κληροτεμάχιο > 4000 τ.μ. εκτός σχεδίου με χρόνο δημιουργίας το 1961 από παραχωρητήριο στον πρώτο κληρούχο, και εν συνεχεία με δωρεά εν ζωή στον σημερινό πωλητή, χωρίς πρόσωπο, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο; Γιατί μέσα στο forum διάβασα για άρτιο και μη οικοδομήσιμο για αντίστοιχη περίπτωση χωρίς πρόσωπο και με προβλημάτισε... Πάντως από ότι βλέπω στην εκτός σχεδίου δόμηση 270δ/85 με τις τροποποιήσεις του 3212/03 δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο...
 8. Συνάδελφοι μια (ίσως και αφελή) ερώτηση: έχουμε περίπτωση διαμερίσματος ισόγείου ορόφου, σε οικόπεδο 3000 τμ. για υπαγωγή στο ν. 4495/17 Μέσα στο οικόπεδο, στην άκρη του υπάρχει ισόγεια αποθήκη 5-6 τ.μ.... αγνώστου προελεύσεως και λοιπών στοιχείων! Θα πρέπει να διερευνηθεί η νομιμμότητα του τελευταίου κτίσματος και να περιλαμβάνεται στη βεβαίωση μηχανικού του ν. 4495/17 ή μας ενδιαφέρει μόνο το διαμέρισμα; σημειώνεται ότι δεν φαίνεται στην αρχική Ο.Α. η αποθήκη... Ευχαριστώ πολυ΄.
 9. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το εξής θέμα: Σε μία μεταβίβαση ακινήτου, υπάρχει Τ.Δ. της Ο.Α. το οποίο δείχνει το ακίνητο εκτός σχεδίου. Στο μεταξύ, σήμερα το ακίνητο είναι εντός σχεδίου και έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής στην περιοχή. Η ερώτηση μου είναι: χρειάζεται η σύνταξη νέου Τ.Δ. ώστε να βεβαιωθεί σφραγιστεί επ' αυτού η δήλωση 651 ή θεωρούμε ότι είμαστε στην περίπτωση 5β του αρ. 98; Ευχαριστώ πολύ.
 10. Καλημέρα σας , Σε περίπτωση Ο.Ι. η οποία στην πραγματικότητα έχει χωριστεί σε δυο, και έχει παραχωρήσει τμήμα του αρχικού διαμερίσματος στον κοινόχρηστο για τη δυνατότητα εισόδου στα νέα διαμερίσματα , στα δύο διαμερίσματα, οφείλω να : 1. υποβάλλω κάτοψη όλου του ορόφου; (Δεν ξέρω αν μπορώ να βρώ τους συνιδιοκτήτες - είναι εξοχική κατοικία) 2. έχω συναίνεση των συνιδιοκτητών των άλλων Ο.Ι. του ορόφου; Ευχαριστώ
 11. Άρα αν καταλαβαίνω καλά: 1. χρόνος απόδειξης κατασκευής προ του 75 (τα 55 τμ) - βεβαίωση 1ης ρευματοδότησης απο ΔΕΔΔΗΕ 2. χρόνος απόδειξης κατασκευής προ του '83 (τα 10 τμ) - διορθωμένο ε9.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.