Jump to content

1.2 Νομοθεσία

29 files

 1. ΝΟΚ 2012 φεκ 79Α-2012_ενημ 4315_2014

  PDF του ΝΟΚ 4067/2012 με κολάζ τα τμήματα που αλλάζουν από τους 4178/2013 και 4258/2014 (γκρι) και 4315/2014 (πράσινο)
  Αν κάτι μου ξέφυγε παρακαλώ να μου πείτε να το βάλω σε νεώτερη έκδοση του αρχείου.

  1,647 downloads

  14 comments

  Updated

 2. Νόμος 4495/2017

  Το κείμενο του Ν.4495/2017 με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα αλλαγές και επικεφαλίδες κατ' άρθρο.  
  Αλλαγές με τον Ν.4647/19 (ΦΕΚ 204Α/16.12.2019)
  Με τις αλλαγές του Ν.4643/2019
  Με τις αλλαγές του Ν.4635/2019
  Με τις αλλαγές του Ν.4613/2019
  Με τις αλλαγές του Ν.4612/2019
  Με τις αλλαγές του Ν.4610/2019
  Με τις αλλαγές του ν.4602/2019
  Με τις αλλαγές του ν.4585/2018
  Με τις αλλαγές του ν.4546/2018
  Με τις αλλαγές του ν.4513/2018
   με την
   
  ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2 – α.π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019
   
   
  και
   
  * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670–13.11.2018  "Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία"
  * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461–16.10.2018  "Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΕΔΜΚ"
  * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-31.7.2018  "Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αδειών ... (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ)"
  * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507–11.5.2018  " Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017 ..."
  * Με την ΚΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631–14.11.2017 "Διαδικασίες ηλεκτρ. υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου …"
   
  Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)

  19,800 downloads

  281 comments

  Updated

 3. 22578/1-2-2010 έγγραφο ΤΕΕ προς ΠΣΔΑΤΜ σχετικό με δήλωση Ν. 651/77 και ευθύνες μηχανικού

  Δήλωση ν. 651/77 και ευθύνες μηχανικού. Έγγραφο ΤΕΕ.

  1,653 downloads

  2 comments

  Submitted

 4. N.3889/2010 κύρωση δασικών χαρτών

  τμήμα του ν.3889/2010, που αφορά τους δασικούς χάρτες, την κύρωση και τις βεβαιώσεις που δίνουμε.
  ενημέρωμένος με τους νόμους που αναφέρω στην 1η σελίδα
  έχω κόψει τα άρθρα του πράσινου ταμείου

  157 downloads

  0 comments

  Submitted

 5. N.4269/14 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη

  Nόνος 4269/14 ΦΕΚ 142/Α Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη
   
  Ο Νόμος αυτός περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τη διάρθρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, το στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, το ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό, την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή θεσμικών γεωχωρικών δεδομένων καθώς και τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης.

  255 downloads

  0 comments

  Updated

 6. Ακρίβεια τοπογραφικών αποτυπώσεων

  Χρήσιμες πληροφορίες (για όσους συναδέλφους κολυμπούν στα βαθειά) σχετικές με την ακρίβεια των τοπογραφικών αποτυπώσεων παρέχει εκτός από το ΠΔ 696/74 και η ΥΑ 71154/4228/1995/ Δ-639-19.7.95 Εθν.Κτηματολόγιο-Διαγράμματα, πίνακες, τιμολόγια με Αριθ.71154/4228 "Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών,περιεχομένου κτηματολογικών διαγραμμάτων, πινάκωνκαι τιμολογίων για τις εργασίες κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία".

  1,073 downloads

  0 comments

  Submitted

 7. Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δασικών μελετών - ΥΠΑΑ&ΤΡ/103577/2009

  Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των Περιφερειών της Χώρας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3316/ 2005, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δασικών μελετών και συναφών υπηρεσιών.

  101 downloads

  0 comments

  Submitted

 8. ΑΠΟΦ 179/2012: Δ.Κασσανδρείας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : Εγκριση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., της Δ.Ε. Παλλήνης. (572262)

  ΑΠΟΦ 179/2012: Δ.Κασσανδρείας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : Εγκριση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., της Δ.Ε. Παλλήνης. (572262)

  207 downloads

  0 comments

  Submitted

 9. Γνωμοδότηση 67/2011 ΝΣΚ

  Πρόκειται για την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορά την υποχρεωτική συνένωση γειτονικών άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων- οικοπέδων του αυτού ιδιοκτήτη, η οποία ανέτρεψε την υπ'αρ. 430/1991 γνωμοδότησή του μετά την έκδοση της 1296/2006 απόφασης του Αρείου Πάγου.

  785 downloads

  15 comments

  Submitted

 10. ΔΑΟΚΑ - ενέργειες ΥΔΟΜ 15578/701_18-6-2019

  Απάντηση από ΔΑΟΚΑ, με αφορμή υπόθεσης όπου η ΥΔΟΜ Πόρου, δεν ήθελε να εφαρμόσει συγκεκριμένη νομοθεσία και δεν απαντούσε σε ποια νομοθεσία βασιζόταν.

  362 downloads

  1 comment

  Submitted

 11. Δασικός κώδιξ 86/1969 ενημερωμένος

  Ο δασικός κώδικας 86/1969, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα
   
  ΦΕΚ που τον αλλάζουν και επιπλέον σχόλια, έχω σημειώσει στην πρώτη σελίδα

  204 downloads

  0 comments

  Updated

 12. Δουλείες - Δουλεία Διόδου

  Το κείμενο αυτό συντάχθηκε το Β' εξάμηνο του 2010, με βάση αφενός την ισχύουσα νομοθεσία αφετέρου το υλικό που είχε καταγραφεί στο forum για το θέμα της Δουλείας Διόδου, και αναρτήθηκε στις 21.12.2010. Προφανώς, μετά την αναβάθμιση της πλατφόρμας του forum, κάπου χάθηκε και το διαπίστωσα χθες 4.11.2012, με αφορμή σχετικό ερώτημα συναδέλφου στο αντίστοιχο θέμα.
   
  Όπως είναι λογικό, το κείμενο θεωρείται ισχύον μιας και δεν έχει αλλάξει κάτι στη σχετική νομοθεσία.

  1,572 downloads

  23 comments

  Submitted

 13. Εγκ-34844/5574/104/86

  Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των παρεκκλίσεων του 270Δ/1985
   
  Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Αρθρον-1 του ΠΔ/24-5-85 ΦΕΚ-270/Δ/85
   
  (Κατά παρέκκλιση αρτιότητα εκτός σχεδίου γηπέδων, αναγνώριση δημοτικών, κοινοτικών και μοναδικών οδών, αποστάσεις κτισμάτων, ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις, τήρηση αποστάσεων από δασικές εκτάσεις).

  1,443 downloads

  5 comments

  Submitted

 14. Εγκύκλιος 1/5468/3.2.2009

  Με την εγκύκλιο 1/5468/3.2.2009, το ΥΠΕΧΩΔΕ διευκρινίζει το θέμα της οικοδομησιμότητας των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη ζώνη των 100μ από την ακτογραμμή, στις περιπτώσεις που είχε προηγηθεί ο καθορισμός της γραμμής παραλίας, με τις διατάξεις του ν.2344/1940, χωρίς να έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση πριν από την ισχύ του ν.2971/2001.

  736 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Εγκύκλιος 46 / 2012 συλλόγου συμ/φων περί αυτοτέλειας όμορων γηπέδων

  Εγκύκλιος συμ/φικου συλλόγου περί αυτοτέλειας όμορων γηπέδων

  735 downloads

  2 comments

  Submitted

 16. Κατάργηση ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ, Αρ. 40 Ν.4495/2017, Απαιτούμενα σε ΥΔΟΜ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 40 ΤΟΥ Ν.4495/2017 - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΥΔΟΜ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ

  461 downloads

  1 comment

  Updated

 17. Μορφή και περιεχόμενο τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 ΦΕΚ 4765/Β'/24.12.2019
   
   Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του Ν. 2664/1998 (Α' 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα - Δήλωση συντάκτη Μηχανικού

  216 downloads

  1 comment

  Submitted

 18. Ν.3208 ΦΕΚ Α303_2003 δάση+ιδιοκτησιακό

  προστασία δασικών συστημάτων, εμπράγματα δικαιώματα κλπ.

  163 downloads

  1 comment

  Submitted

 19. Ν.4061/12 - Ακίνητα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

  Ν.4061/12(ΦΕΚ 66/Α΄/22-03-12): Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

  594 downloads

  2 comments

  Submitted

 20. Ν.4412 Κωδικοποιημένος

  Ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις - έργα και μελέτες

  419 downloads

  0 comments

  Updated

 21. Νομοθεσία για την προστασία των δασών

  Ο νόμος για την προστασία δασών με όλες (ελπίζω τις ενημερώσεις). Στην πρώτη σελίδα αναφέρω όλα τα φεκ που έβαλα πάνω του.
  Τελευταίο Ν.4483 φεκ 107α/2017. Αν κάποιος ξέρει κάποιο φεκ να μου ξέφυγε, ας μου στείλει πμ να το ενημερώσω.

  113 downloads

  2 comments

  Updated

 22. Όροι δόμησης για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ΦΕΚ/289/ΑΑΠ/4-11-2011

  ΦΕΚ/289/ΑΑΠ/4-11-2011 με το οποίο καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων.

  4,047 downloads

  16 comments

  Submitted

 23. Πολεοδομική Νομοθεσία Συχνές Ερωτήσεις από ΤΕΕ

  Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, ανέλαβε πρωτοβουλία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν, στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των συναδέλφων και στην λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης, λόγω των συνεχών αλλαγών στη νομοθεσία και της ασάφειας πλήθους διατάξεων που χαρακτηρίζει τους νέους νόμους.
   
  πηγή b2green.gr

  1,291 downloads

  6 comments

  Submitted

 24. Προδιαγραφές για την τήρηση πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας

  Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Ταγαρά με ημερομηνία 20/01/2015 η απόφαση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την διαδικασία επικαιροποίησης και τήρησης του κεντρικού τπληροφοριακού συστήµατος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας.

  190 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. Προδιαγραφές ρυθμιστικών σχεδίων - ΦΕΚ B 1502/1.11.2005

  ΦΕΚ B 1502/1.11.2005
   
  Προδιαγραφές ρυθμιστικών σχεδίων

  168 downloads

  0 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.