Jump to content

1.1 Λογισμικό

69 files

 1. Tablecoords // Αυτόματη δημιουργία πίνακα συντεταγμένων

  tableCoords v.1 (Φεβρουάριος 2018)
  Το tableCoords είναι ένα πρόγραμμα σε lisp για την αυτόματη δημιουργία πίνακα συντεταγμένων και λοιπόν βοηθητικών στοιχείων σε περιβάλλον Autocad.
  Αν δεν ξέρετε πως να εκτελέσετε αρχεία lisp διαβάστε τη σχετική ενότητα στο τέλος αυτού του αρχείου.
   
  Αρχείο αλλαγών
  tableCoords v.1.01 (Ιανουάριος 2022)
  Στο πινακάκι με τις συντεταγμένες εμβαδά και αποστάσεις αναγράφονται με τρία δεκαδικά. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών μπορείτε να κάνετε edit το αρχείο lisp και στη γραμμή 522 να τροποποιήσετε τη μεταβλητή (setq *decimals* 3).
  tableCoords v.1.02 (Ιούλιος 2022)
  Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ο έλεγχος για πολύγωνα που τέμνονται με τον εαυτό τους έβγαζε εσφαλμένα μήνυμα λάθους, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να απενεργοποιηθεί τελείως. Αρκεί να κάνετε edit το αρχείο lisp και στη γραμμή 523 να τροποποιήσετε τη μεταβλητή (setq *selfintersect* 1). Όταν η τιμή είναι 1 γίνεται έλεγχος για self overlap ενώ όταν είναι 0 ο έλεγχος παρακάμπτεται.
  Στην τελευταία περίπτωση να σημειωθεί πως αν υπάρχει όντως πολύγωνο που τέμνεται με τον εαυτό του, το πρόγραμμα θα διακοπεί (δεν μπορεί να γίνει offset η polyline για την τοποθέτηση των ονομάτων στις κορυφές). Μπορείτε πάντοτε να βγάλετε πινακάκι με την εντολή ptc, η οποία όμως δεν τοποθετεί αυτόματα ονόματα στις κορυφές και δεν κάνει διαστασιολόγηση.
   
  >>> Δημιουργία πίνακα (tc)
  Για εκτέλεση πληκτρολογείτε tc και πατάτε space ή enter.
  Το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να επιλέξετε μία ή περισσότερες κλειστές polylines. Δεν είναι απαραίτητο οι γραμμές να έχουν την ιδιότητα closed, αρκεί να αρχίζουν και να τελειώνουν στο ίδιο σημείο.
  Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να δώσετε την κλίμακα του σχεδίου σας (κρατάει μόνο το ακέραιο τμήμα).
  Η κλίμακα καθορίζει αφενός το μέγεθος των γραμμάτων του πίνακα, αφετέρου τα μεγέθη των βοηθητικών στοιχείων (ονόματα κορυφών, διαστασιολόγηση).
  Η επόμενη ερώτηση σας ζητάει αν θέλετε να δώσετε κάποιο πρόθεμα για την αυτόματη ονομασία των κορυφών. Αν π.χ. πατήστε το γράμμα Τ, οι κορυφές του πολυγώνου θα ονομαστούν Τ1, Τ2, Τ3 κ.λπ. Αν δεν θέλετε κάποιο πρόθεμα πατήστε απλώς enter.
  Τέλος, θα σας ζητηθεί να δώσετε το σημείο εισαγωγής του πίνακα. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε κάπου πρόχειρα, είναι πολύ εύκολο να τον μετακινήσετε στη συνέχεια στο σημείο ακριβώς που επιθυμείτε.
  Το tableCoords θα δημιουργήσει ένα καινούριο layer (Pinakakia). Θα φτιαχτεί πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει όνομα κορυφής, συντεταγμένες Χ και Υ, αποστάσεις μεταξύ κορυφών, συνολικό εμβαδόν πολυγώνο και συνολική περίμετρο. Ο πίνακας είναι ένα ενιαίο αντικείμενο, που στη λογική του θυμίζει πίνακα excel. Μπορείτε να κάνετε εύκολα edit κάποιο στοιχείο, να αλλάξετε τις ιδιότητες γραμμών και στηλών, να του δώσετε κάποιο συγκεκριμένο στυλ μορφοποίησης κ.λπ. Αν θέλετε να τον μετακινήσετε αρκεί να τον επιλέξετε και να διαλέξετε το πάνω αριστερά τετραγωνάκι.
  Εκτός από τον πίνακα θα μπούνε αυτόματα ονόματα στις κορυφές του πολυγώνου και θα γίνει διαστασιολόγηση στις πλευρές του. Οι διαστάσεις έχουν φτιαχτεί με το στυλ tcDimStyle. Αν θέλετε να αλλάξετε εύκολα την εμφάνισή τους, πατήστε dimstyle και από το παράθυρο που ανοίγει τροποποιήστε το παραπάνω στυλ.
  >>> Εντολή διαγραφής (deltc)
  Με την εντολή αυτή θα σβήσετε όλα όσα έχουν φτιαχτεί (πίνακας, ονόματα κορυφών, διαστασιολογήσεις, layers, styles). Η deltc φροντίζει να σβήσει οριστικά (purge) τυχόν υπολείμματα των παραπάνω στοιχείων.
  >>> Εισαγωγή πίνακα από σημεία (ptc)
  Ένας εναλλακτικός τρόπος για να δουλέψετε είναι αντί να κάνετε επιλογή polyline(s) να περιγράψετε το πολύγωνο που σας ενδιαφέρει με τις κορυφές του. Για τον σκοπό αυτό πατάτε ptc και δίνετε διαδοχικά τις κορυφές του πολυγώνου. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι παραπλήσια με όσα ειπώθηκαν παραπάνω, με μόνη διαφορά ότι δεν δημιουργείται αυτόματη διαστασιολόγηση και δεν μπαίνουνε ονόματα στις κορυφές.
  >>> Έλεγχος για self overlap
  Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα είτε όταν επιλέγετε polylines είτε όταν επιλέγετε σημεία ελέγχει την τοπολογική ορθότητα των πολυγώνων, ότι δεν τέμνονται δηλαδή με τον εαυτό τους. Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα η διαδικασία διακόπτεται και βγαίνει αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα.
  >>> Τέλος, πατώντας helptc βγαίνει ένα μήνυμα συνοπτικής παρουσίασης.
  Η πρώτη έκδοση του tableCoords δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.
  Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια στον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση τον Σπύρο Σταμπολίδη και τον Αλέξη Ντούλα.
  Για αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο [email protected]
  ============================================
  Για να φορτώσετε ένα πρόγραμμα lisp πληκτρολογείτε "ap" και πατάτε enter.
  Βρείτε το αρχείο .lsp που θέλετε να εκτελέσετε, επιλέξτε το και κάντε load.
  Αναλόγως της έκδοσης του Autocad που δουλεύετε μπορεί να σας ζητήσει επιβεβαίωση για το αν εμπιστεύεστε το αρχείο.
  Αν θέλετε το αρχείο μπορεί να φορτώνει αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε το πρόγραμμα.
  Πατάτε πάλι "ap" και πατάτε το κουμπί "contents" (startup suite) κάτω δεξιά.
  Από εκεί μπορείτε να κάνετε add και remove αρχεία lisp.
  Στο επόμενο σχέδιο που θα ανοίξετε θα φορτωθεί ότι έχετε τοποθετήσει στο startup.
  Για να μην βγαίνει συνεχώς ερώτηση ασφαλείας, μπορείτε από τις επιλογές του προγράμματος να δηλώσετε ένα trusted folder μέσα στο οποίο θα έχετε βάλει όλα τα lisp αρχεία που δουλεύετε.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε να εκτελέστε lisp, καθώς επίσης και για να κατεβάσετε πολλά χρήσιμα προγράμματα, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.lee-mac.com/runlisp.html

  3,501 downloads

  51 comments

  Updated

 2. myGrid // Aυτόματος σχεδιασμός κανάβου

  myGrid v.1 (Νοέμβριος 2017)
  Το myGrid είναι ένα πρόγραμμα σε lisp για την αυτόματη δημιουργία κανάβου και εισαγωγή βορρά προσανατολισμού σε περιβάλλον Autocad.
  Αν δεν ξέρετε πως να εκτελέσετε αρχεία lisp διαβάστε τη σχετική ενότητα στο τέλος αυτού του κειμένου.
  >>> Δημιουργία κανάβου (mg)
  Για εκτέλεση πληκτρολογείτε mg και πατάτε space ή enter.
  Το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να δώσετε τα σημεία που ορίζουν μια οποιαδήποτε διαγώνιο του κανάβου.
  Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να δώσετε την κλίμακα του σχεδίου σας (κρατάει μόνο το ακέραιο τμήμα).
  Η κλίμακα καθορίζει αφενός το βήμα του κανάβου, αφετέρου το μέγεθος των γραμμάτων του οπλισμού.
  Αν θέλει ο χρήστης μπορεί να παρακάμψει την προεπιλογή μεγέθους γραμμάτων και να δώσει μια δική του τιμή.
  Η τελευταία ερώτηση αφορά το αν θα δημιουργηθούν σταυροί ή γραμμές, πατώντας c ή l αντίστοιχα.
  Το myGrid θα δημιουργεί ένα καινούριο layer (kanabos). Αν το layer υπάρχει ήδη, θα σας ρωτήσει αν θέλετε να κρατήσετε τα περιεχόμενά του ή να τα διαγράψετε. Αν λοιπόν θέλετε να αντικαταστήσετε τον κάναβο που έχετε φτιάξει με έναν καινούριο, ζητάτε διαγραφή. Αν θέλετε να έχετε παραπάνω από έναν κανάβους στο σχέδιο σας, ζητάτε διατήρηση. Το layer που φτιάχνεται κλειδώνεται αυτόματα.
  >>> Εντολές διαγραφής (delgrid) και αποστολής πίσω (backgrid)
  Η πρώτη σβήνει το layer kanabos μαζί με τα περιεχόμενά του.
  Η δεύτερη στέλνει τον κάναβο πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα του σχεδίου σας (εκτός από τις εικόνες).

  >>> Εντολές γρήγορης σχεδίασης (cmg και lmg)
  Η cmg δημιουργεί κάναβο με σταυρούς. Η μοναδική ερώτηση είναι για την κλίμακα.
  Η lmg δημιουργεί κάναβο με γραμμές. Η μοναδική ερώτηση είναι για την κλίμακα.

  >>> Εισαγωγή βορρά προσανατολισμού (na)
  Εκτελείται με την εντολή na. Κατά την πρώτη εκτέλεση θα σας ζητήσει να υποδείξετε το αρχείο dwg που βρίσκεται ο βορράς προσανατολισμού. Χρησιμοποιείστε κάποιο από τα πρότυπα αρχεία (northarrow.dwg).
  Θα σας ζητήσει επίσης να δώσετε το σημείο εισαγωγής του βορρά και (αν δεν το έχετε κάνει ήδη) την κλίμακα του σχεδίου. Ο βορράς θα κεντραριστεί οριζόντια και κάθετα στο αντίστοιχο τετράγωνο του κανάβου. Θα φτιαχτεί ένα καινούριο layer (borras).

  >>> Εντολές διαγραφής (delna), στοίχισης (alna) και αλλαγής (changena)
  Πατώντας delna σβήνεται ο βορράς και το layer που είχε φτιαχτεί.
  Πατώντας alna μπορείτε να κεντράρετε τον βορρά σας σε κάποιο τετράγωνο του κανάβου.
  Τέλος, με την εντολή changena μπορείτε να αντικαταστήσετε το πρότυπο αρχείο βορρά με κάποιο δικό σας. Θα σας ζητηθεί να υποδείξετε το αρχείο (.dwg) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για καλύτερη λειτουργικότητα (σωστό μέγεθος και σωστή θέση) φέρτε τον βορρά σας πάνω στο υπόδειγμα του northarrow.dwg προσέχοντας τα εξής δύο πράγματα: α)το οπτικό κέντρο του βορρά σας να είναι στην αρχή των αξόνων και β)το συνολικό ύψος του βορρά να είναι 100 units (για εύκολη προσαρμογή, μπορείτε να κάνετε align τον δικό σας πάνω στον προτεινόμενο).

  >>> Τέλος, πατώντας helpgrid βγαίνει ένα μήνυμα που περιγράφει συνοπτικά τη λειτουργία του.
  Η πρώτη έκδοση του myGrid δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2017.
  Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια στον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση τον Σπύρο Σταμπολίδη και την Κατερίνα Μπρεντάκη.
  Για αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο [email protected]
  ============================================
  Για να φορτώσετε ένα πρόγραμμα lisp πληκτρολογείτε "ap" και πατάτε enter.
  Βρείτε το αρχείο .lsp που θέλετε να εκτελέσετε, επιλέξτε το και κάντε load.
  Αναλόγως της έκδοσης του Autocad που δουλεύετε μπορεί να σας ζητήσει επιβεβαίωση για το αν εμπιστεύεστε το αρχείο.
  Αν θέλετε το αρχείο μπορεί να φορτώνει αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε το πρόγραμμα.
  Πατάτε πάλι "ap" και πατάτε το κουμπί "contents" (startup suite) κάτω δεξιά.
  Από εκεί μπορείτε να κάνετε add και remove αρχεία lisp.
  Στο επόμενο σχέδιο που θα ανοίξετε θα φορτωθεί ότι έχετε τοποθετήσει στο startup.
  Για να μην βγαίνει συνεχώς ερώτηση ασφαλείας, μπορείτε από τις επιλογές του προγράμματος να δηλώσετε ένα trusted folder μέσα στο οποίο θα έχετε βάλει όλα τα lisp αρχεία που δουλεύετε.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε να εκτελέστε lisp, καθώς επίσης και για να κατεβάσετε πολλά χρήσιμα προγράμματα, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.lee-mac.com/runlisp.html
   

  3,063 downloads

  25 comments

  Updated

 3. Εξαγωγή ορθοφωτοχαρτών Κτηματολογίου

  Εφαρμογή εξαγωγής γεωαναφερόμενων ορθοφωτοχαρτών Κτηματολογίου.
   
  Η συζήτηση για το αρχείο γίνεται σε αυτό το θέμα: http://www.michanikos.gr/topic/23333-%CE%91%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BC/

  6,059 downloads

  20 comments

  Updated

 4. Toposynt.lsp - Πίνακας Συντεταγμένων για Διαγράμματα Δόμησης, Τοπογραφικά, Διανομές, κλπ.

  Πίνακας Συντεταγμένων για Διαγράμματα Δόμησης, Τοπογραφικά, Διανομές, κλπ.
  Πρόβλημα με τα Ελληνικά; Κοίταξε το  https://www.michanikos.gr/files/file/644-toposyntlsp-πίνακας-συντεταγμένων-για-διαγράμματα-δόμησης-τοπογραφικά-διανομές-κλπ/?do=findComment&comment=11485&tab=comments
  Συνάδελφοι,
  Βλέποντας την μεγάλη αποδοχή που έχει αυτό το πραγματικά πολύ χρήσιμο προγραμματάκι (900 εμφανίσεις, 200 downloads και 18 σχόλια σε 3 μέρες), αφιέρωσα ένα Σαββατοκύριακο για να το βελτιώσω όσο μπορούσα, ενσωματώνοντας όσο ήταν δυνατόν και τις επιθυμίες που εκφράσατε στα αρχικά σας σχόλια.
  Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χρήστη agior που μοιράστηκε μαζί μας το αρχικό korkth.lsp που είναι και ο πυρήνας αυτού του προγράμματος
  Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο και Καλές Δουλειές
  Κάλυμνος 3/12/2012
  Νικόλας Ρεΐσης
  Πολιτικός Μηχανικός
   
   
  Σύντομη Περιγραφή
  Σε κλειστή polyline AutoCAD :
  εκτελεί αυτόματη αύξουσα ονομασία κορυφών (κατ'επιλογή είτε με Γράμματα (Ελληνικό αλφάβητο true type) είτε με Αριθμούς - με η χωρίς Πρόθεμα/Επίθεμα).
  Η ονοματοδοσία δηλαδή μπορεί να είναι του τύπου Α,Β,Γ,Δ,... ή του τύπου 1,2,3,4 με επιλογή του πρώτο αριθμού που θα χρησιμοποιηθεί
  Με πρόθεμα η επίθεμα μπορεί να είναι του τύπου κΑ,κΒ,κΓ,... ή κ1,κ2,κ3 η του τύπου Ακ,Βκ,Γκ,... η 1κ,2κ,3κ όπου κ οποιοσδήποτε χαρακτήρας ή ακολουθία χαρακτήρων αναγράφει την ονομασία στις κορυφές, προσθέτει σημεία (προαιρετικά), υπολογίζει και αναγράφει τις αποστάσεις μεταξύ κορυφών πάνω στις πλευρές συντάσσει Πίνακα Συντεταγμένων των κορυφών και αναγράφει τις Αποστάσεις μεταξύ τους, το εμβαδόν και την περίμετρο της polyline Πως το ενεργοποιείτε:
  Μεταφορτώνετε (Κατεβάζετε, download) το επισυναπτόμενο αρχείο και το σώζετε κατά προτίμηση στο \Program Files\AutoCAD χχχ\Support (η όπου αλλού θέλετε αν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε μετά). Φορτώνετε το πρόγραμμα στο Autocad γράφοντας στην γραμμή εντολών (load "Toposynt ").
  Προσοχή: γράφουμε ακριβώς αυτό που βλέπουμε - δηλαδή μέσα σε παρενθέσεις και εισαγωγικά Εναλλακτικά το φορτώνουμε με την εντολή APPLOAD Αφού φορτωθεί το τρέχουμε όπως τρέχουμε οποιαδήποτε εντολή του Autocad γράφοντας στην γραμμή εντολών toposynt και enter η tps και enter

  16,123 downloads

  178 comments

  Updated

 5. Δημιούργια DXF και hash σε PDF

  Το προγραμματάκι που ανεβάζω γραμμένο σε autoLISP κάνει τα εξής πράγματα:
  -έλεγχο ότι στο layer TOPO_PROP υπάρχουν μόνο κλειστά polylines
  -δημιουργία φακέλου με όνομα KHD_(όνομα του dwg αρχείου) και υποφακέλου με όνομα "Ανέβηκαν" σε αυτόν
  -στον φάκελο KHD_(όνομα του dwg αρχείου) αποθηκεύει το dxf που απαιτείται για την υποβολή του ΚΗΔ όπως και το PDF με το hash τού αρχείου
  -σε περίπτωση που ξανατρέξει το πρόγραμμα, διαγράφει εντελώς τον φάκελο "Ανέβηκαν" μαζί με όλα του τα περιεχόμενα. Επίσης, διαγράφει κάθε .dxf αρχείο που βρίσκει μέσα στον KHD_(όνομα του dwg αρχείου) και κάθε .pdf αρχείο με τη λέξη "HASH" στον τίτλο του έτσι ώστε κάθε φορά να υπάρχει μόνο ένα .dxf και ένα .pdf αρχείο.
  -Το όνομα του αρχείου που παράγεται είναι της μορφής Τίτλος dwg_KHD_DXF_Ημέρα_Μήνας_Ώρα_Δευτερόλεπτα.
  Για να τρέξει, τραβάμε το lsp (ή vlx) αρχείο στο παράθυρο του AutoCAD (ή το επιλέγουμε αφού τρέξουμε το "appload") και γράφουμε teekid
  Έχει τρέξει επιτυχώς σε Windows 10 στις εξής εκδόσεις του AutoCAD: 2007, 2015 και 2019.
  Παρακαλώ για τα σχόλια σας ως προς την λειτουργικότητα και προς τον κώδικα.
  Ευχαριστώ πολύ!
   
   

  227 downloads

  4 comments

  Updated

 6. Σχεδίαση - κατάτμηση - υπολογισμός εμβαδών γηπέδων χωρίς AUTOCAD

  Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο στη δουλειά σας αλλά το ανεβάζω και περιμένω σχόλια.
  Το πρόγραμμα αυτό είναι μια αυτόνομη μικρή σχεδιαστική εφαρμογή με την οποία μπορείς να σχεδιάσεις ένα τοπογραφικό διάγραμμα βάσει ορθογώνιων συντεταγμένων και να το διαιρέσεις σε τμήματα με ποσοστά (πχ 25% - 30% - 45%) με γραμμές είτε κάθετες, είτε παράλληλες προς κάποια πλευρά είτε από κάποια κορυφή του περιγράμματος. 
  Μπορούν να υπάρχουν πολλαπλά περιγράμματα και πολλαπλές διαχωριστικές γραμμές. Η εμβαδομέτρηση γίνεται αυτόματα για κάθε περίγραμμα και με χειρονακτική επιλογή κορυφών για οποιοδήποτε άλλο τμήμα.
  Η επιλογή κορυφών διευκολύνεται πολύ με την δυνατότητα "έλξης" που διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά σημεία του διαγράμματος.
  Μπορεί να εξάγει τις polyLines και σε DXF αρχείο (αν χρειαστεί θα προστεθεί και η εξαγωγή ονομάτων σημείων κλπ).
  Επίσης στην έκδοση αυτή δεν συμπεριέβαλα την δυνατότητα εκτύπωσης, εφόσον δεν ξέρω αν θα χρειαστεί σε κάποιον, αλλά εδώ είμαστε για οτιδήποτε χρειαστεί!
  Για δοκιμή ανοίξτε το αρχείο Test.XML

  263 downloads

  12 comments

  Updated

 7. Aρχείο προσμέτρησης και αντιπαραβολής με επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη

  Στο αρχείο υπολογίζεται :
  Προσμέτρηση επιφανειών
  Υπολογισμός ανά κατηγορία επιφανειών
  Έλεγχος πολεοδομικών μεγεθών
  Προσδιορισμός απόκλισης ΚΑΕΚ 
  Άρθρα 10 και 25
  Πίνακας 1 ΙΚΑ
  Διάγραμμα Κάλυψης
  Προτείνω την εισαγωγή δεδομένων μέσω data extraction από το σχεδιαστικό πρόγραμμα(θεωρώ τα επίπεδα polylines ορθότερη επιλογή διότι  μια επιφάνεια μπορεί να προκύψει με μικρές διαφορές ανάλογα με το τρόπο επιμερισμού της σε απλά σχήματα και την στρογγυλοποίηση). Ωστόσο στο αρχείο υπάρχει η δυνατότητα να εισάγονται πληκτρολογημένα τα δεδομένα στα πεδία με την γαλάζια γραμματοσειρά.

  944 downloads

  1 comment

  Updated

 8. Τοπογραφία - Δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα

  Από 2 γνωστά σημεία, βρίσκεις απόσταση και γωνία διεύθυνσης.
  Δεν απαιτεί εγκατάσταση, συμβατότητα με Win10 64 bit

  186 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Areaob (Ορθή επανάληψη της έκδοσης R2)

  Ορθή επανάληψη της τελευταίας έκδοσης R2 του Areaob.
  Από βιασύνη ξέχασα να προσθέσω μια καινούργια ρουτίνα που προστέθηκε για μία από τις βελτιώσεις, με αποτέλεσμα να βγάζει μήνυμα ότι το nearest_point δεν υπάρχει.
  Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρω στα προηγούμενα.
  Συγνώμη για τον χαμένο χρόνο.
   

  256 downloads

  4 comments

  Submitted

 10. Areaob

  Είναι μια βελτιωμένη έκδοση η R2 του Areaob που είχα δημοσιεύσει 13 Μαρτίου 2021.
  Υπενθυμίζω ότι αφορά τον υπολογισμό εμβαδού κλειστού σχήματος με πλευρές γραμμές ή τόξα που τέμνονται μεταξύ τους.
  Οι αλλαγές είναι οι πρακάτω:
  1. Έχει βελτιωμένο αλγόριθμο έτσι ώστε να έχουμε λιγότερες περιπτώσεις που το τελικό σχήμα δεν περιέχει το εσωτερικό σημείο που έχουμε δώσει.
  2. Έχει γίνει βελτίωση στη ρουτίνα error, η μία αφορά την αποκλειστική έξοδο από το πρόγραμμα με το πλήκτρο escape (η έξοδος με το πάτημα enter δημιουργούσε πρόβλημα στην επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων και η δεύτερη αφορά την αντιιμετώπιση προβλημάτων στην λειτουργία της ρουτίνας για τις εκδόσεις του autocad από 2015 και πάνω.
  3. Έχει δοκιμαστεί και τρέχει και στην έκδοση Autocad 2017.
   

  76 downloads

  3 comments

  Submitted

 11. areaob

  Πρόγραμμα υπολογισμού εμβαδού κλειστού σχήματος
  Ένα από πιο συχνά ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας τοπογράφος μηχανικός
  στην σχεδίαση - υπολογισμό ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι ο υπολογισμός
  του εμβαδού μικρών ή μεγάλων τμημάτων.
  Με το autocad που είναι το βασικό πρόγραμμα, χωρίς τη χρήση βοηθητικών εφαρμογών
  έχουμε δύο επιλογές:
  1. Επιλέγοντας μια-μια τις κορυφές του σχήματος, πράγμα που είναι επίπονο
  και αφ' ετέρου μπορεί εύκολα να μας οδηγήσει σε λάθος επιλογή κορυφής.
  2. Να σχεδιάζουμε κάθε φορά μια polyline για το σχήμα που θέλουμε να υπολογίσουμε
  το εμβαδόν που και αυτό είναι χρονοβόρο και επίπονο.
  Αντίθετα εάν είχαμε τη δυνατότητα αντί για τις κορυφές, να επιλέγουμε τις πλευρές
  του σχήματος, η όλη διαδικασία θα ήταν κατά πολύ απλούστερη, ακριβέστερη και πολύ
  πιο σύντομη.
  Πόσο μάλλον εάν είχαμε και τη δυνατότητα να μπορούμε να υπολογίσουμε σχήματα που
  να έχουν πλευρές, όχι μόνο γραμμές αλλά και τόξα.
  Αυτό ακριβώς επιχειρεί αυτό το πρόγραμμα, με άλλα λόγια:
  Απλοποιεί την εύρεση του εμβαδού σχήματος, με επιλογή των πλευρών, που μπορεί
  να είναι είτε γραμμές είτε τόξα, με την επιλογή να γίνεται είτε αριστερόστροφα
  είτε δεξιόστροφα.
  Μας ζητά να ορίσουμε ένα σημείο εσωτερικό του σχήματος που θέλουμε να υπολογίσουμε
  και στη συνέχεια να επιλέξουμε τις πλευρές του σχήματος, με μόνη προϋπόθεση, η κάθε
  πλευρά να τέμνεται με την επόμενη. Το εμβαδόν προκύπτει μόλις ορίσουμε κλειστό σχήμα
  με τουλάχιστον τρεις (3) πλευρές. Στην περίπτωση που δεν "κλείνουμε" το σχήμα δεν
  υπάρχει αποτέλεσμα και αναγκαστικά θα πρέπει να διακόψουμε πατώντας το πλήκτρο Esc.
  Σε κάθε περίπτωση πατώντας το πλήκτρο  Esc βγαίνουμε από το πρόγραμμα και το σχέδιο
  επανέρχεται στις ρυθμίσεις που είχε.
                
  Την πρώτη φορά που τρέχουμε το πρόγραμμα μας ζητά να καθορίσουμε το ύψος του κειμένου
  του εμβαδού και το layer στο οποίο θα εμφανιστεί. Τις αμέσως επόμενες φορές συνεχίζει
  με τις επιλεγμένες τιμές.              
  Εάν κατά την διαδικασία επιλογής των πλευρών η επιλογή μας είναι άνευ αντικειμένου
  ή επιλέγουμε άσχετα αντικείμενα θα μας ζητά να ξανά επιλέξουμε χωρίς κάποια άλλη
  ειδοποίηση εκτός από την περίπτωση που επιλέξουμε κάποια Lwpolyline οπότε θα μας
  ενημερώσει για το λάθος αντικείμενο που έχουμε επιλέξει.
  Αυτό γίνεται  για να γνωρίζουμε ότι επιλέξαμε κάτι, που δεν είναι αποδεκτό, επειδή
  οι Lwpolylines δεν ξεχωρίζουν από τις απλές γραμμές ή τα τόξα.
                
  Για να έχουμε ακριβή οπτική εικόνα, με την επιλογή κάθε πλευράς αλλάζει η κατάσταση
  θέασης της πλευράς σε highlight, με τον ορισμό δε του κλειστού σχήματος, επιπλέον,
  δημιουργείται μια διαγράμμιση Solid της περιοχής που έχει υπολογιστεί για μερικά
  δέκατα του δευτερολέπτου και στη συνέχεια γίνεται επισήμανση των κορυφών του σχήματος.
  Έτσι έχουμε πλήρη έλεγχο για το σχήμα που έχουμε επιλέξει αν είναι αυτό που θέλουμε ή όχι
                
  Στην περίπτωση που το τελικό σχήμα που προκύπτει δεν περιέχει το αρχικό εσωτερικό
  σημείο που έχουμε επιλέξει, θα ειδοποιηθούμε ότι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα σωστού
  υπολογισμού και στη συνέχεια θα εκτυπωθεί το αποτέλεσμα οπότε επιλέγουμε αν θα
  αποδεχθούμε το αποτέλεσμα.
  Έχει σημασία εδώ να αναφέρω ότι στην περίπτωση που οι πλευρές του σχήματος είναι μόνο
  γραμμές το αν είναι το 'εσωτερικό σημείο' εντός ή εκτός του σχήματος δεν επηρεάζει
  το αποτέλεσμα.
  Όμως εάν όμως έχουμε πλευρές που είναι τόξα είναι πιθανό το τελικό σχήμα να είναι
  διαφορετικό από αυτό που θέλουμε, οπότε το αποτέλεσμα είναι λανθασμένο.
  Σε κάθε περίπτωση επειδή έχουμε οπτική εικόνα της διαδικασίας, αποφασίζουμε
  ανάλογα.            
  Απαιτείται εξάσκηση για να κατανοήσουμε την λειτουργία του ειδικά όταν έχουμε πολλές
  γραμμές και τόξα ταυτόχρονα.
  Για να φορτώσει το πρόγραμμα, εάν το βάλετε σε κάποιο φάκελο που μπορεί να δει το
  Autocad, γράφετε την εντολή (load"areaob") και πατάτε enter ή space, Μπορείτε να
  το φορτώσετε και μέσα από το γραφικό περιβάλλον του Autocad -->Tools -->Load Application
  Ξεκινά με την εντολή areaob και enter η space και με την εντολή help_areaob εμφανίζει
  επεξηγηματικό - βοηθητικό κείμενο για το πρόγραμμα.
  Εχει γίνει, στο μέτρο του δυνατού, αποσφαλματοποίηση και μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε
  ρύθμιση και αν έχετε κάνει, χρησιμοποιεί τις δικές του και μετα από την εκτέλεση
  επαναφέρει τις ρυθμίσεις που είχατε.
  Είναι δοκιμασμένο και τρέχει σε εκδόσεις από Autocad 2000 εως και 2008.
  Μπορείτε να στείλετε τυχόν παρατηρήσεις - ερωτήσεις στο [email protected]
  Διατίθεται ελεύθερα, αφιερωμένο στη μνήμη του συνάδελφου μου και παλιού συμφοιτητή
  Άνθιμου Σαββίδη, που πρόσφατα έφυγε από τη  ζωή.
  CopyRight ® Dimitris Liaskos 2020
   

  112 downloads

  10 comments

  Submitted

 12. Toposynt 2021 - Πίνακας Συντεταγμένων και διαστασιολόγηση POLYLINE - Ανανεωμένο με τη χρήση μη-ASCII ελληνικών (που απαιτεί το AutoCAD ≥ 2021)

  Ανανέωση του τελευταίου Toposynt με τη χρήση μη-ASCII για το ελληνικό αλφάβητο σημείων διότι απαιτείται από το τελευταίο AutoCAD. Επίσης έγιναν μικροδιορθώσεις, και το formatting έγινε indent με το Visual Studio Code.
  Σημειώσεις: Ως font style χρησιμοποιεί το επί του παρόντος επιλεγμένο και λειτουργεί καλύτερα χωρίς annotative style ή/και με height 0. Ξεκίνησα να προσθέσω ρυθμίσεις σταθερές ως επιλογή για να μην επιλέγεις κάθε φορά π.χ. "γράμματα ναι/σημεία ναι/δεκαδικά #" αλλά έμεινε ως TODO. Επίσης: α) Οι PLINE καλό είναι να είναι ορθά κλειστές με το property "closed" και όχι κυριολεκτικά να συμπίπτει το τελευταίο με το πρώτο σημείο γιατί χαλάει η τελευταία σειρά του πίνακα (ή και η περίμετρος) β) Ενδεχομένως λόγω AutoCAD bug το 'Linetype generation' property πρέπει να είναι OFF για να τυπωθεί ξανά το πρώτο σημείο στον πίνακα γ) Εάν θέλετε να έχουν αντίστροφη αρίθμηση τα σύμβολα τρέξτε REVERSE στο PLINE.
  Χρήση:
  1) APPLOAD -> τρέχουμε το αρχείο (ή με (load "toposynt.lsp") αν είναι στο path)
  2) TPS ή TOPOSYNT (και επιλέγουμε μία POLYLINE (και μόνο αυτό)
  3) Ακολουθάμε τις ερωτήσεις

  1,896 downloads

  20 comments

  Updated

 13. Αλλαγή Κέντρου Φύλλου Χάρτη Προβολής Hatt

  Αλλαγή Κέντρου Φύλλου Χάρτη Προβολής Hatt
  Πρόκειται για εφαρμογή σε περιβάλλον excel, που σκοπό έχει να "μετασχηματίζονται" οι συντεταγμένες με βάση τα διάφορα κέντρα φύλλων χάρτη της προβολής Hatt. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις (και όχι συντελεστές) που περιγράφονται στο βιβλίο "Γεωμετρική Γεωδαισία" του Δασκάλου Α.Φωτίου. Το δημιούργησα ως ένα εργαλείο που θα μπορεί να βοηθήσει στις αλλαγές ΚΦΧ των διανομών ΥΓ. Λόγω της τότε "αυτοματοποίησης" (πίνακες Ρίζου) ενδέχεται να παρουσιαστούν αποκλίσεις εκατοστών σε σχέση με αποτελέσματα προηγούμενων δεκαετιών. Τέλος, επειδή δεν έχω περάσει κάποιο μήνυμα σφάλματος, ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τους κανόνες μετάβασης στα Φύλλα Χάρτη (μικρά και μεγάλα), ειδάλλως θα λάβει εσφαλμένα αποτελέσματα και συντεταγμένες κοντά στο Θεό.
  Για παρατηρήσεις, κράξιμο, κατσάδες ή οτιδήποτε άλλο: [email protected]
   
   

  563 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. P-PN - Z

  Το αρχείο P-PN.lsp με λειτουργία εισαγωγής ΚΑΙ υψομέτρου στα σημεία. 
  "Φορτώνεται" όπως όλα τα lisp αρχεία του AutoCAD.

  529 downloads

  4 comments

  Submitted

 15. SplitArea.vlx

  Απλή ρουτίνα κατάτμησης πολύγωνου.

  Είναι η free έκδοση του κατατμεί στα 2, το κατέβασα απο το CADStudio και το δίνω σε όλους του συνάδελφους. Για κατάτμηση σε πιο πολλά κομμάτια θα πρέπει να τους πληρώσετε.
  Βάλτε το στον Support φάκελο του AutoCAD μέσα στα Program Files. Φορτώστε με ΑPPLOAD και τρέξτε το γράφοντας splitarea. Aπλα θυμηθείτε να κλείσετε το πολύγωνο με την εντολή
  CLOSE.

  342 downloads

  0 comments

  Submitted

 16. Γεωδύσσεια για Android. Προβολικά συστήματα στον Ελλαδικό Χώρο.

  https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.geodyssey
  Δυνατότητες εφαρμογής:
  Εύρεση συντεταγμένων σημείων στον Ελλαδικό χώρο, σε όλα τα Προβολικά Συστήματα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87, Hatt, ΤΜ3, UTM, HTRS89,  WGS84).
  Μετρήση αποστάσεων και υπολογισμός εμβαδων πάνω στους διαθέσιμους χάρτες υποβάθρου (OpenStreetMap, Google Maps, Αεροφωτογραφίες Κτηματολογίου)
  Αποθήκευση των σημείων στην προσωρινή μνήμη (Clipboard) του κινητού με στόχο την επικόλληση τους(Paste) σε επεξεργάσιμη μορφή  από προγράμματα ή εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου (Text Editors). 

  191 downloads

  1 comment

  Submitted

 17. Hash reg

  Η καλύτερη λύση που βρήκα για την παραγωγή HASH SHA512 που ζητάει το κτηματολογιο για τα τοπογραφικά είναι η εξής:
  κατεβάζετε το αρχείο το τρέχετε με διπλό κλικ και το UAC απενεργοποιημένο
  αυτό τροποποιεί το registry και προσθέτει στο δεξί κλικ εντολή για την παραγωγή SHA512 το οποιο φαίνεται στο shell των windows

  253 downloads

  5 comments

  Updated

 18. HashGenerator

  Πρόγραμμα για την δημιουργία Hash για το dxf  που υποβάλουμε στο κτηματολόγιο.
  Είναι πιο απλό στην λειτουργία του από αυτό που συστήνει το κτηματολόγιο .

  881 downloads

  8 comments

  Submitted

 19. Μετατροπή NMEA σε Lat Long H

  Script για την μετατροπή NMEA αρχείου σε Lat Long H

  104 downloads

  0 comments

  Updated

 20. HGRStoWGS84

  Το HGRStoWGS84 είναι ένα εκτελέσιμο matlab script για τον -μαζικό- μετασχηματισμό των γεωδαιτικών συντεταγμένων από το ΕΓΣΑ87 στο WGS84 (ένα παγκόσμιο σύστημα αναφοράς), σύμφωνα με τους τύπους που δημοσιεύτηκαν από τον καθηγτή Βέη το 1994.


  Παρατηρήσεις:

  1. Αφορά μετασχηματισμό αρκρίβειας όχι καλύτερης από 1 μέτρo-
  2. Διαβάστε τις οδηγίες που δίνονται για να καταλάβετε τα αρχεία και την μορφή που θα βάζετε.

  Σε περίπτωση σφαλμάτων, παρακαλώ ειδοποιήστε

  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επίσημο εργαλείο μετασχηματισμού.

  320 downloads

  3 comments

  Submitted

 21. Πρόγραμμα δημιουργίας πίνακα εμβαδομέτρησης ή πίνακα συντεταγμένων στο AutoCAD

  Πρόγραμμα δημιουργίας πίνακα εμβαδομέτρησης ή πίνακα συντεταγμένων στο AutoCAD
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  1,529 downloads

  1 comment

  Submitted

 22. 1D_TRANS

  Ένα matlab script για τον βέλτιστο μετασχηματισμό υψομέτρων ανάμεσα σε δύο συστήματα/πλαίσια αναφοράς:

  1. Χρησιμοποιεί την εξίσωση επιπέδου για να απορροφήσει τα συστηματικά σφάλματα.

  μοντέλο: Η(B) - H(A) = aX + bY +c

  εκτιμώνται οι παράμετροι a, b και c

  2. Χρειαζόμαστε δύο αρχεία .txt (για τα δύο συστήματα/πλαίσια αναφοράς) με τα κοινά σημεία. Η δομή των αρχείων θα είναι : κωδικός, Χ, Υ, υψόμετρα (οι συτεταγμένες σε μέτρα).
  3. Μετασχηματίζει τα υψόμετρα του πρώτου συστήματος αναφοράς στο δεύτερο.

  Πρόταση: π.χ. από HEPOS να θεωρούνται το αρχικό σύστημα αναφοράς και σε ΕΓΣΑ87 το δεύτερο. Με αυτό τον τρόπο εκτιμώνται οι παράμετροι μετασχηματισμού.

  4. Με βάση τις παραμέτρους μετασχηματισμού, ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει τα υψόμετρα στο τελικό πλάσιο αναφοράς.

  Περιμένω σχόλια

  53 downloads

  1 comment

  Submitted

 23. 2D_SIM_TRANS

  ένα matlab script για την εφαρμογή του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ κοινών συντεταγμένων που αναφέροναι σε δύο διαφορετικά συστήματα αναφοράς.

  238 downloads

  3 comments

  Updated

 24. Custom Autocad Linetypes για τοπογραφικά διαγράμματα

  Τύποι γραμμών για τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες.
   
  Αποσυμπιέστε το αρχείο .rar κ τοποθετήστε τα 4 αρχεία στο φάκελο C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD ??????\Support
  Στο Autocad κάνετε load τα δύο αρχεία με επέκταση .lin
   
  πηγή

  4,304 downloads

  28 comments

  Updated

 25. Πίνακας Συντεταγμένων PINSYN V1.1.lsp

  Προγραματακι που δημιουργει ενα πινακα συν/νων απο μια polyline (γραμμη οικοπεδου).
  Ονομαζει τις κορυφες με Γραμματα ή Αριθμους με προθεμα ή επιθεμα.
  Τοποθετει κυκλους στις κορυφες.
  Γραφει τις διαστασεις μεταξυ των κορυφων και τελος υπολογιζει το Εμβαδο.
   
  Συγκερασμος του KORKTH.LSP v2.1 του χρήστη agior******[email protected] ****
  και του TOPOSYNT.lsp v3 του Νικόλα Ρεΐση - [email protected]
  Βελτιστοποιηση εμφανισης και λειτουργιων.
  Οδηγιες εγκαταστασης
  Κατεβαζμα του αρχειου. ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ και τοποθετηση κατα προτιμηση στο C:Program Files\AutoCAD χχχχ
  Ανοιγετε το AUTOCAD και το φορτωνετε απο τo Menubar\tools\Autolisp\load\PINSYN v1.1.lsp
  Στη συνεχεια το τρεχουμε γραφοντας στη Command line PINSYN παταμε enter
  και ακολουθουμε τις εντολες του.
   
  Για σωστη σχεδιαση δημιουργησε μια polyline ξεκινωντας απο το τελευταιο
  γραμμα των κορυφων και πηγαινοντας δεξιοστροφα κλειστην με C (close).

  3,032 downloads

  42 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.