Jump to content

3.2 Νομοθεσία

48 files

 1. ΝΟΚ_v11 + Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών

  Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο.
   
  Με όλες τις αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του Ν.4178/13
   
  Με τις αλλαγές του ν.4258/2014
   
  Με τις αλλαγές του ν.4280/2014
   
  Με τις αλλαγές του ν.4315/2014
   
  Με τις αλλαγές του ν.4342/2015
   
  Με τις αλλαγές του ν.4447/2016
   
  Με τις αλλαγές του ν.4467/2017
   
  Με τις αλλαγές του ν.4495/2017
   
  * Με τις αλλαγές του ν.4513/2018
   
  * Με τις αλλαγές του ν.4546/2018
   
  * Με τις αλλαγές του ν.4602/2019
   
  Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)

  35,291 downloads

  309 comments

  Updated

 2. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες

  Αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 - ΦΕΚ 1160/Β'/8.4.2019 - Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες

  37 downloads

  0 comments

  Submitted

 3. Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε Εκπαιδευτήρια - Τουριστικά Καταλύματα

  Διατάξεις περί ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εν όψει της υποχρεωτικής προσαρμογής αρκετών κατηγοριών υφισταμένων κτιρίων μέχρι το 2020 (άρθρο 26 παρ. 4 ΝΟΚ). Το υλικό παρουσιάστηκε σε ημερίδα της ΕλΕΜ

  199 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Προσβασιμότητα ΑμεΑ κανονισμοί χρηματοδοτούμενων δράσεων

  Διατάξειςπερί ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, κανονισμοί σχετικοί με χρηματοδοτήσεις έργων/δράσεων. Το υλικό παρουσιάστηκε σε ημερίδα της ΕλΕΜ

  150 downloads

  1 comment

  Updated

 5. Οδηγίες Σχεδιασμού – Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ

  Διατάξεις περί ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εν όψει της υποχρεωτικής προσαρμογής αρκετών κατηγοριών υφισταμένων κτιρίων μέχρι το 2020 (άρθρο 26 παρ. 4 ΝΟΚ). Το υλικό παρουσιάστηκε σε ημερίδα της ΕλΕΜ

  464 downloads

  0 comments

  Updated

 6. ΝΟΚ ΑμεΑ Συνοπτική Νομοθεσία-2019

  Διατάξεις περί ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εν όψει της υποχρεωτικής προσαρμογής αρκετών κατηγοριών υφισταμένων κτιρίων μέχρι το 2020 (άρθρο 26 παρ. 4 ΝΟΚ) Το υλικό παρουσιάστηκε σε σχετική ημερίδα της ΕλΕΜ.

  330 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ σε χρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ)

  Εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία» .
  Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία. 

  194 downloads

  0 comments

  Submitted

 8. Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ

  Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ
  Ο όρος Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει αναλάβει για την προώθηση της δυνατότητας αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, συνέστησε ομάδες εργασίας από τεχνικούς - εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και φορέων, οι οποίες, με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου κα Αργυρώ Λεβέντη ΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα 1986 - 1990, συνέταξαν τις "Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ". Οι οδηγίες αυτές αποβλέπουν συγχρόνως και στην εξυπηρέτηση και ασφαλή κίνηση όλων των χρηστών.
  Οι «Οδηγίες Σχεδιασμού» επικαιροποιήθηκαν το έτος 1996 και το έτος 1997 δημοσιεύθηκαν σε τεύχος με τίτλο «Σχεδιάζοντας για όλους».
  Οι οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προδιαγραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους μελετητές, επισημαίνεται όμως ότι έχουν νομοθετηθεί ρυθμίσεις μεταγενέστερες του χρόνου σύνταξης των οδηγιών, οι οποίες κατισχύουν και πρέπει πρωτίστως να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό. Τέτοιες διατάξεις είναι:
  το άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες» Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου αυτού εκδόθηκαν:
  Η με αρ. 52487/ 16.11.2001(ΦΕΚ 18 Β΄/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια» Η με αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». Το ΥΠΕΚΑ μέσω του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ και της διαρκούς Επιτροπής Προσβασιμότητας, μεριμνά για τη βελτίωση των οδηγιών. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή των μελετητών, των επιβλεπόντων, των κατασκευαστών και γενικά όλων των χρηστών, με υποδείξεις για τη βελτίωση ή τροποποίηση των οδηγιών.
  Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία επεξεργασίας και εμπλουτισμού σημείων και σκαριφημάτων  των παραπάνω Οδηγιών με την υποχρέωση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, δημιουργίας ειδικής σελίδας για την πρόσβαση σε αυτή Ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 «Διαύγεια» άρθρο 6, παρ.6 για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων (ελάχιστη απαίτηση με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),W3C-WAI, έκδοση 2.0, στο επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ»).
  Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ
  Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380

  416 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1973 (ΓΟΚ 73)

  Στο αρχείο αυτό θα βρείτε τον ΓΟΚ του 1973 καθώς και την τροποποίηση αυτού το 1974. Πρόκειται για τα πρωτότυπα ΦΕΚ.
  Προσοχή στον χρόνο ισχύος, καθώς κάποια άρθρα τροποποίησης, ίσχυσαν 3 μήνες μετά τη δημοσίευση.

  612 downloads

  1 comment

  Updated

 10. Απόφαση 5165/2004 Μέγιστο εσωτερικό ύψος μονώροφου τμήματος διώροφου κτιρίου εκτός σχεδίου.

  Απόφαση 5165/2004.
  Μέγιστο εσωτερικό ύψος μονώροφου τμήματος διώροφου κτιρίου εκτός σχεδίου.

  363 downloads

  1 comment

  Updated

 11. NOK_v1- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

  ΝΟΚ - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, η αρχική έκδοση σε μορφή Word ...
   
  Στο αρχείο είναι η αρχική έκδοση του νόμου, ο οποίος πολλαπλά
  τροποποιημένος βρίσκεται εδώ :
   
   

  1,600 downloads

  13 comments

  Updated

 12. Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας + ΠΔ 6/2018

  Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (80Α_2018) ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΔ 41) που αντικαθιστά σχεδόν ολόκληρο το ΠΔ 71.

  1,569 downloads

  6 comments

  Updated

 13. ΔΑΟΚΑ Γ΄- Έγγραφο 14346/25-5-2017 "Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος"

  "Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος"
  Για το διαχωρισμό ενός διαμερίσματος σε δύο, απαιτείται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4067/12, όπως ισχύει, άδεια δόμησης.

  293 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. Προδιαγραφές ορειβατικών καταφυγίων

  Η πολυαναμενομενη ΚΥΑ για την νομιμοποιηση των ορειβατικων καταφυγιων.
  Τις προδιαγραφες για τα νεα καταφυγια
  Διαπιστωτικες πραξεις.

  171 downloads

  2 comments

  Submitted

 15. Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ηµιυπαιθρίου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα (προ ν.4067/12 - ΝΟΚ)

  Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ηµιυπαιθρίου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα (προ ν.4067/12 - ΝΟΚ)

  557 downloads

  3 comments

  Submitted

 16. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και τοπογράφου

  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και τοπογράφου

  679 downloads

  0 comments

  Updated

 17. Εγκύκλιος ΑΜΕΑ 4238 16/07/2013

  Επειδή είδα ότι αρκετοί την έχουν αναζητήσει, την παραθέτω.

  449 downloads

  0 comments

  Updated

 18. Νόμος 1337 της 12/14.3.83

  Ο «μεγάλος» Ν.1337/1983 και όλες οι τροποποιήσεις του μέχρι και αυτές του Ν.4315/2014. Οι διατάξεις «εργαλείο» για πολλά ζητήματα πολεοδομικής νομοθεσίας μετά από 28 τροποποιητικές παρεμβάσεις με αντίστοιχα νομοθετήματα και Υ.Α..
   
  Κάθε τροποποίηση σημειώνεται με διαφορετικό χρώμα υπογράμμισης εντός του κειμένου.
   
  Απολαύστε υπεύθυνα.

  516 downloads

  9 comments

  Updated

 19. N.O.K. σε docx format

  Για τους λάτρες του Ν.Ο.Κ. όλες οι τροποποιήσεις μετά τον ν. 4178/13 σε format docx.

  1,518 downloads

  16 comments

  Updated

 20. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Οδηγίες

  Σε Word οδηγίες για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής
  (χρήσιμο για σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αντί HACCP)
   
  (Ίσως υπάρχουν κάποια ορθογραφικά λάθη)
   
  Χρήσιμα links
   
  HACCP
  Ελληνικό δεν έχω βρει παραπέμπω στο αντίστοιχο Κυπριακό
  http://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/All/FD318CB3E2B9755FC22575A80046BE58/$file/Efarmogi%20tou%20systimatos%20HACCP%20gia%20mikres%20epixeiriseis.pdf?OpenElement
   
  Οδηγίες Γενικώς
  http://epoptes.files.wordpress.com/2012/10/odigos-ygieinis-no-1-mazikis-estiasis-kai-zaxaroplastikis1.pdf
   
  Ένα καλό site για διερεύνηση
  http://epoptes.wordpress.com/

  776 downloads

  7 comments

  Updated

 21. Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας 27-7-99 ΦΕΚ 580Δ

  Διάταγμα 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580 Δ): Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας

  600 downloads

  6 comments

  Updated

 22. Εγγρ-38907/89

  Κατασκευή πλάκας σε περιοχή όπου επιβάλλεται στέγη.
   
  Μου το ζήτησε συνάδελφος κ το ξανανεβάζω....
   
   
  Σχετική Νομοθεσία :
   
   
  Παρ.1 του Αρθ-9 και του Αρθ-14 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85).
  Παρ.1β του Αρθ-4 του ΠΔ/25-4-89.
  Εγκ-1/88

  355 downloads

  1 comment

  Updated

 23. ΔΟΚΚ - Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4067 / 12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

  ΔΟΚΚ - Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4067 / 12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
  http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=HAYgd7y1azc%3d&tabid=777&language=el-GR

  266 downloads

  1 comment

  Submitted

 24. Νομοθεσία για Άδεια Ίδρυσης Ιατρείου

  Ανεβάζω τους ισχύοντες σήμερα νόμους για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης Ιατρείου.
  Το pdf το βρήκα εδώ.
  Το word το βρήκα εδώ, στο post #5 της myri (μάς έλειψες!).

  591 downloads

  2 comments

  Submitted

 25. ΝΟΚ και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών

  Περιέχει τον ΝΟΚ και στις αντίστοιχες παραγράφους των άρθρων τις Τεχνικές Οδηγίες μαζί με τα σχήματα σε doc αρχείο..Λόγω μεγέθους είναι 6 αρχεία.
  Τα βάζετε όλα σε ένα φάκελλο, τα επιλέγετε όλα και κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε το "αποσυμπίεση εδω"

  8,015 downloads

  33 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.